<<

Проектна угода між Європейським інвестиційним банком та Державною службою автомобільних доріг України (Україна - проект європейських доріг України) " Київ, 30 липня 2007 року" Офіційний переклад. Європейський інвестиційний банк. 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

             Проектна угода 

між Європейським інвестиційним банком

та Державною службою автомобільних доріг України

(Україна - проект європейських доріг України)

Київ, 30 липня 2007 року

Офіційний переклад

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:

Європейським інвестиційним банком, головний офіс якого

розташований за адресою: 100 boulevard Konrad Adenauer,

Luxemburg-Kirchberg, Grand Duchy of Luxemburg, в особі

Віце-президента пана Матіаса Коллатс-Анена,

який далі іменується Банк,

з одного боку, та

Укравтодором - Державною службою автомобільних доріг України,

державним відомством, створеним згідно з українським

законодавством, розташованим за офіційною адресою: MSP 03680,

Fizkulturny street, Kyiv-150, Ukraine, в особі голови Автодору

пана Володимира Демішкана,

який далі іменується Замовник,

з іншого боку.

ОСКІЛЬКИ:

1. Замовник (Державна служба автомобільних доріг України,

заснована згідно з українським законодавством) пропонує здійснити

проект під назвою "Третій проект "Ремонт автомобільної дороги М-06

Київ - Чоп на ділянці від Києва (14-й кілометр) до Бродів,

Львівська область (441-й кілометр)" (який далі іменується Проект),

розроблений для реконструкції останніх ділянок автомобільної

дороги М-06 між Києвом та Бродами, яку детально описано в

технічному описі, викладеному в додатку А до цього проекту (який

далі іменується Технічний опис).

2. Банк уклав Фінансову угоду ( 971_001 ) (яка далі

іменується Фінансова угода) з Україною (яка далі іменується

Позичальник) 30 липня 2007 року в розмірі 200 000 000 євро (двісті

мільйонів євро) з метою фінансування проекту.

3. Банк погоджується надавати фінансування Україні відповідно

до Фінансової угоди ( 971_001 ) за умови, що Замовник укладає цю

Проектну угоду (яка далі іменується Угода).

4. Представники з боку Замовника вповноважені належним чином

підписати цю Угоду від імені Замовника у формі, викладеній у

доповнені I.

5. Подані англійською мовою свідчення про право зазначених

вище осіб, уповноважених підписати цю Угоду від імені Замовника є

умовою надання фінансування за Фінансовою угодою ( 971_001 ).

6. Умови, визначені Фінансовою угодою ( 971_001 ), якщо інше

не передбачено в тексті, мають таке саме значення в цій Угоді (у

тому числі додатки та декларативна частина до неї).

7. Зазначені нижче посилання на статті, декларативну частину,

додатки та доповнення є посиланнями на статті, декларативну

частину, додатки та доповнення до цієї Угоди,

тепер, таким чином, домовлено про таке:

Стаття 1

Завершення Проекту

Замовник зобов'язується виконувати Проект відповідно до

Технічного опису, до якого за згодою Банку час від часу можуть

уноситися зміни, і завершити Проект до дати, зазначеної в цьому

документі.

Стаття 2

Збільшена вартість Проекту

Якщо вартість Проекту перевищує попередню оцінку, повідомлену

Банкові, Замовник отримує кошти на покриття надлишкової вартості,

не звертаючися по допомогу до Банку, для того, щоб Проект був

завершений відповідно до Технічного опису.

Стаття 3

Процедура здійснення закупівель

Замовник зобов'язується належним і прийнятним для Банку чином

закупити обладнання, забезпечити послуги та замовити роботи для

Проекту відповідно до Правил здійснення закупівель, виданих

Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і так, як це

погоджено Замовником в окремій Проектній угоді між Замовником та

ЄБРР.

Стаття 4

Довгострокові зобов'язання за Проектом

Доки Позика є не виплаченою, Замовник повинен:

i) Утримання: утримувати, здійснювати поточний та капітальний

ремонт усієї власності, яка є частиною Проекту, у хорошому

робочому стані;

ii) Активи Проекту: крім випадків, коли Банк дає попередню

письмову згоду на це, набувати й зберігати за собою право

власності на всі активи в складі Проекту або, коли це доцільно,

заміняти й оновлювати такі активи, і виконувати Проект переважно в

безперервному робочому режимі відповідно до реальної мети; за

умови, що Банк може скасувати свою згоду лише у випадках, коли

запропонована дія могла б мати негативний вплив на інтереси Банку

як позикодавця для Позичальника або унеможливила б фінансування

Проекту Банком відповідно до умов Статуту ( 994_680 ) або

статті 267 Римського договору ( 994_017 );

iii) Страхування: страхувати або здійснювати прийнятне для

Банку забезпечення для страхування всіх робіт й інших об'єктів, що

складають частину Проекту, відповідно до належної практики в

страховій галузі, що застосовується до таких робіт в інтересах

суспільства;

iv) Права та дозволи: підтримувати чинність усіх прав проїзду

або використання, а також усіх дозволів, необхідних для виконання

Проекту й управління ним; і

v) Довкілля та законодавство ЄС:

a) Довкілля: упроваджувати Проект і здійснювати управління

ним згідно з такими законами України, а також застосовними

міжнародними договорами, основною метою яких є збереження, захист

або поліпшення довкілля; у цьому контексті "довкілля" означає

зазначене нижче настільки, наскільки це впливає на людей: a) фауну

та флору; b) ґрунт, воду, повітря, клімат і ландшафт; і c)

культурну спадщину й змінене людиною навколишнє середовище, а

також робочі умови Проекту і його соціальні наслідки; і

b) Законодавство ЄС: виконувати Проект і здійснювати

управління ним відповідно до чинних стандартів законодавства ЄС

настільки, наскільки вони впроваджуються законами України або якою

Банк зазначає в цій Угоді та у Фінансовій угоді.

vi) Розподіл коштів: надавати достатні кошти для забезпечення

вчасного впровадження Проекту; виконувати належним чином усі

зобов'язання відповідно до Додаткової угоди про позику; за

винятком, якщо Банк погодиться на інше, не виконувати жодних дій

або погоджуватись на будь-які дії, які матимуть наслідком унесення

змін до Додаткової угоди про позику чи будь-якого її положення або

права, їхнє анулювання, визначення чи відмову від них.

vii) Перевірка рахунків: гарантувати, що:

a) для Проекту будуть установлені та вестимуться прийнятні

для Банку фінансові та рахункові записи й документи, які

відповідають прийнятим в Україні бухгалтерським стандартам;

b) аудитором буде призначена прийнятна для Банку незалежна

фірма;

c) для Проекту буде використовуватися задовільна для Банку

сучасна комп'ютеризована система обліку.

Якщо Банк у будь-який момент не задоволений відповідністю або

своєчасністю наданої йому фінансової інформації, він може вимагати

виконання Замовником припинення зобов'язання за підпунктами

"a"-"c", які зазначено вище, відповідно до міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку та аудиту.

viii) Група реалізації Проекту: з метою координування,

управління, контролю та оцінки всіх аспектів реалізації Проекту, у

тому числі закупівлі товарів, робіт і послуг для Проекту,

гарантувати, що крім випадків, коли інше погоджено з Банком, буде

організовано Групу реалізації Проекту, яка в ході виконання

Проекту буде забезпечена належними ресурсами та кваліфікованим

персоналом відповідно до умов, прийнятних для Банку.

ix) Оцінка впливу на довкілля, План дій стосовно довкілля:

якщо будь-який компонент Проекту, розташований у рамках ЄС,

підпадає під дію Додатку II Директиви Ради з оцінки наслідків

окремих громадських та приватних проектів для довкілля (85/337/ЕЕС

зі змінами, унесеними директивами 97/11/ЕС та 2003/35/ЕС) і

вимагає підготовки повної оцінки впливу на довкілля, здійснити цю

оцінку відповідно до чинних положень Директиви. Після завершення

оцінки Замовник надає Банкові Звіт з нетехнічних питань (ЗНП),

який визначено в додатку IV Директиви з оцінки впливу на довкілля.

Замовник зобов'язується розробити й реалізувати План дій

стосовно довкілля, який уключатиме: i) план заходів стосовно

захисту довкілля, які повинні бути включеними до Проекту на стадії

будівництва; і ii) програму спостереження за довкіллям під час

управління Проектом.

x) Орган нагляду: забезпечити послуги Зовнішнього

консультанта прийнятним для Банку чином для нагляду за роботами,

які стосуються Проекту. Кваліфікація, досвід роботи й технічне

завдання такого консультанта повинні бути прийнятними для Банку.

Банк повинен мати змогу лише на власний розсуд у будь-який час

безпосередньо звертатися до консультанта.

Стаття 5

Зобов'язання стосовно доброчесності

Замовник гарантує, що він не здійснив і жодна особа,

наскільки йому відомо на поточний момент, не здійснила жодної із

зазначених нижче дій, і що жодна особа за його згодою або з його

відома не здійснить жодної з таких дій, а саме:

i) пропонування, надання, отримання або клопотання про

будь-які неналежні переваги для впливу на дії особи, яка займає

державну посаду або є керівником чи найманим працівником органу

державної влади або державного підприємства або керівником чи

посадовцем міжнародної громадської організації у зв'язку з

будь-якими закупівлями або під час виконання будь-якого контракту

у зв'язку із частинами Проекту, описаними в Технічному описі; або

ii) будь-яких дій, що неналежно впливають або направлені на

здійснення неналежного впливу на закупівлі або реалізацію Проекту

із завданням шкоди Позичальнику або Замовнику, у тому числі змови

між учасниками тендерів.

Замовник зобов'язується інформувати Банк, якщо він дізнається

про будь-який факт або отримає інформацію, яка стосується

виконання будь-яких таких дій.

Стаття 6

Інформація та відвідування

6.01. Інформація стосовно Проекту

Замовник повинен:

i) надавати Банкові: a) інформацію такого змісту, форми та

тоді, які й коли це зазначено в додатку A.2 час від часу або іншим

чином, як погоджено сторонами цієї Угоди; і b) будь-яку подібну

інформацію або додаткові документи, що стосуються фінансування,

закупівлі, упровадження, управління та впливу на довкілля Проекту,

яку Банк може обґрунтовано вимагати за умови, що якщо така

інформація або документи не будуть подані Банкові вчасно та

Позичальник не виправить цього невиконання в потрібний строк,

установлений Банком у письмовій формі, Банк може усунути це

невиконання за можливості, наймаючи власний персонал або

консультанта чи будь-яку іншу третю сторону за рахунок

Позичальника й Позичальник надасть цим особам допомогу, необхідну

для виконання ними завдання;

ii) негайно подавати для затвердження Банком будь-які суттєві

зміни в ціні, оформленні, планах, розкладі або програмі витрат на

Проект стосовно інформації, яку подано до Банку до підписання цієї

Угоди; та

iii) відразу інформувати Банк про: а) будь-які майнові судові

процеси проти нього, які вже розпочаті або загроза яких існує,

стосовно питань довкілля та інших питань, що впливають на Проект;

і b) будь-який факт або випадок, відомий Замовнику, який може

завдати значної шкоди або вплинути на умови виконання або

управління Проектом; та

iv) зберігати для ознайомлення повний текст кожного контракту

з усіма його умовами в одному місці протягом шести років з дати

укладення кожного контракту, який фінансується за рахунок

Фінансової угоди, а також усі важливі документи стосовно закупівлі

та виконання контракту й сприяти здійсненню Банком контролю за

контрактними документами, яких виконавець зобов'язаний

дотримуватися відповідно до договору про поставку.

6.02. Інформація стосовно Замовника

Замовник:

i) веде діловодство, документацію та рахунки відповідно до

прийнятих в Україні бухгалтерських стандартів, які постійно

застосовуються й контролюються незалежними аудиторами, прийнятними

для Банку, відповідно до прийнятих в Україні принципів та

стандартів аудита й подає Банкові: a) щороку впродовж місяця після

публікації, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж через

6 місяців після закінчення фіскального року, звіти такого аудита

таких аудиторів у такому обсязі та з викладенням таких подробиць,

які обґрунтовано запитує Банк, та b) час від часу таку додаткову

інформацію про своє загальне фінансове становище, яку Банк може

обґрунтовано вимагати, за умови, що якщо Банк не задовольняє

надана йому фінансова інформація, Замовник на запит Банку веде

діловодство, бухгалтерські записи та рахунки відповідно до

прийнятних міжнародних бухгалтерських стандартів, які

застосовуються й перевіряються прийнятними для Банку незалежними

аудиторами, і подає Банкові: a) щороку впродовж місяця після

публікації, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж через

6 місяців після закінчення фіскального року, засвідчені копії

своїх фінансових документів за фінансовий рік, який перевірявся,

звіт аудита таких аудиторів у такому обсязі та з викладенням таких

подробиць, які обґрунтовано запитує Банк, та підтвердження всіх

фінансових операцій між Замовником та кожним його підрядником і

субпідрядником, та b) таку іншу інформацію стосовно такої

документації, рахунків та фінансових підтверджень та аудита

зазначеного вище, які час від часу Банк може обґрунтовано

вимагати;

ii) гарантує, що його бухгалтерські записи повністю

відображають операції, які стосуються фінансування, виконання

Проекту й управління ним; і

iii) відразу інформує Банк про: будь-які суттєві зміни до його статутів, підзаконних актів чи

меморандуму та установчих документів після дати підписання цієї

Угоди; будь-який намір з його боку передавати право власності на

будь-який майновий елемент Проекту; і будь-який факт або випадок, що дійсно може зашкодити

реальному виконанню будь-якого зобов'язання Замовника згідно із

цією Угодою.

6.03. Відвідування Банком

Замовник повинен дозволяти й гарантувати, що всім особам,

призначеним Банком, яких можуть супроводжувати представники

Європейського суду аудиторів чи будь-якого іншого компетентного

органу ЄС чи установи, буде дозволено відвідувати робочі

майданчики, споруди та роботи, що складають Проект, і проводити

такі перевірки, які вони можуть забажати, а також надати їм або

гарантувати, що їм буде надано всю потрібно допомогу для такої

мети.

Стаття 7

Невиконання

Якщо Замовник не виконує всіх зобов'язань, передбачених цією

Угодою, чи будь-який факт, викладений у декларативній частині,

суттєво змінюється й не відновлюється у всіх суттєвих аспектах, і

якщо ці зміни завдають суттєвих збитків інтересам Банку як

позикодавця для Позичальника та суттєво впливає на впровадження й

управління Проектом, Банк може стосовно питань, не врегульованих

за відповідний строк, зазначений у попередженні, надісланому

Банком Замовнику, застосувати свої права проти Замовника для

розірвання цієї Угоди й (або) застосувати свої права відповідно до

Фінансової угоди.

Стаття 8

Відрахування та витрати

8.0. Податки, збори та внески

Замовник сплачує всі податки, збори, внески та інші

відрахування будь-якого характеру, у тому числі гербовий збір та

реєстраційний внесок, якщо такі є, які виникають унаслідок

виконання або впровадження цієї Угоди.

8.02. Інші відрахування

Замовник сплачує всі витрати, у тому числі професійні,

банківські або обмінні витрати, що виникли у зв'язку з підготовкою

та впровадженням цієї Угоди чи будь-якого іншого пов'язаного з нею

документа, у тому числі будь-яких поправок до цієї Угоди.

Стаття 9

Законодавство та юрисдикція

9.01. Регулююче законодавство

Ця Угода регулюється англійським законодавством.

9.02. Арбітраж

Будь-який спір, розбіжності в поглядах, розходження або

претензія (які разом далі іменуються Спір), що виникають у зв'язку

з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або припиненням

цієї Угоди, вирішуються шляхом прийняття остаточного й

обов'язкового до виконання рішення арбітражного суду відповідно до

Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з

права міжнародної торгівлі (UNCITRAL) ( 995_059 ), чинного на час

дії Угоди, правила якого вважаються включеними шляхом посилання на

цей пункт.

Кількість арбітрів повинна становити три особи. Арбітражна

процедура повинна здійснюватися англійською мовою. Арбітражні

слухання відбуваються в Гаазі (Нідерланди).

Якщо не погоджено інше, усі заяви стосовно передачі спору на

арбітражний розгляд подаються до розгляду й усі слухання

відбуваються впродовж шести місяців після формування складу

арбітражного суду. Суд виносить рішення впродовж 60 (шістдесяти)

днів після подання останніх заяв.

Будь-яке рішення суду є обов'язковим з дня його ухвали й

Сторони таким чином відхиляють усі права на апеляцію стосовно

законності й (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на

Арбітражний регламент UNCITRAL ( 995_059 ), суд не повинен уживати

або вдаватися до вжиття, і Замовник не повинен вимагати від

будь-яких органів судочинства вжиття проти Банку будь-яких

тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення

судом рішення.

Настільки, наскільки Замовник за будь-якою юрисдикцією може

вимагати для себе та своїх активів імунітету від притягнення до

суду, примусового стягнення, накладення арешту або іншого судового

процесу, Замовник цим беззастережно погоджується не висувати

претензій і цим беззастережно відмовляється від імунітету

настільки, наскільки це дозволяється законами такої юрисдикції.

9.03. Агент Замовника для отримання документів

Замовник призначає Посольство України в Королівстві Бельгія

(Avenue Albert Lancasterlaan 30-32, Brussels 1180, Belgium) своїм

агентом з метою отримання від його імені будь-яких повісток,

повідомлень, розпоряджень, рішень або інших судових наказів.

Стаття 10

Прикінцеві положення

10.01. Повідомлення

Повідомлення та інша інформація, зазначені нижче, повинні

надсилатися на зазначені нижче адреси, за винятком повідомлень для

Замовника, що стосуються судових процесів, що вже розглядаються

або загроза яких існує, які повинні надсилатися на адресу,

зазначену під номером 2 нижче, у якому Замовник вибирає юридичну

адресу (копії яких повинні бути надіслані на адресу, зазначену під

номером 1):

Для Банку: 100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxemburg

Для Замовника: 1) 9 Fizkulturna Street

03680, Kyiv-150 Ukraine

2) Embassy of Ukraine in the Kingdom

of Belgium

Avenue Albert Lancasterlaan 30-32

Brussels 1180 Belgium

Кожна Сторона може, повідомивши іншій, змінювати адресу, яку

зазначено вище.

10.02. Форма повідомлення

Повідомлення та інша інформація, для яких у цій Угоді

визначено фіксований час або які самостійно визначають строки,

обов'язкові для адресата, повинні бути подані в письмовій формі,

через кур'єрську службу, рекомендованим листом, факсиміле або

іншими засобами передачі, які надають підтвердження про отримання

адресатом. Дата реєстрації або, у деяких випадках, зафіксована

дата отримання передачі повинна бути вирішальною для визначення

строку.

Повідомлення, зроблені Замовником відповідно до будь-якого

положення цієї Угоди, повинні, якщо цього вимагає Банк, бути

доставлені до Банку разом з достатнім підтвердженням повноваження

особи або осіб, уповноважених підписувати такі повідомлення від

імені Замовника, та засвідченим зразком підпису цієї особи або

осіб.

10.03. Декларативна частина, додатки та доповнення

Декларативна частина й такі додатки становлять частину цієї

Угоди:

Додаток A.1 - Технічний опис

Додаток A.2 - Інформація та спосіб передачі

До цього додано такі доповнення:

Доповнення I - Повноваження особи, що підписує документи

На посвідчення цього Сторони підписали цю Угоду в чотирьох

примірниках англійською мовою. Кожна сторінка цього документа,

крім цієї сторінки, була парафована від імені Банку пані Барбарою

Белк, керівником департаменту, та від імені Замовника паном

Євгеном Прусенко, заступником голови Державної служби

автомобільних доріг України.

Підписав за Європейський Підписав за Державну службу

інвестиційний банк автомобільних доріг України

і від його імені й від її імені

Підпис Підпис

М.Коллатс-Анен В.Демішкан

Учинено 30 липня 2007 року в м. Київ.

Додаток A.1

Технічний опис

Мета, місцезнаходження

Метою цього Проекту є допомога Позичальнику в ремонті

останніх ділянок автомобільної дороги М-06, яка є частиною

Третього пан'європейського коридору та забезпечує ланку для

транспортного сполучення між м. Київ та західним кордоном України

з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.

Опис

Проект уключає ремонт автомобільної дороги М-06 на відрізку

протяжністю 427 км, яку поділено на дві ділянки:

Частина 1:

- Броди - Рівне, довжина - 93 км, у тому числі змішані

ділянки по дві смуги руху в кожному напрямку із шириною

конструкції 27,5 м (24 км) та з однією смугою руху в одному

напрямку та двома в іншому напрямку із шириною конструкції

приблизно 15 м (69 км), та

Частина 2:

- Рівне - Київ, довжина - 334 км, по дві смуги руху в кожному

напрямку по всій довжині, за винятком ділянки з однією смугою руху

в одному напрямку та двома в іншому напрямку довжиною 16 км

(об'їзна дорога навколо Рівного) та з однією смугою руху в одному

напрямку та двома в іншому напрямку довжиною 24 км (об'їзна дорога

навколо Житомира)

Проект уключає ремонт покриття, конструкцій, облаштування

дороги, модернізацію транспортних розв'язок і прокладення системи

водовідведення вздовж усієї автомобільної дороги в межах існуючої

траси.

Детальний опис робіт на ділянці Рівне - Київ (від 348-го км

до 14-го км) буде визначено після підготовки проектної та

тендерної документації. Таким чином, довжина ділянки, яка буде

реконструйована відповідно до частини 2, може в подальшому

змінюватись залежно від проектної документації та результатів

тендеру на будівельні роботи.

Проект уключає також послуги зовнішніх консультантів з

технічної допомоги Укравтодору стосовно нагляду за будівельними

роботами.

Послуги консультантів стосуються послуг з нагляду за

будівельними роботами.

Календар

Запланований розклад будівельних робіт такий:

------------------------------------------------------------------ | Ділянка | Початок |Завершення| Тривалість | | | | | робіт | |----------------------------+---------+----------+--------------| |Броди - Рівне (441-й км - |2007 рік | 2009 рік | 24 місяці | |348-й км) | | | | |----------------------------+---------+----------+--------------| |Рівне - Київ (348-й км - |2008 рік | 2011 рік | 24-36 | |14-й км) | | | місяців | ------------------------------------------------------------------

Елемент технічної допомоги впроваджуватиметься протягом

2007-2011 років.

Додаток A.2

Інформація

стосовно проекту, що повинна бути надіслана

до Банку, та метод її надіслання

1. Відправлення інформації: призначення відповідальної особи

Зазначена нижче інформація повинна бути надіслана до Банку

під контролем:

Компанія Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

Контактна Євген Прусенко особа

Посада Заступник голови

Адреса 9 Fizkulturna street

03680, Kyiv-150 Ukraine

Телефон +38(044) 287-64-01; +38 (044) 289-96-67

Факс +38(044)287-42-18

Електронна prus@ukravtodor.gov.ua; пошта forec@ukravtodor.gov.ua

Зазначена(-і) вище контактна(-і) особа(-и) несе(-уть)

відповідальність за контакт(-и) зараз.

Замовник негайно повідомляє ЄІБ у випадку будь-яких змін.

2. Інформація з конкретних питань

Замовник надає Банкові таку інформацію не пізніше кінцевого

строку, зазначеного нижче.

------------------------------------------------------------------ | Документ (інформація) | Кінцевий строк | |----------------------------------------+-----------------------| |Замовник надсилатиме до ЄІБ уточнені |До 31 березня щороку | |плани технічного обслуговування, у тому | | |числі дійсні та заплановані витрати для | | |утримання активів, уключених до Проекту | | |----------------------------------------+-----------------------| |... | | ------------------------------------------------------------------

3. Інформація про реалізацію проекту

Замовник надає Банкові таку інформацію про хід виконання

проекту під час його реалізації не пізніше кінцевого строку,

зазначеного нижче:

------------------------------------------------------------------ | Документ (інформація) |Кінцевий | Частота | | | строк | звітування | |-------------------------------------+---------+----------------| |Звіт про хід виконання Проекту | |6 місяців | |- Стислі корективи до технічного | |починаючи з дати| |опису, пояснення причин унесення | |підписання | |значних змін порівняно з початковим | |Проектної угоди | |обсягом робіт; | | | |- Корективи до дати завершення | | | |кожного з основних елементів проекту,| | | |з поясненням причин усіх можливих | | | |затримок; | | | |- Корективи до вартості проекту, з | | | |поясненням причин будь-якого | | | |можливого збільшення вартості | | | |порівняно з початковими | | | |кошторисними витратами; | | | |- Опис будь-якого суттєвого питання, | | | |що стосується впливу на довкілля; | | | |- Корективи до процедур здійснення | | | |закупівель; | | | |- Корективи до потреб проекту або | | | |його використання з поясненнями; | | | |- Будь-яке суттєве питання, що | | | |виникло, і будь-який суттєвий ризик, | | | |що може вплинути на роботу проекту; | | | |- Будь-яка судова справа стосовно | | | |проекту, яка може вестися зараз | | | |-------------------------------------+---------+----------------| |... | | | ------------------------------------------------------------------

4. Інформація про завершення робіт і перший рік експлуатації

Замовник надає Банкові таку інформацію про завершення проекту

й початкову експлуатацію не пізніше кінцевого строку, зазначеного

нижче.

------------------------------------------------------------------ | Документ (інформація) | Дата подання Банкові | |-----------------------------------------+----------------------| |- Звіт про завершення Проекту, у тому |15 місяців після | |числі: |завершення всього | |- стислий опис технічних характеристик |проекту | |проекту після його завершення з | | |поясненням причин унесення будь-яких | | |суттєвих змін; | | |- дата завершення кожного з основних | | |елементів проекту з поясненням причин | | |будь-яких можливих затримок; | | |- кінцева вартість проекту з поясненням | | |причин будь-яких можливих збільшень | | |вартості порівняно з початковими | | |кошторисними витратами; | | |- кількість нових робочих місць, | | |створених проектом: | | |місця, створені на час реалізації | | |проекту й постійні нові робочі місця; | | |- опис будь-якого суттєвого питання, | | |що стосується впливу на довкілля; | | |- корективи до процедур здійснення | | |закупівель; | | |- корективи до потреб проекту або його | | |використання з поясненнями; | | |- будь-яке суттєве питання, що виникло, | | |і будь-який суттєвий ризик, що може | | |вплинути на роботу проекту; | | |- будь-яка судова справа стосовно | | |проекту, яка може вестися зараз | | |-----------------------------------------+----------------------| |... | | ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ |Мова звітів | Англійська | ------------------------------------------------------------------

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Європейський інвестиційний банк:

 1. "Поправка № 1 (Вилучення посилань на Грант Європейського Союзу в рамках підтримки інвестицій у водний сектор)Люксембург, 21 вересня 2011 року". Європейський інвестиційний банк. 2012 рікк
 2. Проектна угода між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) та Європейським інвестиційним банком "Європейські дороги України II""(Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" 27 травня 2011 року. Європейський інвестиційний банк. 2011 рікк
 3. "ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)". Європейський інвестиційний банк. 2010 рікк