Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 3. Мета й сфера застосування

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Метою цього БМПВ є створення офіційної підстави для співробітництва й обміну інформацією між органами-підписантами стосовно нагляду за страховими компаніями у випадках, коли виникають транскордонні аспекти.

2.

Це включає запитування та надання інформації про операції страхових компаній, які перебувають під наглядом усіх органів-підписантів, що мають законний інтерес.

3. Цей БМПВ охоплює всі питання, що стосуються нагляду за страховими компаніями, наприклад ліцензування, постійного нагляду та процесів припинення діяльності (у необхідних випадках).

4. Крім ліцензування страхових компаній, постійного нагляду за ними та припинення діяльності їх, цей БМПВ також застосовується до нагляду за іншими регульованими об'єктами, наприклад страховими посередниками, і до питань протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму в таких випадках, коли запитуючий і запитуваний органи мають ці обов'язки.

5. Положення цього БМПВ не призначені для створення будь-яких юридично обов'язкових зобов'язань або внесення змін до будь-якого юрисдикційного права чи заміни його. БМПВ також не створює будь-яких прав, що здійснюються в примусовому порядку безпосередньо чи опосередковано.

6. Цей БМПВ не впливає на будь-які положення інших багатосторонніх чи двосторонніх угод.

7. Цей БМПВ не впливає на свободу органів-підписантів співробітничати й обмінюватись інформацією неофіційно чи поза сферою застосування цього БМПВ.

<< | >>
Законодавчий акт: Багатосторонній меморандум Міжнародної асоціації органів страхового нагляду про взаєморозуміння стосовно співробітництва й обміну інформацією (БМПВ МАОСН) " Офіційний переклад" Стаття 1. Преамбула. Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)). 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 3. Мета й сфера застосування

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -