Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 14.01.2021 № 48 "Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України". МОН України. 2021

Документ актуальний на 16.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2021  № 48

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2021 р.

за № 366/35988

Про Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 980 «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам, що додається.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України (Криштоф С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Міністр

С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

14 січня 2021 року № 48

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2021 р.

за № 366/35988

ПОРЯДОК

визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам

1.

Цей Порядок визначає процедуру та умови визначення кандидатур для призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам:

студентам, курсантам невійськових закладів вищої освіти (далі - студенти) та аспірантам, асистентам-стажистам (далі - аспіранти);

курсантам, слухачам (далі - курсанти) та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

2. Кандидатами на здобуття академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам (далі - стипендія) можуть бути студенти (курсанти) та аспіранти (ад’юнкти), зазначені у пункті 1 цього Порядку, які навчаються за державним замовленням у закладах вищої освіти державної форми власності чи їх відокремлених підрозділах, що не мають статусу юридичної особи (далі - заклади освіти), за денною формою здобуття освіти, та не перебувають в академічній відпустці, а саме:

студенти (курсанти), які навчаються за освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами підготовки молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), магістра, починаючи з другого року здобуття вищої освіти;

аспіранти (ад’юнкти) - з другого року навчання за освітньо-науковими або освітньо-творчими програмами підготовки доктора філософії або доктора мистецтва.

3. Відбір кандидатів на призначення стипендії здійснюється з числа:

студентів, які за результатами останнього семестрового контролю займають найвищі рейтингові позиції та мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні, та аспірантів, які досягли значних успіхів у навчанні та науковій роботі;

курсантів та ад’юнктів, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій роботі, мають зразкову військову дисципліну.

4. Для відбору кандидатів на здобуття стипендії керівником закладу освіти оголошується конкурс, пропозиції на який подають:

керівники факультетів, інститутів - щодо кандидатів з числа студентів (курсантів);

керівники кафедр - щодо кандидатів з числа аспірантів (ад’юнктів).

5. Рішення щодо висунутих структурними підрозділами кандидатів приймається вченою радою закладу освіти, погоджується з органом студентського самоврядування і затверджується керівником закладу освіти.

6. Пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендії подаються Міністерству освіти і науки України центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти, та закладами освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, в межах розподілу згідно з додатком, не пізніше, ніж через два тижні після завершення семестрового контролю:

для студентів (курсантів) - двічі на рік;

для аспірантів (ад’юнктів) - один раз на рік.

7. Стипендія студентам (курсантам) виплачується після прийняття у встановленому порядку розпорядження Кабінету Міністрів України про її призначення з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, аспірантам (ад’юнктам) - з дня призначення стипендії.

Директор департаменту

атестації кадрів

вищої кваліфікації

С. Криштоф

Додаток

до Порядку визначення кандидатур

для призначення академічної стипендії

Кабінету Міністрів України

студентам закладів вищої освіти

та аспірантам

(пункт 6)

РОЗПОДІЛ

академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам між центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти

№ з/п

Найменування центрального органу виконавчої влади

Кількість стипендій

студентам

аспірантам

1

Міністерство внутрішніх справ України

6

1

2

Міністерство культури та інформаційної політики України

7

1

3

Міністерство оборони України

4

1

4

Міністерство освіти і науки України

72

28

5

Міністерство охорони здоров’я України

8

2

6

Міністерство фінансів України

1

1

7

Служба безпеки України

1

1

ВСЬОГО

100

35

Директор департаменту

атестації кадрів

вищої кваліфікації

С. Криштоф


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.04.2021 — 2021 р., № 25, стор. 235, стаття 1223, код акта 103702/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 25.01.2021 № 102 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки". МОН України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2021 № 132 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102". МОН України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 12.01.2021 № 32 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221". МОН України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.02.2021 № 161 "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності". МОН України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 03.03.2021 № 273 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році". МОН України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 22.02.2021 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557". МОН України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 05.01.2021 № 17 "Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти". МОН України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.02.2021 № 153 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 11.02.2021 № 174 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2021 № 89 "Про затвердження Порядку проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях фахової передвищої та вищої освіти". МОН України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 08.02.2021 № 147 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2021 № 128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм". МОН України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 24.03.2021 № 363 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370". МОН України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 23.02.2021 № 251 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»". МОН України. 2021 рікк
 16. до. МОН України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 01.03.2021 № 268 "Деякі питання переведення учнів на наступний рік навчання". МОН України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 16.03.2021 № 314/976/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5". МОН України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 01.03.2021 № 271 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення". МОН України. 2021 рікк
 20. про Реєстр сертифікатів педагогічних працівників Єдиної державної електронної бази з питань освіти. МОН України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -