Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 04.10.2021 № 1055 "Про внесення змін до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2021

Документ актуальний на 08.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2021  № 1055

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2021 р.

за № 1368/36990

Про внесення змін до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти

Відповідно до статті 60 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою удосконалення типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603, що додаються.

2. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків (Ткаченко О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Даниленко С.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Заступник Голови Профспілки працівників

освіти і науки України

Голова Секретаріату Української асоціації

районних та обласних рад

Виконавчий директор Асоціації міст України

Виконавчий директор

Асоціації об’єднаних територіальних громад

С.

Марченко

Р. Іллічов

Г. Осовий

С.М. Романюк

Ю. Андрійчук

О.В. Слобожан

В. Полтавець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки Україн

04 жовтня 2021 року № 1055

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2021 р.

за № 1368/36990

ЗМІНИ

до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти

1. У пункті 1 слова «крім шкіл-інтернатів усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл,» замінити словами «крім шкіл-інтернатів усіх типів, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації, вечірніх (змінних) шкіл, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти, які створені відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»,».

2. У таблиці:

1) у позиції «Директор школи»:

у графі 1 після слова «Директор» слово «школи» виключити;

у графі 3 слова та цифру «у школах І ступеня» замітити словами та цифрою «у початкових школах (школах І ступеня)»;

2) графу 1 позиції «Заступник директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи у школах І, І-II, І-III, II-III, та III ступенів» викласти в такій редакції:

«Заступник директора з навчальної (навчально-виховної) роботи»;

3) позицію «Крім того:» викласти в такій редакції:

«у школах, що мають один - чотири 9-11 (12) класи, кількість посад заступників директора збільшується на 0,5 штатної одиниці, п’ять і більше 9-11 (12) класів - на 1 штатну одиницю;

у спеціалізованих середніх школах I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та колегіумах, які створені до набрання чинності законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та приведення статутних документів цих закладів у відповідність до законодавства, а також у ліцеях, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на декількох рівнях відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», вводиться додатково посада заступника директора.

У межах вказаних норм за наявності двадцяти одного і більше класів має бути введено не менше 0,5 штатної одиниці посади заступника директора з виховної роботи.»;

4) у графі 3 позиції «Завідувач господарства» слова та цифру «У школах І ступеня» замінити словами та цифрою «У початкових школах (школах І ступеня)»;

5) у графі 3 позиції «Майстер виробничого навчання:» слово та цифри «І-III ступеня» виключити;

6) у рядку 3 графи 3 позиції «Керівник гуртка, секції, студії» слово та цифри «І-III ступеня» виключити;

7) після позиції «Бухгалтер (головний бухгалтер)» доповнити новою позицією такого змісту:

«

Фахівець з публічних закупівель

1

За умови проведення школою системних циклічних закупівель щороку і постійного навантаження з адміністрування закупівельного процесу

»;

8) рядок 1 графи 3 позиції «Секретар (секретар друкарка)» викласти в такій редакції:

«При кількості до 10 класів включно»;

9) графу 3 позиції «Водій автотранспортних засобів (автобуса)» викласти в такій редакції:

«На кожний автотранспортний засіб (автобус)»;

10) після позиції «Сестра медична з дієтичного харчування» доповнити новою позицією такого змісту:

«

Шеф-кухар

1

За умови якщо школа самостійно організовує харчування

».

В.о. директора департаменту

фінансування державних

і загальнодержавних видатків

О. Ткаченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.11.2021 — 2021 р., № 84, стор. 203, стаття 5440, код акта 107927/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -