<<
>>

НАКАЗ від 17.12.2019 № 1575 "Про затвердження Змін до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання". МОН України. 2019

Документ актуальний на 28.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2019  № 1575


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 4/34287

Про затвердження Змін до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання

Відповідно до підпункту 5-1 пункту 1 Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796, Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1277, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2016 року за № 9/28139, що додаються.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.С.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Г. Новосад


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17 грудня 2019 року № 1575


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 4/34287

ЗМІНИ
до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання

1. У розділі I:

1) пункт 2 після слова "оцінювання" доповнити словами "результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти";

2) у пункті 8 слова "навчальних закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів системи загальної середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання до закладів вищої освіти".

2. Підпункт 4 пункту 2 розділу II викласти в такій редакції:

"4) безпечні умови під час проходження пробного ЗНО та отримання в разі потреби медичної допомоги, а також створення певної(их) особливої(их) (спеціальної(их)) умови (умов) (якщо це буде зазначено в реєстраційній заяві) з такого переліку:

присутність перекладача жестової мови в аудиторії, де відбувається пробне ЗНО;

надання перед початком проведення пробного ЗНО в аудиторії тексту промови інструктора;

надання можливості використання слухового апарата, імпланта;

надання в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до завдань, що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання);

надання можливості використання оптичного збільшувача (лупи) або електронного збільшувача;

надання зошитів із завданнями та бланків відповідей, надрукованих кеглем шрифту 16 пунктів;

надання можливості виконання роботи в аудиторії, що розташована на першому поверсі;".

3. У підпункті 3 пункту 2 розділу III слова "оцінювання якості освіти" виключити.

4. Пункт 2 розділу IV викласти в такій редакції:

"2. У реєстраційній заяві має бути зазначено таку інформацію про особу:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

дата народження;

адміністративно-територіальна одиниця, де проживає особа;

контактний телефон;

електронна адреса (за наявності);

категорія учасника (з переліку, визначеного регіональним центром);

перелік навчальних предметів із зазначенням мови, якою особа бажає отримати завдання пробного тесту;

населений пункт, де особа проходитиме пробне ЗНО (з переліку, установленого регіональним центром);

інформація про необхідність створення особливих умов (для осіб з особливими освітніми потребами).".

5. Підпункт 6 пункту 2 розділу VI викласти в такій редакції:

"6) чергових пунктів проведення пробного ЗНО, кількість яких визначається регіональним центром.".

Генеральний директор
директорату дошкільної
та шкільної освітиА. Осмоловський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.01.2020 — 2020 р., № 4, том 2, стор. 498, стаття 231, код акта 97560/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 04.02.2020 № 126 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти". МОН України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 04.02.2020 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17". МОН України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 20.02.2020 № 255 "Про внесення змін до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України". МОН України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 246 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання". МОН України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи". МОН України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 30.03.2020 № 463 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році". МОН України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 09.04.2020 № 487 "Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти". МОН України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 06.04.2020 № 477 "Про забезпечення можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін та державної мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, та які зараховані на навчання до одного з уповноважених закладів освіти". МОН України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 06.04.2020 № 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України". МОН України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 10.04.2020 № 497 "Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році". МОН України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 14.01.2019 № 28 "Про затвердження Порядку вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами". МОН України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення". МОН України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 07.02.2019 № 152 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 18.02.2019 № 221 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369". МОН України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 14.02.2019 № 194/331 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900". МОН України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.03.2019 № 372/404 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський форум юних натуралістів". МОН України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.02.2019 № 179 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 09.01.2019 № 17 "Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 22.02.2019 № 239 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти". МОН України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -