<<
>>

Наказ МВС України від 06.02.2023 № 65 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2016 року № 405". МВС України. 2023

Документ актуальний на 02.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2023  № 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 лютого 2023 р.

за № 257/39313

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2016 року № 405

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пункту 5 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, з метою забезпечення реалізації правового і соціального захисту поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2016 року № 405 «Про затвердження Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 857/28987, слова «Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» замінити словами «Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України», слова «(із змінами)» виключити.

2.

Затвердити Зміни до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2016 року № 405, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 857/28987, що додаються.

3. Департаменту взаємодії з Національною поліцією України Міністерства внутрішніх справ України (Мозгова В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

І. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр у справах ветеранів України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Ю. Лапутіна

Г. Осовий

Р. Іллічов

І. Вигівський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

06 лютого 2023 року № 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 лютого 2023 р.

за № 257/39313

ЗМІНИ

до Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України

1. У розділі II:

1) підпункт 4 пункту 2 викласти в такій редакції:

«4) подавати на розгляд міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яка утворюється Мінветеранів (далі - міжвідомча комісія), документи із спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання»;

2) в абзаці другому пункту 3 слова «порушення кримінального провадження щодо скоєння» замінити словами «якщо розпочато кримінальне провадження щодо вчинення»;

3) абзаци п’ятий, шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

«виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або виконання завдань із розмінування, що має оперативний характер;

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або виконання завдань із розмінування, що має оперативний характер»;

4) у пункті 5:

підпункти 1, 2 викласти в такій редакції:

«1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або виконання завдань із розмінування, що має оперативний характер;

2) виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або виконання завдань із розмінування, що має оперативний характер, чи подання недостовірних даних про особу»;

абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції:

«копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення поліцейським, державним службовцем, іншим працівником Національної поліції України умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України або виконання завдань у складі груп із розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення;

документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, або виконання завдань у складі груп із розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, або подання недостовірних даних про неї, надіслані ними на розгляд Комісії для прийняття відповідного рішення»;

абзац тринадцятий замінити двома новими абзацами такого змісту:

«Комісія інформує в місячний строк із дня прийняття відповідного рішення Мінветеранів, а через керівників головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117;

Комісія інформує в триденний строк із дня прийняття відповідного рішення Мінветеранів про вилучені посвідчення учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302»;

5) пункти 6 виключити.

У зв’язку із цим пункти 7, 8 уважати відповідно пунктами 6, 7.

2. У розділі III:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Особливості надання поліцейським статусу учасника бойових дій, державним службовцям та іншим працівникам Національної поліції України статусу учасника війни за участь в антитерористичній операції чи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України»;

2) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Статус учасника бойових дій надається поліцейським у разі залучення їх до проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України»;

абзац другий після слів «відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях» доповнити словами «, забезпеченні їх здійснення, заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України»;

2) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«для поліцейських, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,- не менш як один з таких документів - витяги з наказів органу поліції про відрядження (залучення) поліцейського до районів ведення бойових дій (у яких зазначені номер та дата бойового розпорядження військового командування), витягів із журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки), витягів із вахтових журналів, витягів із польотних листів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. До документів, які надсилаються на розгляд Комісії, можуть додаватися інші документи - витяги (копії) з наказів органу поліції про залучення до виконання бойових розпоряджень (із поіменним списком поліцейських), витяги (копії) з наказів про виконання бойового (спеціального) завдання зведеним підрозділом Національної поліції України (з поіменним списком поліцейських), посвідчення про відрядження, витяги з бойових донесень (листи, рапорти, доповідні записки, довідки про виконання бойових завдань) із резолюцією уповноваженої посадової особи поліції, відрядженої до органів військового управління, зареєстрованих в органі (підрозділі) поліції, стройова чи доповідна записки, рапорти, розрахунки, книга нарядів чи інші документи, що підтверджують безпосередню участь поліцейських у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що містять докази та підтверджують факт виконання поліцейськими бойових (службових) завдань»;

3) абзаци перший та другий пункту 4 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«4. Для надання статусу учасника бойових дій поліцейським, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відповідні керівники, у підпорядкуванні яких поліцейські проходили службу, у місячний строк після завершення виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України) зобов’язані подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (далі - Порядок), та документи, зазначені в пунктах 1, 2 цього розділу, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій. У разі якщо місце постійної дислокації підрозділу або установи, закладу знаходиться безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, відповідні керівники подають документи на розгляд Комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після призначення поліцейських на відповідні посади.

Поліцейським, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, відповідні керівники, у підпорядкуванні яких поліцейські проходили службу, після закінчення 30 календарних днів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях зобов’язані подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 4 до Порядку та документи, зазначені в пунктах 1, 2 цього розділу, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

Поліцейським, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідні керівники, у підпорядкуванні яких поліцейські проходили службу, у місячний строк із дня участі у виконанні бойових (службових) завдань, отримання поранення, контузії, каліцтва зобов’язані подати на розгляд комісії довідки за формою згідно з додатком 6 до Порядку та документи, передбачені абзацом дев’ятим пункту 2 цього розділу, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій».

3. Після розділу III доповнити Положення новим розділом IV такого змісту:

«IV. Особливості надання поліцейським статусу учасника бойових дій за виконання завдань у складі груп із розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів

1. Статус учасника бойових дій надається поліцейським, які у складі груп із розмінування залучалися до безпосереднього виконання завдань із розмінування, що має оперативний характер, на підставі таких документів:

витягів із наказів про призначення поліцейських на відповідну посаду підрозділу вибухотехнічної служби за умови, що час роботи у вибухотехнічній службі складає не менше одного року;

завірених в установленому законодавством України порядку копій документів, що підтверджують проходження поліцейськими навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації за вибухотехнічним напрямом діяльності (допуск до проведення спеціальних вибухотехнічних робіт);

завірених в установленому порядку копій актів перевірки об’єкта на наявність вибухонебезпечних предметів (матеріалів), згідно з якими вилучалися або знищувалися (знешкоджувалися) вибухові матеріали першої (надзвичайно небезпечні) та/або другої (небезпечні) категорій, які підтверджують безпосереднє виконання поліцейськими завдань у складі груп із розмінування, що має оперативний характер.

У разі виконання поліцейськими завдань у групах із розмінування, що має оперативний характер, за межами дислокації підрозділу вибухотехнічної служби, де поліцейські призначені на відповідні посади, Комісії також надаються копії документів про направлення у відрядження таких поліцейських.

2. У разі відсутності документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, необхідних для надання статусу учасника бойових дій поліцейським, дозволяється брати до уваги матеріали службових розслідувань, розслідувань (спеціальних розслідувань) нещасних випадків за фактами отримання поранень (контузій, травм, каліцтв) унаслідок вибухів.

3. Для надання статусу учасника бойових дій поліцейським, які виконували завдання у складі груп із розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів (матеріалів) відповідні керівники, у підпорядкуванні яких поліцейські проходили службу, подають на розгляд Комісії довідку про участь особи в безпосередньому виконанні завдань із розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України за формою згідно з додатком 2 до цього Положення та документи, зазначені в пунктах 1, 2 цього розділу.

У разі зміни спеціального звання або посади до матеріалів, що надсилаються на розгляд Комісії, відповідні керівники додають довідки із зазначенням відповідної дати і номера наказу.

Усі матеріали, що надсилаються на розгляд Комісії, оформлюються з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних та засвідчуються в установленому порядку керівником структурного підрозділу центрального органу управління поліції, відповідним керівником кадрового підрозділу територіального (міжрегіонального) органу поліції».

У зв’язку із цим розділи IV, V уважати відповідно розділами V, VI.

4. В абзаці третьому пункту 4 розділу VI цифру «2» замінити цифрою «3».

5. Доповнити Положення після додатка 1 додатком 2, що додається.

У зв’язку із цим додаток 2 вважати додатком 3.

6. У відмітці до додатка 3 цифру «V» замінити цифрою «VI».

Директор

Департаменту взаємодії

з Національною поліцією

України

Міністерства внутрішніх справ

України

В. Мозгова


Додаток 2

до Положення про комісію

Національної поліції України

з питань розгляду матеріалів

про визнання учасниками бойових дій,

учасниками війни поліцейських,

державних службовців та інших

працівників Національної поліції України

(пункт 3 розділу IV)

ДОВІДКА

про участь особи в безпосередньому виконанні завдань із розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2016 року № 405

Наказ; МВС України від 06.02.2023 № 65

Прийняття від 06.02.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0257-23

Законодавство України

станом на 24.03.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f523855n67.docx від 02.03.23 15:55, 13 кб

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.02.2023 — 2023 р., № 20, стор. 123, стаття 1149, код акта 116716/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 35 "Про затвердження Порядку та умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту". МВС України. 2023 рікк
 2. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 36 "Про затвердження Порядку та умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України". МВС України. 2023 рікк
 3. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 37 "Про затвердження Порядку та умов виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України". МВС України. 2023 рікк
 4. Наказ МВС України від 26.01.2023 № 38 "Про затвердження Змін до Порядку і умов виплати додаткової винагороди поліцейським на період дії воєнного стану". МВС України. 2023 рікк
 5. Наказ МВС України від 01.02.2023 № 51 "Про внесення змін до Інструкції з призначення і виплати в Державній прикордонній службі України одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану»". МВС України. 2023 рікк
 6. Наказ МВС України від 02.02.2023 № 55 "Про внесення змін до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі поліцейського під час дії воєнного стану". МВС України. 2023 рікк
 7. Наказ МВС України від 01.02.2023 № 52 "Про внесення змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту під час дії воєнного стану". МВС України. 2023 рікк
 8. Наказ МВС України від 01.02.2023 № 50 "Про внесення змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги, установленої пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» в Національній гвардії України". МВС України. 2023 рікк
 9. Наказ МВС України від 03.01.2023 № 2 "Про внесення зміни до Порядку організації роботи із депутатськими запитами та депутатськими зверненнями народних депутатів України в Національній поліції України". МВС України. 2023 рікк
 10. Наказ МВС України від 31.01.2023 № 49 "Про затвердження Змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України". МВС України. 2023 рікк
 11. Наказ МВС України від 10.01.2023 № 4 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622". МВС України. 2023 рікк
 12. Наказ МВС України від 12.01.2023 № 6 "Про затвердження Переліку посад, пов’язаних із підвищеним ризиком для життя або здоров’я, в органах та підрозділах цивільного захисту". МВС України. 2023 рікк
 13. Наказ МВС України від 17.01.2023 № 12 "Про організацію взаємодії Експертної служби МВС із територіальним органом з надання сервісних послуг МВС". МВС України. 2023 рікк
 14. Наказ МВС України від 17.01.2023 № 11 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 05 листопада 2020 року № 777". МВС України. 2023 рікк
 15. Наказ МВС України від 17.01.2023 № 21 "Про затвердження нормативів чисельності курсантів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів), які навчаються за державним замовленням у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС, на одну посаду науково-педагогічного працівника". МВС України. 2023 рікк
 16. Наказ МВС України від 16.01.2023 № 8 "Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Облік кривдника» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»". МВС України. 2023 рікк
 17. Наказ МВС України від 09.02.2023 № 77 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 січня 2023 року № 22". МВС України. 2023 рікк
 18. Наказ МВС України від 31.01.2023 № 45 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, та граничних спеціальних звань за цими посадами". МВС України. 2023 рікк
 19. до деяких норм належності однострою поліцейських. МВС України. 2023 рікк
 20. Наказ МВС України від 17.01.2023 № 22 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 04 червня 2020 року № 434". МВС України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -