<<
>>

Наказ МВС України від 02.02.2023 № 55 "Про внесення змін до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського під час дії воєнного стану". МВС України. 2023

Документ актуальний на 08.02.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2023  № 55

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 лютого 2023 р.

за № 223/39279

Про внесення змін до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського під час дії воєнного стану

Відповідно до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», з метою врегулювання порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі поліцейського під час дії воєнного стану НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського під час дії воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 червня 2022 року № 376, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2022 року за № 858/38194, такі зміни:

1) доповнити пункт 1 після слів «безпосередньо в районах» словами «їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора»;

2) доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:

«ОГД не виплачується громадянам Російської Федерації або Республіки Білорусь та особам, які постійно проживають на територіях цих країн, особам, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору»;

3) в абзаці шостому пункту 6 слова «до банку згідно з реквізитами, зазначеними» замінити словами «на рахунок в установі банку державного сектору (далі - банк), зазначеного»;

4) доповнити пункт 11 після слів «зазначені цілі» словами «впродовж 5 робочих днів після відкриття асигнувань для виплати ОГД»;

5) абзац перший пункту 12 замінити чотирма абзацами такого змісту:

«12.

Нарахування та виплата ОГД отримувачам загиблого (померлого) поліцейського здійснюються відповідним органом (підрозділом) поліції, закладом освіти за рахунок коштів, що передбачаються для них у Державному бюджеті України на відповідний рік, поетапно:

на першому етапі - 1/5 від призначеної суми ОГД;

залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) - щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

Виплата проводиться бухгалтерською службою протягом 5 робочих днів з дати отримання органом (підрозділом) поліції, закладом освіти за останнім місцем проходження служби загиблого (померлого) поліцейського, за винятком загиблих (померлих) поліцейських, відряджених до органів державної влади, шляхом перерахування суми виплати на рахунок, відкритий отримувачем у банку. Реквізити для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок зазначаються в заяві».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

6) додатки 1, 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту взаємодії з Національною поліцією України Міністерства внутрішніх справ України (Мозгова В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

І. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Перший заступник Міністра фінансів України

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економіки України

І. Вигівський

Д. Улютін

Ю. Свириденко


Додаток 1

до Порядку призначення та виплати

одноразової грошової допомоги

в разі загибелі поліцейського

під час дії воєнного стану

(пункт 2)

ЗАЯВА

про призначення та виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського


Додаток 2

до Порядку призначення та виплати

одноразової грошової допомоги

в разі загибелі поліцейського

під час дії воєнного стану

(пункт 10)

РОЗРАХУНОК

потреби в коштах для виплати одноразової грошової допомоги  в разі загибелі поліцейського

_______________________________________________________________________

(найменування органу, закладу, установи поліції)

№ з/п

Власне ім’я, по батькові (за наявності), прізвище отримувача

Реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача (серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону))

Власне ім’я, по батькові (за наявності) загиблого(померлого) поліцейського

Дата загибелі (смерті) поліцейського

Сума нарахованої одноразової грошової допомоги (грн)

Сума, що підлягає виплаті на першому етапі (1/5 від призначеної суми) (грн)

Залишок невиплаченої суми, що підлягає виплаті щомісячно частками впродовж 40 наступних місяців (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

__________________________

(посада керівника органу (підрозділу)

поліції, закладу, установи,

спеціальне звання)

________________

(підпис)

__________________________

(власне ім’я, прізвище керівника)

Про внесення змін до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського під час дії воєнного стану

Наказ; МВС України від 02.02.2023 № 55

Прийняття від 02.02.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0223-23

Законодавство України

станом на 29.04.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f523196n33.docx від 08.02.23 16:25, 15 кб

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.02.2023 — 2023 р., № 12, стор. 13, стаття 758, код акта 116603/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 35 "Про затвердження Порядку та умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту". МВС України. 2023 рікк
 2. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 36 "Про затвердження Порядку та умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України". МВС України. 2023 рікк
 3. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 37 "Про затвердження Порядку та умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України". МВС України. 2023 рікк
 4. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 38 "Про затвердження Змін до Порядку і умов виплати додаткової винагороди поліцейським на період дії воєнного стану". МВС України. 2023 рікк
 5. Наказ МВС України від 01.02.2023 № 51 "Про внесення змін до Інструкції з призначення і виплати в Державній прикордонній службі України одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»". МВС України. 2023 рікк
 6. Наказ МВС України від 01.02.2023 № 52 "Про внесення змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту під час дії воєнного стану". МВС України. 2023 рікк
 7. Наказ МВС України від 01.02.2023 № 50 "Про внесення змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги, установленої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» в Національній гвардії України". МВС України. 2023 рікк
 8. Наказ МВС України від 03.01.2023 № 2 "Про внесення зміни до Порядку організації роботи із депутатськими запитами та депутатськими зверненнями народних депутатів України в Національній поліції України". МВС України. 2023 рікк
 9. Наказ МВС України від 31.01.2023 № 49 "Про затвердження Змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України". МВС України. 2023 рікк
 10. Наказ МВС України від 10.01.2023 № 4 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622". МВС України. 2023 рікк
 11. Наказ МВС України від 12.01.2023 № 6 "Про затвердження Переліку посад, пов’язаних із підвищеним ризиком для життя або здоров’я, в органах та підрозділах цивільного захисту". МВС України. 2023 рікк
 12. Наказ МВС України від 17.01.2023 № 12 "Про організацію взаємодії Експертної служби МВС із територіальним органом з надання сервісних послуг МВС". МВС України. 2023 рікк
 13. Наказ МВС України від 17.01.2023 № 11 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 05 листопада 2020 року № 777". МВС України. 2023 рікк
 14. Наказ МВС України від 17.01.2023 № 21 "Про затвердження нормативів чисельності курсантів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів), які навчаються за державним замовленням у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, на одну посаду науково-педагогічного працівника". МВС України. 2023 рікк
 15. Наказ МВС України від 16.01.2023 № 8 "Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Облік кривдника» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»". МВС України. 2023 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2023 № 65 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2016 року № 405". МВС України. 2023 рікк
 17. Наказ МВС України від 09.02.2023 № 77 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 січня 2023 року № 22". МВС України. 2023 рікк
 18. Наказ МВС України від 31.01.2023 № 45 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, та граничних спеціальних звань за цими посадами". МВС України. 2023 рікк
 19. до деяких норм належності однострою поліцейських. МВС України. 2023 рікк
 20. Наказ МВС України від 17.01.2023 № 22 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 04 червня 2020 року № 434". МВС України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -