<<
>>

Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019

Документ актуальний на 09.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2019  № 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 лютого 2019 р.

за № 139/33110

Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Відповідно до статті 22 Кодексу цивільного захисту України, з метою організації придбання, забезпечення надійного обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань праці

Перший заступник Голови Служби безпеки України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Р. Чернега

П. Демчина

М. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

16 січня 2019 року № 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 лютого 2019 р.

за № 139/33110

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

I.

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів, призначених для спеціального використання в органах управління, аварійно-рятувальних формуваннях центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних формуваннях спеціального призначення, спеціальних авіаційних та інших формуваннях, державних пожежно-рятувальних підрозділах (частинах), навчальних центрах, формуваннях та підрозділах забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - органи управління (формування) ОРС ЦЗ).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

польовий витратний склад - різновид роздавальної камери для тимчасового зберігання вибухових матеріалів у польових умовах упродовж виконання масштабних вибухових робіт;

роздавальна камера - тимчасова або стаціонарна камера (приміщення із сейфом), призначена, обладнана і розташована відповідно до регламентних вимог для тимчасового зберігання вибухових матеріалів, доставлених з базисного або видаткового складу, їх видачі та приймання невикористаних залишків;

вибухові матеріали, призначені для спеціального використання (далі - ВМ) - вибухові речовини (далі - ВР) та засоби ініціювання (далі - ЗІ);

вибухові речовини - це хімічні сполуки чи суміші, здатні під впливом зовнішнього імпульсу до самопоширення з великою швидкістю хімічної реакції із утворенням газоподібних продуктів та виділенням тепла. До них належать амоніти, амонали, тротил, вибухові напівпродукти утилізації - порохи тощо;

засоби ініціювання - зовнішні джерела імпульсу для здійснення вибуху (електродетонатори, капсуль-детонатори, вогнепровідний та детонаційний шнури тощо);

склад ВМ - комплекс будинків і споруд основного і допоміжного призначення, розташованих на загальній території з оформленою в установленому порядку земельною ділянкою, а для підземних складів - камери і комірки для зберігання ВМ і додаткові камери з гірничими виробками, які придатні для складу;

базисний склад ВМ - склад ВМ, місткість якого не обмежується і повинна встановлюватися з урахуванням того, що місткість окремого сховища не повинна перевищувати 420 т ВМ (нетто);

видатковий склад ВМ - склад ВМ, загальна місткість усіх сховищ якого не повинна перевищувати:

ВР - 420 т, ЗІ - 300 тис. шт., детонаційного шнура - 400 тис. м; кількість вогнепровідного шнура і засобів його підпалювання - не обмежується - для постійного складу ВМ;

ВР - 120 т, ЗІ - 150 тис. шт., детонаційного шнура - 200 тис. м, кількість вогнепровідного шнура і засобів його підпалювання не обмежується - для тимчасового складу ВМ;

поверхневі склади ВМ - склади, підвали сховищ яких розташовані на рівні поверхні землі;

постійні склади ВМ - склади, строк експлуатації яких становить понад 3 роки з моменту завезення ВМ;

тимчасові склади ВМ - склади, строк експлуатації яких становить до 3 років з моменту завезення ВМ.

II. Облік вибухових матеріалів

1. Бухгалтерський облік ВМ здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Керівники органів управління (формувань) ОРС ЦЗ згідно з даними про наявність і стан ВМ організовують їх закупівлю, облік, зберігання, видачу та перевезення.

2. В органах управління (формуваннях) ОРС ЦЗ наказами керівників визначаються особи із числа посадових осіб відділів (секторів) матеріально-технічного (ресурсного) забезпечення, які визначаються відповідальними особами за ВМ.

3. Посадові особи в органах управління (формуваннях) ОРС ЦЗ забезпечують:

керівник органу управління, аварійно-рятувального формування центрального підпорядкування ОРС ЦЗ - забезпечує організацію та загальне керівництво щодо питань обліку, придбання, зберігання, перевезення ВМ;

перший заступник керівника органу управління, аварійно-рятувального формування центрального підпорядкування ОРС ЦЗ - здійснює контроль за обладнанням місць зберігання ВМ системами протипожежного захисту і системами тривожної сигналізації та контроль за їх правильною експлуатацією та справністю;

начальник управління (відділу, сектору) ресурсного (матеріально-технічного) забезпечення органу управління (формування), аварійно-рятувального формування центрального підпорядкування ОРС ЦЗ - здійснює контроль за придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням ВМ, за наданням звітності до ДСНС через самостійний структурний підрозділ апарату ДСНС, який організовує ресурсне (матеріально-технічне) забезпечення у визначені строки;

керівник аварійно-рятувального формування спеціального призначення ОРС ЦЗ - забезпечує проведення заходів із придбання, обліку, зберігання, перевезення, використання ВМ;

відповідальна особа за ВМ (із числа начальницького складу відділу (сектору) ресурсного (матеріально-технічного) забезпечення органу управління (формування) ОРС ЦЗ - організовує облік та зберігання ВМ, надання пропозицій щодо придбання ВМ;

керівник підрозділу, що безпосередньо виконує роботи з використанням ВМ - контролює збереження отриманих ВМ, використання їх за призначенням, повноту, вчасність та достовірність подання звітних документів, що підтверджують використання ВМ, до органу управління (формування) ОРС ЦЗ через управління (відділ, сектор) ресурсного (матеріально-технічного) забезпечення;

начальник складу (завідувач сховища) ВМ - забезпечує збереження вибухових матеріалів, які зберігаються на складі ВМ, ведення складського обліку, видачу та повернення ВМ.

4. Кандидатури начальника складу (завідувача сховища) ВМ та особового складу воєнізованої охорони для перевірки за оперативними обліками погоджуються з відповідним регіональним органом Служби безпеки України і територіальним органом Національної поліції України після отримання службових характеристик, підписаних безпосереднім начальником та погоджених старшим начальником. Кандидатури начальника складу (завідувача сховища) ВМ та особового складу воєнізованої охорони повинні бути здатні за станом здоров’я виконувати роботи, пов’язані із збереженням та охороною ВМ.

5. У органах управління (формуваннях) ОРС ЦЗ наказом створюється постійнодіюча комісія (далі - Комісія) з перевірки організації зберігання, обліку, придбання, перевезення ВМ у складі голови комісії, що є першим заступником (заступником) начальника органу управління (формування) ОРС ЦЗ, членів комісії із числа представників структурних підрозділів, відповідальних за ресурсне (матеріально-технічне) забезпечення органів управління (формувань) ОРС ЦЗ, представники бухгалтерської служби органів управління (формувань) ОРС ЦЗ та представники інших структурних підрозділів органів управління (формувань) ОРС ЦЗ.

6. До складу Комісій з перевірки організації зберігання, обліку, придбання, перевезення ВМ не включаються посадові особи, які безпосередньо забезпечують зберігання та використання ВМ.

7. Комісія щокварталу проводить перевірку стану організації придбання, обліку, зберігання, видачі, перевезення ВМ, за результатами якої складається акт у довільній формі, який надсилається до ДСНС через самостійний структурний підрозділ апарату ДСНС, відповідальний за ресурсне (матеріально-технічне) забезпечення, до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

8. Інвентаризація ВМ зі складанням інвентаризаційних описів за наказом керівника органу управління (формування) ОРС ЦЗ проводиться не рідше ніж один раз на рік.

9. При зберіганні ВМ на складах підприємств, установ, організацій повинна бути передбачена перевірка фактичної наявності ВМ, що проводиться комісією не рідше ніж один раз на квартал.

10. Передача ВМ здійснюється згідно з актом приймання-передачі іншій особі, яка призначається наказом керівника органу управління (формуванню) ОРС ЦЗ, із проведенням позачергової інвентаризації в присутності начальника складу (завідувача сховища) ВМ або особи, яка його заміняє.

11. Забороняється призначати начальника складу (завідувача сховища) ВМ виконувачем обов’язки особи, відповідальної за ВМ.

12. Забороняється призначати начальника складу (завідувача сховища) ВМ на цілодобове чергування.

13. Органи управління (формування) ОРС ЦЗ зобов’язані вести облік надходжень, витрат ВМ на базисних і видаткових складах, у роздавальних камерах, на польових витратних складах та складах підприємств, установ, організацій у Книзі обліку надходжень та витрат вибухових матеріалів (далі - Книга обліку надходжень) та Книзі обліку видачі та повернення вибухових матеріалів (далі - Книга обліку видачі), форми яких наведено в додатках 1 та 2 до цієї Інструкції або в автоматизованій системі обліку матеріальних цінностей.

14. При зберіганні ВМ на складах підприємств, установ, організацій другий примірник Книги обліку надходжень веде відповідальна особа за ВМ, перший примірник Книги обліку надходжень або автоматизовану систему обліку матеріальних цінностей ведуть начальники складів (завідувачі сховищ) базисних і видаткових складів вибухових матеріалів. Книга обліку надходжень та Книга обліку видачі реєструються, нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою. Облік у Книзі обліку надходжень та Книзі обліку видачі щодо кожного найменування ВМ здійснюється окремо.

15. Залишок ВМ кожного найменування підраховується і заноситься в наприкінці поточної доби. Запис до Книги обліку надходжень робиться тільки щодо тих ВМ, у яких відбулася кількісна зміна протягом доби.

16. Книга обліку видачі призначена для складів та роздавальних камер, у яких видають піротехнікам ВМ та приймають їх залишки від них. Книгу обліку видачі веде начальник складу (завідувач сховища) ВМ.

17. Начальник складу (завідувач сховища) ВМ у кінці робочого дня підраховує кількість і назви (за найменуванням) ВМ, що витрачені, і під рискою записує їх витрати (видані ВМ, крім повернутих). Підрахований підсумок кількості витрачених за добу ВМ записується в Книзі обліку видачі.

18. Дані Книг обліку видачі (незалежно від наявності в підрозділі місць зберігання ВМ) не рідше одного разу на місяць звіряються з даними Книг обліку надходжень та з даними бухгалтерського обліку, про що вносяться відповідні записи до зазначених Книг.

19. Доставлені до місць зберігання ВМ розміщуються у сховищах та оприбутковуються відповідно до вимог чинного законодавства.

20. Підставою для оформлення нарядів на передачу ВМ з одного органу управління (формування) ОРС ЦЗ до іншого є наказ ДСНС та наряд самостійного структурного підрозділу апарату ДСНС, відповідального за ресурсне (матеріально-технічне) забезпечення, форму якого наведено в додатку 3 до цієї Інструкції. Наряд на передачу ВМ дійсний протягом 30 діб з дня його видачі.

21. Розрахунок-заявка на видачу ВМ за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції оформлена керівником підрозділу, який безпосередньо виконує роботи з використанням ВМ, та затверджена керівником органу управління (формування) ОРС ЦЗ, є підставою для видачі ВМ зі складу згідно з наказом керівника органу управління (формування) ОРС ЦЗ про залучення підрозділу для виконання вибухових робіт. На підставі наказу керівника органу управління (формування) ОРС ЦЗ структурний підрозділ (далі - бухгалтерія) підрозділу виписує накладну за формою згідно з додатком 5 до цієї Інструкції, що є підставою для відпуску необхідних ВМ з місця зберігання матеріально відповідальній особі.

22. Накладна видається бухгалтерією підрозділу, що відпускає ВМ, у чотирьох примірниках, що підписуються керівником органу управління (формування) ОРС ЦЗ і головним бухгалтером.

23. Накладна видається бухгалтерією одержувачу для пред’явлення на склад разом із наказом та нарядом (у разі передання ВМ з одного органу управління (формування) ОРС ЦЗ до іншого) на одержання ВМ.

24. Начальник складу (завідувач сховища) ВМ, відпустивши ВМ, перший примірник накладної зобов’язаний зберігати на складі, другий - видати одержувачу як супровідний документ, третій - передати до бухгалтерії, четвертий - відповідальній особі за ВМ.

25. За накладними проводиться видача ВМ отримувачам з базисних, видаткових складів та роздавальних камер для виконання вибухових робіт.

26. За нарядом-путівкою на забезпечення вибуховими матеріалами проведення вибухових робіт, форму якого наведено у додатку 6 до цієї Інструкції, проводиться видача ВМ виключно з польових витратних складів для виконання завдань на місцях проведення масштабних вибухових робіт.

27. Про результати виконання робіт керівник підрозділу, який безпосередньо виконує роботи з використанням ВМ, одразу після закінчення робіт доповідає керівнику органу управління (формування) ОРС ЦЗ через засоби зв’язку (через оперативно-координаційний центр (оперативного чергового). Після прибуття до пункту постійної дислокації керівник підрозділу, який безпосередньо виконує роботи з використанням ВМ, доповідає до ДСНС у письмовій формі про результати виконання робіт (у тому числі про витрату ВМ, наявність залишків ВМ) через оперативно-координаційний центр (через оперативного чергового).

28. Після проведення вибухових робіт керівник підрозділу, який безпосередньо виконує роботи з використанням ВМ, оформлює зокрема Акт списання використаних вибухових матеріалів за формою згідно з додатком 7 до цієї Інструкції.

29. Документи, що підтверджують використання ВМ за призначенням, надаються керівником підрозділу, який безпосередньо виконує роботи з використанням ВМ, відповідальній за ВМ особі та до бухгалтерії органу управління (формування) ОРС ЦЗ.

30. Залишки ВМ після закінчення робіт здаються з Накладною на склад ВМ. Якщо залишки ВМ не здано після закінчення вибухових робіт, відповідальна за ВМ особа доповідає керівнику органу управління (формування) ОРС ЦЗ у письмовій формі, який невідкладно призначає службове розслідування за цим фактом.

31. ВМ не видаються відповідальним за використання особам, які не звітували про використання попередньо отриманих ВМ.

32. Підставою для внесення запису виданих ВМ до Книги обліку надходжень та Книги обліку видачі є накладна на видачу ВМ.

33. Згідно з даними Книги обліку надходжень у кінці поточної доби проводиться підрахунок залишок ВМ (за найменуваннями та партіями) та заноситься до цієї Книги.

34. Під час проведення масштабних вибухових робіт допускається видача ВМ безпосередньо на місцях робіт з оформленням нарядів-путівок на забезпечення вибуховими матеріалами проведення вибухових робіт. При цьому дані про використання ВМ заносяться до Книги обліку надходжень, що знаходиться на базисному або видатковому складі ВМ.

35. На складі ВМ повинні бути зразки підписів осіб, що мають право підписувати накладні на відпуск ВМ, засвідчені керівником органу управління (формування) ОРС ЦЗ. Відпуск ВМ за накладними з підписами інших осіб забороняється.

36. Бухгалтерія органу управління (формування) ОРС ЦЗ повинна вести облік надходжень і видачі ВМ на підставі прибуткових і видаткових документів, що надаються начальником складу (завідувачем сховища) ВМ або відповідальною особою за ВМ.

37. Під час перевірок стану обліку та зберігання ВМ обов’язково проводиться розпаковування ящиків, мішків, пакетів, коробок і контейнерів.

38. Перевірка кількості ЗІ в розкритих ящиках проводиться в тамбурі сховища, в окремій камері або за сховищем.

39. У разі виявлення нестачі або надлишків ВМ керівник органу управління (формування) ОРС ЦЗ негайно доповідає старшому начальнику, а також повідомляє регіональний орган Служби безпеки України та територіальний орган Національної поліції України і вживає заходів із розшуку викрадених або втрачених ВМ. За кожним фактом крадіжки і втрати ВМ проводиться службове розслідування відповідно до вимог чинного законодавства.

40. У прибуткових і видаткових документах та в книгах обліку ВМ не допускаються записи олівцем, закреслення записів. Виправлення здійснюються шляхом закреслення та проставляння нових цифр. Кожна поправка підписується особою, яка її внесла.

III. Зберігання ВМ

1. ВМ повинні розміщуватись в приміщеннях і місцях, які призначені для зберігання ВМ та відповідають вимогам чинного законодавства України. Організація зберігання ВМ повинна виключати їх втрату, а умови зберігання - псування.

2. Усі місця зберігання ВМ (за винятком польових витратних складів) обладнуються системами протипожежного захисту відповідно до чинного законодавства України.

Місця зберігання ВМ обладнуються також системами тривожної сигналізації, які призначені для виявлення та попередження про проникнення, напад, несанкціонований доступ. Конструкція сигналізації має забезпечувати її спрацювання в разі пошкодження проводки, а також у випадках відключення централізованої мережі електропостачання.

Сигналізація повинна бути постійно включена і мати приховане виведення сигнального пристрою від місць зберігання ВМ до чергового підрозділу та начальника варти.

Усю апаратуру й технічні засоби сигналізації на всіх рубежах охоронної сигналізації необхідно забезпечувати резервним електроживленням, розташованим у приймально-контрольних приладах або застосовувати окремі блоки безперебійного електроживлення систем сигналізації чи облаштовувати приміщення для акумуляторних батарей, дизель-агрегатів або бензоагрегатів - джерел постійного та/або змінного струму. Тривалість працездатності сигналізації від джерела резервного електроживлення становить:

для об’єктів площею до 30 кв. м - не менше 12 год;

для об’єктів площею більше 30 кв. м - не менше 4 год.

3. Справність сигналізації, наявність пломб (відбитків печаток) перевіряються щодня (за винятком вихідних, святкових та неробочих днів) - начальником складу (завідувачем сховища) зберігання ВМ, начальником варти - під час здавання (приймання) об’єкта під охорону; оперативним черговим підрозділу - під час приймання (здавання) чергування. Результати перевірки справності охоронної сигналізації, наявність пломб (відбитків печаток) заносяться оперативним черговим підрозділу до Журналу добового наряду, начальником варти - до постової відомості.

4. Дії посадових осіб у разі несанкціонованого спрацювання сигналізації визначаються в оперативно-розпорядчих документах органу управління (формування) ОРС ЦЗ.

5. Місця зберігання ВМ повинні відповідати таким вимогам:

у сховищах, призначених для зберігання та видачі ВМ, має бути не менше одного тамбура, спорудженого з негорючих матеріалів, розміром не менше ніж 2 х 2 м. Зовнішні двері сховища - суцільні, оббиті покрівельною сталлю, внутрішні - ґратчасті металеві, з надійними механічними та контрольними замками;

вікна сховищ обладнуються сталевими ґратами, виготовленими зі стрижня діаметром не менше ніж 15 мм та звареними в місцях перетину. Розмір чарунок не більше ніж 150 х 150 мм. Кінці стрижнів замуровують у стіну на глибину не менше ніж 80 мм. Ґрати фарбують білою фарбою. Шибки вікон повинні бути матові або пофарбовані в білий колір;

сховища обладнуються (у два і більше рубежі) тривожною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка електроживлення, з установленням датчиків руху, які спрацьовують у разі проникнення сторонніх осіб у склади зберігання ВМ. Допускається прокладка шлейфів охоронної сигналізації у трубах тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;

за наявності вентиляційних вікон, люків на них установлюються металеві ґрати діаметром стрижня не менше ніж 15 мм із чарунками розміром не більше ніж 150 х 150 мм, що унеможливлюють проникнення у приміщення. Отвори у стінах, що призначені для проходження інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше ніж 200 мм.

6. Перекриття стелі, підлоги і стін складів зберігання ВМ мають бути міцні й унеможливлювати проникнення до цих кімнат. У разі руйнування стін, стелі, віконних прорізів, дверей повинна спрацьовувати сигналізація.

7. Місця зберігання ВМ (крім роздавальних камер та польових витратних складів) приймаються в експлуатацію постійною комісією з перевірки організації придбання, обліку, зберігання, видачі, перевезення ВМ. Приймання оформлюється актом, у якому зазначається відповідність місця зберігання технічним проектам на такі об’єкти.

8. Сховища ВМ будують з негорючих матеріалів.

9. Конструкції виконуються з негорючих матеріалів. Допускається застосовувати елементи горищних конструкцій, що повинні оброблятися засобами вогнезахисту і забезпечувати I групу вогнезахисної ефективності згідно з вимогами чинного законодавства України. Підлога у сховищах повинна мати тверде покриття.

10. Навколо сховищ поверхневих складів ВМ установлюється захисний вал із пластичних і сипких порід ґрунту. Вал повинен бути вищий карниза сховища на 1,5 м і мати ширину у верхній частині не менше 1 м.

11. Розміщення ВМ на складі по сховищах здійснюється згідно з планом, що затверджується керівником органу управління (формування) ОРС ЦЗ. До плану додається схема розміщення ВМ. При розміщенні сховищ враховується нерівномірність розподілу вибуху і розлітання уламків, направлених перпендикулярно до довгих сторін сховища (штабеля). Зберігання вибухових речовин (далі - ВР) та ЗІ в одному приміщенні на базисних і видаткових складах забороняється.

12. Зберігання ВМ для оперативної роботи підрозділами в роздавальних камерах дозволяється за умови зберігання в кожному металевому сейфі з піском не більше 25 кг ВР або 500 детонаторів та 300 м детонуючих і вогнепровідних шнурів.

Електродетонатори зберігаються в заводській або спеціальній металевій упаковці.

13. Допускається зберігання ВМ в одному приміщенні, але ВР та ЗІ повинні зберігатися в різних сейфах із піском, які розміщуються на відстані, що в разі детонації забезпечуватиме їх безпечне збереження (не менше 1,5 м).

14. Роздавальні камери повинні відповідати таким вимогам:

стіни та стеля роздавальних камер - капітальні, посилені зсередини сталевими ґратами зі стрижня діаметром не менше ніж 15 мм та звареними в місцях перетину. Розмір чарунок - не більше ніж 150 х 150 мм. Грати зварені в суцільну конструкцію та закріплені до підлоги та стін;

зовнішні двері сховища - суцільні, оббиті покрівельною сталлю, внутрішні - ґратчасті металеві, з надійними механічними замками, а також контрольними замками;

вікна роздавальних камер обладнуються сталевими ґратами, виготовленими зі стрижня діаметром не менше ніж 15 мм та звареними в місцях перетину. Розмір чарунок - не більше ніж 150 х 150 мм. Кінці стрижнів замуровують у стіну на глибину не менше ніж 80 мм. Ґрати - пофарбовані білою фарбою. Шибки вікон - матові або пофарбовані в білий колір;

металеві сейфи роздавальних камер надійно закріплюються до будівельних конструкцій та обладнуються системою тривожної сигналізації;

сховища мають бути обладнані (у два і більше рубежів) тривожною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка електроживлення, з установленням датчиків руху, які спрацьовують у разі проникнення сторонніх осіб у склади зберігання ВМ. Допускається прокладка шлейфів охоронної сигналізації у трубах тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;

за наявності вентиляційних вікон, люків на них установлюються металеві ґрати діаметром стрижня не менше ніж 15 мм із чарунками розміром не більше ніж 150 х 150 мм, що унеможливлюють проникнення у приміщення. Отвори у стінах, що призначені для проходження інженерних мереж, повинні бути діаметром не більше ніж 200 мм.

15. На складах ВМ сховища із ВМ закриваються на замки й опломбовуються (опечатуються). Ключі, пломбіратори та печатки зберігаються у начальника складу (завідувача сховища) ВМ.

16. Розпаковані ящики, коробки і контейнери із ВМ у місцях зберігання закриваються кришками, які опломбовуються (опечатуються).

17. Склади ВМ, сховища із ВМ обладнуються блискавкозахистом.

18. Поблизу місць ведення вибухових робіт обладнуються польові витратні склади, в яких окремо одні від одних роздільне зберігаються ВР та ЗІ.

З метою захисту від впливу ударної хвилі ВМ зберігаються у заглиблених сховищах з посиленим дерев’яним накриттям та з шаром ґрунту завтовшки 20-25 см. На короткий строк допускається зберігати ВМ у траншеях або невеликих заглибленнях з укладкою їх невисокими штабелями, накритими брезентом із шаром ґрунту завтовшки 10-15 см.

IV. Організація охорони складів ВМ

1. Охорона місць зберігання ВМ передбачає комплекс заходів із забезпечення зберігання ВМ на випадок розбійного нападу, стихійного лиха, пожежі або інших непередбачуваних обставин, з ураховуванням сил і засобів, умов місцевості і обставин.

2. На кожний склад ВМ розробляється план охорони, який включає стислу характеристику об’єкта та порядок дій залученого до охорони особового складу. План охорони затверджується керівником органу управління (формування) ОРС ЦЗ та доводиться до відома територіальним органам Національної поліції України. План охорони складається у двох примірниках. Перший примірник зберігається в органі управління (формуванні) ОРС ЦЗ, другий примірник передається до чергової частини територіального органу Національної поліції України.

3. Склад постів з охорони складів ВМ, їх кількість і дислокація, а також порядок організації охорони визначаються керівниками органів управління (формувань) спільно з регіональним органом Служби безпеки України та територіальним органом Національної поліції України.

4. Територія складів для зберігання ВМ має заборонену зону, на межах якої установлюються покажчики з написами «Заборонена зона», «Прохід заборонений», «Палити заборонено», «Відкритий вогонь заборонений».

5. Територія, на якій розташовані склади для зберігання ВМ огороджуютьcя зовнішньою і внутрішньою огорожею з колючого дроту. Висота зовнішньої і внутрішньої огорожі - не менше 2 м, відстань між дротинами - не більше ніж 15 см. Технічні засоби охорони встановлюютъ між внутрішньою та зовнішньою огорожами з урахуванням місцевих умов і технічних характеристик апаратури.

6. На пересічній місцевості, на підходах (дорогах, стежках, що ведуть до складів ВМ) вивішуються попереджувальні знаки, що забороняють прохід (проїзд) сторонніх осіб до цих місць.

7. Для збільшення огляду і кращої видимості ділянок і підступів до складу ВМ із внутрішньої сторони огорожі встановлюються спостережні вишки. Висота спостережної вишки повинна забезпечувати чатовому огляд території поста і підступів до нього та обладнується куленепробивними щитами з дверцями, що зачиняються зсередини.

8. Вартові охорони повинні мати переговорний зв’язок один з одним та з вартовим приміщенням, а спостережні вишки оснащуються пультом вмикання освітлення, звуковою сигналізацією, а також пошуковими прожекторами. На зимовий час спостережні вишки забезпечуються обігрівальними приладами з прихованим нагрівальним елементом промислового виготовлення.

9. Вартові приміщення облаштовуються за межами огорожі складу на відстані щонайменше 50 м від неї, огороджуються парканом (огорожею) завввишки не менше ніж 2 м та мають надійний радіо- або телефонний зв’язок із пожежно-рятувальним підрозділом, оперативним черговим органу управління (формування) ОРС ЦЗ територіальним органом Національної поліції України.

10. По периметру огорожі базисного складу встановлюється відеоспостереження та периметральна сигналізація з виведенням звукових сигналів на вартове приміщення та спостережні вишки. Усі підступи до складів ВМ у нічний час мають добре освітлюватися.

11. Охорона базисних та видаткових складів ВМ здійснюється підрозділами воєнізованої охорони. Особовий склад воєнізованої охорони забезпечується вогнепальною нарізною зброєю. Під час розроблення дислокації постів виставляються пости охорони на складах ВМ та у місцях відкритого зберігання вибухових матеріалів під накриттям.

12. Допускається зберігання ВР (не більше ніж 25 кг) або детонаторів (не більше ніж 500) та детонуючих і вогнепровідних шнурів ( не більше ніж 300 м) у різних сейфах у роздавальних камерах за умови їх обладнання відповідно до вимог цієї Інструкції та забезпечення охорони й оборони шляхом підключення засобів тривожної сигналізації до пульта централізованого спостереження ліцензованого суб’єкту охоронної діяльності державної форми власності (далі - суб’єкт охоронної діяльності). Охорона забезпечується шляхом цілодобового пультового спостереження за станом засобів тривожної сигналізації, установлених у місці зберігання ВМ. Оборона роздавальних камер у разі надходження тривожного сигналу на пульт централізованого спостереження забезпечується силами нарядів реагування суб’єкту охоронної діяльності, озброєних нарізною вогнепальною зброєю.

13. У разі порушення цілісності об’єкта наряд суб’єкту охоронної діяльності повинен сповістити керівника або відповідальну особу об’єкта, територіальний орган Національної поліції України та забезпечити його фізичну охорону до прибуття керівника або відповідальної особи на об’єкт.

14. Пропускний режим вводиться на всьому базисному складі ВМ і передбачає такі основні заходи:

установлення порядку проходу особового складу на склад ВМ;

установлення порядку вивезення і винесення ВМ із території складу;

обладнання службових приміщень, що забезпечують пропускний режим (вартових приміщень, контрольно-пропускних пунктів);

визначення відповідальних осіб, що забезпечують організацію і здійснення пропускного режиму.

15. Вхід особового складу і в’їзд транспорту на територію складу ВМ дозволяється лише за перепустками. Перепустки за строками дії розподіляються на постійні, тимчасові й одноразові.

16. Допуск на склад ВМ контролює начальник варти з точним додержанням вимог, визначених цією Інструкцією. Після розпечатування складу ВМ вартовий знаходиться біля дверей складу ВМ і не допускає до нього особовий склад без дозволy начальника складу ВМ.

17. Постійні перепустки видаються особовому складу, прийнятому на постійну роботу в орган управління (формування) ОРС ЦЗ, за розпорядженням керівника органу управління (формування) ОРС ЦЗ або його заступника, які виписують перепустку. Постійна перепустка видається особисто власнику перепустки під підпис у спеціальному журналі. У разі звільнення особи постійна перепустка здається адміністрації підрозділу.

18. Тимчасові перепустки для проходу відвідувачів на склад ВМ видаються за розпорядженням керівника органу управління (формування) ОРС ЦЗ або його заступника і скріплюються печаткою.

19. Тимчасова перепустка видається без фотокартки. У цьому разі власник перепустки зобов’язаний пред’являти разом із тимчасовою перепусткою документ, що посвідчує особу.

20. Одноразові перепустки для проходу відвідувачів на склад ВМ видаються з дозволу керівника органу управління (формування) ОРС ЦЗ або його заступника і скріплюються печаткою.

21. Оформлення перепусток здійснюється у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу.

22. Допуск відвідувачів на склад ВМ за одноразовими перепустками здійснюється тільки в денний час в присутності начальника складу (завідувач сховища) ВМ.

23. Допуск на право розкриття і опечатування складів ВМ видається начальнику складу (завідувачу сховища) ВМ за письмовим розпорядженням керівника органу управління (формування) ОРС ЦЗ.

24. Допуск розкриття і опечатування складів ВМ виписується посадовою особою режимно-секретного органу, підписується керівником органу управління (формування) ОРС ЦЗ і видається під підпис.

25. Допуск на територію складу ВМ осіб, які перевіряють охорону складу, здійснюється протягом доби в супроводі начальника варти або осіб охорони, яким підпорядкована варта.

26. На територію складів ВМ для виконання своїх функцій за посвідченнями, письмовим дозволом, який підписується заступником Голови ДСНС (відповідно до розподілу обов’язків), тимчасовою перепусткою підрозділу допускаються посадові особи Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної служби України з питань праці.

27. Вартові приміщення для постійних і тимчасових складів ВМ обладнуються для розміщення особового складу охорони, зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів, документації варти (охорони) та здійснення вартою пропускного режиму.

28. Обладнання приміщень, ставниць і ящиків для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів, що призначені для охорони складів ВМ, а також порядок їх зберігання здійснюються згідно з вимогами чинного законодавства України.

29. Дозвіл на в’їзд державних пожежно-рятувальних підрозділів для гасіння пожежі, ліквідації наслідків стихійного лиха або відпрацювання оперативних планів (карток) пожежогасіння узгоджується з керівником органу управління (формування) ОРС ЦЗ.

V. Перевезення вибухових матеріалів

1. Перевезення ВМ здійснюється відповідно до вимог Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493, Порядку видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1042/32494, Порядку погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 № 656, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1043/32495.

При перевезеннях небезпечних вантажів, що здійснюються для виконання невідкладних заходів, пов’язаних із рятуванням людей, запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, вимоги цієї Інструкції на такі перевезення не поширюються за умови, якщо керівником органу управління (формування) ОРС ЦЗ відповідно до вимог чинного законодавства України вжито всіх належних заходів для забезпечення повної безпеки цих перевезень і про їх здійснення повідомлено органи Національної поліції України.

2. Перевезення ВМ зі складу одного органу управління (формування) ОРС ЦЗ до іншого здійснюється за наказом, нарядами, накладними, у межах одного органу управління (формування) ОРС ЦЗ - за наказом та накладними, із польового витратного складу до місць проведення вибухових робіт - за нарядами-путівками на забезпечення ВМ проведення вибухових робіт.

VI. Придбання вибухових матеріалів

1. Придбання ВМ органами управління (формуваннями) ОРС ЦЗ здійснюється за погодженням з ДСНС.

2. Для отримання листа-погодження, форма якого наведено у додатку 8 до цієї Інструкції, органи управління (формування) ОРС ЦЗ звертаються до ДСНС з клопотанням, де зазначається найменування та реквізити підприємства, установи, організації, у якої планується закупівля, назва та кількість ВР та ЗІ за марками, посада, прізвище та спеціальне звання відповідальної за перевезення особи.

Начальник

Управління взаємодії

з Державною службою України

з надзвичайних ситуацій

Міністерства внутрішніх

справ України

В.О. Скакун

Додаток 1

до Інструкції про організацію придбання,

обліку, зберігання і видачі вибухових

матеріалів в органах управління

та формуваннях Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

(пункт 13 розділу II)

КНИГА

обліку надходжень та витрат вибухових матеріалів

Додаток 2

до Інструкції про організацію придбання,

обліку, зберігання і видачі вибухових

матеріалів в органах управління

та формуваннях Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

(пункт 13 розділу II)

КНИГА

обліку видачі та повернення вибухових матеріалів

Додаток 3

до Інструкції про організацію придбання,

обліку, зберігання і видачі вибухових

матеріалів в органах управління

та формуваннях Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

(пункт 20 розділу II)

НАРЯД

Додаток 4

до Інструкції про організацію придбання,

обліку, зберігання і видачі вибухових

матеріалів в органах управління

та формуваннях Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

(пункт 21 розділу II)

РОЗРАХУНОК-ЗАЯВКА

на видачу вибухових матеріалів

Додаток 5

до Інструкції про організацію придбання,

обліку, зберігання і видачі вибухових

матеріалів в органах управління

та формуваннях Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

(пункт 21 розділу II)

НАКЛАДНА

Додаток 6

до Інструкції про організацію придбання,

обліку, зберігання і видачі вибухових

матеріалів в органах управління

та формуваннях Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

(пункт 26 розділу II)

НАРЯД-ПУТІВКА

на забезпечення вибуховими матеріалами проведення вибухових робіт

Додаток 7

до Інструкції про організацію придбання,

обліку, зберігання і видачі вибухових

матеріалів в органах управління

та формуваннях Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

(пункт 28 розділу II)

АКТ

списання використаних вибухових матеріалів

Додаток 8

до Інструкції про організацію придбання,

обліку, зберігання і видачі вибухових

матеріалів в органах управління

та формуваннях Оперативно-рятувальної

служби цивільного захисту

(пункт 2 розділу VI)

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ


Документи та файли

Сигнальний документ — f482097n182.doc
Сигнальний документ — f482097n175.doc
Сигнальний документ — f482097n187.doc
Сигнальний документ — f482097n177.doc
Сигнальний документ — f482097n184.doc
Сигнальний документ — f482097n186.doc
Сигнальний документ — f482097n185.doc
Сигнальний документ — f482097n181.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.02.2019 — 2019 р., № 16, стор. 49, стаття 558, код акта 93450/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -