<<
>>

НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020

Документ актуальний на 18.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2020  № 497

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2020 р.

за № 384/34667

Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році

Відповідно до частини четвертої статті 103-2 Бюджетного кодексу України, абзацу четвертого пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 110-р «Деякі питання фінансування у 2020 році оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської держадміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році, що додаються.

2. Директорату шкільної освіти (Осмоловський А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о.

Міністра

Л. Мандзій

ПОГОДЖЕНО:

Державний секретар

Міністерства фінансів України

Виконавчий директор Асоціації міст України

К. Ващенко

О.В. Слобожан


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

10 квітня 2020 року № 497

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2020 р.

за № 384/34667

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році

1. Ці Порядок та умови визначають у 2020 році особливості використання коштів освітньої субвенції, передбачених додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (далі - субвенція), на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, механізм погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської держадміністрацій щодо використання субвенції (далі - Порядок).

2. Установити, що оснащення обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій здійснюється у державних та комунальних закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - заклади освіти):

заклади спеціалізованої освіти наукового профілю;

заклади освіти з кількістю 10-11 класів - 6 і більше;

опорні заклади освіти з кількістю 10-11 класів - 4 і більше;

заклади освіти з кількістю учнів у 5-11 класах 600 і більше;

опорні заклади освіти, з кількістю учнів у 5-11 класах 200 і більше;

заклади професійної (професійно-технічної) освіти з кількістю учнів, що здобувають повну загальну середню освіту, 400 і більше.

Оснащення закладів освіти здійснюється відповідно до типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій.

Оснащення закладів освіти обладнанням для STEM-лабораторій здійснюється із розрахунку 1-5 STEM-лабораторій на м. Київ, одну область, з яких не більше 1 - у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, у разі якщо вони відповідають умовам, визначеним абзацом сьомим пункту 2 цього Порядку, та здійснюють підготовку кваліфікованих кадрів за пріоритетними галузями економіки.

3. Під час визначення закладів освіти для оснащення обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій враховуються загальна кількість учнів у закладі, освітні програми, що реалізує заклад, наявне матеріально-технічне забезпечення.

4. Обласні, Київська міська державні адміністрації (далі - держадміністрації) здійснюють придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій шляхом централізованої закупівлі та розподіляють його між закладами освіти.

5. Держадміністрації протягом місяця з дня набрання чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 10 квітня 2020 року № 497, яким затверджено цей Порядок, надсилають до МОН листи з пропозиціями, сформованими за поданням органів управління у сфері освіти держадміністрації, за формою згідно з додатком до цих Порядку та умов.

6. У пропозиціях держадміністрації розміщують заклади освіти за пріоритетністю.

7. До листів з пропозиціями щодо придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, додається перелік обладнання, яке планується закупити для кожного із зазначених у пропозиціях закладу освіти.

8. Для розгляду пропозицій МОН утворює комісію.

Персональний склад комісії затверджується наказом МОН.

Головою комісії є заступник Міністра освіти і науки.

Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за необхідності.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу, оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. На підставі рішення комісії МОН видає відповідний наказ, який доводиться до відома держадміністрацій листом.

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення протоколів засідань комісії здійснює секретар комісії, який є працівником МОН і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Генеральний директор

директорату шкільної освіти

А. Осмоловський

Додаток

до Порядку та умов

(пункт 5)

ПРОПОЗИЦІЇ

_____________________________________________

(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році

№ з/п*

Назва закладу освіти**

Адреса

Кількість учнів

ID закладу освіти

Код бюджету, з якого здійснюється фінансування закладу освіти

Дані про відповідність закладу освіти пункту 2 Порядку

Обґрунтування потреби***

Обсяг коштів освітньої субвенції, тис. грн

Усього****

Примітка.

__________

* у пропозиції держадміністрації розміщують заклади освіти за пріоритетністю

**  якщо заклад освіти має статус опорного, в дужках вказати «опорний»

*** під час обґрунтування потреби зазначається інформація про освітні програми, що реалізує заклад, наявне матеріально-технічне забезпечення

**** в останньому рядку таблиці зазначається обсяг коштів освітньої субвенції відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік»


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.05.2020 — 2020 р., № 36, стор. 43, стаття 1200, код акта 98950/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 13.04.2020 № 511 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти". МОН України. 2020 рікк
 12. до. МОН України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 29.04.2020 № 574 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій". МОН України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 27.04.2020 № 549 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635". МОН України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 04.05.2020 № 591 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285". МОН України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 08.04.2020 № 483 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 22.05.2020 № 673 "Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання". МОН України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 25.05.2020 № 689 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427". МОН України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 06.04.2020 № 482 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 03.06.2020 № 752 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -