>>

Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про розподіл обов'язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України". Голова ВР України. 2020

Документ актуальний на 21.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 199

20 травня 2020 р.

Про розподіл обов'язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України

Керуючись пунктом 5 частини другої статті 88 Конституції України:

I. Встановити такий розподіл обов'язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України

1. Керівник Апарату Верховної Ради України
ШТУЧНИЙ Вячеслав Васильович

Забезпечує виконання завдань Апарату Верховної Ради України (далі -Апарат) з питань організаційного, правового, наукового, дослідницького, документального, інформаційного, експертно-аналітичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів, здійснює загальне керівництво і координацію роботи структурних підрозділів Апарату, їх участі у розробці законопроектів та здійсненні юридичної експертизи.

Здійснює загальне керівництво, організацію і координацію роботи структурних підрозділів Апарату.

Забезпечує організаційну та технічну підготовку сесій Верховної Ради України, нарад у Голови Верховної Ради України.

Забезпечує подання на підпис Голові Верховної Ради України актів, прийнятих Верховною Радою України.

Затверджує у межах своїх повноважень нормативні документи, що регламентують роботу Апарату, його працівників. Організовує підготовку положень про структурні підрозділи Апарату.

Вносить Голові Верховної Ради України пропозиції щодо структури та граничної чисельності Апарату, штатного розпису і чисельного складу підрозділів Апарату.

Здійснює повноваження керівника державної служби в Апараті відповідно до Закону України «Про державну службу».

У разі відсутності першого заступника, заступника Керівника Апарату Верховної Ради України приймає рішення про тимчасове виконання обов'язків відсутнього одним із заступників.

Забезпечує дотримання вимог охорони державної таємниці та організовує ведення мобілізаційної роботи в Апараті.

Представляє Апарат у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями та громадськими об'єднаннями, зарубіжними установами і організаціями.

Координує роботу:

1) Управління кадрів;

2) Першого відділу;

3) Сектору мобілізаційної роботи.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України.

2. Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України
СЛИШИНСЬКИЙ Володимир Іванович

Відповідає за організаційне та документальне забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Організовує підготовку проектів порядків денних сесій та розкладів пленарних засідань Верховної Ради України, аналітичних матеріалів про стан їх реалізації, підготовку і проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань її комітетів, тимчасових комісій, підготовку і проведення «години запитань до Уряду» та парламентських слухань у Верховній Раді України, підготовку матеріалів до засідань Погоджувальної Ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, підготовку зведених перспективних і поточних планів законопроектної роботи Верховної Ради України, підготовку на підпис Голові Верховної Ради України актів, прийнятих Верховною Радою України, їх випуск у встановленому порядку, організовує документообіг та архівну справу, тиражування документів, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її Апарату.

Координує діяльність секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) з організаційних питань; контролює стан реєстрації законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України, та їх проходження у комітетах Верховної Ради України.

Забезпечує здійснення заходів із запровадження системи електронного парламенту, організацію роботи комп'ютеризованих систем і мереж, впровадження інформаційних технологій.

Очолює Атестаційну комісію державних службовців Апарату Верховної Ради України, Експертну комісію Апарату Верховної Ради України з проведення експертизи цінності документів, Експертну комісію Апарату Верховної Ради України для проведення експертизи цінності секретних документів.

Координує роботу:

1) Головного організаційного управління;

2) Головного управління документального забезпечення;

3) Управління комп'ютеризованих систем;

4) секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп).

Виконує обов'язки Керівника Апарату Верховної Ради України у разі його відсутності.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

3. Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами

Здійснює керівництво Управлінням справами Апарату та оперативне управління майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України.

Забезпечує розробку пропозицій до бюджетного запиту Апарату та кошторису Верховної Ради України, підприємств і організацій, що забезпечують її діяльність, узгоджує їх з Керівником Апарату Верховної Ради України та подає Голові Верховної Ради України, здійснює контроль за їх виконанням.

Організовує здійснення матеріально-технічного, фінансового та господарського забезпечення діяльності Верховної Ради України та її Апарату, забезпечення соціально-побутових, житлових та інших умов діяльності народних депутатів України і працівників Апарату відповідно до видатків, передбачених кошторисом Верховної Ради України. Укладає в межах своїх повноважень контракти і господарські договори, призначає на посади та звільняє з посад керівників підпорядкованих підприємств і організацій, укладає з ними трудові договори (контракти), видає накази з цих питань. Видає розпорядження з питань відання Управління справами. Відповідає за матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових комісій Верховної Ради України.

Координує роботу підприємств і організацій, що забезпечують діяльність Верховної Ради України та її Апарату.

Організовує матеріально-технічне забезпечення розвитку та функціонування комп'ютерних технологій в діяльності Верховної Ради України, її органів, Апарату.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

4. Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник Головного юридичного управління
ТЕПЛЮК Михайло Олексійович

Організовує наукове та правове забезпечення діяльності Верховної Ради України та її Апарату.

Забезпечує: здійснення наукової та юридичної експертизи законопроектів та проектів інших актів, включених до порядку денного сесії Верховної Ради України, законів, постанов та інших актів, прийнятих Верховною Радою України; взаємодію з науковими установами для проведення комплексних експертиз системних законопроектів; візування проектів розпоряджень Голови Верховної Ради України та Керівника Апарату Верховної Ради України, що містять правові норми; консультування представників комітетів Верховної Ради України з правових питань на всіх стадіях підготовки проектів законів та інших актів, що приймаються Верховною Радою України; встановлення і розвиток зв'язків з правовими службами парламентів зарубіжних країн з питань парламентського права, розвитку і вдосконалення законодавства, законопроектної роботи, обміну досвідом; за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України підготовку відповідних аналітичних матеріалів і пропозицій для Верховної Ради України.

Забезпечує організацію представництва Верховної Ради України та її Апарату в судових органах.

Здійснює керівництво Головним юридичним управлінням.

Координує роботу:

1) Головного науково-експертного управління;

2) Відділу зв'язків з органами правосуддя;

3) Інституту законодавства Верховної Ради України.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

5. Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України
МАРТИНЕНКО Олександр Андрійович

Відповідає за організацію взаємодії Верховної Ради України та її Апарату з Кабінетом Міністрів України, Офісом Президента України, центральними та місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування.

Організовує здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, протокольних доручень Верховної Ради України та дотриманням термінів розгляду запитів народних депутатів України.

Організовує роботу зі зверненнями громадян, депутатськими запитами та зверненнями.

Очолює Комісію з проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Апарату, Конкурсну комісію на участь у Програмі стажування в Верховній Раді України, є секретарем Комісії з питань нагородження Цінним подарунком Голови Верховної Ради України.

Координує роботу:

1) Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування;

2) Відділу з питань звернень громадян;

3) Відділу контролю.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

6. Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України
ШЕВЧУК Микола Миколайович

Відповідає за інформаційне забезпечення діяльності Верховної Ради України, висвітлення її діяльності в електронних і друкованих засобах масової інформації, організацію видавничої справи. Забезпечує організацію зв'язків із засобами масової інформації; взаємодію з друкованими засобами масової  інформації Верховної Ради України, Державним підприємством «Парламентський телеканал «Рада», Державним підприємством - Видавництвом Верховної Ради України (Парламентське видавництво).

Здійснює координацію виконання в Апараті Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Координує роботу Інформаційного управління.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

7. Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України

Відповідає за організацію роботи Апарату в напрямку розвитку міжпарламентських зв'язків та зв'язків Верховної Ради України з іншими міжнародними організаціями.

Забезпечує підготовку матеріалів з питань зовнішньополітичної діяльності Верховної Ради України, сприяння діяльності офіційних парламентських делегацій України, здійснення ділових зв'язків з дипломатичними місіями в Україні та представництвами України за кордоном.

Сприяє взаємодії Верховної Ради України та її органів з Європейською комісією «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

Забезпечує організацію взаємодії Апарату з міжпарламентськими інформаційними мережами: Європейським центром парламентських досліджень і документації (ECPRD), Дослідницькою мережею парламентів країн Східного партнерства (EPPRN).

Виступає координатором проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

Координує:

1) роботу Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків;

2) проведення інформаційно-дослідницької діяльності.

II. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Голови Верховної Ради України від 30 вересня 2015 року № 1366 «Про розподіл обов'язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України» (із наступними змінами);

розпорядження Голови Верховної Ради України від 2 вересня 2019 року № 944-к «Про тимчасові заходи з організаційного забезпечення діяльності Верховної Ради України».

Голова Верховної Ради України

Д.РАЗУМКОВ= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Розпорядження Голови ВР України:

 1. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про забезпечення реалізації положень Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України»". Голова ВР України. 2020 рікк
 2. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 3. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 4. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 5. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 29 березня 2020 року № 171 «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання»". Голова ВР України. 2020 рікк
 6. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 7. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 8. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 9. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 10. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 11. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 12. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 13. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 14. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 15. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання". Голова ВР України. 2019 рікк
 16. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України»". Голова ВР України. 2019 рікк
 17. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення відкритих відвідувальних заходів у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2019 рікк
 18. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про тимчасові заходи з організаційного забезпечення діяльності Верховної Ради України". Голова ВР України. 2019 рікк
 19. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України від 30 вересня 2015 року № 1366 «Про розподіл обов’язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України»". Голова ВР України. 2019 рікк
 20. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до Положення про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування". Голова ВР України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -