Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про веб-ресурси Верховної Ради України". Голова ВР України. 2015

Документ актуальний на 30.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 699

19 травня 2015 р.

Про веб-ресурси Верховної Ради України

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Верховної Ради України, підвищення звітності народних депутатів перед виборцями, ширшого залучення громадян до прийняття державних рішень:

1. Затвердити Положення про веб-ресурси Верховної Ради України (додається).

2. Затвердити Порядок супроводження веб-ресурсів Верховної Ради України (додається).

3. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення робіт і послуг, пов'язаних із функціонуванням веб-ресурсів Верховної Ради України, покласти на Управління справами Апарату Верховної Ради України.

4. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Голови Верховної Ради України № 462 від 24 травня 2001 року.

5. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на Керівника Апарату Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Голови

Верховної Ради України

№ 699

від 19 травня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про веб-ресурси Верховної Ради України

1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про державну таємницю", "Про авторське право і суміжні права", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", Регламенту Верховної Ради України, Положення про Апарат Верховної Ради України та визначає статус веб-ресурсів Верховної Ради України як інформаційних ресурсів, що забезпечують висвітлення діяльності Верховної Ради України у мережі Інтернет та як інформаційної складової законотворчої діяльності парламенту і встановлює порядок роботи з ними.

2.

Основні терміни та визначення:

веб-ресурси Верховної Ради України - веб-сайт Верховної Ради України, веб-сайт Голови Верховної Ради України, веб-сайти комітетів Верховної Ради України та підрозділів Апарату Верховної Ради України;

веб-сайт - сукупність інформаційних ресурсів (електронних документів), програмних та апаратних засобів, що забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до інформаційних ресурсів та інформаційних послуг певного суб'єкта за унікальною адресою у мережі Інтернет;

Інтранет - внутрішня корпоративна мережа, що використовує стандарти, технології і програмне забезпечення мережі Інтернет.

3. Веб-ресурси Верховної Ради України є офіційним джерелом інформації Верховної Ради України, що забезпечують висвітлення діяльності Верховної Ради України, парламентських органів та Апарату Верховної Ради України, сприяють обміну інформацією з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, інформаційній взаємодії з урядовими і неурядовими організаціями інших країн, із громадськістю.

4. Забороняється використовувати веб-ресурси Верховної Ради України в цілях, не пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її органів, з метою отримання прибутку, а також на порушення законодавства України.

5. Забезпечення функціонування веб-ресурсів Верховної Ради України.

5.1. Інформаційну підтримку офіційного веб-сайту Верховної Ради України здійснюють Інформаційне управління та Прес-служба Апарату Верховної Ради України.

5.2. Програмно-технологічну підтримку веб-ресурсів Верховної Ради України здійснює Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України.

5.3. Інформаційне наповнення та супроводження веб-ресурсів Верховної Ради України здійснюють структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України (далі - Підрозділи) відповідно до Порядку супроводження веб-ресурсів Верховної Ради України.

6. Веб-ресурси Верховної Ради України поділяються за призначенням:

- для користувачів глобальної мережі Інтернет;

- для користувачів локальної мережі Верховної Ради України Інтранет.

7. Веб-ресурси Верховної Ради для користувачів глобальної мережі Інтернет (зовнішніх користувачів) представляються державною мовою та (за потреби) іншими мовами відповідно до законодавства.

8. Відкриття доступу для користувачів мережі Інтернет до веб-сайту комітету Верховної Ради України (далі - Комітет) здійснюється за письмовим поданням голови відповідного Комітету, а до веб-сайту структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України - за письмовим поданням керівника відповідного підрозділу.

9. Структура та зовнішній вигляд веб-сайту Верховної Ради України, типових веб-сайтів комітетів і підрозділів Апарату Верховної Ради України затверджується Керівником Апарату Верховної Ради України. Структура та зовнішній вигляд веб-сайту Голови Верховної Ради України та його заступників затверджуються керівниками секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України. Зміни до структури та зовнішнього вигляду веб-сайтів комітетів і підрозділів Апарату Верховної Ради України затверджуються головами комітетів та керівниками відповідних структурних підрозділів.

10. Відповідальність за зміст інформації, що висвітлюється на веб-ресурсах Верховної Ради України, несе підрозділ, який її оприлюднює.

11. Зворотний зв'язок забезпечується за допомогою електронних форм відповідного веб-ресурсу і обробляється відповідальним за розміщення цього веб-ресурсу підрозділом Верховної Ради України.

12. Основні інформаційні ресурси веб-сайту Верховної Ради України містять інформацію про:

- законопроекти;

- закони України, постанови Верховної Ради України, міжнародні договори України;

- пленарні засідання Верховної Ради України та парламентські слухання;

- структуру Верховної Ради України;

- керівництво Верховної Ради України;

- депутатський корпус Верховної Ради України (всі скликання);

- депутатські фракції і групи;

- комітети та комісії Верховної Ради України;

- діяльність комітетів Верховної Ради України;

- діяльність тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;

- міжпарламентські зв'язки;

- проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади";

- господарсько-фінансову діяльність Верховної Ради України;

- доступ до публічної інформації;

- порядок доступу громадян до відкритих пленарних засідань Верховної Ради України;

- висвітлення діяльності Верховної Ради України у ЗМІ;

- бібліотечно-бібліографічні ресурси Верховної Ради України;

- діяльність Апарату Верховної Ради України,

а також посилання на веб-ресурси інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування України, органів влади інших держав та фото-, аудіо- та відеоматеріали, що висвітлюють діяльність Верховної Ради України.

13. За письмовим поданням керівників підрозділів Апарату Верховної Ради України на веб-сайті Верховної Ради України може розміщуватися додаткова інформація, висвітлення якої обґрунтоване потребами користувачів.

14. Комітети Верховної Ради України поширюють інформацію про свою діяльність через веб-сайти комітетів, що створюються на основі затвердженого типового сайту Комітету.

15. Основні інформаційні ресурси веб-сайту Комітету Верховної Ради України включають:

- інформацію про склад і структуру Комітету, секретаріат Комітету;

- інформацію про діяльність Комітету (засідання Комітету, слухання, «круглі столи» та інші події в Комітеті);

- проект розкладу засідань Комітету, сформований головою Комітету (розміщується упродовж одного робочого дня);

- затверджений на засіданні Комітету розклад засідань Комітету на двотижневий термін (розміщується упродовж одного робочого дня);

- зміни до розкладу засідань Комітету (розміщуються не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за 24 години - у пленарний період);

- протокол, стенограма та аудіозапис засідання Комітету (розміщуються упродовж п'яти робочих днів після проведення засідання, а в разі розгляду проектів кодексів і законопроектів, що містять понад 100 статей, пунктів - не пізніш як за два дні до розгляду відповідного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України);

- акти, прийняті Комітетом (розміщуються упродовж трьох робочих днів);

- протокол та стенограма слухання в Комітеті (розміщуються, як правило, упродовж 10 днів, але не пізніше 20 днів з дня проведення слухання);

- інформацію про законотворчу діяльність: законопроекти, що перебувають на розгляді у Комітеті та винесені на обговорення, стан розгляду законопроектів;

- висновки, рішення, роз'яснення, плани та звіти Комітету;

- інформацію щодо забезпечення взаємодії, зворотний зв'язок із Комітетом;

- фото- та аудіоматеріали, що висвітлюють діяльність Комітету.

16. Розміщення та оновлення інформації на веб-ресурсах Верховної Ради України забезпечується відповідальними посадовими особами у межах наданих повноважень.

17. Доступ користувачів до веб-ресурсів Верховної Ради України або окремих інформаційних блоків може бути обмежено:

- за рішенням Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України - до веб-сайту Комітету;

- за рішенням Керівника Апарату Верховної Ради України - до веб-сайту структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України.

18. За поданням Управління комп'ютеризованих систем розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України доступ до веб-ресурсів Верховної Ради України тимчасово зупиняється з таких підстав:

- проведення регламентних робіт;

- модернізація програмно-технічного забезпечення;

- невідкладне реагування на загрози цілісності інформаційних ресурсів.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Голови

Верховної Ради України

№ 699

від 19 травня 2015 року

ПОРЯДОК

супроводження веб-ресурсів Верховної Ради України

1. Порядок супроводження веб-ресурсів Верховної Ради України визначає процедуру інформаційного наповнення веб-ресурсів Верховної Ради України (української та іншомовних версій), терміни перекладу інформаційних матеріалів іншими мовами та відповідальних за своєчасну підготовку, розміщення і актуальність інформації у рубриках.

2. На веб-ресурсах Верховної Ради України заборонено розміщувати інформацію з обмеженим доступом.

3. Інформація для розміщення на веб-ресурсах Верховної Ради України формується безпосередньо в органах Верховної Ради України, структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України державною мовою.

4. Рішення щодо розміщення інформації на веб-ресурсі або зміни структури веб-ресурсу структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України приймає керівник відповідного структурного підрозділу.

5. Переклад та оприлюднення інформаційних матеріалів на російськомовній версії веб-сайту Верховної Ради України здійснюється Головним управлінням документального забезпечення Апарату Верховної Ради України у триденний термін після їх розміщення на україномовній версії веб-сайту.

Переклад та розміщення інформаційних матеріалів на англомовній версії веб-сайту Верховної Ради України здійснюється відповідно до укладених угод, синхронно з їх розміщенням на українськомовній версії веб-сайту Верховної Ради України.

6. Зміни до структури веб-сайту Верховної Ради України вносяться Управлінням комп'ютеризованих систем (з можливим залученням розробника програмного забезпечення веб-ресурсів Верховної Ради України) за рішенням Керівника Апарату Верховної Ради України, що приймається на підставі письмового подання керівника структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України.

7. Інформація, що розміщується на веб-ресурсах Верховної Ради України, перед оприлюдненням підлягає літературному редагуванню.

8. Перелік веб-ресурсів Верховної Ради України, терміни оновлення інформації та підрозділи Апарату Верховної Ради України, відповідальні за своєчасну підготовку, розміщення і актуальність інформації, наведено в додатку до цього Порядку.

9. Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України здійснює моніторинг оприлюднених на веб-ресурсах Верховної Ради України інформаційних матеріалів з метою забезпечення дотримання вимог до оформлення інформаційних матеріалів, що розміщуються на веб-ресурсах Верховної Ради України.

10. Управління комп'ютеризованих систем реєструє відповідальних за розміщення інформації працівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (далі - контент-менеджери) і надає їм відповідні права за поданням керівників відповідних підрозділів.

У разі звільнення/перепризначення контент-менеджера керівник підрозділу протягом одного робочого дня повідомляє про це Управління комп'ютеризованих систем з метою блокування доступу до системи керування веб-ресурсами.

11. Контент-менеджер зобов'язаний зберігати у таємниці надані йому Управлінням комп'ютеризованих систем реєстраційні атрибути (логін та пароль).

12. Інформаційне наповнення веб-сайту Комітету здійснюється визначеними працівниками секретаріату Комітету.

13. Управління комп'ютеризованих систем надає оперативну консультативну допомогу контент-менеджерам з питань роботи в системі керування веб-ресурсами Верховної Ради України та, за потреби, здійснює навчання працівників Апарату Верховної Ради України роботі в системі керування веб-ресурсами Верховної Ради України.


ДОДАТОК

до Порядку супроводження веб-ресурсів

Верховної Ради України,

затвердженого

Розпорядженням Голови

Верховної Ради України

№ 699

від 19 травня 2015 року

Структура,

відповідальні підрозділи і терміни наповнення та оновлення веб-ресурсів Верховної Ради України


Документи та файли

Сигнальний документ — f442792n97.pdf

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Розпорядження Голови ВР України:

 1. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах". Голова ВР України. 2021 рікк
 2. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання". Голова ВР України. 2021 рікк
 3. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про забезпечення реалізації положень Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України»". Голова ВР України. 2020 рікк
 4. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 5. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 6. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 7. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 29 березня 2020 року № 171 «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання»". Голова ВР України. 2020 рікк
 8. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 9. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 10. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 11. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 12. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 13. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 14. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 15. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 16. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
 17. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про розподіл обов'язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України". Голова ВР України. 2020 рікк
 18. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про внесення зміни до Положення про депутатські групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з іноземними державами". Голова ВР України. 2020 рікк
 19. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про відзнаку Верховної Ради України «30 років Декларації про державний суверенітет України»". Голова ВР України. 2020 рікк
 20. Голови Верховної Ради України від м. Київ "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання". Голова ВР України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -