<<
>>

НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022

Документ актуальний на 10.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2022  № 72

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2022 р.

за № 354/37690

Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю

Відповідно до підпункту 113 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою забезпечення діяльності Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 14 квітня 2011 року № 129, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011 року за № 528/19266 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 27 березня 2017 року № 477), що додаються.

2. Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю (Полякова О.Ю.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Котика Є.Д.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Голова виконавчого комітету

Всеукраїнської спілки громадських організацій

«Конфедерація громадських організацій

інвалідів України»

Т.

Баранцова

В. Назаренко

В.В. Карпенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

03 лютого 2022 року № 72

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2022 р.

за № 354/37690

ЗМІНИ

до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю

1. У підпункті 2 пункту 5 слова «зокрема створення робочих місць» замінити словами «зокрема, сприяння створенню робочих місць».

2. У пункті 6:

1) у підпункті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«обліку сум адміністративно-господарських санкцій і пені та використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, надання фінансової допомоги на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю), фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, надання фінансової допомоги особам з інвалідністю шляхом оплати вартості їх навчання і перекваліфікації для здобуття професії, надання фінансової допомоги на передплату особам з інвалідністю I і II груп одного друкованого періодичного видання на рік, надання фінансової допомоги для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки осіб з інвалідністю) з метою комплектування бібліотек, надання фінансової допомоги особам з інвалідністю шляхом оплати протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності), внесення до банку даних зазначеної інформації відповідно до законодавства;»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«реалізації передбачених законодавством заходів щодо придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення;»;

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) розробляє, формує та подає Мінсоцполітики обґрунтовані пропозиції стосовно визначення потреби щодо надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій роботодавцям на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до законодавства, надання фінансової допомоги на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю), фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, надання фінансової допомоги особам з інвалідністю шляхом оплати вартості їх навчання і перекваліфікації для здобуття професії, надання фінансової допомоги на передплату особам з інвалідністю I і II груп одного друкованого періодичного видання на рік, надання фінансової допомоги для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки осіб з інвалідністю) з метою комплектування бібліотек, надання фінансової допомоги особам з інвалідністю шляхом оплати протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності), організовує та проводить конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;»;

3) у підпункті 5:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення;»;

Доповнити новими абзацами такого змісту:

«забезпечення нейрореабілітації учасників операції, яким присвоєно звання Героя України;

фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до законодавства;»;

4) у підпункті 10:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«виконання (реалізації) всіх програм (проектів, заходів) громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю», аналізу звітів таких громадських об’єднань тощо;

доповнити новими абзацами такого змісту:

надання особам з інвалідністю по зору та/або слуху послуг підприємствами та організаціями невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих;

використання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до законодавства;».

3. У пункті 9 слово «директор» замінити словами «генеральний директор».

4. В абзаці першому пункту 10 слова «Директор Фонду» замінити словами «Генеральний директор Фонду».

5. У пункті 11 слова «Директор Фонду» та «директором Фонду» замінити словами «Генеральний директор Фонду», «генеральним директором Фонду», відповідно.

6. Пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Гранична чисельність працівників, штатний розпис і кошторис Фонду затверджуються Мінсоцполітики за поданням генерального директора Фонду в межах граничної чисельності працівників.».

Генеральний директор

Директорату

соціального захисту

прав осіб з інвалідністю

О. Полякова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.04.2022 — 2022 р., № 27, стор. 190, стаття 1525, код акта 110680/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 8. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -