<<
>>

Регламент Ради N 1493/93/Євратом "Щодо перевезень радіоактивних речовин між державами-членами"" від 8 червня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1993

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Регламент Ради N 1493/93/Євратом "Щодо перевезень радіоактивних речовин між державами-членами" від 8 червня 1993 року РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство з Атомною Енергії ( 994_027 ) та, зокрема, статті 31 і 32 вищевказаного, Враховуючи пропозицію Комісії (1), складену після одержання висновку групи осіб, призначених Науковим і Технічним Комітетом з наукових експертів держав-членів, Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2), Враховуючи висновок Економічного і Соціального Комітету (3),_______________ (1) OJ No C 347, 31. 12. 1992, p. 17. (2) OJ No C 150,31.5.1993. (3) OJ No C 19, 25.1.1993, p. 13. Беручи до уваги що 2 лютого 1959 року Рада прийняла директиви, що затверджують основні стандарти по захисту здоров'я робітників і громадськості від погроз, що відбуваються від іонізуючої радіації (4), змінені, зокрема, Директивою 80/836/Євратом (5);_______________ (4) OJ No L 11, 20.2.1959, p. 221/59. (5) OJ No L 246, 17. 9. 1980, p. 1. Директива змінена Директивою 84/467/Євратом (OJ No L 265, 5.10.1984, p. 4). Беручи до уваги, що відповідно до статті 3 Директиви 80/836/Євратом кожна держава-член повинна в обов'язковому порядку звітувати про ті види діяльності, що містять у собі небезпеку, яка відбувається від іонізуючої радіації; беручи до уваги, що від можливої небезпеки та інших релевантних міркувань, ці види діяльності підлягають санкціонуванню у випадках прийняття такого рішення кожною державою-членом; беручи до уваги, що в результаті цього держави-члени установили в межах своїх територій системи для того, щоб виконувати вимоги статті 3 Директиви 80/836/Євратом; беручи до уваги, що, отже, за допомогою внутрішнього контролю, застосовуваного державами-членами на базі національних правил, погодженого з існуючими вимогами Співтовариства та будь-якими релевантними міжнародними вимогами, держави-члени продовжують забезпечувати порівнянний рівень захисту в межах своїх територій; беручи до уваги, що перевезення радіоактивних відходів між державами-членами та в/за межі Співтовариства піддаються спеціальним заходам, затвердженим Директивою 92/3/Євратом ( 994_364 ) (6); беручи до уваги, що країни-члени повинні, не пізніше ніж 1 січня 1994 року, ввести в дію закони, регламенти та адміністративні положення, необхідні для дотримання Директиви 92/3/Євратом; беручи до уваги, що кожна держава-член є відповідальною за забезпечення правильного поводження зі своїми власними радіоактивними відходами;_______________ (6) OJ No L 35, 12.2.1992, p. 24. Беручи до уваги, що ліквідація прикордонного контролю у Співтоваристві з 1 січня 1993 року позбавила органи держав-членів інформації, яку вони раніше одержували за допомогою цього контролю над перевезеннями радіоактивних речовин; беручи до уваги, що є необхідність у тому, щоб зацікавлені компетентні органи одержували такий же обсяг інформації, як раніше, для продовження здійснення свого контролю з метою захисту від радіації; беручи до уваги, що система декларування та надання інформації в Співтоваристві полегшує зберігання системи контролю радіаційного захисту; беручи до уваги, що система попереднього декларування необхідна при перевезеннях герметично зачинених джерел радіації та радіоактивних відходів; Беручи до уваги, що спеціальні матеріали, що розщеплюються, як визначається статтею 197 Договору ЄСАЕ ( 994_027 ), підпадають під дію положень Розділу II Глави VII Гарантій за цим Договором; беручи до уваги, що транспортування таких матеріалів підпадає під дію зобов'язань держав-членів та Комісії, відповідно до Міжнародної Конвенції з Фізичного Захисту від Ядерних Матеріалів ( 995_024 ) (МАГАТЕ 1980); Беручи до уваги, що цей Регламент не зашкоджує наданню інформації та контролю, накладеному з причин іншим, ніж радіаційний захист, ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство з атомної енергії:

  1. "УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони""ДОДАТКИ". Європейське співтовариство з атомної енергії. 2014 рікк
  2. "ДИРЕКТИВА № 2009/71/ЕВРОАТОМ СОВЕТА ЕС устанавливающая основы сообщества по ядерной безопасности ядерных установок**". Європейське співтовариство з атомної енергії. 2009 рікк
  3. Угода між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії " ( Угоду затверджено Постановою КМ N 59 ( 59-2006-п ) від 25.01.2006 )"КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 2005 рікк
  4. Регламент Ради N 2587/1999/Євратом, що визначає інвестиційні проекти, про які необхідно "повідомляти Комісію у відповідності до статті 41 Договору,"що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1999 рікк
  5. Регламент Комісії N 17/66/Євратом "Про виключення з Правил поставок переміщення малих обсягів руд, вихідних матеріалів і спеціальних матеріалів, що розщеплюються"" від 29 листопада 1966 року"КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1996 рікк
  6. Соглашение "об учреждении международного научно-технического центра"Выступающие как одна сторона Европейское сообщество по атомной энергии и Европейское экономическое сообщество, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Япония;. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1992 рікк
  7. Регламент (ЄВРАТОМ) N 3, забезпечуючий виконання статті 24 Договору, "що засновує Європейське Співтовариство з Атомної Енергії"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ,. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1958 рікк
  8. Статути Агенції Євратому з поставок " від 6 листопада 1958 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА 3 АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ. Європейське співтовариство з атомної енергії. 1958 рікк
  9. Договор об учреждении европейского сообщества по атомной энергии "( Изменения см. в Едином европейском акте ( 994_028 ) от 17.02.86 )"( Изменения см. в Договоре о Европейском союзе ( 994_029 ) от 07.02.92 ). Європейське співтовариство з атомної енергії. 1957 рікк