Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 5. Правомірна мета й конфіденційність

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Згідно із цим БМПВ правомірною метою для запитуючого органу є пошук інформації, що стосується його законного нагляду за регульованим об'єктом, який підлягає наглядові та обов'язкам запитуваного органу.

2.

Згідно із цим БМПВ неправомірною метою для запитуючого органу є пошук інформації про фізичних осіб, якщо запит не стосується виконання наглядових функцій.

3. Існування та зміст будь-якого запиту про інформацію, зробленого згідно із цим БМПВ, уважатимуться конфіденційними як запитуваним органом, так і запитуючим органом, якщо обидва органи не домовляться про інше.

4. Будь-яка конфіденційна інформація, якою обмінюються, належить до власності запитуваного органу й залишатиметься в ній. Вона підлягає вимогам до збереження професійної таємниці, які щонайменше рівнозначні режимові конфіденційності, викладеному в додатку B.

5. Запитуваний орган згідно з національним застосовним законодавством вирішуватиме, уважається запитувана й надана інформація конфіденційною згідно із цим БМПВ чи не вважається.

6. Запитуючий орган використовуватиме конфіденційну інформацію, отриману згідно із цим БМПВ, лише для цілей, зазначених у запиті.

7. Запитуючий орган уживатиме всіх заходів, необхідних для збереження, захисту й дотримання конфіденційності інформації, отриманої від запитуваного органу.

8. Запитуючий орган обмежуватиме доступ до конфіденційної інформації, отриманої від запитуваного органу, тими особами, що працюють у запитуючому органі або діють від його імені, які:

a) підлягають вимогам до збереження професійної таємниці, висунутим запитуючим органом;

b) перебувають під його безпосереднім наглядом і контролем, а також

c) мають потребу в такій інформації, що відповідає цілям, для яких інформацію запитано, і що безпосередньо пов'язана з ними.

9. У випадках, коли стає необхідним для запитуючого органу обмінятися конфіденційною інформацією, наданою згідно із цим БМПВ, з іншими місцевими, регіональними, державними, федеральними чи міжнародними правоохоронними органами або посадовими особами регуляторних органів, що мають владні повноваження стосовно регульованого об'єкта, запитуючий орган:

a) відразу повідомляє запитуваному органові;

b) отримує попередню згоду, а також

c) перш ніж передати інформацію стежить за тим, щоб кожний отримувач погодився підтримувати конфіденційний статус наданої інформації та мав на це юридичні повноваження.

10.

У випадку, коли конфіденційна інформація, надана згідно із цим БМПВ, підлягає запитові, який має юридичну силу в юрисдикції запитуваного органу, запитуючий орган повідомить запитуваному органові перш ніж виконати таку вимогу. У випадку, коли згоди на передачу інформації не дається, запитуючий орган використовуватиме всі обґрунтовані юридичні засоби для опору такій вимозі або для захисту конфіденційності інформації.

11. Такі юридичні засоби включають затвердження таких відповідних юрисдикційних імунітетів або правових привілеїв стосовно цієї інформації, які можуть бути наявними, а також надання запитуваному органові можливості вживати будь-яких заходів, які вона вважає доцільними для збереження, захисту й дотримання конфіденційного характеру наданої інформації. Це включає згоду на будь-яку заявку запитуваного органу стосовно втручання в будь-яку дію для збереження конфіденційності конфіденційної інформації запитуваного органу.

<< | >>
Законодавчий акт: Багатосторонній меморандум Міжнародної асоціації органів страхового нагляду про взаєморозуміння стосовно співробітництва й обміну інформацією (БМПВ МАОСН) " Офіційний переклад" Стаття 1. Преамбула. Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)). 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 5. Правомірна мета й конфіденційність

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -