<<
>>

РОЗДІЛ 3 МЕДИЧНІ ФАХІВЦІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (OHMP)

Інформація актуальна на 22.09.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

MED.D.040 Вимоги до лікарів з авіаційної медицини

OHMP проводять авіаційно-медичне оцінювання бортпровідників за умови, що:

(a) уповноважений орган вважає, що національна система охорони здоров’я у державі може забезпечити відповідність вимогам цих Авіаційних правил;

(b) вони мають ліцензію для здійснення медичної практики та кваліфікацію у сфері авіаційної медицини згідно з чинним законодавством України; та

(c) вони отримали підготовку з авіаційної медицини в частині робочого середовища бортпровідників.

Директор департаменту льотної експлуатації

О.І.

Лісняк

Додаток Vдо Авіаційних правил України"Технічні вимоги та адміністративніпроцедури для льотних екіпажівцивільної авіації"(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК V (ANNEX V) СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ БОРТПРОВІДНИКІВ, ЯКИЙ ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО КОМЕРЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ ЧАСТИНА CC-PART CC

ПІДЧАСТИНА GEN (SUBPART GEN) ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

CC.GEN.001 Уповноважений орган

Для цілей цих Авіаційних правил уповноваженим органом, призначеним в Україні для видачі свідоцтв авіаційному персоналу та відповідних рейтингів, вважається уповноважений орган в галузі цивільної авіації України, до якого особа звертається із заявою про видачу свідоцтва бортпровідника.

CC.GEN.005 Сфера застосування

У цій частині визначаються вимоги до отримання свідоцтв бортпровідника, а також умови чинності таких свідоцтв та правила їх використання власниками.

CC.GEN.015 Заява про видачу свідоцтва бортпровідника

Заява про видачу свідоцтва бортпровідника подається за формою та в спосіб, які визначені уповноваженим органом.

CC.GEN.020 Мінімальний вік

Вік заявника на отримання свідоцтва бортпровідника повинен становити не менше ніж18 років.

CC.GEN.025 Права та умови користування ними

(a) Свідоцтво бортпровідника дає право на роботу під час виконання комерційних авіаперевезень на ПС.

(b) Бортпровідник може користуватися правами, наданими йому свідоцтвом, визначеними в пункті (а), тільки в разі, якщо він:

(1) є власником свідоцтва бортпровідника, як це визначено в СС.ССА.105; а також

(2) відповідає вимогам СС.GEN.030, CC.TRA.225, а також вимогам Part-MED.

CC.GEN.030 Вимоги щодо ведення документації

На виконання вимог, визначених в CC.GEN.025 (b), кожний власник свідоцтва зобов’язаний мати при собі та на вимогу пред’являти свідоцтво бортпровідника, перелік пройдених ним навчальних курсів та перевірок відповідно до типу ПС, на якому він виконує свої службові обов’язки, доки експлуатант, у якого працює бортпровідник, не візьме на себе функцію зберігання документів з гарантуванням можливості їх негайного надання на вимогу уповноваженого органу або власника свідоцтва.

ПІДЧАСТИНА ССА (SUBPART ССА) ОКРЕМІ ВИМОГИ ДО СВІДОЦТВА БОРТПРОВІДНИКА

СС.ССА.100 Видача свідоцтва бортпровідника

(a) Свідоцтво бортпровідника видається виключно тим заявникам, які склали іспит після завершення курсу початкової підготовки відповідно до вимог Part-СС.

(b) Свідоцтво бортпровідника видається:

(1) уповноваженим органом; та/або

(2) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

СС.ССА.105 Строк дії свідоцтва бортпровідника

Свідоцтво бортпровідника видається на необмежений строк та втрачає чинності тільки за таких умов:

(a) дія свідоцтва призупиняється або скасовується уповноваженим органом; або

(b) власник свідоцтва не скористався наданими свідоцтвом правами протягом останніх 60 місяців хоча б на одному типі ПС.

СС.ССА.110 Призупинення дії та скасування свідоцтва

(a) Якщо власник свідоцтва не виконує вимоги Part-СС, уповноважений орган має право призупинити дію його свідоцтва або скасувати його.

(b) У разі призупинення уповноваженим органом дії свідоцтва бортпровідника або його скасування власнику такого свідоцтва:

(1) повідомляється в письмовій формі про таке рішення, а також про його право на оскарження рішення відповідно до чинного законодавства України;

(2) забороняється користуватися правами, що надаються свідоцтвом бортпровідника;

(3) слід невідкладно повідомити про таке рішення експлуатанта (ів), які користуються його послугами; а також

(4) слід повернути свідоцтво відповідно до процедури, встановленої уповноваженим органом.

ПІДЧАСТИНА TRA (SUBPART TRA) ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА БОРТПРОВІДНИКА ТА ДО ЙОГО ВЛАСНИКІВ

CC.TRA.215 Організація підготовки

Передбачена Part-CC підготовка:

(a) організовується АТО або експлуатантами, що виконують комерційні авіаційні перевезення, та затверджується з цією метою уповноваженим органом;

(b) проводиться персоналом, що має необхідний досвід та рейтинг до проведення такої підготовки; а також

(c) проводиться відповідно до навчальної програми та плану занять, зазначених в документі, що затверджується уповноваженим органом.

CC.TRA.220 Початковий курс підготовки та іспити

(a) Кандидати на отримання свідоцтва бортпровідника повинні пройти курс початкової підготовки з ознайомлення з авіаційною тематикою та набуття достатніх загальних знань і базових вмінь, що вимагаються для виконання обов’язків та функцій, пов’язаних з безпекою пасажирів та польоту в ході штатних, позаштатних та аварійних ситуацій під час авіаперевезень.

(b) Програма початкового навчального курсу повинна обов’язково охоплювати елементи, наведені в Доповненні І до Part-CC, та включати теоретичну і практичну підготовку.

(c) Заявники на отримання свідоцтва бортпровідника повинні скласти іспит, який охоплює всі елементи навчальної програми, зазначені в пункті (b), за винятком питань CRM, результати якого мають свідчити про набуття ними рівня знань та вмінь, визначеного в пункті (а).

CC.TRA.225 Кваліфікація за типами або варіантами ПС

(a) Власники чинного свідоцтва бортпровідника мають право працювати на ПС тільки за умови, що вони є кваліфікованими відповідно до вимог Part-ORO.

(b) Для того щоб бути кваліфікованими для певного типу або варіанта ПС, власник свідоцтва:

(1) повинен відповідати вимогам щодо підготовки, проходження перевірок та підтвердження чинності свідоцтва, які належним чином охоплюють такі елементи, пов’язані з типом ПС, на якому працюватиме бортпровідник:

(i) підготовка для певного типу ПС, перепідготовка згідно з вимогами експлуатанта та ознайомлювальний курс;

(ii) підготовка з вивчення відмінностей;

(iii) періодична підготовка;

(2) повинен працювати протягом попередніх 6 місяців на ПС певного типу або перед поверненням на роботу на ПС певного типу пройти відповідний курс підвищення кваліфікації та перевірку знань і вмінь.

Доповнення 1до Додатка Vдо Авіаційних правил України"Технічні вимоги та адміністративніпроцедури для льотних екіпажівцивільної авіації"(пункт 1 розділу І)

ДОПОВНЕННЯ 1 ПОЧАТКОВИЙ КУРС НАВЧАННЯ ТА ІСПИТИ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Навчальна програма початкового курсу повинна обов’язково включати такі елементи:

1.

Загальні теоретичні знання у сфері авіації та вимоги законодавства, що стосуються обов’язків та функцій бортпровідників:

1) авіаційна термінологія, теорія польоту, розсаджування пасажирів, зона перевезення, метеорологія та наслідки забруднення поверхні ПС;

2) авіаційні регламенти, що стосуються бортпровідників, та роль уповноваженого органу;

3) обов’язки та функції бортпровідників під час перевезень та важливість невідкладного та дієвого реагування на позаштатні ситуації;

4) постійне підтримання знань, вмінь і фізичної форми для роботи в складі бортпровідників, включаючи питання обмежень польотного часу, перебування на чергуванні, а також вимоги щодо відпочинку;

5) важливість постійного поновлення документації та керівництв з внесенням відповідних змін, визначених експлуатантом;

6) важливість виконання бортпровідниками своїх обов’язків відповідно до керівництва щодо експлуатації експлуатанта;

7) важливість проведення передпольотного інструктажу бортпровідників та надання необхідної інформації з питань безпеки, яка стосується їхніх конкретних обов’язків; а також

8) важливість належного визначення обставин, за яких бортпровідники мають право та зобов’язані за власною ініціативою починати евакуацію та інші аварійні процедури.

2. Взаємодія

Під час навчальних заходів особлива увага має приділятися важливості ефективної комунікації між бортпровідниками та льотним екіпажем, включаючи прийоми спілкування, єдину мову і термінологію.

3. Вступний курс щодо людського фактора (HF) та управління ресурсами екіпажу (CRM).

До викладання цього курсу має обов’язково залучатися інструктор для бортпровідників з питань CRM. Навчальні теми повинні розглядатися докладно та включати:

1) загальні питання: людський фактор в авіації, загальні вказівки щодо принципів та цілей CRM, поведінки людини та її обмежень;

2) стосовно кожного окремого члена складу бортпровідників: знання психології особи, суб’єктивна помилка та надійність, особиста позиція та поведінка, самооцінка, стрес та контроль стресу, втома та пильність, впевненість в собі, знання обстановки, набуття та обробка інформації.

4.

Робота з пасажирами та спостереження за салоном:

1) важливість правильного розміщення пасажирів з урахуванням маси та балансу ПС, особливих категорій пасажирів та необхідності розташовувати пасажирів міцної статури біля аварійних виходів;

2) правила, що стосуються безпечного розташування багажу та екіпіровки в салоні, а також ризик імовірної загрози від цих предметів безпеці пасажирів у салоні або створення перешкод для доступу до аварійного обладнання та виходів чи ризик пошкодження їх такими предметами;

3) поради щодо розпізнавання та контролю тих пасажирів, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, агресії або ж набувають такого стану;

4) заходи безпеки, яких слід вживати в разі перевезення тварин в пасажирському салоні;

5) обов’язки, які необхідно виконати в разі потрапляння в турбулентність, включаючи контроль пасажирського салону; а також

6) методи мотивації пасажирів та управління потоком пасажирів, необхідні для прискорення аварійної евакуації.

5. Авіамедичні аспекти та надання першої допомоги:

1) загальні інструкції щодо авіамедичних аспектів та боротьби за виживання;

2) психологічні аспекти перебування в польоті з окремим наголосом на кисневому голоді, вимогах щодо забезпечення киснем, порушеннях функції євстахієвих труб та баротравмах;

3) базові правила надання першої допомоги, включаючи допомогу в разі:

(a) висотної хвороби;

(b) порушень роботи шлунково-кишкового тракту;

(c) гіпервентиляції;

(d) опіків;

(e) поранень;

(f) непритомності; а також

(g) переламів та травм м’яких тканин;

4) гострі медичні стани в польоті та відповідна перша допомога, з обов’язковим охопленням випадків:

(a) астми;

(b) стресу та алергічних реакцій;

(c) шокового стану;

(d) діабетичних нападів;

(e) нападу ядухи;

(f) нападу епілепсії;

(g) настання пологів;

(h) удару; а також

(i) серцевого нападу;

5) застосування належного обладнання, включаючи кисневу подушку, аптечку першої допомоги та аптечку невідкладної допомоги та їхній вміст;

6) практичне заняття з серцево-легеневої реанімації індивідуально з кожним бортпровідником з використанням спеціального манекена, враховуючи характеристики середовища у ПС; а також

7) здоров’я та гігієна в польоті, включаючи:

(a) гігієну на борту ПС;

(b) ризик контакту з носіями інфекційних захворювань та засоби зменшення такого ризику;

(c) поводження з медичними відходами;

(d) дезінсекція ПС;

(e) дії в разі смерті людини на борту; а також

(f) контроль власної пильності, психологічні ефекти втоми, фізіологія сну, серцевий ритм та зміни годинних поясів.

6.

Небезпечні предмети згідно з технічними інструкціями ІСАО.

7. Загальні аспекти безпеки в авіації.

8. Підготовка з питань боротьби з вогнем та задимленням:

1) негайне реагування бортпровідників на позаштатні ситуації, пов’язані з появою вогню та диму, і, зокрема, на важливості виявлення джерела вогню;

2) важливість негайного інформування льотного екіпажу, а також вжиття конкретних заходів, необхідних для координації дій і надання допомоги в разі виявлення вогню та диму;

3) необхідність періодичної і частої перевірки потенційно пожежонебезпечних ділянок, включаючи туалети та відповідні датчики диму;

4) класифікація пожеж та належні види речовин для їх гасіння, а також процедури в конкретних ситуаціях боротьби з вогнем;

5) прийоми застосування засобів гасіння, наслідки неправильного їх вибору та використання в замкненому просторі, включаючи практичні заняття з боротьби з вогнем, а також з вдягання та використання індивідуальних засобів захисту від диму, які застосовуються в авіації; а також

6) загальні процедури роботи наземних аварійних служб на аеродромах.

9. Підготовка з виживання:

1) принципи виживання в несприятливому середовищі (наприклад: полярні умови, пустеля, джунглі, морське середовище); а також

2) підготовка з виживання у воді, включаючи практичні заняття з вдягання та використання індивідуальних плаваючих засобів у воді та з використання надувних аварійних плотів або аналогічних засобів з проведенням таких занять у воді.

Директор департаменту льотної експлуатації

О.І. Лісняк

Додаток VIдо Авіаційних правил України"Технічні вимоги та адміністративніпроцедури для льотних екіпажівцивільної авіації"(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК VI (ANNEX VI) УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН - СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУВАННЯ ЧАСТИНА ARA - PART ARA

(з доповненнями)

Директор департаменту льотної експлуатації

О.І. Лісняк

Додаток VIIдо Авіаційних правил України"Технічні вимоги та адміністративніпроцедури для льотних екіпажівцивільної авіації"(пункт 1 розділу І)

ДОДАТОК VII (ANNEX VII) ОРГАНІЗАЦІЇ - СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУВАННЯ (Рart ORA) ЧАСТИНА ORA-PART ORA

ПІДЧАСТИНА GEN ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

<< | >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 20.07.2017 № 565 "Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації""Набрання чинності відбудеться 01.01.2018. Державіаслужба України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗДІЛ 3 МЕДИЧНІ ФАХІВЦІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (OHMP)

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -