<<
>>

Наказ МВС України від 11.03.2013  № 228 "Про затвердження Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2013  № 228


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2013 р.
за № 801/23333

Про затвердження Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів

Відповідно до пунктів 3, 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, та пункту 3, підпункту 22 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 405, пункту 13 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1058-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, що додається.

2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління (Черкасський Р.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю.

Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
міграційної служби України

Голова Вищого адміністративного суду України

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини

В. о. Голови Верховного Суду України

Перший заступник Голови
Державної судової адміністрації України

Голова Державної служби України
з питань захисту персональних даних

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України
М.М. Ковальчук

І.Х. ТемкіжевБ.В. Крикливенко

Я.М. Романюк


В. Півторак


О.І. Мервінський


П.А. Шишолін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
11.03.2013  № 228


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2013 р.
за № 801/23333

ПОРЯДОК
ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пунктів 3, 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, пункту 3 та підпункту 22 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 405, а також пункту 13 Плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1058-р.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Довідково-інформаційного реєстру перекладачів за формою, наведеною у додатку до цього Порядку (далі - Реєстр перекладачів), а також порядок користування ним.

1.3. Реєстр перекладачів - це веб-сторінка офіційного веб-сайту Державної міграційної служби України (далі - ДМС), що містить відомості про перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правової допомоги, розгляду адміністративними судами справ щодо біженців та видворення з України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, вчинені біженцями та іншими категоріями мігрантів на території України.

1.4. Супроводження Реєстру перекладачів здійснює ДМС - володілець Реєстру перекладачів, яка вживає заходів із захисту та обробки визначених цим Порядком відомостей про перекладачів, а також із забезпечення захисту таких відомостей від незаконної обробки, у тому числі від незаконного доступу до них, та виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

1.5. Реєстр перекладачів ведеться українською мовою.

II. Порядок унесення відомостей про перекладачів до Реєстру перекладачів

2.1. Відомості про перекладачів уносяться до Реєстру перекладачів на підставі письмової згоди перекладача на внесення до Реєстру перекладачів та обробку його персональних даних, поданої безпосередньо до ДМС або її територіального органу чи територіального підрозділу.

2.2. Унесення відомостей про перекладачів до Реєстру перекладачів здійснюється уповноваженою посадовою особою, визначеною організаційно-розпорядчим наказом ДМС, не пізніше наступного робочого дня після отримання таких відомостей.

2.3. До Реєстру перекладачів уносяться такі відомості:

прізвище, ім’я, по батькові перекладача;

номер свідоцтва (диплома) про кваліфікацію перекладача або інший документ, що підтверджує володіння іноземною мовою;

місцезнаходження перекладача;

номери контактних телефонів, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку перекладача;

іноземні мови, якими володіє перекладач, форма перекладу (усний чи письмовий);

дата внесення відомостей до Реєстру перекладачів.

III. Унесення змін до відомостей, які містяться у Реєстрі перекладачів

3.1. Зміни до відомостей, які містяться в Реєстрі перекладачів, уносяться на підставі інформації перекладача, поданої безпосередньо до ДМС або її територіального органу чи територіального підрозділу, у строк, передбачений пунктом 2.2 розділу ІІ цього Порядку, в разі:

зміни прізвища, імені, по батькові перекладача (зазначаються нові прізвище, ім’я, по батькові);

зміни місцезнаходження перекладача, контактних телефонів, адреси електронної пошти або інших засобів зв’язку (зазначаються нові місцезнаходження, контактні телефони, адреса електронної пошти);

отримання нового свідоцтва (диплома) про здобуття кваліфікації з іншої іноземної мови, іншого документа, що підтверджує володіння іноземною мовою.

3.2. Підставами для виключення перекладача з Реєстру перекладачів є:

припинення перекладацької діяльності;

письмова заява перекладача про виключення його з Реєстру перекладачів;

притягнення перекладача до кримінальної відповідальності відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України;

смерть перекладача.

3.3. Відомості про перекладачів обробляються у строк, зазначений у письмовій згоді перекладача, але не більший ніж п'ятнадцять років.

3.4. У разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3.1 цього розділу, перекладач письмово повідомляє про відповідні зміни ДМС або її територіальний орган чи територіальний підрозділ, якому перекладачем надавалася згода на внесення відомостей до Реєстру перекладачів, протягом одного місяця з дня настання таких обставин для подальшої передачі уповноваженій посадовій особі.

Уповноважена посадова особа забезпечує внесення відомостей до Реєстру перекладачів не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

3.5. Знищення відомостей з Реєстру перекладачів здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість їх поновлення, шляхом видалення запису з бази даних відповідної веб-сторінки офіційного веб-сайту ДМС.

IV. Порядок доступу до відомостей про перекладачів, які містяться в Реєстрі перекладачів

4.1. Доступ до відомостей Реєстру перекладачів здійснюється на веб-сторінці офіційного веб-сайту ДМС шляхом перегляду інформації, зазначеної в пункті 2.3 розділу ІІ цього Порядку.

4.2. Доступ до відомостей Реєстру перекладачів надається авторизованим користувачам шляхом уведення логіна та пароля.

На підставі оформлених відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» звернень органів державної влади уповноважена посадова особа реєструє користувача шляхом призначення йому логіна та пароля для доступу до відомостей Реєстру перекладачів протягом двох робочих днів з дня надходження таких звернень (листів), після чого інформує орган державної влади, який надіслав звернення, шляхом надсилання письмового повідомлення.

4.3. Доступ користувачів, які не пройшли процедуру авторизації, блокується.

V. Забезпечення дотримання вимог цього Порядку

Уповноважена посадова особа забезпечує своєчасність унесення та повноту відомостей, які надаються структурними підрозділами ДМС, її територіальними органами і територіальними підрозділами, а також перекладачами з власної ініціативи.

Голова Державної
міграційної служби України


М.М. Ковальчук
Додаток
до Порядку ведення Державною
міграційною службою України
Довідково-інформаційного
реєстру перекладачів

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕЄСТР ПЕРЕКЛАДАЧІВ

№ з/п

Відомості про перекладача

Відомості про кваліфікацію перекладача

Контактні дані перекладача

Відомості про внесення даних до реєстру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


прізвище

ім’я

по батькові

свідоцтво, диплом (інший документ)

мови, якими володіє перекладач (форма перекладу)

місцезнаходження

номери контактних телефонів

адреса електронної пошти

інші засоби зв’язку

дата внесення відомостей до реєструПублікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.06.2013 — 2013 р., № 41, стор. 55, стаття 1483, код акта 67285/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -