<<
>>

Наказ МВС України N 211/1260/48/5 від 09.09.98 " Про затвердження Порядку реалізації домовленості між Україною та Республікою Узбекистан щодо співробітництва у вирішенні питань громадянства депортованих осіб та їх нащадків". МВС України. 1998

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 211/1260/48/5 від 09.09.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 жовтня 1998 р.

vd980909 vn211/1260/48/5 за N 628/3068

Про затвердження Порядку реалізації домовленості

між Україною та Республікою Узбекистан щодо

співробітництва у вирішенні питань громадянства

депортованих осіб та їх нащадків

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС України

N 608/135б/40/5 ( z0642-01 ) від 24.07.2001 )

На виконання Розпорядження Президента України від 22 серпня

1998 року "Про заходи щодо вирішення питань громадянства

депортованих осіб та їх нащадків, які повертаються з Республіки

Узбекистан в Україну" ( 462/98-рп ) Н А К А З У Є М О:

Затвердити Порядок реалізації домовленості між Україною та

Республікою Узбекистан щодо співробітництва у вирішенні питань

громадянства депортованих осіб та їх нащадків (додається).

Заступник Міністра внутрішніх

справ України В.Чернишов

Заступник Міністра закордонних

справ України А.Орел

Перший заступник Міністра

юстиції України Б.Стичинський

Затверджено

Наказ Міністерства внутрішніх справ

України, Міністерства закордонних

справ України та Міністерства

юстиції України 9 вересня 1998 року

N 211/1260/48/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 жовтня 1998 р.

за N 628/3068

Порядок

реалізації домовленості між Україною та Республікою

Узбекистан щодо співробітництва у вирішенні питань

громадянства депортованих осіб та їх нащадків

( У тексті Порядку слова "Консульське управління Міністерства

закордонних справ України" замінено словами "Департамент

консульської служби Міністерства закордонних справ України",

а також слова "визначення належності до громадянства

України" замінено словами "встановлення належності до

громадянства України" у відповідних відмінках згідно з

Наказом МВС N 608/135б/40/5 ( z0642-01 ) від 24.07.2001 )

З метою реалізації домовленості між Україною та Республікою

Узбекистан щодо співробітництва у вирішенні питань громадянства

депортованих осіб та їх нащадків установити наступне: 1.

Депортовані особи та їх нащадки (діти, онуки), які

перебувають у громадянстві Республіки Узбекистан, та ті, які

бажають одержати підтвердження про неналежність до громадянства

Республіки Узбекистан, виявили бажання набути громадянства України

відповідно до частини 1 статті 8 Закону України "Про громадянство

України" ( 2235-14 ), подають до підрозділів паспортної служби

органів внутрішніх справ України за місцем проживання чи

дипломатичних представництв або консульських установ України за

кордоном заяву-анкету про вихід з громадянства Республіки

Узбекистан, заповнену рукописно у двох примірниках (додаток 1),

для одержання документа про припинення або відсутність

громадянства Республіки Узбекистан, та документи, передбачені

частиною 3 розділу II Порядку провадження за заявами і поданнями з

питань громадянства України та виконання прийнятих рішень,

затвердженого Указом Президента України від 27.03.2001 N 215

( 215/2001 ), за винятком зобов'язання припинити іноземне

громадянство. ( Абзац перший пункту 1 в редакції Наказу МВС

N 608/135б/40/5 ( z0642-01 ) від 24.07.2001 ) Депортовані особи можуть отримати бланки анкет-заяв про вихід

з громадянства Республіки Узбекистан у органах місцевого

самоврядування, нотаріальних конторах чи паспортних підрозділах

органів внутрішніх справ за місцем їх постійного проживання.

Справжність підписів заявників та членів їх сімей (у разі

наявності підписів членів сімей у відповідних графах анкети-заяви)

нотаріально засвідчується уповноваженими на це особами виконавчих

органів сільських, селищних, міських рад (у населених пунктах, у

яких відсутні нотаріальні контори), нотаріусами державних

нотаріальних контор без використання спеціальних бланків

нотаріальних документів шляхом вчинення рукописного нотаріального

напису такого змісту: "Справжність підписів (далі зазначаються

прізвища та ініціали осіб, підписи яких засвідчуються) засвідчую".

Указуються також місце, дата оформлення документа, посада та

прізвище уповноваженої особи виконавчого органу сільської,

селищної, міської ради, державного нотаріуса, підписи яких

завіряються відповідною печаткою. Запис щодо стягнення державного

мита на анкетах-заявах не здійснюється. 2. Паспортні підрозділи органів внутрішніх справ перевіряють

правильність оформлення документів щодо встановлення належності до

громадянства України й разом з анкетами-заявами про вихід з

громадянства Республіки Узбекистан та списком осіб, які їх подали

(додаток 2), передають у 7-денний строк до головних управлінь

Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці

Крим, місті Києві, Київській області, управлінь Міністерства

внутрішніх справ України в областях та місті Севастополі (далі -

УМВС). 3. Зазначені документи опрацьовуються у відділах паспортної,

реєстраційної та міграційної роботи УМВС, на підставі чого

приймається рішення про можливість встановлення належності

відповідних осіб до громадянства України. Після одержання документів про вихід відповідної особи з

громадянства Республіки Узбекистан чи про неналежність до

громадянства Республіки Узбекистан УМВС визначають належність до

громадянства України. 4. Анкети-заяви про вихід з громадянства Республіки

Узбекистан чи про підтвердження неналежності до громадянства

Республіки Узбекистан осіб, щодо яких прийнято рішення про

можливість встановлення їх належності до громадянства України,

разом з відповідними списками надсилаються в 5-денний строк до

Управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи

Міністерства внутрішніх справ України, яке узагальнює одержані

документи і в 5-денний строк передає до Департаменту консульської

служби Міністерства закордонних справ України. 5. Департамент консульської служби Міністерства закордонних

справ України передає в 7-денний строк анкети-заяви та відповідні

списки до Посольства Республіки Узбекистан в Україні. 6. Про результати розгляду Узбецькою Стороною анкет-заяв про

вихід з громадянства Республіки Узбекистан чи підтвердження факту

про неналежність до громадянства Республіки Узбекистан Департамент

консульської служби Міністерства закордонних справ України після

отримання відомостей по дипломатичних каналах інформує в 3-денний

строк Управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи

Міністерства внутрішніх справ України, яке доводить ці відомості

до УМВС у 3-денний строк. 7. У разі отримання заявником безпосередньо від Узбецької

Сторони довідки про вихід з громадянства Республіки Узбекистан чи

про підтвердження факту про неналежність до громадянства

Республіки Узбекистан така довідка (додаток 3) подається до

паспортної служби місцевих органів внутрішніх справ для передачі

до УМВС. 8. УМВС України чи дипломатичне представництво або

консульська установа України з одержанням відомостей про вихід

депортованих осіб з громадянства Республіки Узбекистан чи про їх

неналежність до громадянства Республіки Узбекистан з урахуванням

раніше поданих документів приймають рішення про набуття ними

громадянства України. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Наказу

МВС N 608/135б/40/5 ( z0642-01 ) від 24.07.2001 ) У разі відмови особі у виході з громадянства Республіки

Узбекистан або в підтвердженні факту про неналежність до

громадянства Республіки Узбекистан УМВС відмовляють таким особам у

встановленні належності до громадянства України, про що

повідомляються районні відділи внутрішніх справ та заявники в

5-денний строк. 9. Рішення УМВС про встановлення належності до громадянства

України доводиться до відома відповідних районних відділів

внутрішніх справ і є підставою для видачі в установленому порядку

паспорта громадянина України.

Додаток 1

до п.1 Порядку реалізації домовленості

між Україною та Республікою Узбекистан

щодо співробітництва у вирішенні

питань громадянства депортованих осіб

та їх нащадків

———————————— | Фото | ————————————

Анкета-заявление

Прошу разрешить мне выход из гражданства Республики

Узбекистан. Одновременно со мной прошу разрешить выход из

гражданства Республики Узбекистан находящимся на моем иждивении

несовершеннолетним детям:

—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Фамилия, | Дата и | Родственное |Дети в возрасте от | | п/п | имя, | место | отношение |14 до 18 лет подтверж-| | | отчество | рождения | |дают свое согласие | | | | | |личной подписью* | |—————+——————————+——————————+—————————————+——————————————————————| |—————+——————————+——————————+—————————————+——————————————————————| |—————+——————————+——————————+—————————————+——————————————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Сообщаю о себе нижеследующие сведения:

1. Фамилия, имя и отчество _______________________________________

(если изменял - указать) 2. Дата и место рождения _________________________________________

3. Национальность ________________________________________________

4. Семейное положение ____________________________________________

5. Согласие другого родителя в случае расторжения брака* _________

_______________

* В случае невозможности подтверждения лично, необходимо

приложить их нотариально заверенное письменное согласие.

6. Образование (профессия, специальность) ________________________ __________________________________________________________________

7. Привлекались ли к уголовной или гражданской ___________________

ответственности в судебном порядке, если ______________________

привлекались, то когда, кем и за что __________________________ _______________________________________________________________

8. Служили ли в армии, род войск, когда, где _____________________ __________________________________________________________________

9. Отношение к воинской обязанности в настоящее время ____________ __________________________________________________________________

10. Ваш последний адрес постоянного ______________________________ места жительства в РУз и по какому ___________________________ документу выехали, серия _______N ____________________________ кем и когда выдан ____________________________________________

11. Гражданство какого государства хотите принять ________________

12. Причины выхода из гражданства РУз ____________________________ __________________________________________________________________

13. Близкие родственники, проживающие в РУз ______________________ (степень родства, Ф.И.О., время и место ______________________

рождения, гражданство, занятие, адрес ________________________ проживания)___________________________________________________

14. Близкие родственники, проживающие за _________________________ пределами РУз (степень родства, Ф.И.О., ______________________ время и место рождения, гражданство, _________________________ занятие, адрес проживания) ___________________________________

15. Последнее место работы в РУз _________________________________ __________________________________________________________________

Домашний адрес, номер телефона ___________________________________ __________________________________________________________________

паспорт: серия __________ N ______________________________________

"___" _____________ 199_ г. Подпись _________________

Подпись и печать

нотариуса

Данная анкета-заявление подается и в случае

непринадлежности к гражданству РУз

Додаток 2

до п.2 Порядку реалізації домовленості

між Україною та Республікою Узбекистан

щодо співробітництва у вирішенні

питань громадянства депортованих осіб

та їх нащадків

Список

лиц, которые подали в органы внутренних дел

заявления-анкеты о выходе из гражданства

Республики Узбекистан или неперебывании в

гражданстве Республики Узбекистан

—————————————————————————————————————————————————————————— | N п/п |Фамилия, имя, |Число, месяц и|Место жительства| | | отчество |год рождения | в Украине | |—————————+——————————————+——————————————+————————————————| | 1 | | | | |—————————+——————————————+——————————————+————————————————| | 2 | | | | |—————————+——————————————+——————————————+————————————————| | 3 | | | | |—————————+——————————————+——————————————+————————————————| | ... | | | | |—————————+——————————————+——————————————+————————————————| | ... | | | | |—————————+——————————————+——————————————+————————————————| | n | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 3

до п.7 Порядку реалізації домовленості

між Україною та Республікою Узбекистан

щодо співробітництва у вирішенні

питань громадянства депортованих осіб

та їх нащадків

Справка

Выдана ______________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения) __________________________________________________________________

о том, что, согласно Вашему заявлению от "___" _________ 199_ года

и в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона "О гражданстве

Республики Узбекистан" от 2 июля 1992 года N 632-XII, Вы не

являетесь гражданином(кой) Республики Узбекистан. Вопрос о приеме в гражданство Республики Узбекистан может

быть решен на общих основаниях.

Начальник ________________________________________

(орган внутренних дел) __________________________________________________

(звание, фамилия, имя, отчество)

"___" ___________ 199_ года

Место печати

Справка

Выдана ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения) __________________________________________________________________

о том, что он(она) проживал(а) в Республике Узбекистан по адресу ______________________________________________ и выбыл(выбыла) на

постоянное место жительства из Республики Узбекистан

"__"_____________ 199_ года, т.е. до вступления в силу Закона

Республики Узбекистан "О гражданстве Республики Узбекистан" от

28 июля 1992 года, и в соответствии с этим не является гражданином

Республики Узбекистан. Вместе с ним(ней) выбыли дети до 14 лет _____________________

(фамилия, имя, отчество, __________________________________________________________________

год рождения, место рождения) Вопрос о приеме в гражданство Республики Узбекистан будет

решаться на общих основаниях.

Начальник ________________________________________

(орган внутренних дел) __________________________________________________

(звание, фамилия, имя, отчество)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.1998 — 1998 р., № 41, стор. 66, стаття 1528, код акта 6165/1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -