<<
>>

"ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)". Європейський інвестиційний банк. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

{Угоду ратифіковано Законом № 4987-VI від 20.06.2012}Дата підписання:02.02.2010Дата ратифікації Україною:20.06.2012Офіційний перекладFI № 25.474 (UA)Serapis N 2007-0347Цю Угоду підписано між:Україною, яка представлена паном Олексієм Кучеренко, Міністром з питань житлово-комунального господарства України, з одного боку,(далі - Позичальник)та Європейським інвестиційним банком, який знаходиться за адресою: 98-100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg і який представлений паном Константином Синадіно, керівником відділу, та паном Емерамом Біндером, керівником відділу, з іншого боку.(далі - Банк)Беручи до уваги, що:1. Місто Миколаїв (далі - Ініціатор) здійснює проект, який стосується реконструкції та модернізації систем водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод міського комунального підприємства "Миколаївводоканал", яке цілком належить Ініціатору й контролюється ним, як це детальніше описано в технічному описі, викладеному в додатку A (далі - Технічний опис), (далі - Проект) та який здійснюватиметься "Миколаївводоканалом" (далі - Кінцевий бенефіціар) за допомогою групи управління Проектом (далі - ГУП) відповідно, inter alia, до положень угоди про завершення проекту між Банком, Ініціатором та Кінцевим бенефіціаром (далі - Проектна угода), і сторони цієї угоди повинні виконувати свої зобов'язання за такою угодою доти, доки i) будь-які суми є несплаченими чи ii) існують будь-які зобов'язання за будь-якою угодою, укладеною у зв'язку з Проектом (у тому числі, для уникнення сумнівів, із цією Фінансовою угодою).2. На додаток до опису, викладеного в зазначеному вище пункті 1, метою Проекту є розширення мережі водопостачання в зонах, які наразі потерпають від забруднення водойм, запровадження нового енергозберігаючого обладнання й технологій, реконструкція каналізаційних мереж і підвищення якості очистки стічних вод, а також збільшення інституціонального потенціалу Кінцевого бенефіціара.3. Позичальник розпоряджається, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар дотримувалися положень Проектної угоди та Грантової угоди після її підписання доти, доки i) будь-які суми є несплаченими чи ii) існують будь-які зобов'язання за будь-якою угодою, укладеною у зв'язку з Проектом (у тому числі, для уникнення сумнівів, із цією Фінансовою угодою).4. За оцінкою Банку, загальна вартість першого етапу Проекту складає 31080000 євро (тридцять один мільйон вісімдесят тисяч євро), і Позичальник заявив, що має намір фінансувати перший етап Проекту так:ДжерелоСума (млн, євро)Власні кошти15,14-12,14Кредит Банку15,54Грант Європейської Комісії в рамках Фондупідтримки інвестицій у водний сектор,а також (або) інші джерела0,4-3,4Усього31,085. Для виконання плану фінансування, викладеного в пункті 4 декларативної частини, Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит у сумі 15540000 євро (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок тисяч євро).6. Банк, ураховуючи, що фінансування Проекту належить до сфери його діяльності, а також ураховуючи заяви та факти, зазначені в цій декларативній частині, вирішив задовольнити прохання Позичальника, надавши йому кредит у сумі 15540000 євро (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок тисяч євро) за цією Фінансовою угодою (далі - Угода), за умови, що сума позики Банку в будь-якому разі не перевищує 50% (п'ятдесяти відсотків) загальної вартості Проекту, зазначеної в пункті 4 декларативної частини.7. Пан Олексій Кучеренко, Міністр з питань житлово-комунального господарства України, є належним чином уповноваженим для підписання цієї Угоди від імені Позичальника, зазначеного в доповненні I.8. Відповідно до спільного рішення Парламенту й Ради Європейського Союзу № 633/2009 про надання Банкові гарантії Співтовариства від усіх збитків за позиками та гарантій стосовно позик для проектів, які реалізуються за межами Співтовариства, у разі несплати Співтовариство відповідно до гарантії покриває всі платежі, які не отримані Банком та які повинні бути йому сплачені стосовно фінансових операцій Банку з, inter alia, Позичальником (далі - Гарантія ЄС).9. Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України, надає Кінцевому бенефіціару кошти Кредиту відповідно до субкредитної угоди (далі - Субкредитна угода), підписаною між Міністерством фінансів України, Міністерством житлово-комунального господарства України, Ініціатором та Кінцевим бенефіціаром на умовах, які є прийнятними для Банку та які можуть змінюватися час від часу з отриманням попередньої згоди Банку.10. 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали Рамкову угоду, яка регулює діяльність Банку в Україні (далі - Рамкова угода), і Проект знаходиться у сфері дії Рамкової угоди.11. Статутом Банку передбачено, що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціональніше в інтересах Співтовариства; відповідно умови кредитних операцій Банку повинні бути сумісними з відповідними принципами Співтовариства.12. Європейський Союз принципово погодився надати через Банк грант (далі - Грант) з Фонду підтримки інвестицій у водний сектор ЄС у сумі до 3000000 євро (трьох мільйонів євро), який повинно бути застосовано до Проекту. Банк та відповідні сторони повинні укласти угоду (далі - Грантова угода), яка стосується виконання та функціонування Проекту, використання Гранта й управління ним, а також пов'язаних із цим питань. Незалежно від результатів переговорів, які стосуються остаточної суми та умов сплати Гранта Комісією, сума позики Банку в будь-якому разі не перевищує 50% (п'ятдесяти відсотків) загальної вартості Проекту, зазначеної в пункті 4 декларативної частини.13. Кошти запропонованої позики й Гранта будуть надані Позичальником відповідно, inter alia, до умов статті 6 Кінцевому бенефіціару для цілей виконання Проекту відповідно до положень цієї Угоди, Проектної угоди та Грантової угоди.14. Якщо чітко не обумовлено іншого, посилання в цій Угоді на статті, декларативну частину, додатки й доповнення є відповідними посиланнями на статті, декларативну частину, додатки та доповнення цієї Угоди.15. У цій Угоді:"Кінцевий термін Акцепту" для повідомлення означає:i) 16:00 за люксембурзьким часом у день доставки, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за люксембурзьким часом у Банківський день, абоii) 11:00 за люксембурзьким часом у наступний день, який є Банківським днем, якщо повідомлення доставлено після 14:00 за люксембурзьким часом у будь-який такий день чи доставлено в день, який не є Банківським днем."Прийнятий транш" означає Транш, який є належно прийнятим Позичальником відповідно до умов Пропозиції вибірки в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну Акцепту вибірки."Банківський день" означає день (інший, ніж субота чи неділя), у який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Люксембурзі."Угода" має значення, надане йому в пункті 6 декларативної частини."Кредит" має значення, надане йому в пункті 1.01 статті 1."Акцепт вибірки" означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником."Кінцевий термін Акцепту вибірки" означає дату й час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначені в ній."Пропозиція вибірки" означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному в додатку C.1."Середовище" означає настільки, наскільки це впливає на добробут людей, таке: a) фауну та флору; b) ґрунти, воду, повітря, клімат і ландшафт; c) культурну спадщину та антропогенне середовище, а також охоплює гігієну праці й техніку безпеки та соціальні наслідки Проекту."Законодавство з охорони навколишнього середовища" означає законодавство ЄС настільки, наскільки воно імплементоване в законодавство України або визначене Банком до дати цієї Угоди, національні нормативно-правові акти України, а також застосовні міжнародні договори, основною метою яких є збереження, захист або поліпшення середовища."EURIBOR" має значення, надане йому в додатку B."Остання дата використання Кредиту" означає 36 місяців з дати підписання цієї Угоди."Змінна ставка" означає змінну відсоткову ставку з фіксованим спредом, тобто річну відсоткову ставку, яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс або мінус Спред, установлений Банком для кожного наступного Базисного періоду Змінної ставки."Базисний період Змінної ставки" означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу, причому перший Базисний період Змінної ставки починається з дати вибірки Траншу."Транш зі Змінною ставкою" означає Транш."Подія дострокового погашення з компенсацією" означає подію дострокового погашення відповідно до підпункту 4.03A пункту 4.03 статті 4."Позика" означає загальну суму Траншів, що час від часу надаються Банком за цією Угодою (яка, для уникнення сумнівів, ніколи не перевищує суми Кредиту відповідно до пункту 1.01 статті 1)."Подія дестабілізації ринку" має значення, надане йому в підпункті 1.06B пункту 1.06 статті 1."Істотна несприятлива зміна" означає стосовно Позичальника будь-яку подію чи зміну становища, що впливає на Позичальника, яка, на думку Банку: 1) має істотний несприятливий вплив на спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи будь-які інші зобов'язання за цією Угодою; 2) має істотний несприятливий вплив на господарську діяльність, перспективи й фінансове становище Позичальника або 3) має несприятливий вплив на будь-яке забезпечення, надане Позичальником."Дата погашення" означає останню чи єдину дату погашення Траншу, зазначену відповідно до рубрики "bii" пункту 4.01 статті 4."Дата платежу" означає піврічні дати, зазначені в Пропозиції вибірки, або Дату погашення, за винятком того, що, якщо така дата не є Відповідним банківським днем, означає наступний день, якщо такий є, того самого календарного місяця, що й Відповідний банківський день, або, якщо немає, найближчий попередній день, який є Відповідним банківським днем, в усіх випадках з відповідним корегуванням відсотків, які належать до сплати згідно з пунктом 3.01 статті 3."Сума дострокового погашення" означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно з підпунктом 4.02A пункту 4.02 статті 4."Дата дострокового погашення" означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення."Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення від Позичальника із зазначенням, серед іншого, Суми дострокового погашення й Дати дострокового погашення відповідно до підпункту 4.02A пункту 4.02 статті 4."Проект" має значення, надане йому в пункті 1 декларативної частини."Відповідний банківський день" означає день, що є банківським днем відповідно до календаря робочих днів Транс'європейської автоматизованої експрес-системи валових розрахунків у реальному режимі часу (TARGET2)."Відповідна міжбанківська ставка" означає EURIBOR."Запланована дата вибірки" означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу згідно з підпунктом 1.02C пункту 1.02 статті 1."Забезпечення" та "Заставне право" означає будь-яку заставу нерухомості, право застави, речово-правове забезпечення зобов'язань, обтяження, переуступку, іпотеку або заставне право чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що має силу забезпечення."Спред" означає фіксований спред, який додається до Відповідної міжбанківської ставки (зі знаком плюс або мінус) та який визначається Банком і повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки."Технічний опис" має значення, надане йому в пункті 1 декларативної частини."Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або повинно бути здійснено за цією Угодою.З урахуванням зазначеного вище цією Угодою домовлено про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейський інвестиційний банк:

  1. "Поправка № 1 (Вилучення посилань на Грант Європейського Союзу в рамках підтримки інвестицій у водний сектор)Люксембург, 21 вересня 2011 року". Європейський інвестиційний банк. 2012 рікк
  2. Проектна угода між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) та Європейським інвестиційним банком "Європейські дороги України II""(Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" 27 травня 2011 року. Європейський інвестиційний банк. 2011 рікк
  3. Проектна угода між Європейським інвестиційним банком та Державною службою автомобільних доріг України (Україна - проект європейських доріг України) " Київ, 30 липня 2007 року" Офіційний переклад. Європейський інвестиційний банк. 2008 рікк