<<
>>

НАКАЗ від 10.11.2022 № 2016 "Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства". МОЗ України. 2022

Документ актуальний на 01.02.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2022  № 2016

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2023 р.

за № 39/39095

Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про освіту», частини першої статті 14, частин третьої, четвертої статті 30 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пунктів 8, 9 частини другої статті 32 Закону України «Про вищу освіту», абзацу другого пункту 5 Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 14 липня 2021 року № 725, підпунктів 2 та 6 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою подальшого вдосконалення і впорядкування системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про деякі заходи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства;

2) Перелік циклів спеціалізації за фахом та за профілем роботи фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства;

3) Перелік циклів тематичного удосконалення фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства.

2. Внести зміну до заголовку наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року № 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за № 113 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2021 року № 1751), виклавши його в такій редакції:

«Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів та фармацевтів (провізорів)».

3. Внести до Положення про деякі заходи безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за № 113 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2021 року № 1751), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 2 розділу І слова та цифри «, та Номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, наведеною у додатку 1 до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635» виключити;

2) у пункті 2 розділу III слова та цифри «, та Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635» виключити.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07 вересня 1993 року № 198, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 року за № 206.

5. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Сергію Убогову) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ірину Микичак.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Виконувач обов’язків Міністра економіки України

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

О. Кучер

І. Фоменко

О. Костюченко

Г. Осовий

Р. Іллічов

Д. Лубінець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

10 листопада 2022 року № 2016

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2023 р.

за № 39/39095

ПОЛОЖЕННЯ

про деякі заходи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства

І. Загальні положення

1. Це Положення врегульовує основні засади здійснення деяких заходів післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства (далі - фахівці з медичною та фармацевтичною освітою).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

спеціалізація - профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;

тематичне удосконалення - набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей фахівців з медичною та фармацевтичною освітою у межах професійної діяльності.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні у значеннях, наведених в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та у Положенні про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725.

3. Цикли спеціалізації, цикли тематичного удосконалення здійснюються закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами з післядипломної освіти закладів фахової передвищої/вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі - заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти).

4. Інші заходи безперервного професійного розвитку проводяться відповідно до законодавства.

II. Проходження циклів спеціалізації

1. Спеціалізація проводиться на циклах спеціалізації в закладах фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

2. Фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, які закінчили навчання на циклах спеціалізації та успішно пройшли підсумкове оцінювання, видається свідоцтво про проходження спеціалізації за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

3. Проходження циклів спеціалізації передбачає обов’язкову особисту участь фахівців з медичною та фармацевтичною освітою у місці їх проведення та/або дистанційну участь в режимі реального часу.

4. Теоретичні заняття передбачають обов’язкову особисту участь фахівців з медичною та фармацевтичною освітою у місці їх проведення та/або дистанційну участь в режимі реального часу (дистанційне навчання становить не більше 50 % всього циклу навчання), а практичні і лабораторні заняття - передбачають лише особисту присутність фахівців з медичною та фармацевтичною освітою в симуляційно-тренінгових (тренінгових) центрах закладів фахової передвищої/вищої (після-дипломної) освіти, а також в закладах охорони здоров’я.

5. Фахівець з медичною та фармацевтичною освітою має право проходити спеціалізацію з кількох спеціальностей за наявності виробничої необхідності.

6. Фахівець з медичною та фармацевтичною освітою, який не працював більше п’яти років за спеціальністю і бажає відновити медичну чи фармацевтичну практику, проходить у закладах фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти цикли спеціалізації (повторної).

III. Проходження циклів тематичного удосконалення

1. Цикли тематичного удосконалення передбачають удосконалення професійних знань і навичок шляхом навчання за професійними навчальними програмами з метою оновлення наявних та отримання нових теоретичних і практичних знань.

2. Проходження циклів тематичного удосконалення передбачає обов’язкову особисту участь медичного та/або фармацевтичного працівника у місці їх проведення та/або дистанційну участь в режимі реального часу.

Цикли тематичного удосконалення можуть проводитись у формі виїзних циклів, що передбачає проведення тематичного удосконалення шляхом виїзду на місце поза закладами фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, яке забезпечене необхідним ресурсним оснащенням відповідно до навчальних програм, за заявками закладів охорони здоров’я, та передбачає особисту участь фахівця з медичною або фармацевтичною освітою.

3. Програми циклів тематичного удосконалення повинні відповідати принципам доказової медицини, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я та вимогам до компетентностей, передбачених кваліфікаційними характеристиками працівників охорони здоров’я.

4. Тривалість циклу тематичного удосконалення визначається навчальним планом і програмою циклу тематичного удосконалення та становить від 45 до 75 навчальних годин.

5. Навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення розробляються закладами фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти та затверджуються педагогічною радою/вченою радою цих закладів.

6. Фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, які закінчили навчання та успішно пройшли підсумкову атестацію, видається посвідчення за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

IV. Планування циклів спеціалізації та циклів тематичного удосконалення

1. Планування циклів спеціалізації та циклів тематичного удосконалення фахівців з медичною і фармацевтичною освітою передбачає визначення потреб в отриманні спеціалізації та проходженні циклів тематичного удосконалення.

2. Заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти розміщають перелік назв циклів спеціалізації і тематичного удосконалення на вебсайтах своїх закладів.

3. Заклади охорони здоров’я, а також медичні сестри - фізичні особи-підприємці або медичні сестри, які працюють у фізичних осіб-підприємців за трудовим договором, подають до закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти інформацію про потребу в післядипломній підготовці або в проходженні циклів тематичного удосконалення для фахівців з медичною і фармацевтичною освітою.

4. На підставі поданої інформації заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти складають календарно-тематичні плани на рік, погоджують їх на засіданні педагогічної ради/вченої ради закладу та подають до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, які видають наказ щодо післядипломної підготовки фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на наступний рік.

5. Відповідно до календарно-тематичних планів заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти направляють путівки за формою, згідно з додатком 3 до цього Положення, на наступний рік у заклади охорони здоров’я до 01 грудня поточного року.

6. Заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти у строк до 15 лютого щороку направляють до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій та до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим річні звіти про виконання обсягів регіонального замовлення.

V. Направлення і зарахування фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення

1. Направлення фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення здійснюється за путівками закладів фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

2. Після одержання путівки керівник закладу охорони здоров’я або фізична особа-підприємець, де працює фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження цього працівника.

3. Фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який прибув у заклад фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, перед проходженням циклу спеціалізації та циклу тематичного вдосконалення пред’являє:

путівку на навчання;

копію наказу про направлення на курси;

паспорт (паспорт у формі пластикової картки типу ID-1, е-паспорт);

диплом або завірену копію диплома про закінчення закладу вищої або фахової передвищої освіти;

свідоцтво про проходження спеціалізації, посвідчення про проходження циклів тематичного удосконалення (за наявності).

4. Фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою заповнює особисту картку слухача, дані якої звіряються з пред’явленими документами і разом з даними путівок використовуються для обліку і складання звіту закладами фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

5. Особиста картка слухача включає такі відомості:

назва циклу;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

найменування закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, рік його закінчення, спеціальність;

відомості про диплом, дата та номер диплому, дата видачі;

посада та місце працевлаштування, населений пункт, область.

6. Зарахування фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення оформлюється наказом закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

VІ. Заповнення й видача документів фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, які закінчили цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення

1. Фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, які успішно закінчили навчання на циклах спеціалізації, видається свідоцтво про проходження циклу спеціалізації, а на циклах тематичного удосконалення, закладом фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти видається посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення (вноситься відповідний запис у посвідчення).

2. Свідоцтво про проходження циклу спеціалізації або посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення підписуються керівником закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, в якому відбувалося навчання, та скріплюється печаткою такого закладу (за наявності).

3. Для реєстрації свідоцтв про проходження циклу спеціалізації, або посвідчень про проходження циклу тематичного удосконалення, що видаються фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, ведеться журнал, в який вносяться такі дані:

порядковий реєстраційний номер;

дата видачі документа;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фахівця з медичною або фармацевтичною освітою, який отримує посвідчення;

підпис медичного або фармацевтичного працівника, який отримує посвідчення.

4. У разі невиконання навчального плану та програми циклу, а також у випадку невиконання слухачем умов договору про надання освітніх послуг, слухач відраховується наказом керівника закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти з видачею відповідної довідки з зазначенням причини відрахування.

Генеральний директор

Директорату медичних кадрів,

освіти і науки

С. Убогов


Додаток 1

до Положення про деякі заходи

післядипломної освіти та безперервного

професійного розвитку фахівців

з фаховою передвищою, початковим

рівнем (короткий цикл) та першим

(бакалаврським) рівнем вищої медичної

і фармацевтичної освіти та магістрів

з медсестринства

(пункт 2 Розділу II)

СВІДОЦТВО № __________

про проходження циклу спеціалізації

до диплому № __________

Прізвище ________________________________________________________________

Власне ім’я ______________________________________________________________

По-батькові (за наявності) __________________________________________________

Рік

Найменування закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти

Назва циклу спеціалізації

Тривалість циклу

Спеціальність після проходження циклу спеціалізації

Займана посада під час проходження циклу спеціалізації

1

2

3

4

5

6

М. П. (за наявності)

Підпис

М. П. (за наявності)

Підпис

М. П. (за наявності)

Підпис


Додаток 2

до Положення про деякі заходи

післядипломної освіти та безперервного

професійного розвитку фахівців

з фаховою передвищою, початковим

рівнем (короткий цикл) та першим

(бакалаврським) рівнем вищої медичної

і фармацевтичної освіти та магістрів

з медсестринства

(пункт 6 Розділу III)

ПОСВІДЧЕННЯ № __________

про проходження циклу тематичного удосконалення

до диплому № __________

Прізвище ________________________________________________________________

Власне ім’я ______________________________________________________________

По-батькові (за наявності) __________________________________________________

Рік

Найменування закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти

Назва циклу тематичного удосконалення

Тривалість циклу

Займана посада під час проходження циклу тематичного удосконалення

1

2

3

4

5

М. П. (за наявності)

Підпис

М. П. (за наявності)

Підпис

М. П. (за наявності)

Підпис


Додаток 3

до Положення про деякі заходи

післядипломної освіти та безперервного

професійного розвитку фахівців

з фаховою передвищою, початковим

рівнем (короткий цикл) та першим

(бакалаврським) рівнем вищої медичної

і фармацевтичної освіти та магістрів

з медсестринства

(пункт 6 Розділу V)

ПУТІВКА

Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства

Наказ; МОЗ України від 10.11.2022 № 2016

Прийняття від 10.11.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0039-23

Законодавство України

станом на 28.02.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f522969n101.docx від 01.02.23 16:55, 13 кб

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.01.2023 — 2023 р., № 6, стор. 604, стаття 535, код акта 116120/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 10.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 грудня 2022 року № 2296". МОЗ України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 17.01.2023 № 94 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2373". МОЗ України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 19.01.2023 № 103 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2374". МОЗ України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2023 № 139 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 січня 2023 року № 8". МОЗ України. 2023 рікк
 5. хімічних речовин. МОЗ України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 03.01.2023 № 8 "Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків, пов’язаних із впливом небезпечних хімічних речовин та Граничних біологічних величин хімічних речовин". МОЗ України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 03.02.2023 № 208 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 77". МОЗ України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2023 № 77 "Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення". МОЗ України. 2023 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2023 № 209 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 81". МОЗ України. 2023 рікк
 10. НАКАЗ від 13.01.2023 № 81 "Про затвердження Мінімальних вимог до охорони здоров’я та безпеки працівників, які піддаються впливу електромагнітних полів". МОЗ України. 2023 рікк
 11. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -