<<
>>

Регламент Комісії N 17/66/Євратом "Про виключення з Правил поставок переміщення малих обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних матеріалів, що розщеплюються"" від 29 листопада 1966 року"КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1996

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

        Регламент Комісії N 17/66/Євратом 

"Про виключення з Правил поставок переміщення малих

обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних

матеріалів, що розщеплюються"

від 29 листопада 1966 року

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ, Враховуючи положення Договору про створення Європейського

Співтовариства з Атомної Енергії ( 994_027 ), зокрема Статті 2

(а), 74, 77, 124 і 161 даного Договору; Беручи до уваги, що після вступу в силу Постанови Комісії N

10 від 19 грудня 1961 року обсяг ядерних матеріалів, що

використовується у даний час для досліджень, зріс; Беручи до уваги, що позиція Співтовтариства стосовно

постачань ядерних матеріалів надає можливість для виключення,

передбаченого в Статті 74, таким чином, щоб гарантувати, що всі

користувачі можуть одержувати регулярні та у повному обсязі

поставки руд, вихідних матеріалів та спеціальних матеріалів, що

розщеплюються, ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

Нижченаведене буде звільнено від положень Розділу IV Договору

( 994_027 ), стосовно руд і вихідних матеріалів урану і торію: - переміщення в межах і імпорт у Співтовариство в обсягах, що

не перевищують за одним контрактом одну тонну матеріалу, який

містить уран та торій (або уран, або торій), з лімітом 5 тонн на

рік на одного користувача стосовно кожного з цих матеріалів; - експорт із Співтовариства обсягів, що не перевищують одну

тонну матеріалів, які містять уран та торій (або уран, або торій),

з лімітом 5 тонн на рік на експортера відносно кожного з цих

матеріалів.

Стаття 2

Що стосується спеціальних матеріалів, що розщеплюються, то їх

переміщення в межах та імпорт до Співтовариства в обсягах, що не

перевищують 200 грам урану-235, урану-233 чи плутонію по одному

контракту, буде звільнено від положень Розділу IV Договору

( 994_027 ) з лімітом - 1000 грам на рік на користувача. У

випадках імпорту або експорту це правило повинно застосовуватися

відповідно до угод про співробітництво, укладених Співтовариством

із третіми країнами.

Стаття 3

Будь-яка особа, що здійснює імпорт або експорт, та будь-який

постачальник, що здійснює переміщення в межах Співтовариства, які

підпадають під виключення, викладені у положеннях Статей 1 і 2

цього Регламенту, будуть зобов'язані надавати Агенції з Поставок

квартальну звітність по угодах, включаючи наступну інформацію: (а) дата підписання контракту на постачання; (б) найменування-сторін що уклали контракт; (в) місце, де матеріал був вироблений; (г) хімічна та фізична (або хімічна, або фізична) природа

товару; (д) кількість у метричних одиницях 1; (е) використання, що було чи буде, цих руд, вихідних

матеріалів та спеціальних матеріалів, що розщеплюються. Вищевказані висновки повинні бути виражені в кілограмах, що

стосується урану чи торію, які містяться в рудах або вихідних

матеріалах, і в грамах, що стосується урану-233, урану-235 або

плутонію, що містяться в спеціальних матеріалах, що розщеплюються.

Цифри, що містять десяткові дроби, повинні бути округлені до

наступного меншого чи більшого цілого числа, залежно від того, чи

є десяткове число більше чи менше, ніж 0,75. Якщо десятковий дріб

дорівнює 0,75, то число повинно бути округлене до наступного

більшого чи меншого цілого числа, згідно тому, чи є цифра, що

стоїть попереду десяткового дробу, парним числом чи непарним.

Щомісячні звіти повинні подаватися Агенції протягом одного місяця

з кінця кожного кварталу, протягом якого були здійснені угоди, що

відносяться до цього Регламенту.

Стаття 4

Цей Регламент набирає сили з дати його публікації в

офіційному Часопису Європейського Співтовариства. Він скасовує і

заміняє Регламент, який прийнято Комісією 29 листопада 1961 року,

і опубліковано в Офіційному Часописі Європейського Співтовариства

19 грудня 1961 року, змінена версія якого була опублікована в

Офіційному Часописі 20 січня 1962 року.

Підписано 29 листопада 1966 року в Брюсселі.

Від імені Комісії

Президент П. Шатені

Енергетичне законодавство:

Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.

К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство з атомної енергії:

 1. "УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони""ДОДАТКИ". Європейське співтовариство з атомної енергії. 2014 рікк
 2. "ДИРЕКТИВА № 2009/71/ЕВРОАТОМ СОВЕТА ЕС устанавливающая основы сообщества по ядерной безопасности ядерных установок**". Європейське співтовариство з атомної енергії. 2009 рікк
 3. Угода між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 59 ( 59-2006-п ) від 25.01.2006 )"КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 2005 рікк
 4. Регламент Ради N 2587/1999/Євратом, що визначає інвестиційні проекти, про які необхідно "повідомляти Комісію у відповідності до статті 41 Договору,"що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1999 рікк
 5. Регламент Ради N 1493/93/Євратом "Щодо перевезень радіоактивних речовин між державами-членами"" від 8 червня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1993 рікк
 6. Соглашение "об учреждении международного научно-технического центра"Выступающие как одна сторона Европейское сообщество по атомной энергии и Европейское экономическое сообщество, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Япония;. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1992 рікк
 7. Регламент (ЄВРАТОМ) N 3, забезпечуючий виконання статті 24 Договору, "що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1958 рікк
 8. Статути Агенції Євратому з поставок " від 6 листопада 1958 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА 3 АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1958 рікк
 9. Договор об учреждении европейского сообщества по атомной энергии "( Изменения см. в Едином европейском акте ( 994_028 ) от 17.02.86 )"( Изменения см. в Договоре о Европейском союзе ( 994_029 ) от 07.02.92 ). Європейське співтовариство з атомної енергії. 1957 рікк