Розділ I

Загальні положення

<< | >>
Законодавчий акт: Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року "Зміни та доповнення:"Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124), 1992

= завантажити законодавчий акт =

Розділ I

 1. i) Розділ 5.02, Розділ 10.04, Розділ 10.05 та Розділ 10.07 Загальних Умов не беруться до уваги; і
 2. Розділ 6.01. Наведена нижче подія визначається як додаткова умова до ефективного виконання цієї Угоди в межах Розділу 12.01 (c) документа "Загальні умови": а саме, що аудитори були відібрані згідно з положеннями Розділу II Додатка 4 до цієї Угоди для проведення аудиту рахунків Проекту відповідно до Розділу 4.01 (b) даної Угоди.
 3. Розділ 5.01. Наведена далі подія визначається як умова набуття чинності Грантом траст-фонду ВЕФ у значенні, передбаченому Розділом 12.01 (c) документа "Загальні умови", а саме, що Реципієнт згідно з положеннями Розділу II Додаткової статті 3 до цієї Угоди призначив аудиторів для цього проекту.
 4. Розділ 13.05. Особам, які не є Посадовими особами та Працівниками Банку і які запрошені Банком до Постійного Представництва з офіційними цілями, надаватимуться імунітети, звільнення та привілеї, передбачені цією Статтею, без змін, за винятком пункту (iii) Розділу 13.01 та Розділу 13.03 цієї Статті.
 5. Розділ 13.05. Особам, які не є Посадовими особами та іншими працівниками Банку і які запрошені Банком до Постійного представництва в офіційних справах, надаватимуться імунітети, звільнення та привілеї, передбачені цією статтею, без змін, за винятком пункту "iii" розділу 13.01 та розділу 13.03 цієї статті.
 6. Посилання на інструкції з визначення справедливої вартості, наведені у параграфах 11.27 - 11.32, містяться і в інших розділах цього МСФЗ, включаючи Розділ 12, Розділ 14, Розділ 15 та Розділ 16 "Інвестиційна нерухомість". При застосуванні цих інструкцій до активів, на які поширюється дія цих розділів, посилання на звичайні чи привілейовані акції в цьому параграфі слід вважати таким, що охоплює всі активи, які підпадають під дію цих розділів.
 7. Розділ 3.03. Цим Позичальник і Банк погоджуються, що зобов'язання, викладені у Розділах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 та 9.09 Загальних умов (що стосуються страхування, використання товарів та послуг, планів та графіків, обліку та звітності, використання та придбання землі, відповідно) виконуватиме ЛВК згідно з Розділом 2.06 Угоди про впровадження Проекту.
 8. Розділ 3.04. Банк та Позичальник погоджуються, що зобов'язання, визначені в Розділах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 та 9.09 документа "Загальні умови" (відносно, відповідно, страхування, використання товарів та послуг, планів, графіків, звітних документів та звітностей, експлуатації та придбання землі) здійснюються Київенерго відповідно до Розділу 2.04 Угоди про виконання Проекту.
 9. Розділ 3.04. Банк і Позичальник цим погоджуються, що зобов'язання щодо Проекту, визначені в Розділах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 та 9.09 "Загальних умов" (стосовно, відповідно, страхування, використання товарів і послуг, планів та графіків, записів та звітів, матеріально-технічного забезпечення та придбання землі), виконує УФСІ згідно з Розділом 2.03 Угоди про виконання проекту.
 10. Розділ 5.02. Згідно з Розділом 7.01 (k) Загальних Умов, визначаються такі додаткові події:
 11. (3) Незважаючи на Розділ 2.02(ж)(II)(2), у випадку, якщо Позичальник не обирає "Y" і "Z" на протязі періоду, що починається з моменту набуття чинності Кредитної Угоди і закінчується 5 травня 1998 року у відповідності до Розділу 9.01 Стандартних термінів та умов, транш Б має відповідати умовам змінної процентної ставки згідно з Розділом 2.02(ж)(II)(1).
 12. Розділ 3.04. Отже, Банк і Позичальник погоджуються, що зобов'язання, викладені в розділах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 та 9.09 Загальних умов (пов'язані зі страхуванням, використанням товарів та послуг, з планами й графіками, документацією й звітністю, технічним обслуговуванням і, відповідно, придбанням землі) стосовно частин B й C Проекту, здійснюватимуться Комунальними підприємствами та Муніципалітетами відповідно до положень розділу 2.03 Угоди
 13. Розділ 5.02. Відповідно до Розділу 7.01(k) "Загальних умов" визначаються такі Додаткові події: