<<
>>

НАКАЗ від 17.02.2023 № 175 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2023 року № 97". МОН України. 2023

Документ актуальний на 14.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2023  № 175

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 лютого 2023 р.

за № 311/39367

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2023 року № 97

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2023 року № 97 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба якості освіти України або її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2023 року за № 275/39331, такі зміни:

у преамбулі слова та цифри «надсилаються», «постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України» замінити словами та цифрами «надаються», «Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630» відповідно;

у підпункті 1 пункту 1 слова «або адвокатським запитом» виключити.

2. Внести до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба якості освіти України або її територіальні органи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2023 року № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2023 року за № 275/39331, такі зміни:

у заголовку слово «РОЗМІР» замінити словом «Розмір»;

у рядках 1-4 графи «№ з/п» таблиці цифри «1.», «2.», «3.», «4.» замінити цифрами «1», «2», «3», «4» відповідно.

3.

Внести до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Державної служби якості освіти України або її територіальні органи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2023 року № 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2023 року за № 276/39332, такі зміни:

у заголовку слова «ПОРЯДОК», «органи Державної служби» замінити словами «Порядок», «Державна служба» відповідно;

у пункті 3 після слова «запитувач» доповнити словом «інформації»;

у пункті 6 слово «Рахунок» замінити словами «рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок),»;

в абзаці третьому пункту 7 слова «касового документа» замінити словами «платіжного документа» (у двох випадках);

у пункті 8 слово «ім’я» замінити словом «імені»;

у пункті 9 слова «запитувачу», «моменту» замінити словами «запитувачу інформації», «дня» відповідно;

пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункт 11 вважати пунктом 10;

у пункті 10 після слова «Закону» доповнити словами «України «Про доступ до публічної інформації»;

у додатку 1 до цього Порядку:

слово «Служби» замінити словами «Державної служби якості освіти України» (у чотирьох випадках);

слово «ЗАЯВКА» замінити словом «Заявка»;

слово «запитувача -» замінити словами «запитувача інформації -» (у двох випадках)»;

у рядках 1-4 графи «№ з/п» таблиці цифри «1.», «2.», «3.», «4.» замінити цифрами «1», «2», «3», «4» відповідно;

у додатку 2 до цього Порядку:

слово «РАХУНОК» замінити словом «Рахунок»;

у рядках 1-5 графи «№ з/п» таблиці цифри «1.», «2.», «3.», «4.», «5.» замінити цифрами «1», «2», «3», «4», «5» відповідно;

слово «грн.» замінити словом «грн» (у трьох випадках);

слово «ПДВ» замінити словами «податку на додану вартість»;

слово «Служби» замінити словами «Державної служби якості освіти України».

4. Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик (Пижов О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

А. Вітренко

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2023 року № 97

Наказ; МОН України від 17.02.2023 № 175

Прийняття від 17.02.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0311-23

Законодавство України

станом на 14.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.03.2023 — 2023 р., № 24, стор. 362, стаття 1379, код акта 116950/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 3 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2022 року № 1136". МОН України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2023 № 19 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році". МОН України. 2023 рікк
 3. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Державної служби якості освіти України або її територіальні органи. МОН України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 16. до. МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -