<<
>>

НАКАЗ від 18.05.2022 № 32-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21". Нацдержслужба України. 2022

Документ актуальний на 13.07.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

18.05.2022  № 32-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2022 р.

за № 575/37911

Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21

Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, підпункту 34 пункту 4, пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, з метою вдосконалення критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти та підвищення кваліфікації

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 2021 року за № 627/36249, слова "державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" виключити.

2.

Внести до Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 квітня 2021 року № 66-21, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 травня 2021 року за № 627/36249, зміни, що додаються.

3. Управлінню розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов'язків та повноважень.

Голова

Н. Алюшина

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра цифрової

трансформації України

Міністр освіти і науки України

О. Борняков

С. Шкарлет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з

питань державної служби

18 травня 2022 року № 32-22

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 травня 2022 р.

за № 575/37911

ЗМІНИ

до Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

1. У заголовку Критеріїв і відмітках до додатків слова "державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" виключити.

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації (далі - Критерії) використовуються для оцінювання конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, післядипломної освіти, наукових установ під час конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" (далі - підготовка магістрів) та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі - підвищення кваліфікації).".

3. У пункті 3 слово "або" замінити словом "та", а слова "державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" виключити.

4. У пункті 4 слова "заклади вищої та післядипломної освіти" замінити словами "заклади вищої освіти, післядипломної освіти".

5. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Учасником конкурсу вважається заклад вищої освіти, післядипломної освіти, наукова установа, конкурсна пропозиція та конкурсна документація якого(ї) відповідає вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу, а також переліку та зразкам конкурсної документації, що затверджується НАДС (далі - учасники конкурсу).

Конкурсна пропозиція та конкурсна документація подається уповноваженою особою закладу вищої освіти, післядипломної освіти, наукової установи через особистий кабінет вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання "Портал управління знаннями".".

6. У пункті 6:

підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) наявність сертифікату про акредитацію спеціальності "Публічне управління та адміністрування" або відповідної освітньо-професійної програми, або до 01 липня року, наступного за роком припинення або скасування воєнного стану в Україні, рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи (для участі у конкурсі на підготовку магістрів);

3) наявність звіту експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньої програми та/або експертного висновку відповідної галузевої ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а у разі відсутності таких документів - наявність висновків експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу (для участі у конкурсі на підготовку магістрів);";

у підпункті 5 слова ", квоти прийому сільської молоді та її виконання" виключити, а слова "закладу освіти" замінити словами "закладу вищої освіти, післядипломної освіти".

7. Пункт 12 після слів "за формулою" доповнити словами ", що застосовується до повного розподілу обсягу державного замовлення НАДС, затвердженого Кабінетом Міністрів України на відповідний рік".

8. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Заклад вищої освіти, післядипломної освіти, наукова установа, що отримав(ла) державне замовлення на підготовку магістрів або підвищення кваліфікації упродовж місяця з дня оприлюднення наказу НАДС про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку магістрів та підвищення кваліфікації подає НАДС проєкт державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів або про надання послуг з підвищення кваліфікації.".

9. У додатку 4 до Критеріїв слова "(найменування закладу вищої освіти)" замінити словами "(найменування закладу вищої освіти, післядипломної освіти, наукової установи)".

Начальник Управління розміщення та

виконання державного замовлення на

професійне навчання

Н. Донченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.06.2022 — 2022 р., № 47

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 17.03.2022 № 20-22 "Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 31.05.2022 № 39-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 32-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 31.05.2022 № 38-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18 травня 2022 року № 33-22". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 18.05.2022 № 33-22 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 01 березня 2021 року № 36-21". Нацдержслужба України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 16.01.2021 № 6-21 "Про впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 10.03.2021 № 45-21 "Про затвердження форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та Інструкції щодо її заповнення". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 7. . Нацдержслужба України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 03.03.2021 № 39-21 "Про внесення змін до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 10.03.2021 № 44-21 "Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 13.04.2021 № 66-21 "Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 16.03.2021 № 48-21 "Про затвердження Порядку обробки персональних даних у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 28.04.2021 № 72-21 "Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 30.03.2021 № 54-21 "Про внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 26.04.2021 № 70-21 "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 07.06.2021 № 90-21 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення здобувачів вищої освіти". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 19.05.2021 № 83-21 "Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 09.07.2021 № 108-21 "Про внесення змін до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.06.2021 № 92-21 "Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 19. НАКА3 від 10.06.2021 № 91-21 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2020 року № 27-20 «Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 15.07.2021 № 112-21 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом»". Нацдержслужба України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -