>>

УГОДА від Дата вчинення: "між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської Республіки про співробітництво в галузі освіти і науки". МОН України. 2022

Документ актуальний на 14.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА

між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти, молоді та спорту Чеської Республіки про співробітництво в галузі освіти і науки

Дата вчинення:

22.11.2022

Дата набрання чинності для України:

22.11.2022

Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки (далі - Договірні сторони)

з метою розвитку та поглиблення взаємного співробітництва в галузі освіти і науки,

будучи переконаними, що таке співробітництво сприятиме подальшому розширенню дружніх взаємовідносин,

домовилися про таке:

Стаття 1

Договірні сторони в разі потреби обмінюватимуться інформацією, що стосується питань управління, організації та змісту повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а також питань управління та підтримки наукової діяльності, виконання спільних проєктів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок.

Стаття 2

Договірні сторони, відповідно до своїх можливостей та згідно з чинним законодавством держав Договірних сторін, підтримуватимуть та заохочуватимуть:

a) участь учнів і студентів у конкурсах, олімпіадах та інших заходах наукового та мистецького характеру;

b) участь фахівців у міжнародних конгресах, конференціях, семінарах і симпозіумах, що проводитимуться в державі іншої Договірної сторони.

Стаття 3

Договірні сторони підтримуватимуть співробітництво та встановлення прямих контактів між закладами вищої освіти та іншими закладами освіти та науковими установами України та Чеської Республіки відповідно до чинного законодавства держав Договірних сторін.

Стаття 4

Договірні сторони в межах своїх можливостей та відповідно до чинного законодавства держав Договірних сторін підтримуватимуть і заохочуватимуть взаємне співробітництво, а також пряме співробітництво між органами та інституціями, що відповідають за виконання основних завдань управління системою освіти, вироблення стратегії та концепції, або за здійснення оцінювання якості освіти, контролю та оснащення закладів загальної середньої освіти.

Пряме співробітництво реалізовуватиметься шляхом здійснення такої діяльності:

a) взаємні обміни інформацією, консультації та обміни прикладами успішного досвіду, методів, прийомів та інструментів;

b) реалізація спільних проєктів, семінарів, фахових навчань, лекцій, конференцій тощо;

c) створення та впровадження програм і проєктів, спрямованих на підвищення якості управління, контролю, оцінювання та управління галуззю освіти;

d) професійні обміни в сфері освіти з метою обміну досвідом та обговорення виконання положень цієї Угоди.

Форми, умови співробітництва, склад делегацій, проєкт програми перебування узгоджуватимуться шляхом офіційного листування Договірних сторін або органів та інституцій, відповідальних за виконання завдань, зазначених у цій статті відповідно до їхньої компетенції.

Договірна сторона, що направляє, відповідно до свого чинного законодавства покриває всі витрати, пов’язані із закордонним відрядженням фахівців, які відряджаються на підставі цієї статті Угоди.

Стаття 5

Для задоволення освітніх потреб чеської національної меншини в Україні та української національної меншини в Чеській Республіці Договірні сторони відповідно до своїх чинних законодавств та в межах своїх можливостей підтримуватимуть викладання рідної мови та діяльність громадських та/або діаспорних об’єднань у державі іншої Договірної сторони.

Стаття 6

Договірні сторони в межах своїх можливостей та відповідно до своїх чинних законодавств підтримуватимуть викладання мови та літератури держави іншої Договірної сторони.

З цією метою Договірні сторони на підставі запиту Договірної сторони, що приймає, направлятимуть викладача/лектора української мови та літератури та викладача/лектора чеської мови та літератури для здійснення викладацької діяльності в публічних закладах вищої освіти Чеської Республіки та в закладах вищої освіти України, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Вимоги до професійної кваліфікації викладачів/лекторів, а також умови працевлаштування викладачів/лекторів у закладах вищої освіти держави Договірної сторони, що приймає, (включаючи обсяг роботи, заробітну плату, забезпечення житлом тощо) забезпечуватимуться відповідно до чинного законодавства держав Договірних сторін та узгоджуватимуться в письмовій формі дипломатичними каналами.

Стаття 7

З метою підтримки вивчення та поглиблення знання мови та культури держави іншої Договірної сторони, Договірні сторони на основі взаємності щорічно надають:

a) до 4 місць для навчання на літніх курсах української мови та літератури в Україні;

b) до 8 місць для навчання в Літній школі слов’янських студій в Чеській Республіці.

Договірні сторони інформуватимуть одна одну у письмовій формі дипломатичними каналами не пізніше січня поточного календарного року про виділення місць на поточний академічний рік, організаційні та фінансові деталі перебування.

Стаття 8

1. Договірні сторони щороку підтримуватимуть обміни викладачами та дослідниками закладів вищої освіти України, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України та публічних закладів вищої освіти Чеської Республіки, з метою стажування, здійснення науково-дослідної та викладацької діяльності загальним максимальним терміном два (2) місяці на рік.

2. Чеська Договірна сторона щороку підтримуватиме короткострокову мобільність студентів, які навчаються за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» у закладах вищої освіти України, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, у формі стажувань у публічних закладах вищої освіти Чеської Республіки, загальна максимальна тривалість яких складає 40 місяців на рік, тривалість окремих стажувань може коливатися від мінімально п’яти (5) до максимально десяти (10) місяців, якщо Договірні сторони не домовляться про інше.

3. Українська Договірна сторона з метою заохочення та сприяння академічній мобільності щороку надаватиме до 3 стипендій для здобуття вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», або освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» у закладах вищої освіти України, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

4. Договірна сторона, що направляє, надішле дипломатичними каналами до 31 березня поточного календарного року Договірній стороні, що приймає, список кандидатів, рекомендованих відповідно до пунктів 1-3 цієї статті, а також анкети претендентів та інші необхідні документи.

5. Договірна сторона, що приймає, повідомляє Договірну сторону, що направляє, до 15 липня поточного календарного року про свою згоду прийняти кандидатів, рекомендованих відповідно до пунктів 1-3 цієї статті.

Стаття 9

1. Чеська Договірна сторона забезпечує кандидатам української Договірної сторони, рекомендованих відповідно до пунктів 1 та 2 статті 8 цієї Угоди, можливість безоплатної реалізації наукової роботи; викладацької діяльності або часткового навчання за акредитованими освітніми програмами або курсами, які не передбачають здобуття наукового ступеня; та виплату фінансової підтримки відповідно до свого чинного законодавства для покриття необхідних життєвих витрат, пов’язаних із проживанням у Чеській Республіці. Обсяг фінансової підтримки, що надається, а також інші деталі стажувань та науково-дослідних обмінів будуть уточнюватися щороку у порядку, зазначеному у статті 7 цієї Угоди.

2. Чеська Договірна сторона надалі забезпечує своїм кандидатам, які направляються в Україну відповідно до статей 7 та 8 цієї Угоди, відшкодування витрат на міжнародний проїзд до місця призначення в Україні та у зворотному напрямку, за умови, що у період покриття транспортних витрат кандидати офіційно працевлаштовані або навчаються у публічних закладах вищої освіти Чеської Республіки.

3. Українська Договірна сторона забезпечує кандидатам чеської Договірної сторони, рекомендованим відповідно до пункту 1 статті 8 цієї Угоди, можливість безоплатного виконання наукової роботи; здійснення викладацької діяльності; місця у гуртожитках, при цьому розмір вартості житла відповідає вартості, встановленій для громадян України; та заробітну плату відповідно до свого чинного законодавства;

4. Українська Договірна сторона забезпечує кандидатам чеської Договірної сторони, рекомендованим відповідно до пункту 3 статті 8 цієї Угоди, навчання за рахунок коштів державного бюджету; надання стипендій у розмірі, встановленому чинним законодавством; місця у гуртожитках, при цьому розмір вартості житла відповідає вартості, встановленій для громадян України.

5. Кандидати від української Договірної сторони, які направляються в Чеську Республіку відповідно до статей 7 та 8 цієї Угоди, покривають транспортні витрати за власний кошт.

Стаття 10

Договірні сторони докладуть усіх зусиль для усунення бюрократичних перешкод, які заважатимуть успішній реалізації співробітництва в рамках цієї Угоди, а також інших програм у галузі, освіти, науки та досліджень, які належать до них.

Стаття 11

Уся діяльність, що здійснюється на основі цієї Угоди, здійснюватиметься відповідно до принципів взаємності, якщо сторони не домовляться про інше, згідно з чинним законодавством держав Договірних сторін та в межах їх бюджетних можливостей.

Стаття 12

Ця Угода не виключає можливостей організації та здійснення інших форм співробітництва, про які Договірні сторони домовляться письмово дипломатичними каналами.

Стаття 13

За взаємною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть вносити зміни та доповнення. Будь-які зміни ти доповнення вносяться в письмовій формі, набувають чинності з дати підписання та є невід’ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 14

Будь-які спори щодо тлумачення або виконання цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій та/або переговорів Договірних сторін.

Стаття 15

1. Ця Угода набирає чинності з дня підписання і залишається чинною до 31 грудня 2026 року. З 1 січня 2027 року її чинність автоматично продовжується до моменту укладення нової Угоди. Протягом цього наступного періоду кожна з Договірних сторін може в будь-який час письмово припинити дію цієї Угоди. У такому випадку ця Угода втрачає свою чинність через шість місяців із дня отримання другою Договірною стороною письмового повідомлення про розірвання Угоди.

2. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на завершення усіх заходів, розпочатих у період її дії, якщо її положення продовжуватимуть застосовуватися до всіх заходів, розпочатих у період дії цієї Угоди, якщо Договірні сторони не домовляться про інше.

Учинено в місті Прага 22 листопада 2022 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською та чеською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Міністерство освіти і науки

України

За Міністерство освіти, молоді

та спорту Чеської Республіки

(підпис)

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.01.2023 — 2023 р., № 2, стор. 440, стаття 193, код акта 115495/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОН України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2022 № 41 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2021 року № 1408". МОН України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 20.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431". МОН України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 02.02.2022 № 95 "Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098". МОН України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.02.2022 № 232 "Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році". МОН України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 24.01.2022 № 55 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів". МОН України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2022 № 184/303 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52". МОН України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 16.02.2022 № 187 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450". МОН України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 130 "Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти". МОН України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 16.02.2022 № 180 "Про затвердження Положення про Комісію з приймання науково-технічних робіт за державним замовленням на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію". МОН України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 22.02.2022 № 216 "Про затвердження Переліку документів для погодження проєкту рішення засновника про реорганізацію/ліквідацію спеціального закладу загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 26.03.2022 № 273 "Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України". МОН України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2022 № 345 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498". МОН України. 2022 рікк
 13. до. МОН України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 02.05.2022 № 400 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 27.04.2022 № 392 "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 20.04.2022 № 364 "Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році". МОН України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 24.03.2022 № 270 "Про затвердження Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки України". МОН України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 449 "Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників". МОН України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2022 № 66 "Про затвердження Порядку акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань, інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти". МОН України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -