<<
>>

НАКАЗ від 21.02.2020 № 27-20 "Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020

Документ актуальний на 24.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

21.02.2020  № 27-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2020 р.

за № 256/34539

Про затвердження Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87-1 Закону України «Про державну службу»

Відповідно до частини четвертої статті 87-1 Закону України «Про державну службу», підпунктів 4 та 36 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87-1 Закону України «Про державну службу», що додається.

2. Відділу автоматизації перевірок в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Голова

О.

Стародубцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

21 лютого 2020 року № 27-20

ПОРЯДОК

надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до статті 87-1 Закону України «Про державну службу»

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та надання пропозицій державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії «А» відповідно до частини першої статті 87-1 Закону України «Про державну службу», щодо зайняття посади державної служби не нижче категорії «Б» у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, без проведення конкурсу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади», інших законодавчих актах.

3. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття суб’єктом призначення рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії «А» відповідно до частини першої статті 87-1 Закону України «Про державну службу» (далі - державний службовець), державний орган, за штат якого зараховано державного службовця (далі - державний орган), надає НАДС інформацію про:

повну назву посади державної служби, яку обіймав державний службовець;

копію рішення суб’єкта призначення про звільнення державного службовця;

біографічну довідку із зазначенням інформації щодо стажу роботи, наявності вищої освіти, а також документами, що підтверджують професійну підготовку та професійну компетентність державного службовця.

4. Державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, до 15 та 30 числа щомісяця надають НАДС пропозиції вакантних посад державної служби не нижче категорії «Б» (далі - вакантні посади), погоджені з суб’єктом призначення для переведення державних службовців відповідно до частини четвертої статті 87-1 Закону України «Про державну службу».

Інформація про вакантну посаду містить:

повну назву посади;

посадові обов’язки;

вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду, визначені спеціальним законодавством (у разі наявності);

інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду.

5. Надання пропозицій державним службовцям здійснюється НАДС в порядку черговості звільнення та зарахування за штат державного органу державних службовців з урахуванням їх професійної підготовки та професійної компетентності, а у разі відсутності відповідних вакантних посад, НАДС надаються пропозиції інших наявних вакантних посад не нижче категорії «Б».

6. Пропозиція щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем категорії «А», звільненим відповідно до статті 87-1 Закону України «Про державну службу» (далі - пропозиція), надається НАДС за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яка підписується Головою НАДС або особою, яка виконує його обов’язки.

У пропозиції зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові державного службовця;

номер та дата рішення суб’єкта призначення про звільнення державного службовця;

назва запропонованої посади;

дата, підпис із зазначенням згоди/відмови державного службовця щодо зайняття запропонованої йому вакантної посади.

7. НАДС надсилає державному органу пропозицію (пропозиції) для ознайомлення з нею державного службовця.

Служба управління персоналом державного органу ознайомлює державного службовця з відповідною пропозицією (пропозиціями) та протягом трьох робочих днів з дня ознайомлення державного службовця повідомляє НАДС та державний орган, в якому державному службовцю запропоновано вакантну посаду, про згоду або відмову щодо зайняття запропонованої йому вакантної посади, разом із наданням копій підтверджуючих документів (пропозиції або акта про відмову державного службовця від зайняття запропонованої вакантної посади).

До строку ознайомлення з пропозицією (пропозиціями) не зараховуються дні, коли державний службовець фактично не працював з поважних причин (тимчасової непрацездатності, відрядження, перебування у відпустці тощо).

У разі неможливості ознайомити державного службовця у строк, визначений абзацом другим цього пункту з поважних причин, служба управління персоналом державного органу повідомляє про це НАДС.

У разі відмови державного службовця від зайняття запропонованої НАДС вакантної посади або відмови від ознайомлення з пропозицією, служба управління персоналом державного органу складає акт у двох примірниках.

Відмова від ознайомлення державного службовця з пропозицією вважається відмовою від зайняття запропонованої НАДС вакантної посади відповідно до частини четвертої статті 87-1 Закону України «Про державну службу».

8. У разі звільнення державного службовця з державного органу шляхом переведення на запропоновану вакантну посаду, служба управління персоналом державного органу направляє НАДС копію відповідного рішення.

У разі звільнення державного службовця з інших підстав, передбачених Законом України «Про державну службу», до настання граничного строку його перебування за штатом державного органу, визначеного частиною другою статті 87-1 Закону України «Про державну службу», служба управління персоналом державного органу направляє НАДС копію рішення про звільнення державного службовця.

9. Облік наданих пропозицій НАДС здійснюється в журналі реєстрації пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем категорії «А», звільненим відповідно до статті 87-1 Закону України «Про державну службу», в електронній формі згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Начальник Відділу

автоматизації перевірок

Національного агентства

України з питань

державної служби

О. Музиченко

Додаток 1

до Порядку надання пропозицій

щодо зайняття вакантної посади

державної служби державним

службовцям, звільненим з посади

державної служби категорії «А»

відповідно до статті 87-1

Закону України «Про державну службу»

(абзац перший пункту 6)

ПРОПОЗИЦІЯ

щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем категорії «А», звільненим відповідно до статті 87-1 Закону України «Про державну службу»


Додаток 2

до Порядку надання пропозицій

щодо зайняття вакантної посади

державної служби державним

службовцям, звільненим з посади

державної служби категорії «А»

відповідно до статті 87-1

Закону України «Про державну службу»

(пункт 9)

ЖУРНАЛ

реєстрації пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем категорії «А», звільненим відповідно до статті 87-1 Закону України «Про державну службу»

Розпочато ___ ______________ 20 ___ р.

Закінчено ___ ______________ 20 ___ р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові державного службовця,

якого звільнено

Державний орган, в якому державного службовця зараховано за штат

Державний орган, в якому державному службовцю запропоновано вакантну посаду державної служби

Результати розгляду пропозиції щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцем

Примітка

1

2

3

4

5

6


Документи та файли

Сигнальний документ — f493762n53.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.03.2020 — 2020 р., № 21, стор. 148, стаття 797, код акта 98369/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацдержслужба України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2020 № 3-20 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2020 № 8-20 "Про затвердження Порядку погодження з Національним агентством України з питань державної служби призначення на посаду або звільнення з посади директора регіонального центру підвищення кваліфікації". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 13.03.2020 № 39-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 13.04.2020 № 64-20 "Про внесення змін до пункту 7 Порядку надання пропозицій щодо зайняття вакантної посади державної служби державним службовцям, звільненим з посади державної служби категорії "А"відповідно до статті 87". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 24.03.2020 № 49-20/56 "Про затвердження Інструкції електронного (автоматизованого) обміну інформацією (документами) між державними органами щодо спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України". Нацдержслужба України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 09.04.2019 № 66-19 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2019 № 60-19 "Про затвердження Порядку проведення перевірки готовності ініціаторів проектів Twinning до реалізації проектів Twinning". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 29.05.2019 № 100-19 "Про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному агентстві України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 10.07.2019 № 123-19/1598 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 19.07.2019 № 131-19 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Української школи урядування". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 12. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС. Нацдержслужба України. 2019 рікк
 13. НАКА3 від 19.07.2019 № 132-19 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НАДС, та Порядку відшкодування цих витрат". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 19.08.2019 № 157-19 "Про затвердження Змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 11.09.2019 № 172-19 "Про затвердження Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій "Б"та "В"". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 10.10.2019 № 185-19 "Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 06.11.2019 № 201-19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Національного агентства України з питань державної служби". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.11.2019 № 198-19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.10.2019 № 188-19 "Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування". Нацдержслужба України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 26.11.2019 № 209-19 "Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -