>>

Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"в Апараті Верховної Ради України"". Голова ВР України. 2021

Документ актуальний на 21.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 492

20 грудня 2021 р.

Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України"

З метою вдосконалення механізму реалізації положень абзацу другого частини п'ятої статті 3 Регламенту Верховної Ради України внести зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України", виклавши його в такій редакції:

"Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України

1. Встановити, що відповідно до статті 3 Регламенту Верховної Ради України та статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) з урахуванням конституційних повноважень Верховної Ради України Апарат Верховної Ради України є розпорядником публічної інформації, яка знаходиться у його володінні та була отримана або створена:

1) у процесі реалізації Верховною Радою України, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами України;

2) Апаратом Верховної Ради України у процесі забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів.

2. Апарат Верховної Ради України (далі - Апарат) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

1) адресованими безпосередньо народним депутатам України, посадовим особам Верховної Ради України;

2) щодо інформації, створеної іншими органами державної влади України, органами влади інших держав, міжнародними організаціями (у тому числі в частині інформації цих органів, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, тощо);

3) щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб;

4) щодо інформації юридичних осіб, що належать до сфери управління Апарату (такий запит на інформацію відповідно до частини третьої статті 22 Закону надсилається належному розпоряднику інформації).

3.

Апарат не виконує функції розпорядника інформації щодо направлення запиту належному розпоряднику, якщо на такого розпорядника не поширюється законодавство України.

4. Визначити Інформаційне управління Апарату структурним підрозділом з питань запитів на публічну інформацію.

З цією метою Інформаційне управління Апарату:

1) організовує у встановленому порядку розгляд, опрацювання, облік, контроль, систематизацію, аналіз запитів на інформацію;

2) надає відповіді на запити на інформацію, що надходять до Апарату;

3) є суб'єктом, відповідальним за внесення інформації до підрозділу "Запити на публічну інформацію" офіційного веб-сайту Верховної Ради України;

4) систематично інформує Керівника Апарату про результати розгляду запитів на інформацію (кількість, стан виконання, характер запитів на інформацію тощо).

5. Установити, що документування розгляду запитів на публічну інформацію в Апараті здійснюється відповідно до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 8 лютого 2021 року № 19, з урахуванням таких особливостей:

1) структурний підрозділ Апарату, що володіє запитуваною інформацією, готує якісну, повну, достовірну інформацію (копії документів, інформаційні матеріали) відповідно до запиту на інформацію, у тому числі проект відповіді щодо продовження строку розгляду запиту на інформацію чи про відмову в задоволенні запиту на інформацію, та протягом двох робочих днів з дня реєстрації запиту на інформацію надсилає підготовлену інформацію або проект відповіді до Інформаційного управління Апарату;

2) у разі надходження документа, який одночасно містить запит на інформацію та звернення громадянина (заяву, клопотання, пропозицію), питання, що містять запит на інформацію, розглядаються (відповідь надається) Інформаційним управлінням Апарату в порядку та строки, визначені Законом, а питання, що містять звернення громадянина, розглядаються Управлінням з питань звернень громадян Апарату в порядку та строки, визначені Законом України "Про звернення громадян" для звернення громадянина (з урахуванням особливостей їх документування);

3) про факти порушення строку розгляду або ненадання інформації, або надання неповної чи недостовірної інформації, або надання інформації, що не може бути використана при підготовці належної відповіді на запит на інформацію, структурним підрозділом Апарату, що володіє запитуваною інформацією, керівник Інформаційного управління Апарату доповідає Керівнику Апарату;

4) персональну відповідальність за порушення строку розгляду, ненадання інформації, надання неповної чи недостовірної інформації, надання інформації, що не може бути використана при підготовці належної відповіді на запит на інформацію, несуть керівники структурних підрозділів Апарату, що володіють запитуваною інформацією;

5) копії документів, що надаються особам за запитами на інформацію, не підлягають засвідченню чи завірянню;

6) якщо запитувана особою інформація розміщена на офіційному веб-сайті чи інших веб-ресурсах Верховної Ради України, відповідна інформація надається виключно з цих веб-ресурсів (шляхом паперового чи електронного копіювання), а не з паперових чи архівних документів.

6. Встановити, що документування запитів на публічну інформацію здійснюється в єдиній автоматизованій системі роботи з документами у Верховній Раді України з 1 січня 2022 року.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Керівника Апарату Верховної Ради України".

Голова Верховної Ради України

Р. СТЕФАНЧУК

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Розпорядження Голови ВР України:

 1. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах". Голова ВР України. 2021 рікк
 2. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 3. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 4. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 5. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України". Голова ВР України. 2021 рікк
 6. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 7. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 8. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 9. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 10. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України «Про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування» від 27 березня 2009 року № 246". Голова ВР України. 2021 рікк
 11. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 27 березня 2021 року № 71 "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання"". Голова ВР України. 2021 рікк
 12. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 13. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 14. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 15. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 16. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 17. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 18. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 19. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 20. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -