<<
>>

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інформація актуальна на 22.09.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ORA.ATO.100 Сфера застосування

У цьому розділі встановлюються вимоги, яких повинні дотримуватись організації, що проводять підготовку претендентів на отримання свідоцтва пілота, а також, пов’язаних з ним рейтингів та сертифікатів.

ORA.ATO.105 Подання заяви

(a) Особи, що подають заяву про отримання сертифіката затвердженої навчальної організації (АТО), зобов’язані надати уповноваженому органу:

(1) такі відомості:

(і) найменування та місце знаходження навчальної організації;

(іі) дата запланованого початку діяльності;

(ііі) дані про особу та кваліфікацію керівника з підготовки (НТ), інструкторів-пілотів, інструкторів з роботи на льотних тренажерах та інструкторів для викладання теоретичної частини;

(іv) найменування та місце знаходження аеродромів та робочих майданчиків, на яких буде проводитись підготовка;

(v) перелік ПС, що будуть експлуатуватися з навчальною метою, включаючи їхню групу, клас або тип, реєстраційні дані, дані про власників та категорію свідоцтва про льотну придатність;

(vi) список льотних тренажерів (FSTD), якщо такі існують, якими навчальна організація планує користуватися;

(vii) тип підготовки, яку планує надавати навчальна організація, та відповідної навчальної програми; а також

(2) керівництва щодо експлуатації та навчання.

(b) Організації з підготовки до льотних випробувань.

Незалежно від змісту пунктів (а) підпунктів (1) (iv) та (v), організації з підготовки до льотних випробувань подати тільки такі відомості:

(1) найменування та місце знаходження основних аеродромів та/або робочих майданчиків, на яких буде проводитись підготовка; а також

(2) список типів або категорій літальних апаратів, що будуть використовуватись для підготовки до льотних випробувань.

(c) У разі подання заяви про внесення змін до сертифіката, заявники зобов’язані надавати уповноваженому органу відповідні частини зазначених відомостей та документації, про яку йдеться в пункті (а).

ORA.ATO.110 Вимоги до персоналу

(a) Має бути призначений керівник з підготовки (НТ).

Керівник з підготовки повинен мати значний досвід інструкторської роботи на напрямками, що є актуальними для підготовки, яку проводить АТО, а також навички керівної роботи.

(b) До обов’язків керівника підготовки належать:

(1) забезпечення відповідності підготовки, що проводиться, положенням Part-FCL, а в разі коли йдеться про підготовку до льотних випробувань - визначення відповідності вимогам Рart-21, а також навчальної програми;

(2) забезпечення достатнього обсягу навчання на ПС або на FSTD, а також обсягу теоретичної підготовки; а також

(3) відстеження успішності навчання кожного окремого кандидата.

(c) Викладачі теоретичної частини повинні:

(1) мати практичний досвід роботи в авіації за напрямками, що є необхідними для тематики навчання, а також пройти курс підготовки з прийомів викладання; або

(2) мати попередній досвід викладання теоретичних курсів, а також теоретичний досвід з тематики, яку такий інструктор буде викладати.

(d) Пілоти-інструктори та інструктори з навчання на тренажерах повинні мати кваліфікацію, передбачену Рart-FCL в частині, яка стосується підготовки, що вони проводять.

ORA.ATO.120 Ведення документації

Протягом не менше ніж 3 років після завершення курсу підготовки вимагається зберігання таких документів:

(a) докладні відомості про наземну, льотну підготовку кожного слухача та практичну підготовку на тренажерах та ПС;

(b) докладні та періодичні звіти інструкторів про хід підготовки, включаючи оцінки слухачів, а також відомості про промежні льотні перевірки прогресивні тести та іспити під час проходження теоретичної підготовки; а також

(c) відомості про свідоцтва та пов’язані з ними рейтинги та сертифікати та дозволи, надані студентам, включаючи строк дії медичних сертифікатів та рейтингів.

ORA.ATO.125 Навчальні програми

(a) Навчальні програми мають розроблятись для кожного окремого виду навчального курсу.

(b) Навчальна програма повинна відповідати вимогам Рart-FCL, а в разі якщо йдеться про підготовку до льотних випробувань - вимогам Рart-21.

ORA.ATO.130 Керівництво щодо навчання та керівництво щодо експлуатації

(a) АТО зобов’язана розробити та виконувати керівництво щодо навчання та керівництво щодо експлуатації, які містять інформацію та вказівки, за допомогою яких персонал виконує свої обов’язки, а кандидати отримують настанови щодо способів виконання вимог навчального курсу.

(b) АТО зобов’язана надавати своєму персоналу, а також у разі потреби слухачам інформацію, що міститься в керівництві щодо навчання, у керівництві щодо експлуатації та в узгодженій документації АТО.

(c) У разі якщо АТО проводить підготовку до льотних випробувань, керівництво щодо експлуатації повинно відповідати вимогам до керівництв щодо льотних випробувань, як це визначено в Рart-21.

(d) У керівництві щодо експлуатації мають бути визначені схеми обмеження льотного часу для інструкторів-пілотів, включаючи максимальну кількість льотних годин, максимальну кількість годин перебування на льотному чергуванні та мінімальний час відпочинку між періодами виконання інструкторських обов’язків відповідно до Рart-ORO.

ORA.ATO.135 Навчальні ПС та FSTD

(a) АТО повинна мати парк тренувальних ПС або FSTD, що відповідає обсягу навчальних курсів, які проводить така організація.

(b) АТО має право проводити навчання на FSTD тільки за таких умов:

(1) специфікації FSTD відповідають навчальній програмі;

(2) FSTD, що використовуються, відповідають вимогам Рart-FCL;

(3) у разі використання комплексних пілотажних тренажерів (FFS) FFS адекватно моделює відповідний тип ПС;

(4) організація запровадила систему, яка дає змогу ефективно відстежувати зміни у FSTD, а також відсутність наслідків таких змін для адекватності навчальної програми.

(с) Якщо ПС, що використовується для перевірки навичок, належить до іншого типу, ніж FFS, який використовувався для підготовки до візуальних польотів, максимальна сума кредитів повинна бути обмежена кредитами, що надаються FNPT ІІ для літаків та FNPT ІІ/ІІІ для вертольотів у рамках відповідної навчальної програми.

(d) Організації з підготовки пілотів-випробувачів ПС, що використовується для підготовки до льотних випробувань, повинні бути укомплектовані всіма приладами для льотних випробувань відповідно до цілей підготовки.

ORA.ATO.140 Аеродроми та робочі майданчики

У разі проведення льотної підготовки на ПС АТО зобов’язана використовувати аеродроми або робочі майданчики, які мають належні структури та характеристики, що дають змогу проводити належну підготовку з маневрування, враховуючи особливості курсу підготовки, а також категорії і типу ПС, що використовується.

ORA.ATO.145 Умови допуску до підготовки

(a) АТО зобов’язана дбати про те, щоб слухачі відповідали всім попереднім умовам допуску до підготовки, визначеним в Part-MED, Part-FCL, а також визначеним відповідно до Рart-21.

(b) У разі якщо АТО проводить підготовку до льотних випробувань, слухачі повинні відповідати всім попереднім вимогам допуску до підготовки, визначеним в Рart-21.

ORA.ATO.150 Підготовка в інших країнах

Якщо АТО має дозвіл на проведення підготовки для отримання рейтингу польотів за приладами (IR) в інших країнах:

(a) навчальна програма повинна передбачати акліматизаційні польоти в Україні, перш ніж пілот проходитиме перевірку навичок для отримання рейтингу польотів за приладами; а також

(b) перевірка навичок для отримання рейтингу польотів за приладами повинна проводитися вУкраїні.

<< | >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 20.07.2017 № 565 "Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації""Набрання чинності відбудеться 01.01.2018. Державіаслужба України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -