<<
>>

НАКАЗ від 29.12.2022 № 2374 "Про затвердження Вимог до матеріалів і предметів, виготовлених з плівки з регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами". МОЗ України. 2022

Документ актуальний на 10.02.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2022  № 2374

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2023 р.

за № 77/39133

Про затвердження Вимог до матеріалів і предметів, виготовлених з плівки з регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами

Відповідно до частини другої статті 6 та частини першої статті 15 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», частини другої статті 5, частин першої та другої статті 8 Закону України «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», пункту 356 плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, з метою встановлення вимог до матеріалів і предметів з плівки з регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами та імплементації Директиви Комісії від 29 червня 2007 року № 2007/42/ЄС щодо матеріалів і предметів з плівки з регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Вимоги до матеріалів і предметів, виготовлених з плівки з регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами, що додаються.

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Олексію Даниленку) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) опублікування цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після його державної реєстрації Міністерством юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію з дня набрання чинності Законом України «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами».

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Міністр аграрної політики та продовольства України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

А. Лордкіпанідзе

М. Сольський

Д. Лубінець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

29 грудня 2022 року № 2374

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2023 р.

за № 77/39133

ВИМОГИ

до матеріалів і предметів, виготовлених з плівки з регенерованої целюлози, призначених для контакту з харчовими продуктами

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги застосовуються до плівки з регенерованої целюлози, яка призначена для контакту з харчовими продуктами або яка вступає в такий контакт і:

1) є готовим продуктом сама по собі; або

2) утворює частину готового продукту, що містить інші матеріали.

2. У цих Вимогах термін «плівка з регенерованої целюлози» вживається у такому значені:

тонкий листовий матеріал, виготовлений з очищеної целюлози, отриманої з непереробленої деревини або бавовни. Для виконання технічних вимог можуть бути додані відповідні речовини або в масу, або на поверхню. Плівка з регенерованої целюлози може бути покрита з однієї або з обох сторін.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти та корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами».

3. Ці Вимоги не поширюються на синтетичні оболонки з регенерованої целюлози.

II. Загальні вимоги до матеріалів і предметів виготовлених з плівки з регенерованої целюлози

1. Плівка з регенерованої целюлози, зазначена в пункті 1 розділу І цих Вимог, повинна належати до одного з наступних типів:

1) плівка з регенерованої целюлози без покриття;

2) плівка з регенерованої целюлози з покриттям, що виготовлено з целюлози; або

3) плівка з регенерованої целюлози з покриттям, що складається з пластмаси.

2. Плівка з регенерованої целюлози, зазначена у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього розділу повинна бути виготовлена виключно з використанням речовин або груп речовин, перелік яких наведено у додатку до цих Вимог, та з урахуванням обмежень, наведених в ньому.

Речовини, зазначені в абзаці першому цього пункту, мають бути належної технічної якості щодо критеріїв чистоти.

3. Як виключення з вимог наведених у пункті 2 цього розділу, речовини відсутні у додатку до цих Вимог, можуть використовуватися як барвник (барвники та пігменти) або як клей, за умови, що сліди міграції таких речовин, які можна виявити за допомогою валідованого методу, у або на харчові продукти відсутні.

4. Плівка з регенерованої целюлози, що зазначена в підпункті 3 пункту 1 цього розділу, повинна бути виготовлена до нанесення покриття, виключно з використанням речовин або груп речовин, перелік яких наведено у таблиці 1 додатку до цих Вимог, та з урахуванням обмежень, наведених в ньому.

Покриття, яке наноситься на плівку з регенерованої целюлози, виробляється з використанням тільки речовин або груп речовин, дозволених законодавством про безпечність та якість харчових продуктів, та з урахуванням обмежень встановлених для таких речовин.

5. Друковані поверхні плівки з регенерованої целюлози не повинні контактувати з харчовими продуктами.

6. На стадії реалізації, крім роздрібної торгівлі, матеріали та предмети з плівки з регенерованої целюлози, призначені для контакту з харчовими продуктами, повинні супроводжуватися письмовою декларацією, що складається оператором ринку матеріалів і предметів, призначених для контакту з харчовими продуктами, відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами».

7. Вимоги пункту 6 цього розділу не поширюються на матеріали та предмети з плівки з регенерованої целюлози, які за своїми властивостями явно призначені для контакту з харчовими продуктами.

8. Якщо зазначаються спеціальні умови використання матеріалу або предмету, що вироблений з плівки з регенерованої целюлози, такий матеріал або предмет повинен містити відповідне маркування.

Генеральний директор

Директорату громадського

здоров’я та профілактики

захворюваності

О. Даниленко


Додаток

до Вимог щодо використання

матеріалів та виробів з плівки

регенерованої целюлози,

призначеної для контакту

з харчовими продуктами

(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК

речовин та груп речовин, дозволених у виробництві плівки з регенерованої целюлози

Таблиця 1

Плівка з регенерованої целюлози без покриття

Назва

Обмеження

1

2

А. Регенерована целюлоза

Не менше ніж 72 % (вага/вага).

В. Добавки

1. Пластифікатори

Не більше ніж 27 % (вага/вага) сумарно.

Біс (2-гідроксіетил) ефір [=діетиленгліколь]

Тільки для плівок, які підлягають покриттю, а потім використовуються для харчових продуктів, які не є вологими, а саме, які не містять води, яка фізично вільна на поверхні. Загальна кількість біс (2-гідроксіетил) ефіру і етанедіолу, присутніх у харчових продуктах, які контактували з плівкою цього типу, не може перевищувати 30 мг / кг харчових продуктів.

Етанедіол [= моноєтиленгліколь]

1,3-бутанедіол

Гліцерин

1,2-пропандіол [= 1,2 пропіленгліколь]

Поліетиленоксид [= поліетиленгліколь]

Середня молекулярна маса від 250 до 1 200.

1,2-поліпропіленоксид [= 1,2 поліпропіленгліколь]

Середня молекулярна маса не більше 400 і вміст вільного 1,3-пропандіолу не перевищує 1 % (вага / вага) в речовині.

Сорбіт

Тетраетиленгліколь

Триетиленгліколь

Сечовина

2. Інші добавки

Не більше ніж 1 % (вага / вага) загалом.

Перший клас

Оцтова кислота і її солі NH4, Ca, Mg, K і Na

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Аскорбінова кислота та її солі NH4, Ca, Mg, K і Na

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Бензойна кислота і бензоат натрію

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Мурашина кислота і її солі NH4, Ca, Mg, K і Na

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Лінійні жирні кислоти, насичені або ненасичені, з парним числом атомів вуглецю від 8 до 20 включно, а також бехенова і рицинолева кислоти і солі NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn цих кислот

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Лимонна, d- та l-молочна, малеїнова, l-винна кислоти та їх Na та K солі

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Сорбінова кислота і її солі NH4, Ca, Mg, K і Na

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Аміди лінійних жирних кислот, насичені або ненасичені, з парним числом атомів вуглецю від 8 до 20 включно, а також аміди бехенової і рицинолевої кислот

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Природні їстівні крохмалі та борошно

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Харчові крохмалі та борошно, модифіковані хімічною обробкою

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Амілоза

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Карбонати і хлориди кальцію і магнію

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Складні ефіри гліцерину з лінійними жирними кислотами, насиченими або ненасиченими, з парним числом атомів вуглецю від 8 до 20 включно та / або з адипіновою, лимонною, 12-гідроксистеариновою (оксистеариновою) кислотами, рицинолеїновою кислотою

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Ефіри поліоксиетилену (від 8 до 14 оксиетиленових груп) з лінійними жирними кислотами, насиченими або ненасиченими, з парним числом атомів вуглецю від 8 до 20 включно

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Складні ефіри сорбіту з лінійними жирними кислотами, насиченими або ненасиченими, з парним числом атомів вуглецю від 8 до 20 включно

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Моно- та / або ді-ефіри стеаринової кислоти з этандиолом та / або біс (2-гідроксіетил) ефіром та / або триетиленгліколем

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Оксиди та гідроксиди алюмінію, кальцію, магнію та кремнію, силікатів та гідратованих силікатів алюмінію, кальцію, магнію та калію

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Поліетиленоксид [= поліетиленгліколь]

Середня молекулярна маса від 1 200 до 4 000.

Пропіонату натрію

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Другий клас

Загальна кількість речовин не повинна перевищувати 1 мг / дм-2 плівки без покриття.

Алкіл натрію (C8-C18) бензолсульфонату

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 0,2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Натрій ізопропіл нафталін сульфонат

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 0,2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Алкіл натрію (C8-C18) сульфат

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 0,2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Алкіл натрію (C8-C18) сульфонат

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 0,2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Діоктилсукцинат натрію

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 0,2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Дистеарат дигідроксиетилдіетиленатріаміну моноацетат

Не більше ніж 0,05 мг / дм-2 плівки без покриття.

Лаурилсульфати амонію, магнію і калію

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 0,2 мг / дм-2 плівки без покриття.

N, N-дистеароілдіаміноетан, N, N-дипалмітоїлді-амінометан і N, N-діолеїлдіаміноетан

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 0,2 мг / дм-2 плівки без покриття.

2-гептадецил-4,4-біс (метилен-стеарат) оксазолін

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 0,2 мг / дм-2 плівки без покриття.

Поліетилен-аміностеарамід етилсульфат

Не більше ніж 0,1 мг / дм-2 плівки без покриття.

Третій клас - Анкерний агент

Загальна кількість речовин не більше ніж 1 мг / дм-2 плівки без покриття.

Продукт конденсації немодифікованого меламін-формальдегіду або який може бути модифікований одним або більше з наступних продуктів:

бутанол, діетилентріамін, етанол, триетилентетрамін, тетраетиленпентамін, три- (2-гідроксіетил) амін, 3,3’-діамінодипропіламін, 4,4’-діамінодибутиламін

Вміст вільного формальдегіду не більше ніж 0,5 мг / дм-2 плівки без покриття.

Вміст вільного меламіну не більше ніж 0,3 мг / дм-2 плівки без покриття.

Продукт конденсації меламіну-сечовини-формальдегіду, модифікованого трис- (2-гідроксіетил) аміном

Вміст вільного формальдегіду не більше ніж 0,5 мг / дм-2 плівки без покриття.

Вміст вільного меламіну не більше ніж 0,3 мг / дм-2 плівки без покриття.

Зшиті катіонні поліалкиленіміни:

а) поліамід-епіхлоргідринова смола на основі діамінопропилметиламіну і епіхлоргідрину;

б) поліамід-епіхлоргідринова смола на основі епіхлоргідрину, адипінової кислоти, капролактаму, діетилентриаміну та / або етилендіаміну;

c) поліамід-епіхлоргідринова смола на основі адипінової кислоти, діетилентриаміну і епіхлоргідрину, або суміші епіхлоргідрину і аміаку;

д) поліамід-поліамін-эпіхлоргидринова смола на основі епіхлоргідрину, діметилдіпинату і діетилентріаміну;

е) поліамід-поліамін-епіхлоргідринова смола на основі епіхлоргідрину, адипаміду і діамінопропилметиламіну

Поліетилеаміни і поліетиленіміни

Не більше ніж 0,75 мг / дм-2 плівки без покриття.

Продукт конденсації немодифікованого карбамідоформальдегіду або який може бути модифікований одним або кількома наступними продуктами:

амінометилсульфонова кислота, сульфанілова кислота, бутанол, діамінобутан, діамінодіетиламін, діамінодіпропиламін, діамінопропан, діетилентріамін, етанол, гуанідин, метанол, тетраетиленпентамін, триетилентетрамін, сульфіт натрію

Вміст вільного формальдегіду не більше ніж 0,5 мг / дм-2 плівки без покриття.

Четвертий клас

Загальна кількість речовин не більше ніж 0,01 мг / дм-2 плівки без покриття.

Продукти, отримані в результаті реакції амінів харчових олій з поліетиленоксидом

Моноетаноламін лаурилсульфат

__________

Примітки:

1. Відсотки в цьому додатку виражені у масі/масі (маса/маса) і розраховуються по відношенню до кількості безводної регенерованої целюлозної плівки без покриття.

2. Звичайні технічні номінали наведені у квадратних дужках.

Таблиця 2

Плівка з регенерованої целюлози з покриттям

Назва

Обмеження

1

2

А. Регенерована целюлоза

Дивись таблицю 1.

В. Добавки

Дивись таблицю 1.

С. Покриття

1. Полімери

Загальна кількість речовин не більше ніж 50 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Етил, гідроксиетил, гідроксипропіл і метилові ефіри целюлози

Нітрат целюлози

Не більше ніж 20 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами; вміст азоту між 10,8 % (вага / вага) та 12,2 % (вага / вага) у нітраті целюлози.

2. Смоли

Загальна кількість речовин не більше ніж 12,5 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами, і виключно для приготування плівок регенерованої целюлози покриттями на основі нітрату целюлози.

Казеїн

Колофонія та / або її продукти полімеризації, гідрування або диспропорціонування та їх складні ефіри метилових, етилових або С26 полівалентних спиртів або суміші цих спиртів

Колофонія та / або її продукти полімеризації, гідрування або диспропорціонування, конденсовані з акриловими, малеїновими, лимонними, фумаровими та / або фталевими кислотами та / або 2,2 біс (4-гідроксифенил) пропанформальдегідом і естерифіковані метилетил або С26 полівалентні спирти або суміші цих спиртів

Складні ефіри, отримані з біс (2-гідроксіетил) ефіру з продуктами додавання бетапінену та / або дипентену та / або дитерпену та малеїнового ангідриду

Їстівний желатин

Касторова олія та її продукти зневоднення або гідрування та продукти її конденсації з полігліцерином, адипіновою, лимонною, малеїновою, фталевою та себациновою кислотами

Натуральна камедь [= damar]

Полі-бета-пінен [= терпенові смоли]

Мочевиноформальдегідні смоли (див. анкерні агенти)

3. Пластифікатори

Загальна кількість речовин не більше ніж 6 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Ацетил-трибутилцитрат

Ацетилтри (2-етилгексил) цитрат

Ді-изобутил адипінат

Ді-н-бутилдипінат

Ді-н-гексил азелат

Дициклогексил фталат

Не більше ніж 4,0 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

2-етилгексилдифенілфосфат (синонім: дифеніл 2-етилгексиловий ефір фосфорної кислоти)

Кількість 2- етилгексилдифенілфосфату не більше ніж:

1) 2,4 мг / кг харчових продуктів, що контактують з цим типом плівки; або

2) 0,4 мг / дм-2 в покритті на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Гліцерол моноацетат [= моноацетин]

Гліцерол діацетат [= діацетин]

Гліцерол триацетат [= триацетин]

Ді-бутилсебацинат

Ді-н-бутил тартрат

Ді–ізобутил тартрат

4. Інші добавки

Загальна кількість речовин не більше ніж 6 мг / дм-2 у плівці з регенерованої целюлози без покриття, включаючи покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

4.1. Добавки, перераховані в таблиці 1 цього додатка

Застосовуються обмеження, що встановлені в таблиці 1 цього додатка для добовок (величини в мг / дм-2 застосовуються до плівки з регенерованої целюлози без покриття, включаючи покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами).

4.2. Специфічні покривні добавки

1-гексадеканол і 1-октадеканол

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Складні ефіри лінійних жирних кислот, насичені або ненасичені, з парним числом атомів вуглецю від 8 до 20 включно і рицинолеїнової кислоти з етиловим, бутиловим, аміловим і олеїловим лінійними спиртами

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Монтанові воски, що включають очищені монтанічні (C26-C32) кислоти та / або їх складні ефіри з этандиолом та / або 1,3 бутандіолом та / або їх солями кальцію і калію

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Карнаубський віск

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Віск бджолиний

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Віск Esparto

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Канделяльський віск

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Діметилполісілоксан

Не більше 1 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Епоксидирована соєва олія (вміст оксирану від 6 до 8 %)

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Рафінований парафін і мікрокристалічні воски

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Пентаеритрит тетрастеарат

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Моно та біс (октадецилдіетиленоксид) фосфати

Не більше 0,2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Аліфатичні кислоти (С820) етерифіцировані моно- або ді- (2-гідроксіетил) аміном

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

2- та 3-трет-бутил-4-гідроксианізол

[= бутилірований гідроксианізол-BHA]

Не більше 0,06 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол

[= бутилірований гідрокситолуол-BHT]

Не більше 0,06 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Di-n-октилтин-біс (2-этилгексил) малеат

Не більше 0,06 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

5. Розчинники

Загальна кількість речовин не може перевищувати 0,6 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Бутилацетат

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Етилацетат

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Ізобутилацетат

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Ізопропілацетат

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Пропілацетат

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Ацетон

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

1-бутанол

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Етанол

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

2-бутанол

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

2-пропанол

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

1-пропанол

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Циклогексан

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Етиленгліколь монобутиловий ефір

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Етиленгліколевий монобутиловий ефір ацетату

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Метилетилкетон

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Метилізобутилкетон

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Тетрагідрофуран

Кількість речовини або групи речовин не більше ніж 2 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

Толуол

Не більше 0,06 мг / дм-2 покриття на стороні, що контактує з харчовими продуктами.

__________

Примітки:

1. Відсотки в цьому додатку виражені у масі/масі (маса/маса) і розраховуються по відношенню до кількості безводної регенерованої целюлозної плівки без покриття.

2. Звичайні технічні номінали наведені у квадратних дужках.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.02.2023 — 2023 р., № 13, стор. 229, стаття 838, код акта 116409/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МОЗ України:

 1. НАКАЗ від 10.01.2023 № 43 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 грудня 2022 року № 2296". МОЗ України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 17.01.2023 № 94 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2373". МОЗ України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 19.01.2023 № 103 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2022 року № 2374". МОЗ України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 26.01.2022 № 171 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України". МОЗ України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 04.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій". МОЗ України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 04.02.2022 № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках". МОЗ України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МОЗ України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2022 № 380 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153". МОЗ України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2022 № 218 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України". МОЗ України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 04.03.2022 № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану". МОЗ України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 08.03.2022 № 428 "Про затвердження Порядку оснащення спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням". МОЗ України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 18.03.2022 № 500 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360". МОЗ України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 25.01.2022 № 152 "Про затвердження Змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики". МОЗ України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 341 "Про затвердження Змін до додатку 2 до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»". МОЗ України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 13.03.2022 № 476 "Про внесення зміни до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи". МОЗ України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 26.01.2022 № 162 "Про внесення зміни до Порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами". МОЗ України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 04.02.2022 № 234 "Про затвердження Порядку внесення медичних записів стосовно пацієнтів, які вакцинувалися від COVID-19 за кордоном, до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я". МОЗ України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 13.03.2022 № 481 "Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 квітня 2011 року № 237". МОЗ України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 27.03.2022 № 532 "Про внесення зміни до Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів". МОЗ України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 20.03.2022 № 508 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69". МОЗ України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -