>>

Оскільки стаття 1 (2) Регламенту стосовно ліквідації контролю та формальних процедур, які застосовуються до салону та відсіку для багажу осіб, які здійснюють переліт чи поїздку морем між країнами Співтовариства, встановлює, що її застосування не завдає шкоди перевіркам виконання заборон чи обмежень, встановлених державами-членами, за умови їхньої відповідності трьом Договорам про створення Європейського Співтовариства; оскільки, в цьому контексті, перевірки, що необ

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Оскільки вимагається певний період часу для проведення необхідних заходів, щоб пом'якшити як соціальні наслідки у відповідних секторах, так і регіональні труднощі, зокрема, у прикордонних регіонах, які можуть виникати в результаті скасування податків на ввезення та звільнення від податків на експорт у торгівлі між державами-членами; оскільки для цього державам-членам потрібно мати дозвіл на період часу, що закінчується 30 червня 1999 року, на звільнення товарів, які постачаються, у межах, встановлених магазинами, звільненими від податку (tax-free), у контексті пасажирського повітряного чи морського руху між державами-членами;

Оскільки дрібні виробники вина можуть бути звільнені від певних вимог згідно з загальними домовленостями про акцизний збір;

Оскільки, нарешті, Директива Ради 77/799/ЄЕС від 19 грудня 1977 року стосовно взаємної допомоги компетентних органів держав-членів у сфері прямого оподаткування та податку на добавлену вартість (4) має бути змінена для поширення її положень з метою охоплення акцизних зборів.

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

_______________ (4) OJ N C 336, 27.12.1977.

p. 15. Директива, в останній раз змінена Директивою 79/1070/ЄЕС (OJ N L 321, 27.12.1979. p. 8).

| >>
Законодавчий акт: Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Оскільки стаття 1 (2) Регламенту стосовно ліквідації контролю та формальних процедур, які застосовуються до салону та відсіку для багажу осіб, які здійснюють переліт чи поїздку морем між країнами Співтовариства, встановлює, що її застосування не завдає шкоди перевіркам виконання заборон чи обмежень, встановлених державами-членами, за умови їхньої відповідності трьом Договорам про створення Європейського Співтовариства; оскільки, в цьому контексті, перевірки, що необ