>>

НАКАЗ від 13.01.2023 № 77 "Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення". МОЗ України. 2023

Документ актуальний на 27.02.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2023  № 77

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 січня 2023 р.

за № 181/39237

Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

Відповідно до статті 36 Водного кодексу України, статей 9, 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», абзацу восьмого підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою забезпечення безпечних умов водокористування, попередження та усунення забруднення поверхневих вод, що може спричиняти порушення здоров’я населення, розвиток інфекційних та неінфекційних захворювань, а також погіршення водокористування населення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 травня 2022 року № 721, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 травня 2022 року за № 524/37860, що додаються.

2. Департаменту громадського здоров’я (Олексію Даниленку) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр захисту довкілля

та природних ресурсів України

Президент Національної академії

медичних наук України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Р. Стрілець

В. Цимбалюк

Д. Лубінець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 13 січня 2023 року № 77

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 січня 2023 р.

за № 181/39237

ЗМІНИ

до Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

1. У Додатку 2 Таблиці 1 «Граничні норми вмісту хімічних речовин у воді водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення»:

1) після позиції 987 доповнити новою позицією 988 такого змісту:

988

Полi(iмiнокарбонiмiдоiлiмiно-1,6- гександiiл) моногiдрохлориду (полiгексаметиленгуанiдину гiдрохлорид)

ГДК

Загально санітарна

0,1 мг/дм-3

3

У зв’язку з цим позиції 988-1377 вважати відповідно позиціями 989-1378.

2) пункт 1273 викласти в такій редакції:

1273.

Фенол -5)

ГДК

орг. зап.

0,001

4

2. Пункти 4 та 5 примітки у Додатку 2 Таблиці 2 «Вказівник технічних і торгових назв до переліку гранично допустимого вмісту речовин у воді водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення» викласти у такій редакції:

«-4 - з урахуванням кисневого режиму для зимових умов вміст розчиненого у воді водойм кисню не повинен бути меншим 4,0 мг/дм-3 в будь який період року в пробі, вiдiбраній до 12 години дня;

-5 - ГДК фенолу - 0,001 мг/дм-3 - вказана для суми летких фенолів, що надають воді хлорфенольний запах під час хлорування (метод пробного хлорування). Ця ГДК встановлена у воді водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення за умови застосування хлору для знезараження води в процесі її очистки на водопровідних спорудах або при визначенні умов скиду стічних вод, що підлягають знезараженню хлором. В інших випадках допускається вміст летких фенолів у воді водних об’єктів в концентраціях 0,1 мг/дм-3;».

Директор Департаменту

громадського здоров’я

О. Даниленко

Про затвердження Змін до Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

Наказ; МОЗ України від 13.01.2023 № 77

Прийняття від 13.01.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0181-23

Законодавство України

станом на 27.02.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.02.2023 — 2023 р., № 19, стор. 485, стаття 1105, код акта 116669/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 10.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 грудня 2022 року № 2296". МОЗ України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 17.01.2023 № 94 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2373". МОЗ України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 19.01.2023 № 103 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2374". МОЗ України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 25.01.2023 № 139 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 січня 2023 року № 8". МОЗ України. 2023 рікк
 5. хімічних речовин. МОЗ України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 03.01.2023 № 8 "Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків, пов’язаних із впливом небезпечних хімічних речовин та Граничних біологічних величин хімічних речовин". МОЗ України. 2023 рікк
 7. НАКАЗ від 03.02.2023 № 208 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 січня 2023 року № 77". МОЗ України. 2023 рікк
 8. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -