>>

НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 29.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.02.2021  № 59

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2021 р.

за № 407/36029

Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів

Відповідно до підпункту 113 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, та з метою вдосконалення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 14 квітня 2011 року № 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011 року за № 528/19266 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 27 березня 2017 року № 477), що додаються.

2. Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю (Полякова О.Ю.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Музиченка В.В.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний Секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Голова виконавчого комітету Всеукраїнської

спілки громадських організацій «Конфедерація

громадських організацій інвалідів України»

Міністр фінансів України

Уповноважений Президента України

з прав людей з інвалідністю

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

В.

Назаренко

В.В. Карпенко

С. Марченко

В.М. Сушкевич

Т. Баранцова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

05 лютого 2021 року № 59

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2021 р.

за № 407/36029

ЗМІНИ

до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів

1. Підпункт 1 пункту 5 після слів «осіб з інвалідністю» доповнити словами «і дітей з інвалідністю»;

2. У пункті 6:

1) у підпункті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«обліку зазначених сум адміністративно-господарських санкцій і пені та використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до законодавства, надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю, зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю), фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю, оплату протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності), внесення до банку даних інформації та інші заходи відповідно до законодавства.»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«надання Держпраці інформації щодо неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або щодо невиправлених помилок у звіті про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю;»;

2) підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

«2) розробляє, формує та подає Мінсоцполітики обґрунтовані пропозиції стосовно визначення потреби щодо надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій роботодавцям на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до законодавства, зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю), фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю та інші заходи відповідно до законодавства, щодо оплати протезно-ортопедичним підприємствам вартості технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності);

3) сприяє створенню робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявникам-роботодавцям відповідно до норм чинного законодавства (аналізує подану заявником-роботодавцем інформацію для отримання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій відповідно до норм чинного законодавства, а також наявність обігових коштів, достатність виробничого та кадрового потенціалу, платоспроможність; оцінює бізнес-проект заявника-роботодавця стосовно актуальності впровадження, строку окупності, відповідності видам його діяльності, конкурентоздатності товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати, надавати); аналізує цінові пропозиції вартості обладнання, робіт, послуг, які планується закуповувати; прогнозує ризик неповернення коштів у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики; готує обґрунтування доцільності надання або відмови у наданні фінансової допомоги, цільової позики, дотацій заявнику-роботодавцю; інформує відділення Фонду, заявника-роботодавця та Мінсоцполітики про погодження або відмову у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики; узагальнює та аналізує інформацію, надану відділеннями Фонду, про використання коштів фінансової допомоги та цільової позики, дотацій; контролює виконання рішень Мінсоцполітики (проводить моніторинг виконання заявниками-роботодавцями рішень Мінсоцполітики); надає фінансову допомогу на оплату вартості навчання осіб з інвалідністю та їх перекваліфікації у закладах освіти відповідно до норм чинного законодавства (збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо надання фінансової допомоги проводить моніторинг укладення договорів і складення актів надання послуг і фактично перерахованих коштів, веде реєстр укладених договорів, складених актів надання послуг);»;

3) у підпункті 4:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«забезпеченні виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення та перебували безпосередньо в районах їх проведення, працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до участі та брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в районах їх проведення у порядку, встановленому законодавством, та осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, перебуваючи безпосередньо в районі їх проведення у складі добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники операції);»;

абзац сьомий після слів «реабілітаційних послуг» доповнити словами «особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю.»;

4) підпункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

«5) здійснює фінансування програм щодо:

соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення їх санаторно-лікуванням, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації;

реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційних заходів, за рахунок коштів державного бюджету;

придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату;

забезпечення учасників операції протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом;

заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та проведення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціального виробу для занять спортом, для учасників операції;

6) готує та подає Мінсоцполітики пропозиції щодо:

спрямування бюджетних коштів розпорядникам нижчого рівня на підставі даних, що містяться в Централізованому банку даних з проблем інвалідності, з метою їх перерахування підприємствам для оплати вартості виготовлених і виданих технічних та інших засобів реабілітації та наданих послуг згідно з укладеними договорами та актами приймання-передачі робіт (надання послуг) і фактично перерахованих коштів підприємствам з початку бюджетного року;

виплати грошової компенсації за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації (з урахуванням витрат на оплату послуг поштового зв’язку, пов’язаних з такою виплатою);

розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються на проведення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю;

розподілу бюджетних коштів на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю;»;

5) підпункти 8-10 викласти в такій редакції:

«8) формує пропозиції щодо граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації, вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальні вироби для занять спортом для учасників операції з урахуванням даних, отриманих за результатами моніторингу цін на сировину, комплектувальні вироби та матеріали;

аналізує документи, на підставі яких особам із порушеннями функцій нижніх кінцівок визначено ступінь функціональних можливостей для забезпечення протезно-ортопедичними виробами;

аналізує документи підприємств - кандидатів на виготовлення, постачання, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації для підготовки інформації щодо відповідності документів вимогам чинного законодавства, яка використовується при розгляді документів на засіданні Експертної комісії Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств усіх форм власності - кандидатів на виготовлення, постачання, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації;

9) подає Мінсоцполітики пропозиції щодо формування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації, вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та спеціальні вироби для занять спортом для учасників операції;

10) проводить моніторинг щодо забезпечення:

реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету;

осіб з інвалідністю автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, грошовою компенсацією замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

учасників операції виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, спеціальними виробами для занять спортом;

технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі;

виконання (реалізації) всіх програм (проектів, заходів) громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, аналізу звітів таких громадських об’єднань тощо;»;

6) підпункти 14 і 15 викласти в такій редакції:

«14) співпрацює з:

громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю і заснованими ними підприємствами та організаціями;

органами соціального захисту населення регіонального та місцевого рівня, реабілітаційними установами, підприємствами, закладами, у тому числі їхніми відділеннями, структурними підрозділами незалежно від форми власності, що проводять реабілітацію осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

15) вносить Мінсоцполітики пропозиції щодо розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, проводить моніторинг заходів, реалізованих за рахунок коштів державного бюджету, аналізує ефективність таких заходів;»;

7) підпункт 19 після слів «для осіб з інвалідністю» доповнити словами «та з питань реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю»;

8) абзац третій підпункту 23 викласти в такій редакції:

«виконання програм соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, у тому числі виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, спеціальними виробами для занять спортом учасників операції; забезпечення реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю; фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю; перелік підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, які зареєструвалися у відділеннях Фонду, виконали норматив, встановлений відповідно до законодавства, та сплатили адміністративно-господарські санкції або пеню у разі його невиконання чи несвоєчасного виконання;»;

9) доповнити підпунктами 26 і 27 такого змісту:

«26) здійснює контроль за виконанням умов договору про надання фінансової допомоги та цільової позики та цільовим використанням цих коштів (у тому числі щодо придбання відповідного обладнання, його фактичної наявності, а також працевлаштування осіб з інвалідністю);

27) звертається з відповідним обґрунтуванням до Мінсоцполітики щодо необхідності внесення змін до відповідного договору про надання фінансової допомоги, укладеного на підставі раніше прийнятого рішення Мінсоцполітики (за наявності письмового звернення відділення Фонду).

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Фонд очолює директор, який призначається на посаду шляхом укладання контракту відповідно до законодавства.».

4. Підпункт 12 пункту 10 після слів «до дисциплінарної відповідальності» доповнити словами «директорів територіальних відділень Фонду та».

Генеральний директор

Директорату соціального

захисту прав осіб з інвалідністю

Міністерства соціальної

політики

О. Полякова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.04.2021 — 2021 р., № 27, стор. 220, стаття 1486, код акта 103904/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 01.06.2020 № 355 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2020 році". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -