>>

НАКАЗ від 01.10.2021 № 157-21 "Про затвердження Методики забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням". Нацдержслужба України. 2021

Документ актуальний на 25.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

01.10.2021  № 157-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2021 р.

за № 1358/36980

Про затвердження Методики забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням

Відповідно до пункту 20 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, з метою забезпечення рівного доступу до державної служби НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, що додається.

2. Генеральному департаменту з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра соціальної політики України

Міністр розвитку громад та територій України

Генеральний секретар Громадської спілки

"Всеукраїнське громадське об'єднання

"Національна Асамблея людей з інвалідністю України"

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація

Союз осіб з інвалідністю України»

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Є.

Котик

О. Чернишов

В. Назаренко

Р. Іллічов

Г. Осовий

Т. Баранцова

В.В. Назаренко

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

01 жовтня 2021 року № 157-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2021 р.

за № 1358/36980

МЕТОДИКА

забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням

I. Загальні положення

1. Методика забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням (далі - Методика) розроблена з метою забезпечення рівного доступу до державної служби та надання державним органам допомоги у плануванні та організації проведення конкурсу на зайняття посади державної служби (далі - конкурс) для якісного добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки.

2. У цій Методиці терміни "розумне пристосування" вживається у значенні, наведеному в Конвенції про права осіб з інвалідністю, ратифікованій Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI, термін "позитивні дії" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", а термін "маломобільні групи населення" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Інші терміни, зазначені у цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну службу", інших актах законодавства, що регулюють питання доступності для осіб з інвалідністю.

3. Ця Методика визначає види розумного пристосування та способи їх застосування під час забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі, таким пристосуванням.

4. Забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі розумним пристосуванням здійснюється з дотриманням принципів та вимог, визначених пунктами 3, 4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок).

5. Державні органи забезпечують громадянам рівні умови доступності та зрозумілості інформації, що стосується організації та проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

II. Розгляд заяви про потребу у розумному пристосуванні

1. Заява особи з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує розумного пристосування, подана за формою згідно з додатком 3 до Порядку (далі - заява), розглядається Комісією з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія) або конкурсною комісією протягом двох робочих днів.

При потребі в розумному пристосуванні під час етапів конкурсу, які проводяться в Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (далі - Центр оцінювання), спеціальний структурний підрозділ НАДС, який утворюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії (далі - спеціальний структурний підрозділ НАДС) або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс невідкладно, але не пізніше одного робочого дня з моменту отримання, пересилає заяву керівнику Центру оцінювання для розгляду у строк, передбачений абзацом першим цього пункту.

2. Якщо для застосування зазначеного в заяві розумного пристосування є потреба в проведенні процедури закупівлі додаткових товарів, робіт, послуг, то рішення про можливість застосування такого розумного пристосування приймається:

Головою НАДС - щодо етапів конкурсу, які проходять у приміщенні НАДС, крім випадків передбачених абзацом четвертим цього пункту;

керівником державної служби в державному органі - щодо етапів конкурсу, які проходять у приміщенні державного органу, в якому проводиться конкурс;

керівником Центру оцінювання - щодо етапів конкурсу, які проходять в Центрі оцінювання.

Таке рішення приймається в строк, визначений абзацом першим пункту 1 розділу II цієї Методики.

3. Якщо застосування зазначеного в заяві розумного пристосування для державного органу або Центру оцінювання становить непропорційний чи невиправданий тягар, Голова НАДС, керівник державної служби в державному органі або керівник Центру оцінювання обирають інший вид розумного пристосування на заміну зазначеного в заяві.

4. Про обраний інший вид розумного пристосування на заміну зазначеного в заяві з відповідним обґрунтуванням повідомляється:

Головою НАДС - спеціальний структурний підрозділ НАДС, який інформує Комісію;

керівником Центру оцінювання - спеціальний структурний підрозділ НАДС, який інформує Комісію, або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, яка інформує конкурсну комісію;

керівником державної служби в державному органі - конкурсна комісія.

5. Про можливість застосування розумного пристосування (зазначеного в заяві або іншого виду розумного пристосування на заміну зазначеного в заяві) особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі, повідомляється у порядку, передбаченому абзацом десятим пункту 17 Порядку, не пізніше як за один календарний день до проведення етапу конкурсу, на якому має бути застосоване таке розумне пристосування.

III. Особливості проходження конкурсу особами з інвалідністю та забезпечення їх розумним пристосуванням

1. Приміщення, в якому проводиться конкурс, будинків і споруд, в яких розташовані такі приміщення, повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Рекомендований перелік основних ознак доступності приміщень, в яких проводиться конкурс, будинків і споруд, в яких розташовані такі приміщення, наведено в додатку до цієї Методики.

2. Якщо діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю їх розумне пристосування здійснюється відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

3. Розумне пристосування особам з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі, має забезпечуватися відповідно до індивідуальних функціональних можливостей таких осіб.

4. До розумного пристосування під час проходження етапів конкурсу відносяться такі види:

1) розв'язання ситуаційних завдань без використання комп'ютера;

2) написання письмових ситуаційних завдань із використанням комп'ютера;

3) вибір місця в приміщенні, в якому проводиться конкурс (найближче до вікна, найближче до входу тощо);

4) надання можливості використання оптичного збільшувача (лупи) або електронного збільшувача (електронні збільшувачі не мають бути складовими засобів зв'язку, пристроїв обробки, збереження та передавання інформації або комутуватися з такими засобами чи пристроями);

5) надання можливості використання настільного пристрою для додаткового освітлення робочого місця (пристрої мають працювати автономно, без під'єднання до електромережі, а також не мають бути складовими засобів зв'язку, пристроїв обробки, збереження та передавання інформації);

6) надання завдань, адаптованих для осіб із порушеннями зору, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом для написання і читання сліпими (шрифт Брайля);

7) здійснення обґрунтованих перерв;

8) залучення перекладача жестової мови;

9) надання в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до ситуаційних завдань, що спрямовані на перевірку компетентностей, визначених в умовах конкурсу;

10) залучення особи, з числа працівників державного органу, в якому проводиться конкурс, або спеціального структурного підрозділу НАДС, або Центру оцінювання для супроводу при проходженні етапів конкурсу, якщо такий супровід становить розумне пристосування;

11) надання можливості супроводжуючим особам допомогти особам з інвалідністю зайняти робоче місце в приміщенні та вийти з приміщення, де проводяться певні етапи конкурсу;

12) відмова від здійснення за допомогою металодетектора або іншого електронного пристрою контролю за дотриманням особою вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації.

Зазначений перелік видів розумного пристосування не є вичерпним.

5. Державний орган може розглянути питання про надання інших видів розумного пристосування не передбачених пунктом 4 розділу III цієї Методики.

Директор

Генерального департаменту

з питань

управління персоналом

на державній службі

та в органах

місцевого самоврядування

Ю. Лозюк

Додаток

до Методики забезпечення

осіб з інвалідністю, які бажають

взяти участь у конкурсі

на зайняття посад державної служби,

розумним пристосуванням

(абзац другий пункту 1 розділу III)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК

основних ознак доступності приміщень, в яких проводиться конкурс, будинків і споруд, в яких розташовані такі приміщення

Основними ознаками доступності приміщень, в яких проводиться конкурс, будинків і споруд, в яких розташовані такі приміщення є:

1. Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, повинні бути розташовані на відстані не далі, ніж 50 метрів від входу до будинків і споруд, в яких проводиться конкурс.

2. На відкритих індивідуальних автостоянках біля будинків і споруд, в яких розташовані приміщення, в яких проводиться конкурс, повинно бути виділено не менш як 10 відсотків місць (але не менш як одне місце) для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності.

3. Шляхи руху до приміщень, в яких проводиться конкурс, будинків і споруд, в яких розташовані такі приміщення, та шляхи руху всередині таких будинків і споруд повинні бути обладнані засобами орієнтування та інформаційної підтримки.

4. Шляхи руху до приміщень, в яких проводиться конкурс, будинків і споруд, в яких розташовані такі приміщення повинні бути оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушеннями зору (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу жестовою мовою, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку).

5. Покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів повинно бути рівним, застосування насипних або крупно-структурних матеріалів, а також наявність перешкод у вигляді бордюрів, рівень яких не збігається з рівнем покриття, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями, не допускається.

6. Ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом повинна бути не менш як 1,8 метра.

7. Ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) повинна бути не менш як 0,9 метра.

8. У разі наявності на шляху руху до приміщень, в яких проводиться конкурс, будинків і споруд, в яких розташовані такі приміщення сходів, вони повинні бути продубльовані пандусом та мати контрастне маркування ребра першої та останньої сходинок, що виконано смугою абразивного матеріалу яскраво-жовтого кольору (горизонтальна площина сходинки маркується смугою завширшки не менш як 0,1 метра, вертикальна площина сходинки (знизу) - смугою заввишки не менш як 0,05 метра).

9. Нахил пандусів повинен становити не більш як 8 відсотків (1:12), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів необхідно встановлювати огорожу з поручнями, поручні пандусів необхідно розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів повинні бути продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу).

10. У разі неможливості облаштування пандуса необхідно застосовувати розумне пристосування у вигляді піднімальних пристроїв згідно з вимогами національних стандартів щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

11. Приміщення для проведення конкурсу доцільно розташовувати на першому поверсі. У разі розташування приміщень для проведення конкурсу вище першого поверху, будинки і споруди повинні бути обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником для осіб з інвалідністю.

12. Дверні отвори приміщень, в яких проводиться конкурс, будинків і споруд, в яких розташовані такі приміщення повинні бути без порогів і перепадів висоти підлоги, ширина дверних отворів і відкритих отворів у стіні, а також виходів з приміщень для проведення конкурсу на сходову клітку повинна становити не менш як 0,9 метра.

13. У разі наявності турнікета його ширина у просвіті повинна становити не менш як 1 метр.

14. У приміщеннях, в яких проводиться конкурс, не повинно бути предметів та перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб, що беруть участь у конкурсі, та всіх інших осіб, що задіяні для проведення конкурсу.

15. Санітарно-гігієнічні приміщення повинні бути розраховані на осіб з інвалідністю.

16. У туалетах загального користування необхідно передбачити універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних, що має розміри в плані не менше: ширина - 165 см, глибина - 180 см, ширина дверей - 90 см, яку обладнано допоміжними поручнями).

17. У приміщеннях, в яких проводиться конкурс, повинно бути забезпечено якісне штучне освітлення, достатня кількість місць для сидіння, безперешкодний доступ до питної води та виходу з такого приміщення.

18. За потреби на вході/виході до/з приміщень, в яких проводиться конкурс, будинків і споруд, в яких розташовані такі приміщення, повинен бути встановлений/розміщений план-схема (елементи навігації), виконана в доступних форматах.

19. Для зручності осіб з інвалідністю міжнародним знаком доступності позначаються:

шляхи/напрямки, доступні і безпечні для осіб з інвалідністю;

місце розташування пандуса (як при вході до будинків і споруд, в яких розташовані приміщення для проведення конкурсу, так і всередині);

місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю;

напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.10.2021 — 2021 р., № 81, стор. 588, стаття 5223, код акта 107820/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 15.07.2021 № 112-21 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 22.06.2021 № 98-21 "Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.07.2021 № 103-21 "Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.08.2021 № 128-21 "Про внесення змін до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -