Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 14.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2021  № 12

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2021 р.

за № 377/35999

Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про соціальні послуги» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг, що додається.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування при залученні об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг керуватися Порядком залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг, затвердженим цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації

роботодавців України

Виконавчий директор Асоціації міст України

Президент Громадської організації

«Ліга соціальних працівників України»

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

О.

Вискуб

Л. Денісова

Р. Іллічов

Г. Осовий

О. Мірошниченко

О.В. Слобожан

С. Толстоухова

І. Петрашко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

19 січня 2021 року № 12

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2021 р.

за № 377/35999

ПОРЯДОК

залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг

1. Цей Порядок визначає процедуру залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі - об’єднання) до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг, передбачених статтями 11, 14 Закону України «Про соціальні послуги» (далі - повноваження).

2. Об’єднання можуть залучатися до виконання таких повноважень:

визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади у соціальних послугах;

моніторинг надання соціальних послуг, оцінювання їх якості, аналіз відповідності соціальних послуг визначеним потребам у соціальних послугах;

інформування населення про перелік соціальних послуг, їх зміст та порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

підвищення професійної компетентності / кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

розроблення та/або вдосконалення нормативно-правових актів з питань надання соціальних послуг, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги, та фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» без провадження підприємницької діяльності на професійній чи непрофесійній основі;

вивчення та впровадження кращого досвіду надання соціальних послуг;

моніторинг взаємодії суб’єктів системи надання соціальних послуг;

надання допомоги особам у реалізації права на отримання соціальних послуг;

розроблення місцевих програм, що передбачають надання соціальних послуг.

3. Вимоги до об’єднань, які можуть залучатися до виконання повноважень:

наявність державної реєстрації в установленому законодавством порядку;

наявність статусу юридичної особи;

наявність розгалуженої мережі місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо), які діють у відповідній адміністративно-територіальній одиниці / територіальній громаді;

наявність матеріально-технічної / навчально-методичної бази, необхідної для забезпечення виконання повноважень (для об’єднань, що залучатимуться до підвищення професійної компетентності / кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги);

провадження статутної діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, впродовж не менше ніж трьох останніх років;

відповідний фаховий рівень працівників надавачів соціальних послуг, які входять до складу об’єднання (соціальних працівників, соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів, психологів та ін.);

наявність результатів оцінювання якості соціальних послуг, наданих надавачами соціальних послуг, які входять до складу об’єднання, та публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг.

4. Залучення об’єднань до виконання повноважень здійснюється на договірних засадах безоплатно або за рахунок бюджетних коштів у встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» порядку.

5. Рішення щодо залучення об’єднань до виконання повноважень приймається уповноваженим органом відповідного рівня з урахуванням його повноважень, визначених частинами другою-четвертою статті 11 Закону України «Про соціальні послуги».

Для цього уповноважений орган:

визначає повноваження з переліку, передбаченого пунктом 2 цього Порядку, до виконання яких можуть залучатися об’єднання;

приймає рішення щодо оплати виконання повноважень з урахуванням фінансових можливостей відповідного бюджету;

звертається листом до об’єднання з пропозицією щодо виконання ним визначених повноважень на договірних засадах безоплатно, або оприлюднює в електронній системі закупівель інформацію про закупівлі.

6. У разі згоди виконувати визначені для нього повноваження безоплатно об’єднання подає уповноваженому органу такі документи/відомості:

код ЄДРПОУ;

посилання на сайт об’єднання;

інформацію про об’єднання за підписом керівника, яка має містити дані щодо:

результатів діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, не менше ніж за 3 останніх роки;

фахового рівня працівників надавачів соціальних послуг, які входять до складу об’єднання (соціальних працівників, соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів, психологів та ін.);

наявності відповідної матеріально-технічної / навчально-методичної бази (для об’єднань, що залучатимуться до підвищення професійної компетентності / кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги);

результатів оцінювання якості соціальних послуг, наданих надавачами соціальних послуг, які входять до складу об’єднання.

До цієї інформації можуть додаватися матеріали (за наявності), що підтверджують відповідність досвіду роботи об’єднання вимогам, визначеним цим Порядком (листи, довідки, відгуки третіх осіб, копії публічних звітів тощо).

Уповноважений орган не пізніше ніж впродовж 5 робочих днів з дня подання документів проводить перевірку повноти та відповідності поданих об’єднанням документів / відомостей встановленим цим Порядком вимогам.

За результатами перевірки уповноважений орган укладає з об’єднанням договір про виконання робіт в установленому законодавством порядку.

7. У разі прийняття рішення щодо залучення об’єднань до виконання повноважень на платній основі, проводяться публічні закупівлі в порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі».

8. За результатами виконання повноважень у строк, визначений договором, об’єднання подає уповноваженому органу підсумковий звіт про проведену роботу та у разі потреби акт приймання-передання виконаних робіт (наданих послуг).

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціальних послуг та захисту

прав дітей

Р. Колбаса


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.04.2021 — 2021 р., № 25, стор. 232, стаття 1222, код акта 103720/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -