Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

34. Стаття 26 (3) включає в себе детальний перелік осіб, які не можуть бути членами окружних виборчих дільниць або територіальних виборчих дільниць. Вона забороняє бути членом виборчої комісії особам, що скоїли навмисний злочин. Це обмеження має надзвичайно широкий характер і не є пропорціональним, як і у випадку з пасивним виборчим правом. Повинно приділити увагу змінам в цьому розділі, які відображатимуть зв'язок між типом і тяжкістю скоєного злочину та обов'язками

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

35. Статтею 26 (6) передбачено, що "Особа може бути призначена на посаду голови, заступника голови або секретаря окружної виборчої дільниці тільки за умовою, якщо він/вона пройшла підготовку для керівників окружних виборчих комісій, організовану ЦВК." Крім того, секретар повинен володіти державною мовою на рівні, необхідному для ведення протоколів окружних виборчих дільниць.

Це є позитивними змінами, втім, через це положення виникає низка питань, на приклад, як обираються кандидати на підготовку, та коли оголошується розклад цих навчань.

36. Позитивним є те, що було вилучено положення, що зобов'язувало окружні виборчі комісії сприяти організації зустрічей з кандидатами в рамках виборчої кампанії.

37. Формування ЦВК регулюється окремим Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ). Законопроект передбачає політичну систему висування кандидатів на посади до виборчих комісій більш низького рівня. Позитивним є те, що перелік партій, які можуть висувати кандидатів до виборчих комісій, було розширено, для того, щоб включити усі політичні партії, а не тільки ті, що висунули своїх кандидатів на вибори або тільки ті, що представлені в парламенті. Кандидатури до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці вносить МЗС України.

38. В статтях, які стосуються формування дільничних та окружних виборчих комісій, не зазначені спеціальні умови для досягнення гендерної рівності. Отже, слід визначити такі спеціальні умови.

39. Окружні виборчі комісії формуються ЦВК і чисельність їх має становити від 12 до 18 осіб. Дільничні виборчі комісії формуються окружними виборчими комісіями у складі: 10-18 осіб для малих виборчих комісій, 14-20 осіб для середніх виборчих комісій та 18-24 для великих виборчих комісій.

Якщо можливо, то слід розглянути можливість скоротити встановлену верхню межу чисельності складу окружних виборчих комісій, а також верхню та нижню межу чисельності складу дільничних виборчих комісій для того, щоб досягти узгодженості діяльності комісій. Це сприятиме покращенню роботи дільничних та окружних виборчих комісій та вирішенню питання переповнення у дільничних виборчих комісіях у день виборів, особливо беручи до уваги велику кількість виборців на деяких виборчих дільницях та обмеження розмірів цих дільниць(11).

---------------

(11) Дивіться статтю 82(3), територія невеликих виборчих дільниць має бути не менше 50 кв.м, територія середніх дільничних виборчих комісій має бути не менше 75 кв.м, територія великих дільничних виборчих комісій має бути не менше 90 кв.м.

40. Кожна партія, яка висуває кандидатів на членство в дільничні та окружні виборчі комісії, має право на пропорційну частку на керівні посади (статті 27 (9 та 10) та 28 (10 та 11). Частка керівних посад для кожної партії залежить від співвідношення членів комісій, обраних з кандидатів, які висуваються партіями. Детальна процедура розподілення керівних посад серед партій має визначатися ЦВК. Позитивним є те, що законопроект передбачає встановлення приблизної рівності територіального розподілення керівних посад серед партій.

41. Під час висування кандидатур на посади до дільничних та окружних виборчих комісій, партії мають надати інформацію про кандидата на цю посаду, а саме: володіння ним державною мовою, данні про його освіту, професію, досвід роботи, а також підтвердження того, що він пройшов обов'язковий курс підготовки в ЦВК (стаття 26). Зазначене передбачає, що існують певні критерії для обрання кандидатів на посади до виборчих комісій. Якщо це так, то вони повинні чітко зазначатися в законі.

42. Відповідно до статей 30 та 31 (7) виборчі комісії більш високого рівня уповноважені скликати засідання для представників виборчих комісій більш низького рівня. Це може бути зроблене на підставі письмової заяви третини від складу комісії. Стаття 33 (5) визначає, що кворум досягається за присутності щонайменше половини від складу виборчої комісії. Згідно з пунктом 10, рішення на засіданнях приймаються в ході "відкритого голосування більшістю від присутніх". Поєднання цих двох положень може призвести до зловживань, оскільки існує можливість прийняття рішень меншістю від складу членів комісії.

<< | >>
Законодавчий акт: Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України"" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ)" Страсбург, 17 жовтня 2011 року. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

34. Стаття 26 (3) включає в себе детальний перелік осіб, які не можуть бути членами окружних виборчих дільниць або територіальних виборчих дільниць. Вона забороняє бути членом виборчої комісії особам, що скоїли навмисний злочин. Це обмеження має надзвичайно широкий характер і не є пропорціональним, як і у випадку з пасивним виборчим правом. Повинно приділити увагу змінам в цьому розділі, які відображатимуть зв'язок між типом і тяжкістю скоєного злочину та обов'язками