>>

НАКАЗ від 01.07.2021 № 103-21 "Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»". Нацдержслужба України. 2021

Документ актуальний на 27.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

01.07.2021  № 103-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2021 р.

за № 1102/36724

Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»

Відповідно до пунктів 16 та 17 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу», пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А», що додається.

2. Управлінню забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Н. Алюшина


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

01 липня 2021 року № 103-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2021 р.

за № 1102/36724

ПОРЯДОК

моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»

1.

Цей Порядок визначає механізм проведення НАДС моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» (далі - моніторинг), ведення обліку державних службовців категорії «А», строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку (далі - облік).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про державну службу» та «Про інформацію».

3. Моніторинг та облік проводиться з метою формування єдиного переліку посад державної служби категорії «А» та державних службовців категорії «А», строк повноважень яких закінчується, а також тих, які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку.

4. Проведення моніторингу та ведення обліку забезпечує спеціальний структурний підрозділ НАДС, який утворений для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

5. Органи державної влади, в структурі яких відповідно до штатного розпису передбачені посади державної служби категорії «А», визначені пунктом 1 частини другої статті 6 Закону України «Про державну службу», щомісячно до 25 числа подають до НАДС інформацію про посади державної служби категорії «А» за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Керівник органу державної влади або особа, яка виконує його обов’язки, забезпечує достовірність та повноту зазначеної інформації.

6. Про звільнення з посади державного службовця категорії «А» чи тимчасове покладання виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії «А» орган державної влади повідомляє НАДС не пізніше п’яти робочих днів з дня такого звільнення чи прийняття відповідного рішення про покладення виконання обов’язків.

7. Інформація про державних службовців категорії «А», які після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, обліковується НАДС не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду.

8. За результатами моніторингу НАДС ініціює перед відповідним суб’єктом призначення проведення конкурсу на вакантні посади державної служби категорії «А» шляхом надсилання листа про необхідність проведення такого конкурсу.

Начальник Управління

забезпечення діяльності

Комісії з питань вищого

корпусу державної служби

М. Штендера

Додаток

до Порядку моніторингу вакантних

посад державної служби категорії «А»

та обліку державних

службовців категорії «А»

(пункт 5)

ІНФОРМАЦІЯ

про посади державної служби категорії «А»

№ з/п

Найменування органу державної влади

Найменування посади державної служби категорії «A»*, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Штатна чисельність посад державної служби категорії «A»

Фактична чисельність посад державної служби категорії «A»

Дата початку роботи на відповідній посаді

Акт про призначення на посаду та його реквізити

(дата та №)

Дата закінчення повноважень**

Наказ/ розпорядження за місцем роботи

Підстава

1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________________________________________

(посада керівника служби управління персоналом

органу державної влади)

підпис

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

____  _______________ 20___ р.

__________

* зазначається щодо кожної посади державної служби категорії «А»;

** - відповідно до пункту 1 частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу».


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.09.2021 — 2021 р., № 68, стор. 158, стаття 4314, код акта 106809/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 15.07.2021 № 112-21 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 22.06.2021 № 98-21 "Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -