<<
>>

Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019

Документ актуальний на 18.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2019  № 67

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2019 р.

за № 169/33140

Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян», статті 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою вдосконалення роботи із забезпечення розгляду звернень громадян, вивчення проблемних питань у діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, та налагодження зворотного зв’язку із громадянами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Управлінню моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України (Бородич Н.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Ковальчук Т.І.

Міністр

А.Б.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної міграційної служби України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Голова Державної прикордонної служби України

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

М.Ю. Соколюк

М.О. Чечоткін

П.О. Цигикал

В.В. Аброськін

Л.Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

29 січня 2019 року № 67

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2019 р.

за № 169/33140

ПОРЯДОК

роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України

1. Цей Порядок визначає взаємодію між Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України (далі - НГУ) та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі - ЦОВВ), з розгляду звернень громадян, які надходять на телефонну «гарячу лінію» Міністерства внутрішніх справ України засобами телефонного зв’язку (далі - звернення), та забезпечення зворотного зв’язку із громадянами.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та інших нормативно-правових актів із зазначених питань з метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення до органів державної влади.

3. МВС, НГУ та ЦОВВ спрямовують у межах компетенції свою діяльність на забезпечення об’єктивного, усебічного та своєчасного розгляду звернень, ужиття заходів для розв’язання порушених у них питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.

4. Функціонування телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України (далі - «гаряча лінія») забезпечує Управління моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України (далі - УМДПЛ). Обов’язки працівників, які забезпечують діяльність «гарячої лінії», визначаються їх посадовими інструкціями.

5. Працівники, які забезпечують діяльність «гарячої лінії», приймають звернення за єдиним коротким номером 1536 відповідно до затвердженого графіка роботи.

6. Усі звернення підлягають автоматичному документуванню мовленнєвої інформації з обов’язковим повідомленням про це особи, що звернулася, та її зберіганню протягом одного року.

7. Кожному зверненню засобами єдиної інформаційної системи МВС (далі - ЄІС) автоматично присвоюється індивідуальний номер. На кожне звернення заводиться електронна реєстраційна картка звернення за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

8. В електронній реєстраційній картці звернення зазначаються прізвище, ім’я, по батькові заявника, номер контактного телефону, місце проживання (місцезнаходження) заявника, адреса електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним та викладаються суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги.

9. На звернення довідково-консультативного характеру працівники, які забезпечують діяльність «гарячої лінії», у межах компетенції усно надають необхідні роз’яснення або довідкову інформацію, відомості про це вносяться до електронної реєстраційної картки звернення.

10. У разі якщо заявник застосовує ненормативну лексику, вдається до образ, а також якщо його звернення містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, працівник, який забезпечує діяльність «гарячої лінії», має право припинити спілкування з ним та заблокувати за допомогою технічних засобів приймання від нього звернень.

11. Звернення, в якому не викладено суті порушеного питання, не розглядається, про що працівники, які забезпечують діяльність «гарячої лінії», повідомляють заявникові та вносять відповідну інформацію до електронної реєстраційної картки звернення.

12. У разі якщо заявник не називає своїх прізвища, імені, по батькові або не надає інших відомостей, звернення реєструється як анонімне і розгляду не підлягає.

Винятком є звернення, зазначені в пункті 15 цього Порядку, та анонімні звернення з питань порушення законодавства у сфері запобігання корупції, якщо наведена в них інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

13. Електронні реєстраційні картки звернень працівники, які забезпечують діяльність «гарячої лінії», у той самий день надсилають в електронній або паперовій формі за допомогою ресурсів ЄІС до Управління документування службової діяльності МВС (далі - УДСД) для попереднього розгляду.

14. У кожному ЦОВВ та в НГУ визначається структурний підрозділ, який відповідає за прийняття, реєстрацію та попередній розгляд звернень (далі - відповідальний підрозділ). Відомості про визначені відповідальні підрозділи подаються до МВС.

15. У разі надходження звернень про надзвичайні ситуації, кримінальні правопорушення або події, які загрожують державній безпеці України, можуть викликати суспільний резонанс та потребують невідкладного реагування, а також про надзвичайні події або повідомлень про вчинення корупційного правопорушення за участю працівників МВС, НГУ та ЦОВВ електронна реєстраційна картка звернення негайно після його отримання подається працівником, який забезпечує діяльність «гарячої лінії», до Департаменту організаційно-апаратної роботи Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДОАР) для доповіді керівництву МВС.

16. У разі якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції структурних підрозділів апарату МВС, таке звернення УДСД у строк не більше 5 днів пересилає іншому органу виконавчої влади із повідомленням про це заявника.

17. Структурні підрозділи апарату МВС, НГУ або ЦОВВ забезпечують об’єктивний і вчасний розгляд звернень, перевіряють викладені в них факти, приймають за потреби відповідні рішення та в установленому порядку повідомляють заявникам про результати розгляду звернень.

18. Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше 30 днів з дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше 15 днів із дня їх отримання.

Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, структурний підрозділ апарату МВС, НГУ або ЦОВВ уживає заходів для отримання додаткової інформації та встановлює необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення, при цьому загальний строк розв’язання питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

19. Інформація про результати розгляду звернень вноситься структурним підрозділом апарату МВС, НГУ або ЦОВВ до ЄІС разом з електронною копією листа, яким поінформовано заявника. На прохання заявника йому може надаватися відповідь електронною поштою, за допомогою засобів стаціонарного або мобільного телефонного зв’язку.

20. Якщо заявник повідомив про незадоволення результатами розгляду порушеного ним питання, працівник, який забезпечує діяльність «гарячої лінії», реєструє звернення з позначкою «Повторно».

21. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

22. Безпосередній контроль за додержанням установленого законодавством порядку розгляду звернень громадян та вимог цього Порядку покладається на відповідальний підрозділ НГУ або ЦОВВ.

23. Проведення моніторингу та аналізу стану розгляду звернень покладається на Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДФППМОВМ).

24. За результатами аналізу ДФППМОВМ щомісяця вносить керівництву МВС погоджені з ДОАР пропозиції щодо вжиття заходів, спрямованих на усунення недоліків у роботі структурних підрозділів апарату МВС, НГУ та ЦОВВ, що стали підставою для звернення громадян на «гарячу лінію».

Начальник

Управління моніторингу

дотримання прав людини

Міністерства внутрішніх

справ України

Н.Л. Бородич

Додаток

до Порядку

роботи телефонної «гарячої лінії»

Міністерства внутрішніх справ України

(пункт 7)

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ЗВЕРНЕННЯ

№ з/п

Найменування поля

Зміст поля

1

Реєстраційний номер звернення

2

Дата отримання звернення

3

Вид звернення

пропозиція (зауваження);

заява (клопотання);

скарга

4

Прізвище, ім’я, по батькові (заявника / представника юридичної особи)

5

Категорія заявника

пенсіонер;

військовослужбовець;

особа, що позбавлена волі або особа,  воля якої обмежена;

особа з інвалідністю внаслідок війни; учасник бойових дій;

ветеран праці;

ветеран військової служби;

особа з інвалідністю;

одинока мати;

мати-героїня;

учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

Герой України;

Герой Радянського Союзу;

Герой Соціалістичної Праці;

дитина;

інші категорії

6

Місце проживання / місце реєстрації, телефон, адреса електронної пошти заявника

7

Тема звернення

8

Ознака надходження звернення

первинне;

повторне;

дублетне;

неодноразове;

масове

9

Зміст звернення

10

Орган, підрозділ до якого надсилається звернення

11

Строк виконання


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2019 — 2019 р., № 20, стор. 186, стаття 702, код акта 93634/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -