<<
>>

НАКАЗ від 12.07.2019 № 1606 "Про затвердження Порядку надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ". МОЗ України. 2019

Документ актуальний на 19.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2019  № 1606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2019 р.
за № 855/33826

Про затвердження Порядку надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 497 «Деякі питання надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, що додається.

2. Директорату громадського здоров’я (Скіпальський А.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної регуляторної служби України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Міністр внутрішніх справ УкраїниВ.

ЗагороднійО.О. ШубінР. Іллічов


Л. Левшун

А. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
12 липня 2019 року № 1606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2019 р.
за № 855/33826

ПОРЯДОК
надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає завдання, конкретизує зміст і встановлює вимоги щодо організації та забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі - профілактика ВІЛ) - чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (далі - ЧСЧ), осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду (далі - СП), людей, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним шляхом (далі - ЛВНІ).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

аутріч - активні дії надавача послуг з встановлення та підтримання контакту з отримувачем послуг з метою залучення його до отримання послуг шляхом відвідування місць перебування та/або проживання в умовах, звичних для таких груп, а також щодо надання окремих послуг дистанційно з використанням сучасних інформаційних технологій;

аутріч-маршрут - відповідно затверджений надавачем послуг маршрут надання послуг з профілактики ВІЛ, що передбачає переміщення територією міста з короткими (визначеними в часі) зупинками для зустрічей з невеликими групами отримувачів послуг в місцях їх перебування;

вуличний пункт наданих послуг (далі - ПНП) - визначене надавачем послуг місце надання послуг поза межами будь-яких установ і приміщень в місцях перебування отримувачів послуг з метою забезпечення їх безперешкодного доступу;

мобільний ПНП - місце надання послуг на базі транспортного засобу з метою доступу до важкодоступних представників групи підвищеного ризику на віддалених територіях;

надавачі послуг - заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги з медичного обслуговування населення, а також громадські та благодійні організації, що більше двох років працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції та надання послуг, спрямованих на забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального захисту груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ;

обмін та/або видача шприців - забезпечення ЛВНІ стерильним ін’єкційним обладнанням взамін використаних шприців та голок, або без обміну;

отримувачі послуг - представники груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (ЛВНІ та ЧСЧ з 14 років, СП - з 18 років);

профілактика ВІЛ - комплекс заходів у сфері громадського здоров’я, спрямований на стримування поширення гемотрансмісивних інфекцій, в тому числі ВІЛ, серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

стаціонарний ПНП - місце надання послуг на базі приміщень надавачів послуг.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актах у сфері протидії ВІЛ.

3. Головними завданнями надавача послуг є:

задоволення потреб населення у послугах з профілактики ВІЛ;

формування в отримувача послуг стійких поведінкових змін щодо зниження ризикованої поведінки, спрямованих на зменшення шкоди для здоров’я, покращення його стану та якості життя;

налагодження співпраці із закладами/установами/організаціями з метою залучення необхідних фахівців відповідно до потреб отримувача послуг;

постійний та періодичний моніторинг поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, вжиття заходів щодо їх усунення;

забезпечення ефективності послуг відповідно до показників, визначених цим Порядком.

4. Організація та надання послуг з профілактики ВІЛ базується на принципах:

зменшення шкоди - принцип організації заходів та програм у сфері громадського здоров’я, спрямований на збереження здоров’я, націлений на зменшення шкідливих наслідків ризикованої поведінки, в тому числі ін’єкційної та сексуальної, та стимулювання поведінкових змін на засадах повної недискримінації та всебічного доступу до послуг, а також неприпустимості переслідування за ознакою належності до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

«рівний - рівному» - надання послуг особою, що має безпосередній особистий досвід подолання складних життєвих обставин, пов’язаних з належністю до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, та/або перебуває/перебувала у тому самому становищі, що й отримувач послуг;

адресносність та орієнтованість на людину - надання послуг з профілактики ВІЛ у спосіб, що враховує індивідуальні потреби отримувачів послуг;

добровільність - можливість вибору отримання чи відмови від надання послуг;

недискриміність - неприпустимість обмеження надання послуг отримувачам послуг за ознаками статі, гендерної ідентичності, раси, національності, сексуальної орієнтації, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками;

конфіденційність - забезпечення нерозголошення персональних даних отримувача послуг щодо стану його здоров’я, фактів звернення та/або отримання послуг, особистих сімейних та інтимних відомостей, отриманих під час надання послуг, за виключенням випадків, передбачених законодавством;

доказовість - ґрунтування послуг та підходів з їх надання на наявних наукових даних та засадах доказової медицини.

II. Структура послуг з профілактики ВІЛ

1. Структура послуг з профілактики ВІЛ включає:

надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг;

розповсюдження презервативів та лубрикантів;

обмін та видачу шприців;

послуги тестування на ВІЛ (далі - ПТВ);

скринінг на туберкульоз (далі - ТБ).

2. Надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг здійснюється з метою забезпечення отримувачів послуг необхідною інформацією, забезпечення доступу до знань, пов’язаних з ефективною профілактикою серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та зменшенням шкоди шляхом консультування та розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів.

Послуга включає:

консультування з проведенням оцінки поведінкових ризиків, пов’язаних з веденням ризикованих сексуальних та ін’єкційних практик;

консультування щодо безпечної ін’єкційної і статевої поведінки та способів попередження передачі ВІЛ, інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ), та вірусних гепатитів;

консультування щодо заходів зі зменшення шкоди, пов’язаної з вживанням психоактивних речовин (далі - ПАР);

консультування з питань замісної підтримувальної терапії;

консультування з профілактики передозувань ПАР та надання невідкладної допомоги;

консультування з питань репродуктивного та сексуального здоров’я;

консультування з питань попередження гендерного насильства;

мотиваційне консультування щодо проходження тестування на ВІЛ;

консультування щодо переваг раннього початку лікування та перебування під медичним наглядом в разі інфікування ВІЛ;

інформування про доступні послуги неурядових організацій, в тому числі тих, що здійснюють догляд і підтримку людей, які живуть з ВІЛ, державних та комунальних установ та перенаправлення до них за потреби послуг;

видача безкоштовних інформаційних та довідкових матеріалів.

3. Розповсюдження презервативів та лубрикантів здійснюється з метою формування в отримувача послуг безпечної сексуальної поведінки та стримування поширення ВІЛ статевим шляхом, в тому числі за принципом «рівний - рівному».

Послуга включає:

видачу презервативів, лубрикантів відповідно до потреб та розрахункових кількостей товарів, що надаються в рамках послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі - розрахункові кількості), визначених у додатку 1 до цього Порядку;

консультування щодо належного використання презервативів та зменшення ризиків передачі ВІЛ, вірусних гепатитів та ІПСШ.

4. Обмін та/або видача шприців здійснюються з метою надання можливості реалізації отримувачами послуг безпечних ін’єкційних практик та стримування поширення ВІЛ парентеральним шляхом, в тому числі за принципом «рівний - рівному».

До отримання послуги залучаються ЛВНІ.

Послуга включає:

обмін або видачу шприців та голок, видачу спиртових серветок відповідно до потреб та розрахункових кількостей;

організацію процесу збору використаних шприців/голок для їх подальшої утилізації та/або транспортування до місць тимчасового зберігання чи утилізації;

консультування щодо правильного використання ін’єкційного інструментарію, зменшення ризиків передачі ВІЛ та вирішення супутніх медичних проблем, пов’язаних з ін’єкційним вживанням.

5. Послуга з тестування на ВІЛ-інфекції надається відповідно до вимог галузевих стандартів медичної допомоги. з метою виявлення факторів ризикованої поведінки, мотивування до проходження тестування на наявність антитіл до ВІЛ, сприяння взяттю під медичний нагляд та формування прихильності до медичних послуг.

Послуга включає:

забезпечення тестування на ВІЛ, включаючи асистоване тестування, з використанням швидкого (експрес) тесту відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та чинного законодавства, в тому числі проведення до та післятестового консультування, та інтерпретацію результатів тесту;

мотиваційне консультування осіб, які отримали позитивний результат, з метою залучення під медичний нагляд та/або направлення для підтвердження діагнозу та раннього початку лікування;

мотиваційне консультування осіб, які отримали негативний результат, щодо заходів з профілактики ВІЛ та безпечних поведінкових практик;

мотиваційне консультування щодо залучення до ПТВ сексуальних та ін’єкційних партнерів отримувачів послуг.

6. Cкринінг на туберкульоз надається шляхом опитування з метою мотивування до своєчасної діагностики ТБ, попередження інфікування найближчого оточення, сприяння диспансеризації та формування прихильності до послуг лікування туберкульозу.

Послуга включає:

первинне скринінгове анкетування на туберкульоз з використанням опитувальника відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я медичної допомоги;

мотиваційне консультування осіб з вираженими симптомами ТБ з метою залучення до медичних послуг;

направлення осіб з вираженими симптомами ТБ на діагностику;

надання консультації щодо профілактики ТБ.

7. Послуги з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які не визначені цим Порядком, що спрямовуються на підтримку профілактики ВІЛ, можуть бути забезпечені за рахунок інших джерел - коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги та включати (але не обмежуватися):

надання тестів на вагітність, гігієнічних наборів для жінок;

надання гуманітарної допомоги та мотиваційних (у тому числі харчових) пакетів;

видача налоксону для ЛВНІ;

надання послуг тимчасового перебування дітям отримувачів;

надання юридичних консультацій;

онлайн - консультування та підтримка платформ спілкування представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

мотиваційне консультування щодо проходження вакцинації проти вірусного гепатиту В та вірусу папіломи людини;

тестування на вірусний гепатит С з використанням швидких (експрес) тестів;

видача швидких (експрес) тестів для самостійного тестування на ВІЛ статевих партнерів представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

консультування щодо преконтактної профілактики ВІЛ;

тестування ІПСШ та супровід для подальшого отримання лікування;

представлення інтересів отримувача послуг у державних органах, ведення переговорів від його імені та вчинення необхідних дій для розв’язання соціально-економічних та медичних проблем шляхом забезпечення кураторства (кейс - менеджменту).

III. Правила надання послуг з профілактики ВІЛ

1. Місця, тривалість та періодичність надання послуг з профілактики ВІЛ визначаються у додатку 2 до цього Порядку.

2. Інформація щодо надання послуг вноситься до картки отримувача послуг з профілактики ВІЛ, згідно з додатком 3 до цього Порядку, відомості щоденного обліку надання послуг з профілактики ВІЛ, наведеної у додатку 4 до цього Порядку та інших форм первинної та облікової медичної документації відповідно до змісту послуг.

Картки нових отримувачів послуг з профілактики ВІЛ підшиваються в окрему папку та скріплюються помісячно з першою сторінкою, що містить інформацію про сумарну кількість нових клієнтів з розбивкою відповідно до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та статі отримувачів послуг.

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства про захист персональних даних.

З метою реєстрації отримувачів та обліку послуг використовуються електронні системи, що базуються на унікальних генерованих кодах для забезпечення належних умов конфіденційності.

3. Консультування отримувачів послуг, визначене цим Порядком, може бути як груповим, так й індивідуальним та надаватися в місцях надання послуг або в умовах аутріч - роботи. Теми консультацій обираються відповідно до потреб отримувачів послуг та завдань надавачів послуг.

4. Для підтримання сталого розвитку спільнот з числа отримувачів послуг з профілактики ВІЛ та забезпечення прихильності рекомендується систематичне проведення інформаційно-освітніх занять, спрямованих на загальне підвищення ефективності надання послуг з профілактики ВІЛ.

5. Місця надання послуг, в тому числі вуличні, стаціонарні та мобільні ПНП, мають знаходитися за місцем проживання або у місцях найбільшої концентрації отримувачів послуг. Стаціонарні ПНП обладнуються відповідно до переліку послуг, що надаються, та повинні мати окрему зону для:

обміну й видачі шприців з боксами або ємностями для збору використаних шприців з дотриманням санітарних норм;

зберігання інформаційних матеріалів і товарів, що надаються отримувачам послуг відповідно до цього Порядку, з можливістю забезпечення умов зберігання, визначених виробником;

проведення консультацій з можливістю забезпечення належної конфіденційності та/або анонімності отримувача послуг.

6. Товари, що надаються в рамках обміну, видачі шприців та розповсюдження презервативів мають зберігатися в умовах, визначених виробником.

7. Надавачі послуг повинні забезпечити унеможливлення потрапляння товарів у роздрібну торгівлю.

8. За потреби отримувачам послуг забезпечується переадресація до закладів/установ/організацій з метою отримання інших послуг, не передбачених цим Порядком, для чого надається інформація про їх адресу, телефони, перелік послуг та режим роботи, а також забезпечується зворотній зв’язок щодо результатів переадресації.

IV. Інформаційне забезпечення діяльності

1. Надавач послуг забезпечує відповідне інформаційне забезпечення діяльності з надання послуг, визначених цим Порядком.

2. Надання послуг має безперервний характер. Відомості про режим роботи надавача послуг та зміни до нього мають розміщуватися:

у доступних місцях в місці надання послуг;

на веб-сайтах (веб-сторінках) або офіційних сторінках у соціальних мережах (за наявності).

3. Надавач послуг забезпечує доступ отримувачів послуг до інформаційно-освітніх матеріалів щодо, діагностики, лікування і профілактики ВІЛ та інших супутніх тем з метою підвищення ефективності надання послуг з профілактики ВІЛ.

4. Ключовими показниками ефективності надання послуг з профілактики ВІЛ є:

кількість отримувачів послуг, які скористалися послугами протягом звітного періоду, з них - кількість нових отримувачів послуг, які скористалися послугами протягом того самого періоду;

кількість осіб, що отримали ПТВ, з них кількість позитивних результатів серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

відсоток отримувачів послуг з позитивним результатом на ВІЛ, які були залучені під медичний нагляд;

відсоток отримувачів послуг з позитивним результатом на ВІЛ, які були залучені під медичний нагляд та розпочали лікування;

відсоток осіб, які пройшли скринінг на ТБ;

відсоток осіб, які звернулися для уточнення результату скринінгу на ТБ, з тих, хто пройшли скринінг.

Генеральний директор
Директорату
громадського здоров’яА. Скіпальський


Додаток 1
до Порядку надання послуг
з профілактики ВІЛ
серед представників груп
підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ
(пункт 3 розділу II)

РОЗРАХУНКОВІ КІЛЬКОСТІ ТОВАРІВ,
що надаються в рамках послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Перелік послуг

Отримувачі послуг

Товари

Розрахункова кількість*
(особа/рік)

Розповсюдження презервативів

ЛВНІ
(з 14 років)

Презервативи

20

Лубриканти

2

СП
(з 18 років)

Презервативи

200

Лубриканти

100

ЧСЧ
(з 14 років)

Презервативи

50

Лубриканти

25

Обмін та видача шприців

ЛВНІ
(з 14 років)

Шприци ін’єкційні одноразового використання з голками

200

Серветки спиртові дезінфікувальні

200

__________
* Розрахункова кількість застосовується як прогнозований середній показник на одного отримувача протягом року. Кількість товарів, що надаються в рамках послуг може змінюватися відповідно до потреб отримувача послуги.Додаток 2
до Порядку надання послуг
з профілактики ВІЛ
серед представників груп
підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ
(пункт 1 розділу III)

МІСЦЯ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

Перелік послуг

Місця надання послуг

Тривалість надання (орієнтовна)

Розрахункова кількість*
(особа/рік)

Надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг

Стаціонарні ПНП, мобільні ПНП, аутріч-маршрути

30 хв

9

Розповсюдження презервативів та лубрикантів

5 хв

9

Обмін та видача шприців

5 хв

9

Скринінг на туберкульоз

15 хв

2

Послуги тестування на ВІЛ

Стаціонарні ПНП, мобільні ПНП, заклади охорони здоров’я

30 хв

2

__________
* Розрахункова кількість застосовується як прогнозований середній показник на одного отримувача протягом року. Кількість послуг може змінюватися відповідно до потреб отримувача послуги.Додаток 3
до Порядку надання послуг
з профілактики ВІЛ
серед представників груп
підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ
(пункт 2 розділу III)

КАРТКА
отримувача послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ


Додаток 4
до Порядку надання послуг
з профілактики ВІЛ
серед представників груп
підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ
(пункт 2 розділу III)

ВІДОМІСТЬ
щоденного обліку надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ


Документи та файли

Сигнальний документ — f487905n142.doc
Сигнальний документ — f487905n143.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.08.2019 — 2019 р., № 66, стор. 268, стаття 2321, код акта 95640/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 43 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками". МОЗ України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 139 "Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни". МОЗ України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2020 № 52 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць". МОЗ України. 2020 рікк
 4. орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. МОЗ України. 2020 рікк
 5. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України. МОЗ України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 28.02.2020 № 587 "Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 28.02.2020 № 586 "Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду". МОЗ України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.02.2019 № 283 "Про деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти". МОЗ України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2019 № 280 "Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»". МОЗ України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 05.02.2019 № 313 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку розрахунку потреби та розподілу МОЗ України серед Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, медичних виробів для стентування коронарних судин, придбаних за кошти державного бюджету". МОЗ України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2019 № 634 "Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 та від 29 грудня 2016 року № 1423". МОЗ України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 05.04.2019 № 753 "Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2003 року № 358". МОЗ України. 2019 рікк
 13. до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів. МОЗ України. 2019 рікк
 14. лікарських спеціальностей. МОЗ України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів". МОЗ України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 19.02.2019 № 419 "Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів". МОЗ України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 27.02.2019 № 473 "Про затвердження Порядку розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень". МОЗ України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 22.02.2019 № 463 "Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови". МОЗ України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.02.2019 № 278 "Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги". МОЗ України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.03.2019 № 500 "Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню". МОЗ України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -