Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ Про перспективи дальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору та стан забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади України, інших державних органів у сфері євроатлантичної інтеграції України "{ Рішення введено в дію Указом Президента N 402/2008 ( 402/2008 ) від 25.04.2008 }". РНБО України. 2008

Документ актуальний на 16.02.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

Про перспективи дальшого розвитку відносин України

з Організацією Північноатлантичного договору та стан

забезпечення координації діяльності органів виконавчої

влади України, інших державних органів у сфері

євроатлантичної інтеграції України

{ Рішення введено в дію Указом Президента

N 402/2008 ( 402/2008 ) від 25.04.2008 }

Розглянувши ситуацію, що склалася у сфері євроатлантичної

інтеграції України, проаналізувавши виконання програмних

документів з питань співробітництва України з Організацією

Північноатлантичного договору та попередніх рішень Ради

національної безпеки і оборони України у цій сфері, керуючись тим,

що інтеграція України в євроатлантичний безпековий простір є одним

із пріоритетів національної безпеки держави, Рада національної

безпеки і оборони України дійшла висновку про необхідність

дальшого розвитку відносин України з Організацією

Північноатлантичного договору як гарантом безпеки і стабільності в

Європі.

Водночас Рада національної безпеки і оборони України

констатує, що протягом 2006-2007 років Кабінетом Міністрів України

не було вжито необхідних заходів з метою забезпечення виконання в

повному обсязі покладених на нього завдань у сфері євроатлантичної

інтеграції, в тому числі щодо досягнення критеріїв членства

України в Організації Північноатлантичного договору, передбачених

Указом Президента України від 27 грудня 2005 року N 1861

( 1861/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони

України від 25 листопада 2005 року "Про невідкладні заходи щодо

дальшого розвитку відносин України з Організацією

Північноатлантичного договору (НАТО)".

Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що

формальне ставлення з боку центральних органів виконавчої влади до

реалізації щорічних цільових планів Україна - НАТО, відсутність

дієвого контролю за їх виконанням, а також низька ефективність

координації поточної діяльності органів виконавчої влади у сфері

євроатлантичної інтеграції України утворили серйозні перешкоди на

шляху до поступової реалізації стратегічних цілей зовнішньої

політики України щодо набуття членства в Організації

Північноатлантичного договору, у зв'язку з чим Рада національної

безпеки і оборони України також відзначає малорезультативну роботу

Міжвідомчої комісії з підготовки України до вступу в НАТО у

2006-2007 роках.

Незадовільними і такими, що не забезпечили якісних змін рівня

підтримки в українському суспільстві євроатлантичного курсу

держави, є результати виконання Державним комітетом телебачення та

радіомовлення України Державної програми інформування

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на

2004-2007 роки.

Неналежне ставлення до виконання завдань щодо підвищення

ефективності інформування громадськості з питань євроатлантичної

інтеграції України було також продемонстровано і переважною

більшістю місцевих органів виконавчої влади.

Міністерством освіти і науки України не було забезпечено у

повному обсязі виконання завдань щодо реалізації Державної

програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

України на 2004-2007 роки.

У зв'язку з цим, зважаючи на необхідність приведення

національної системи координації діяльності органів виконавчої

влади України, інших державних органів у сфері євроатлантичної

інтеграції у відповідність із вимогами сучасного етапу

співробітництва України з НАТО та створення передумов для дальшого

прогресивного розвитку відносин України з Організацією

Північноатлантичного договору, а також ураховуючи, що відповідно

до статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки

України" ( 964-15 ) забезпечення повноправної участі України в

загальноєвропейській системі колективної безпеки, у тому числі

через набуття членства в Організації Північноатлантичного

договору, є одним з основних напрямів державної політики з питань

національної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України

в и р і ш и л а:

1. Кабінету Міністрів України:

1) вжити невідкладних заходів щодо підвищення ефективності

координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади

України з питань реалізації державної політики щодо

співробітництва України з НАТО, в тому числі шляхом покладення

персональної відповідальності за стан виконання завдань у сфері

євроатлантичної інтеграції України на одного з

віце-прем'єр-міністрів України, визначення урядового комітету,

який забезпечуватиме реалізацію повноважень Кабінету Міністрів

України у цій сфері;

2) підготувати разом із Апаратом Ради національної безпеки і

оборони України та Національним центром з питань євроатлантичної

інтеграції України і внести у місячний строк пропозиції щодо

вдосконалення національної системи координації співробітництва

України з Організацією Північноатлантичного договору;

3) запровадити щоквартальне звітування Президентові України

про заходи, вжиті органами виконавчої влади України, іншими

державними органами у сфері євроатлантичної інтеграції України;

4) вжити невідкладних заходів щодо затвердження Державної

цільової програми інформування громадськості з питань

євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки;

5) підготувати разом із Апаратом Ради національної безпеки і

оборони України та Національним центром з питань євроатлантичної

інтеграції України і подати у двотижневий строк на розгляд

Президентові України перелік додаткових заходів щодо всебічного

інформування у 2008 році громадян України з питань євроатлантичної

інтеграції;

6) передбачити при підготовці законопроекту про внесення змін

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про

внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )

додаткові видатки на реалізацію заходів щодо всебічного

інформування у 2008 році громадян України з питань євроатлантичної

інтеграції в сумі не менше 10 млн. грн.;

7) забезпечити розроблення до 1 липня 2008 року і

затвердження Державної соціальної програми підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері

європейської та євроатлантичної інтеграції на 2008-2011 роки;

8) активізувати взаємодію з Верховною Радою України для

забезпечення регулярного, всебічного інформування народних

депутатів України про стан співробітництва України з Організацією

Північноатлантичного договору, заходи, які вживаються органами

виконавчої влади України, іншими державними органами з метою

підготовки України до набуття членства в Організації

Північноатлантичного договору.

2. Міністерству закордонних справ України підготувати та

подати у двотижневий строк у встановленому порядку Президентові

України проект Генеральних директив органам виконавчої влади

України, іншим державним органам на міжнародні заходи з питань

співробітництва України з Організацією Північноатлантичного

договору у 2008 році.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським, районним державним

адміністраціям вжити невідкладних заходів для оптимізації

діяльності щодо досягнення критеріїв членства України в НАТО, в

тому числі шляхом утворення структурних підрозділів або визначення

посадових осіб, відповідальних за реалізацію державної політики

щодо співробітництва України з НАТО, в разі потреби підготувати та

внести відповідні пропозиції.

4. Голові Національного центру з питань євроатлантичної

інтеграції України внести у місячний строк пропозиції щодо змін до

Положення про Національний центр з урахуванням завдань,

передбачених цим рішенням.

5. Рекомендувати Президентові України, Голові Верховної Ради

України, Прем'єр-міністрові України здійснювати регулярні

консультації з метою вироблення консолідованої позиції щодо

перспектив дальшого розвитку відносин України з Організацією

Північноатлантичного договору, визначення комплексу заходів,

необхідних для досягнення критеріїв членства України в цій

Організації.

Голова Ради національної

безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної

безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА

м. Київ, 21 березня 2008 року


Публікації документа

 • Офіційний вісник Президента України від 21.05.2008 — 2008 р., № 18, стор. 72, стаття 590

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

РНБО України:

 1. РІШЕННЯ від 26 січня 2021 року "Про проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»". РНБО України. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 29 січня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 29 січня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості". РНБО України. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа". РНБО України. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 28 січня 2021 року "Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т". РНБО України. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Малі". РНБО України. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави". РНБО України. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Єменської Республіки". РНБО України. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 19 лютого 2021 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України". РНБО України. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства". РНБО України. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства". РНБО України. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 19 березня 2021 року "Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України". РНБО України. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 11 березня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації". РНБО України. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації". РНБО України. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". РНБО України. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 23 березня 2021 року "Про результати проведення огляду розвідувальних органів України". РНБО України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -