Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 04.10.2021 № 1067 "Про затвердження Порядку наповнення вебплатформи дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн"освітніми матеріалами". МОН України. 2021

Документ актуальний на 25.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2021  № 1067

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2021 р.

за № 1361/36983

Про затвердження Порядку наповнення вебплатформи дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн" освітніми матеріалами

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 54 Закону України "Про повну загальну середню освіту", пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 року № 184 "Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок наповнення вебплатформи дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн" освітніми матеріалами, що додається.

2. Директорату цифрової трансформації (Швадчак В.Р.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Селецького А.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної регуляторної служби України

О.

Вискуб

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

04 жовтня 2021 року № 1067

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2021 р.

за № 1361/36983

ПОРЯДОК

наповнення вебплатформи дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн" освітніми матеріалами

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм наповнення вебплатформи дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн" (далі - Платформа) освітніми матеріалами, у тому числі проведення їх експертизи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Адміністратор - державна установа, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України та забезпечує наповнення Платформи освітніми матеріалами;

вилучення освітніх матеріалів - технологічний процес, за результатами якого освітні матеріали перестають бути доступні на Платформі;

експертиза освітніх матеріалів - комплекс заходів з вивчення освітніх матеріалів та надання рекомендацій щодо наповнення Платформи;

експертна рада - колегіальний консультативно-дорадчий орган Адміністратора, що організовує проведення експертизи освітніх матеріалів;

наповнення Платформи - технологічний процес, що передбачає розміщення, оприлюднення, оновлення та вилучення освітніх матеріалів;

користувачі Платформи (далі - користувачі) - фізичні особи, зареєстровані на Платформі відповідно до порядку, визначеного Технічним адміністратором;

освітні матеріали - інформація, призначена для формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей користувачів, що відповідає Технічним вимогам до освітніх матеріалів, що можуть бути розміщені та оприлюднені на Платформі (далі - Технічні вимоги), затвердженим Адміністратором;

оновлення освітніх матеріалів - технологічний процес, за результатами якого освітні матеріали є доступними на Платформі в актуальному стані;

оприлюднення освітніх матеріалів - надання освітнім матеріалам на Платформі статусу доступності для всіх користувачів, зареєстрованих на Платформі;

Платформа - інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання (електронна освітня платформа), що є частиною Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта";

розміщення освітніх матеріалів - технологічний процес, який завершується появою на Платформі освітніх матеріалів для подальшого оприлюднення;

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про інформацію", "Про авторське право і суміжні права", Положенням про Єдиний державний вебпортал цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 року № 184 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 23, ст. 205).

3. Умови розміщення, оприлюднення та використання освітніх матеріалів на Платформі визначаються договорами між Адміністратором та іншими суб'єктами господарювання і мають бути зазначені при оприлюдненні освітніх матеріалів.

4. На Платформі розміщуються та оприлюднюються освітні матеріали, виключні майнові права на які належать Адміністратору, та освітні матеріали, що передані у тимчасове користування Адміністратору.

Користування оприлюдненими на Платформі освітніми матеріалами, виключні майнові права на які належать Адміністратору чи передані йому в тимчасове користування, є безоплатним, їх використання з комерційною метою не допускається.

У разі звернення фізичних чи юридичних осіб за дозволом на розміщення на своїх вебресурсах освітніх матеріалів, оприлюднених на Платформі, Адміністратор може надати таке право за умови їх використання з некомерційною метою, дотримання авторських прав і вимог законодавства.

II. Учасники наповнення Платформи

1. Учасниками наповнення Платформи є Адміністратор та технічний адміністратор веб-порталу цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта" (далі - Технічний адміністратор).

2. Адміністратором є державна установа "Український інститут розвитку освіти", що:

формує експертну раду, визначає засади її діяльності, забезпечує її функціонування;

забезпечує проведення експертизи освітніх матеріалів;

ухвалює рішення про наповнення Платформи;

укладає договори щодо розміщення, оприлюднення та використання освітніх матеріалів на Платформі;

розробляє освітні матеріали (за потреби);

розробляє пропозиції щодо технічної та/або технологічної модернізації Платформи (за потреби);

забезпечує розробку або оновлення освітніх матеріалів для наповнення Платформи (за потреби);

звертається до Технічного адміністратора з технічних питань наповнення Платформи;

організовує проведення моніторингу актуальності освітніх матеріалів Платформи (за потреби);

забезпечує оприлюднення інформації на своєму вебсайті щодо процедури наповнення Платформи;

організовує навчання (підвищення кваліфікації) для експертів (за потреби);

розглядає звернення фізичних або юридичних осіб щодо освітніх матеріалів, оприлюднених на Платформі;

затверджує Положення про експертну раду, а також критерії експертизи освітніх матеріалів (далі - критерії експертизи) та кваліфікаційні вимоги до експертів за поданням експертної ради.

3. Експертна рада формується з працівників Адміністратора та долучених наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників.

Експертна рада у своїй діяльності керується цим Порядком та Положенням про експертну раду.

Експертна рада:

розробляє та оновлює (у разі потреби) критерії експертизи;

розробляє і затверджує класифікацію освітніх матеріалів Платформи;

за дорученням Адміністратора проводить моніторинг актуальності освітніх матеріалів, розміщених та оприлюднених на Платформі, розглядає питання розміщення, оприлюднення освітніх матеріалів на Платформі або їх вилучення з Платформи;

призначає проведення повної або вибіркової експертизи освітнім матеріалам (наукової, психологічної, педагогічної, антидискримінаційної);

формує списки рекомендованих експертних установ та розробляє кваліфікаційні вимоги до експертів.

4. Технічний адміністратор надає Адміністратору права доступу до функцій Платформи, пов'язаних з адмініструванням освітніх матеріалів та діяльності користувачів.

III. Розміщення, оприлюднення, оновлення та вилучення освітніх матеріалів, їх експертиза

1. Адміністратор погоджує з Технічним адміністратором Технічні вимоги, а також графік їх планового розміщення та оприлюднення освітніх матеріалів. Технічні вимоги та графік планового розміщення та оприлюднення освітніх матеріалів затверджуються Адміністратором та опубліковуються на його офіційному вебсайті.

2. Адміністратор не пізніше, ніж за один місяць до запланованого розміщення освітніх матеріалів на Платформі, повідомляє Технічному адміністратору прогнозовані обсяги і технічні типи цих матеріалів, а також очікуване збільшення кількості користувачів.

Адміністратор звертається до Технічного адміністратора на визначену ним електронну адресу. Датою звернення є дата надходження листа на відповідну електронну адресу. Якщо звернення надійшло на офіційну електронну адресу у неробочий день та час, то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день. Технічний адміністратор надає відповідь протягом семи робочих днів шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу Адміністратора.

3. Ініціатором оприлюднення освітніх матеріалів на Платформі (далі - Ініціатор оприлюднення) може бути будь-яка особа, яка звертається до Адміністратора з листом (пропозицією) щодо оприлюднення освітніх матеріалів.

Освітні матеріали перед оприлюдненням на Платформі проходять експертизу відповідно до критеріїв експертизи.

Додаткові освітні матеріали, подані для розміщення та оприлюднення як доповнення до вже розміщених та оприлюднених освітніх матеріалів, мають пройти внутрішню експертизу в порядку, визначеному Адміністратором.

4. Ініціатор оприлюднення надсилає Адміністратору відповідне звернення з доступом до освітніх матеріалів, які Ініціатор оприлюднення має намір розмістити на Платформі. Доступ до освітніх матеріалів надається Адміністратору одночасно з відправленням звернення на весь час розгляду звернення.

Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному вебсайті Адміністратора.

Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на визначену електронну адресу або дата заповнення електронної форми та її відправлення. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу в неробочий день і час, то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

Звернення Ініціатора оприлюднення має містити пропозицію щодо укладення договору між ним і Адміністратором, у тому числі окремі умови такого договору щодо розміщення, оприлюднення та використання освітніх матеріалів на Платформі, а також:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), контактні дані, зокрема контактний номер телефону та адресу електронної пошти;

для юридичних осіб - повна офіційна назва, адреса, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника, код ЄДРПОУ, контактний номер телефону та адресу електронної пошти.

Ініціатор оприлюднення має забезпечити відповідність освітніх матеріалів Технічним вимогам.

5. Адміністратор протягом десяти робочих днів із дня отримання електронного звернення та доступу до освітніх матеріалів приймає рішення щодо їх передачі на розгляд експертній раді або відмови в розгляді електронного звернення.

Адміністратор відмовляє Ініціатору оприлюднення в розгляді його електронного звернення, якщо:

освітні матеріали не відповідають Технічним вимогам;

електронне звернення не відповідає вимогам пункту 4 цього Розділу;

не надано (надано невчасно) доступ до освітніх матеріалів.

Про відповідне рішення Адміністратор повідомляє Ініціатору оприлюднення протягом п'яти робочих днів із дня його прийняття шляхом надсилання відповідного листа на електронну пошту, зазначену в електронному зверненні.

6. Експертна рада здійснює розгляд листів (пропозицій) за дорученням Адміністратора не рідше одного разу на два місяці (крім випадку відсутності відповідних листів (пропозицій)). Графік проведення планових засідань оприлюднюється на офіційному вебсайті Адміністратора.

7. Експертна рада розглядає звернення Ініціатора оприлюднення і визначає перелік рекомендованих експертних установ (експертів та/або вимог до них) залежно від тематики освітніх матеріалів та подає на затвердження Адміністратору. Якщо Ініціатором оприлюднення не є Адміністратор, то відповідний перелік рекомендованих експертних установ (експертів та/або вимог до них) надається Адміністратором Ініціатору оприлюднення офіційним листом. Ініціатор оприлюднення має повідомити Адміністратора про вибір експертних установ та/або експертів.

Експертна рада надсилає для проведення експертизи освітні матеріали або надає до них доступ обраним експертним установам та/або експертам, які здійснюють відповідну експертизу та за її результатами надають експертні висновки щодо відповідності чи невідповідності критеріям експертизи. Взаємодія щодо проведення експертизи освітніх матеріалів може здійснюватися в тому числі через інформаційно-комунікаційний ресурс.

8. Експертна рада може визначити рекомендованою експертною установою юридичну особу, яка відповідно до власних установчих документів може надавати послуги з проведення експертизи засобів навчання, зокрема навчальних і навчально-методичних видань, та/або може здійснювати наукову та науково-технічну експертизу.

9. Проведення експертизи здійснюється за рахунок коштів Ініціатора оприлюднення та має передбачати надання експертній раді висновків щодо відповідності чи невідповідності критеріям експертизи.

Якщо Ініціатором оприлюднення є Адміністратор, то експертиза може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.

10. Адміністратор ухвалює рішення про оприлюднення чи неоприлюднення освітніх матеріалів на Платформі на основі подання експертної ради та укладає з Ініціатором оприлюднення договір про розміщення та оприлюднення освітніх матеріалів.

11. Розміщення й оприлюднення освітніх матеріалів на Платформі здійснюється Адміністратором або іншим виконавцем на основі укладеного договору.

12. Моніторинг актуальності освітніх матеріалів, розміщених і оприлюднених на Платформі, здійснює експертна рада за дорученням Адміністратора.

У випадку виявлення за результатами моніторингу освітніх матеріалів, що втратили актуальність та/або містять помилки, Адміністратор може:

ініціювати вилучення таких освітніх матеріалів або їх частини;

ухвалити рішення про оновлення таких освітніх матеріалів.

У випадку ухвалення рішення про оновлення освітніх матеріалів, Адміністратор розробляє та затверджує відповідне технічне завдання та забезпечує його виконання.

Наповнення Платформи освітніми матеріалами, що були розроблені Адміністратором та/або були розроблені для Адміністратора відповідно до укладеного договору, здійснюється Адміністратором за результатами експертизи, проведеної в порядку, визначеному пунктами 7-9 цього Розділу.

Генеральний директор

директорату цифрової

трансформації

Д. Завгородній


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.10.2021 — 2021 р., № 81, стор. 333, стаття 5213, код акта 107821/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 17. до. МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -