Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021

Документ актуальний на 16.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

10.03.2021  № 45-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 квітня 2021 р.

за № 419/36041

Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до підпункту 9 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців»;

Інструкцію щодо заповнення форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 20 травня 2020 року № 80-20 «Про затвердження форми звітності КСДС «Звіт про кількісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 червня 2020 року за № 484/34767.

3. Установити, що дія цього наказу поширюється на державних службовців державних органів, їх апаратів (секретаріатів), інших органів, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу» (далі - державні органи).

4. Відділу стратегічного планування та аналітичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опрацювання форм звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців», поданих до Національного агентства України з питань державної служби, формування, супроводження ведення та проведення оновлення відомостей обліку кількісного та якісного складу державних службовців державних органів.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Т.в.о. Голови Державної судової

адміністрації України

Начальник департаменту кадрової роботи

та державної служби Офісу Генерального

прокурора

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

І. Вернер

Л. Гізатуліна

С. Янович

Л. Денісова

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

10 березня 2021 р. № 45-21

за погодженням з Держстатом

Форма звітності

(квартальна)

ЗВІТ

про кількісний та якісний склад державних службовців

Завідувач сектору

аналітичного забезпечення

Відділу стратегічного

планування та аналітичного

забезпечення

Н. Грицяк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

10 березня 2021 р. № 45-21

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 квітня 2021 р.

за № 419/36041

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок збору, формування та подання до Національного агентства України з питань державної служби форми звітності «Звіту про кількісний та якісний склад державних службовців» (далі - звіт). Звіт не є накопичувальним.

Звіт складають щокварталу станом на останній календарний день останнього місяця звітного періоду, державні службовці державних органів, їх апаратів (секретаріатів), інших органів, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу» (далі - державні органи), а саме:

1) апарати державних органів, у тому числі органи судової влади та прокуратури;

2) підпорядковані державним органам територіальні органи;

3) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (апарати та структурні підрозділи);

4) районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації (апарати та структурні підрозділи).

2. Розподіл працівників за категоріями та підкатегоріями посад державної служби проводиться відповідно до статті 6 Закону України «Про державну службу».

II. Порядок складання звіту

1. Звіт складається відповідно до цієї Інструкції та подається не пізніше встановлених у звіті строків. Звіт заповнюється державною мовою.

2. Звіт складає служба управління персоналом (структурний підрозділ або спеціаліст з питань персоналу) державного органу. Керівник державного органу забезпечує достовірність та повноту інформації, зазначеної у звіті.

3. У розділі І «Кількісний склад працівників державного органу» звіту зазначаються:

у графі 5 - зведені дані щодо кількості посад державної служби за штатним розписом, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графі 6 - фактична кількість працюючих державних службовців, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби (у тому числі державних службовців, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та/або тимчасовою непрацездатністю (незалежно від тривалості);

у графі 7 - кількість вакантних посад державної служби за штатним розписом, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графі 8 - облікова чисельність державних службовців (зазначається сума граф 6, 9 та 11 звіту);

у графі 9 - кількість державних службовців, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графі 10 - кількість державних службовців, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби - чоловіків (з кількості зазначеної у графі 9 звіту);

у графі 11 - кількість державних службовців, які мобілізовані або перебувають на військовій службі за контрактом (увільнені), у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графі 12 - фактична кількість державних службовців з інвалідністю, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби (з кількості зазначеної у графі 6 звіту);

у графі 13 - фактична кількість фахівців з питань реформ, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби (з кількості зазначеної у графі 6 звіту);

у графі 14 - кількість посад державної служби, виведених за штат, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби.

4. У розділі II «Розподіл працюючих державних службовців за статтю та віковими групами» звіту зазначаються:

у графах 5-9 - фактична кількість працюючих державних службовців чоловіків, у тому числі за віковою групою, категоріями та підкатегоріями посад державної служби. Під час розрахунку за віковою групою враховується кількість повних років;

у графах 10-14 - фактична кількість працюючих державних службовців жінок, у тому числі за віковою групою, категоріями та підкатегоріями посад державної служби. Під час розрахунку за віковою групою враховується кількість повних років.

5. У розділі III «Кількість призначених на посади та звільнених з посад державних службовців» звіту зазначаються:

у графі 5 - кількість державних службовців, призначених на посади за звітний період, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби (зазначаються дані щодо призначених державних службовців на посади до державного органу з 01 числа до останнього робочого дня звітного періоду включно);

у графі 6 - кількість державних службовців, призначених за переведенням з іншого державного органу, у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби (з кількості зазначеної у графі 5);

у графі 7 - кількість державних службовців, поновлених на службі за рішенням суду, призначених на посади державної служби відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» (з кількості зазначеної у графі 5);

у графі 8 - кількість призначених на посади державних службовців без досвіду роботи на державній службі (які вперше вступили на державну службу) (з кількості зазначеної у графі 5);

у графі 9 - кількість державних службовців, звільнених з посад у звітному періоді (з 01 числа до останнього робочого дня звітного періоду), у тому числі за категоріями та підкатегоріями посад державної служби;

у графі 10 - кількість державних службовців, які звільнилися з посад по досягненню 65-річного віку (з кількості зазначеної у графі 9);

у графі 11 - кількість державних службовців, яких звільнено з посад у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (з кількості зазначеної у графі 9).

6. Інформація про державного службовця, датою звільнення з посади та відповідно останнім днем роботи якого є останній робочий день звітного періоду, відображається у кількості звільнених державних службовців у звіті за наступний звітний період.

III. Порядок подання звіту

1. Територіальні органи державного органу не пізніше ніж 07 число місяця, наступного за звітним періодом, подають звіт до державного органу вищого рівня.

Державний орган вищого рівня, що має територіальні органи, перевіряє звіти на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнює їх та не пізніше ніж 15 число місяця, наступного за звітним періодом, подає до НАДС в електронній формі з використанням встановленого ідентифікатора (логін та пароль) через вебпортал НАДС за адресою: https://ksds.nads.gov.ua.

2. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації складають звіт та не пізніше ніж 07 число місяця, наступного за звітним періодом подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації перевіряють звіти на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнюють їх та не пізніше ніж 15 число місяця, наступного за звітним періодом, подають до НАДС в електронній формі з використанням встановленого ідентифікатора (логін та пароль) через вебпортал НАДС за адресою: https://ksds.nads.gov.ua.

Завідувач сектору

аналітичного забезпечення

Відділу стратегічного

планування та аналітичного

забезпечення

Н. Грицяк


Документи та файли

Сигнальний документ — f504775n70.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.04.2021 — 2021 р., № 25, стор. 322, стаття 1229, код акта 104097/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 2. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.07.2021 № 112-21 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.06.2021 № 98-21 "Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 01.07.2021 № 103-21 "Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії «А» та обліку державних службовців категорії «А»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 12.08.2021 № 128-21 "Про внесення змін до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 01.10.2021 № 157-21 "Про затвердження Методики забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 27.09.2021 № 154-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Головного управління державної служби України та Національної академії державного управління при Президентові України від 08 вересня 2005 року № 215/102". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -