>>

Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами " від 31 березня 2006 року"Міжнародне спостереження за виборами одержало широке визнання в усьому світі. Воно проводиться міжурядовими й міжнародними неурядовими організаціями й асоціаціями з метою забезпечення об'єктивної і точної оцінки характеру виборчого процесу в інтересах населення країни, в якій вони проводяться, і в ім'я міжнародного співтовариства. У зв'язку з цим багато що залежить від забезпечення авторитетності міжнародного спостереження за виборами, і всі учасники міжнародної місії зі спостереження за виборами, включаючи спостерігачів з довгостроковими й короткостроковими повноваженнями, членів делегацій з оцінки, спеціалізовані групи зі спостереження та керівників місії, повинні підписати цей Кодекс поведінки та дотримуватись його положень.. АОВЦСЄ. 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Кодекс 

поведінки міжнародних спостерігачів за виборами

           від 31 березня 2006 року 

   Міжнародне спостереження за виборами одержало широке визнання 

в усьому світі. Воно проводиться міжурядовими й міжнародними

неурядовими організаціями й асоціаціями з метою забезпечення

об'єктивної і точної оцінки характеру виборчого процесу в

інтересах населення країни, в якій вони проводяться, і в ім'я

міжнародного співтовариства. У зв'язку з цим багато що залежить

від забезпечення авторитетності міжнародного спостереження за

виборами, і всі учасники міжнародної місії зі спостереження за

виборами, включаючи спостерігачів з довгостроковими й

короткостроковими повноваженнями, членів делегацій з оцінки,

спеціалізовані групи зі спостереження та керівників місії, повинні

підписати цей Кодекс поведінки та дотримуватись його положень.

      Повага до суверенних прав і міжнародних норм 

у галузі прав людини

   Вибори - це виявлення суверенних прав, що належать населенню 

країни, вільне волевиявлення якого покладено в основу повноважень

і легітимності уряду. Права громадян обирати й бути обраними в

ході періодичних, дійсно демократичних виборів - це визнані

міжнародною спільнотою права людини, і вони вимагають здійснення

низки основних прав і свобод. Спостерігачі за виборами зобов'язані

поважати суверенітет країни перебування, а також права людини й

основні свободи її населення.

   Повага до законів країни та повноважень виборчих органів 

   Спостерігачі зобов'язані поважати закони країни перебування 

та повноваження органів, на які покладена відповідальність за

керівництво процесом виборів. Спостерігачі зобов'язані

дотримуватись будь-яких правомірних розпоряджень, що надходять від

урядових органів, органів безпеки й виборчих органів країни.

Спостерігачі також зобов'язані виявляти повагу до посадових осіб

виборчих органів та інших представників національних органів

влади. Спостерігачі зобов'язані виявляти випадки, коли закони,

положення або дії посадових осіб уряду й/або виборчих органів

створюють зайві труднощі або перешкоди для здійснення пов'язаних з

виборами прав, гарантованих законом, конституцією або чинними

міжнародними угодами.

     Повага організаційної єдності міжнародної місії 

зі спостереження за виборами

   Спостерігачі зобов'язані поважати й оберігати організаційну 

єдність міжнародної місії зі спостереження за виборами. Зокрема,

дотримуватись положень цього Кодексу поведінки, будь-яких

інструкцій у письмовому вигляді (таких, як коло повноважень,

директиви й керівні принципи) та будь-яких усних вказівок, що

надходять від керівництва місії зі спостереження. Спостерігачі

зобов'язані: відвідувати всі необхідні інструктажі, які

проводяться місією зі спостереження, навчальні курси й наради за

підсумками роботи; знайомитися з виборчими законами, правилами та

іншим відповідним законодавством за вказівкою місії зі

спостереження; ретельно дотримуватися методів, які застосовує

місія зі спостереження.

Спостерігачі зобов'язані також повідомляти

керівництво місії зі спостереження про будь-які конфлікти

інтересів, які можуть у них виникати, про будь-які відомі їм

випадки недостойної поведінки інших спостерігачів, які входять до

складу місії.

   Неодмінне дотримання суворої політичної неупередженості 

   Спостерігачі зобов'язані неодмінно  дотримуватися  суворої 

політичної неупередженості у країні перебування, зокрема в

позаробочий час. Вони зобов'язані утримуватися від висловлення або

прояву будь-якої упередженості або прихильності щодо національних

органів влади, політичних партій, кандидатів, винесених на

референдум питань або будь-якого спірного питання в рамках процесу

виборів. Спостерігачі також повинні утримуватися від будь-якої

діяльності, що може бути обґрунтовано сприйнята як надання

переваги одному з учасників політичної боротьби в країні

перебування або як намагання забезпечити йому більш вигідне

становище, і, зокрема, утримуватися від носіння або виставляння

напоказ будь-яких символів, квітів чи гасел, що свідчать про певну

прихильність, а також від прийняття будь-яких дарунків від

учасників політичної боротьби.

         Неперешкоджання процесу виборів 

   Спостерігачі зобов'язані не чинити перешкод процесу виборів 

на жодному з його етапів, включаючи передвиборні процеси,

голосування, підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків

голосування та процеси, що слідують за ними. Спостерігачі можуть,

якщо це тільки не заборонено законом, на місцях доводити до відома

посадових осіб виборчих органів порушення, випадки фальсифікацій

або істотні проблеми, і повинні робити це, не створюючи зайвих

перешкод. Спостерігачі можуть звертатися із запитаннями до

посадових осіб виборчих органів, представників політичних партій

та інших спостерігачів на виборчих дільницях і можуть відповідати

на запитання про їхню власну діяльність за тієї умови, що їх дії

не перешкоджатимуть процесу виборів. Під час відповідей на

запитання спостерігачі не повинні прагнути до керівництва процесом

виборів. Спостерігачі можуть ставити запитання виборцям і

відповідати на їхні запитання, але не можуть просити їх сказати,

за кого з кандидатів, за яку партію або за яку з позицій з

питання, винесеного на референдум, вони проголосували.

        Пред'явлення належного посвідчення 

   Спостерігачі можуть  носити на видному місці посвідчення 

особи, надане їм місією зі спостереження за виборами, а також

посвідчення, якого вимагають національні органи влади, і

зобов'язані пред'являти його офіційним особам виборчих органів та

інших зацікавлених представників національних органів влади на

їхнє прохання.

       Забезпечення точності спостереження та 

професіоналізму під час оголошення висновків

   Спостерігачі зобов'язані забезпечувати точність усіх своїх 

спостережень. Спостереження повинні бути всеосяжними,

забезпечувати облік як позитивних, так і негативних факторів,

розмежовувати суттєві й несуттєві фактори та виявляти характерні

риси, які можуть істотно вплинути на якість виборчого процесу.

Судження спостерігачів мають виходити з дотримання найвищих вимог

до точності інформації та об'єктивності аналізу із зазначенням

відмінностей між суб'єктивними посиланнями та об'єктивними

фактами. Спостерігачі зобов'язані базувати свої висновки на

фактичному матеріалі, який підлягає перевірці, і не робити

передчасних висновків. Спостерігачі зобов'язані також належно

вести документований облік інформації про місця, де вони проводили

спостереження, його результати, а також іншої важливої інформації

відповідно до вимог місії зі спостереження за виборами, й

зобов'язані передавати таку документацію місії.

   Утримання від висловлення зауважень перед громадськістю 

або засобами масової інформації до опублікування заяви місії

   Спостерігачі зобов'язані  утримуватися  від  висловлення 

будь-яких особистих зауважень відповідно до своїх спостережень або

висновків представникам засобів масової інформації або

громадськості до того, як місія зі спостереження за виборами

виступить із заявою, якщо тільки вони не отримали конкретних

повноважень на це від її керівництва. Спостерігачі можуть давати

роз'яснення з питання щодо характеру місії зі спостереження, її

діяльності та інших питань, які місія зі спостереження вважатиме

доречними, і повинні рекомендувати співробітникам засобів масової

інформації або інших зацікавлених осіб звертатися до осіб,

спеціально призначених для цього місією зі спостереження.

    Співробітництво з іншими спостерігачами за виборами 

   Спостерігачі повинні бути інформовані про інші місії зі 

спостереження за виборами, як міжнародні, так і національні, і

зобов'язані співробітничати з ними відповідно до вказівок

керівництва місії зі спостереження за виборами.

      Забезпечення належної особистої поведінки 

   Спостерігачі зобов'язані  дотримуватися належної особистої 

поведінки та з повагою ставитися до оточуючих, поважати культуру

та звичаї країни перебування, виявляти розсудливість в особистих

стосунках і постійно, зокрема й у неробочий час, звіряти свою

поведінку з найвищим рівнем професіоналізму.

        Порушення цього Кодексу поведінки 

   У випадку виникнення проблем, пов'язаних із порушенням цього 

Кодексу поведінки, місія зі спостереження за виборами проводить

відповідне розслідування. Якщо буде встановлено, що мало місце

серйозне порушення, то спостерігач, який його вчинив, може бути

позбавлений своєї акредитації або бути виключений зі складу місії

зі спостереження за виборами. Прийняття таких рішень є винятковою

компетенцією керівництва місії зі спостереження за виборами.

    Зобов'язання дотримуватися цього Кодексу поведінки 

   Кожен учасник цієї місії зі спостереження за виборами повинен 

ознайомитися з текстом цього Кодексу поведінки й повинен поставити

свій підпис під зобов'язанням його дотримуватися.

          Зобов'язання, що супроводжує 

               КОДЕКС 

поведінки міжнародних

спостерігачів за виборами

   "Я прочитав та ознайомився з текстом Кодексу  поведінки 

міжнародних спостерігачів за виборами, що був наданий мені місією

зі спостереження за виборами. Цим зобов'язуюся, що дотримуватимуся

Кодексу поведінки і що вся моя діяльність як спостерігача за

виборами здійснюватиметься у повній відповідності до нього. У мене

немає конфлікту інтересів, ні політичних, ні економічних, ні

інших, котрі б могли вплинути на мою здатність бути безстороннім

спостерігачем за виборами й дотримуватися Кодексу поведінки.

   Я незмінне зберігатиму свою політичну неупередженість. Я 

виноситиму свої судження, дотримуючись найвищих вимог до точності

інформації та об'єктивності аналізу із розмежуванням суб'єктивних

посилань і об'єктивних фактів, обґрунтовуючи всі свої висновки на

фактичному перевіреному матеріалі.

   Я не  чинитиму  перешкод  процесу виборів. Я поважатиму 

національні закони та повноваження посадових осіб виборчих органів

і з повагою ставитимусь до виборчого та інших національних органів

влади. Я поважатиму й заохочуватиму права людини й основні свободи

населення країни. Я дотримуватимусь належної особистої поведінки

та з повагою ставитимусь до інших, зокрема поважатиму культуру та

звичаї країни перебування, проявлятиму здоровий глузд в особистих

стосунках і постійно, зокрема й у неробочий час, звірятиму свою

поведінку з найвищим рівнем професіоналізму.

   Я захищатиму  організаційну єдність міжнародної місії зі 

спостереження за виборами та керуватимусь її інструкціями. Я

відвідуватиму всі інструктажі, навчальні курси та наради за

підсумками роботи, участі в яких вимагає місія зі спостереження за

виборами, братиму участь у підготовці її заяв і доповідей у

випадку надходження відповідного прохання. Я утримуватимусь від

висловлення своїх особистих зауважень, спостережень чи висновків у

засобах масової інформації, або для громадськості до того, як

місія зі спостереження за виборами виступить із заявою, якщо

тільки я не одержу конкретних повноважень на це від її

керівництва".

                              Підпис 

Ім'я та прізвище

Дата

Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами

Кодекс; АОВЦСЄ від 31.03.2006

Підписання від 31.03.2006

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/884_002

Законодавство України

станом на 15.04.2023

поточна редакція


Публікації документа

 • Вісник Центральної виборчої комісії від 2006 — 2006 р., № 3

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

АОВЦСЄ:

 1. Декларація принципів міжнародного спостереження за виборами "Схвалено Виконавчою Радою Асоціації організаторів виборів"країн Центральної та Східної Європи (АОВЦСЄ) 31 березня 2006 року та рекомендовано до підписання країнами - членами Асоціації. АОВЦСЄ. 2006 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -