<<
>>

Регламент Ради N 2587/1999/Євратом, що визначає інвестиційні проекти, про які необхідно "повідомляти Комісію у відповідності до статті 41 Договору,"що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1999

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

        Регламент Ради N 2587/1999/Євратом, 

що визначає інвестиційні проекти, про які необхідно повідомляти Комісію у відповідності до статті 41 Договору, що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії

від 2 грудня 1999 року

(витяг)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Враховуючи положення Договору, що засновує Європейське

Співтовариство з Атомної Енергії ( 994_027 ), та, зокрема, статтю

41(1) вищевказаного, Враховуючи пропозицію Комісії, Беручи до уваги, що: (1) Для досягнення цілей, сформульованих у Договорі

( 994_027 ), Комісію необхідно повідомляти про інвестиційні

проекти, що стосуються нових установок, а також про заміни чи

перетворення, що відбуваються в промисловій діяльності, що

згадується у Додатку II до Договору, коли ці проекти є досить

дорогими та безпосередньо впливають на виробництво чи

продуктивність, одночасно стосуючись ядерної безпеки; (2) Обов'язком Комісії є періодичне видання, відповідно до

статті 40 Договору ( 994_027 ), ілюстрованих програм і сприяння

координованому розвитку цих інвестицій, а також викладання своєї

точки зору про них; (3) Інвестиції, вкладені на розвиток усього паливного циклу в

цілому, включаючи управління відходами та виведення з

експлуатації, необхідні в основному для правильної та надійної

експлуатації атомної промисловості; (4) Граничні значення Регламенту N 4 (1) повинні бути

обновлені та замінені новими граничними значеннями; (5) Регламент N 4 скасовується та замінюється цим

Регламентом, ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1

1. Особи чи підприємства, що беруть участь у промисловій

діяльності, види якої перераховані в Додатку II до Договору

( 994_027 ), повинні повідомляти Комісії, у рамках часових

обмежень, сформульованих у статті 42 Договору, про свої

інвестиційні проекти, метою яких є: (a) створення виробничої потужності; (b) підтримка кількісної та якісної виробничої потужності; (c) безпосереднє підвищення виробничої потужності; (d) безпосереднє підвищення продуктивності; (e) поліпшення якості виробництва; (f) створення об'єктів для управління відпрацьованим паливом

чи радіоактивними відходами, включаючи обробку, проміжне чи

остаточне збереження та/або захоронення; якщо, при здійсненні

промислової діяльності, види якої надані у стовпчику I таблиці

Додатка, витрати перевищують відповідне значення у стовпчику II

таблиці Додатка для нових установок та у стовпчику III таблиці

Додатку для замін і конверсій. 2. Необхідно повідомляти про інвестиційні проекти, метою яких

є виведення з експлуатації установок, якщо витрати перевищують

відповідні їм значення у стовпчику III Додатка, за допомогою

декларації, яка може бути обмежена до основних характеристик;

немає необхідності в застосуванні процедури, сформульованої в

статті 43 Договору ( 994_027 ). 3.

Повідомлення про інвестиційні проекти, метою яких є

виведення установок з експлуатації, якщо витрати нижче граничних

значень стовпчика III таблиці Додатка, можуть надаватися

добровільно; немає необхідності в застосуванні процедури,

сформульованої в статті 43 Договору ( 994_027 ). 4. Повідомлення про проекти по нових установках для атомних

реакторів будь-якого типу та для будь-якої мети, а також проектах,

що стосуються заміни, трансформації, модернізації або підвищення

потужності цих установок, якщо витрати нижче, ніж граничні

значення таблиці Додатка, можуть надаватися на добровільній основі

за допомогою простої декларації, що демонструє тільки їхні основні

характеристики; немає необхідності в застосуванні процедури,

сформульованої в статті 43 Договору ( 994_027 ).

Стаття 2

З метою калькуляції витрат, про які йдеться в статті 1, усі

витрати, що виникають безпосередньо з реалізації інвестиційних

проектів, повинні враховуватися, незалежно від часу, коли ці

витрати були понесені.

Стаття 3

Повідомлення про проекти, про які йдеться у статті 1 (1)

цього Регламенту, повинні включати та обмежуватися деталями,

необхідними для обговорення, передбаченого в статті 43 Договору

( 994_027 ), а також, зокрема, всю інформацію стосовно: (a) типу продукції чи діяльності та виробничих потужностей

чи потужностей сховищ; (b) загальної суми витрат, безпосередньо зв'язаних з

проектом, що розглядається; (c) терміну, що необхідний для виконання проекту; (d) перспективи щодо постачань і експлуатації установок.

Стаття 4

Регламент N 4 Ради Європейського Співтовариства по Атомній

Енергії від 15 вересня 1958 року скасовується.

Стаття 5

Цей Регламент набирає чинності в день його опублікування в

Офіційному Журналі Європейських Співтовариств. Він застосовується протягом трьох місяців після дати набрання

ним чинності.

Цей Регламент має обов'язкову силу у всій його цілісності та

безпосередньо застосовується у всіх державах-членах.

Здійснено в Брюсселі, 2 грудня 1999 року.

Від імені Ради

Президент Е. Туомиоя

Додаток

(не наводиться)

Енергетичне законодавство:

Том 2. Збірник правових актів Європейського Союзу.

К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство з атомної енергії:

 1. "УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони""ДОДАТКИ". Європейське співтовариство з атомної енергії. 2014 рікк
 2. "ДИРЕКТИВА № 2009/71/ЕВРОАТОМ СОВЕТА ЕС устанавливающая основы сообщества по ядерной безопасности ядерных установок**". Європейське співтовариство з атомної енергії. 2009 рікк
 3. Угода між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 59 ( 59-2006-п ) від 25.01.2006 )"КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 2005 рікк
 4. Регламент Комісії N 17/66/Євратом "Про виключення з Правил поставок переміщення малих обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних матеріалів, що розщеплюються"" від 29 листопада 1966 року"КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1996 рікк
 5. Регламент Ради N 1493/93/Євратом "Щодо перевезень радіоактивних речовин між державами-членами"" від 8 червня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1993 рікк
 6. Соглашение "об учреждении международного научно-технического центра"Выступающие как одна сторона Европейское сообщество по атомной энергии и Европейское экономическое сообщество, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Япония;. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1992 рікк
 7. Регламент (ЄВРАТОМ) N 3, забезпечуючий виконання статті 24 Договору, "що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1958 рікк
 8. Статути Агенції Євратому з поставок " від 6 листопада 1958 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА 3 АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1958 рікк
 9. Договор об учреждении европейского сообщества по атомной энергии "( Изменения см. в Едином европейском акте ( 994_028 ) от 17.02.86 )"( Изменения см. в Договоре о Европейском союзе ( 994_029 ) от 07.02.92 ). Європейське співтовариство з атомної енергії. 1957 рікк