Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ 4.01 Фінансовий облік та фінансова звітність

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

(а) Позичальник має підтримувати процедури, вести облік, необхідний для того, щоб відобразити, у відповідності з міжнародно прийнятими стандартами бухгалтерського обліку, діяльність та фінансовий стан Позичальника та його дочірніх підприємств, у разі їх наявності, та достатній для контролю й протоколювання ходу виконання Проекту (включаючи витрати на нього та прибуток, який можна від нього отримати).

(б) починаючи з других шести місяців 1999 р., та не пізніше ніж через два (2) місяці після закінчення кожного шестимісячного періоду, Позичальник має подавати Банкові піврічні звіти, за формою та змістом задовільними для Банку, стосовно виконання обов'язків, викладених у Розділі 4.03 цієї Угоди, протягом попередніх шести (6) місяців, за які подається звітність.

(в) Позичальник повинен:

(i) не пізніше ніж 31 жовтня 1999 р.

призначити незалежних аудиторів, прийнятних для Банку, а після того постійно користуватися їхніми послугами доти, доки Позику, з усіма процентами та виплатами, накопиченими за цією Угодою, не буде повністю погашено;

(ii) піддавати свої записи, рахунки та фінансові документи (балансові звіти, звіти про доходи та витрати та ін.), включаючи ті, що стосуються Спеціального рахунку, а також записи, рахунки та фінансові документи своїх дочірніх підприємств за кожний фінансовий рік аудиту незалежними та прийнятними для Банку аудиторами відповідно до міжнародно прийнятих принципів аудиту та стандартів, що послідовно застосовуються;

(iii) починаючи з 1999 ФР, подавати до Банку, одразу після оформлення, проте ні в якому разі не пізніше ніж через шість (6) місяців після закінчення кожного фінансового року, (А) завірені копії своєї фінансової звітності за такий фінансовий рік, яку було піддано аудиту, відповідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, та (Б) аудиторський звіт, підготовлений вищезгаданими аудиторами в такому обсязі та до таких подробиць, яких Банк може обґрунтовано вимагати, (В) звіт про всі фінансові операції між Позичальником та кожним із його дочірніх та споріднених підприємств; та (Г) звіт вищезгаданих аудиторів стосовно того, чи відповідає Позичальник вимогам, викладеним у Розділі 4.03 цієї Угоди;

(iv) надати Банкові таку іншу інформацію стосовно записів, рахунків та фінансових звітів, а також їх аудитів, у міру того, як Банк регулярно та обґрунтовано вимагатиме їх;

(v) не пізніше ніж 1 жовтня кожного ФР, подавати Банкові звіт, за формою та змістом прийнятним для Банку, що має ґрунтуватися на обгрунтованих прогнозах і де має розглядатися ймовірність дотримання Позичальником протягом поточного та наступного фінансового років положень Розділу 4.03 Кредитної Угоди.

(г) Позичальник має надати Банкові не пізніше ніж через шість (6) місяців від дати завершення Проекту, звіт, згаданий у Розділі 4.04 (c) Стандартних умов ( 985_001 ), за формою та змістом, прийнятними для Банку ("Звіт про виконання проекту").

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м. Запоріжжі) між Європейським банком реконструкції та розвитку та Державним комунальним підприємством "Водоканал"м. Запоріжжя "Дата підписання: 21.05.99 р."Дата набуття чинності: 20.12.99 р.. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 4.01 Фінансовий облік та фінансова звітність