Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України"" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ)" Страсбург, 17 жовтня 2011 року. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) Страсбург, 17 жовтня 2011 року Прийнятий Радою за демократичні вибори на 38-му засіданні (Венеція, 13 жовтня 2011) та Венеціанською Комісією на 88-ій пленарній сесії (Венеція, 14-15 жовтня 2011) на основі коментарів, які надали Срджан Дарманович (член венеціанської комісії від Чорногорії) Айварс Ендзінс (член Венеціанської комісії від Латвії) Дон Біссон (юридичний експерт ОБСЄ/БДІПЛ) Неофіційний переклад I. Вступ 1. 23 червня 2011 року міністр юстиції України О.Лавринович звернувся до Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ з проханням надати коментарі щодо тексту проекту Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Doc. CDL/REF (2011) 034) - тут й надалі - "законопроект". 2. Законопроект було підготовлено Робочої групою з реформування та кодифікації виборчої законодавчої бази з метою її приведення у відповідність з демократичними стандартами в рамках виконання Указу Президента від 2 листопада 2010 року (Указ Президента України N 1004/2010 ( 1004/2010 ) "Про Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори"). До складу Робочої групи увійшли представники різних державних інституцій, парламентарі, представники громадянського суспільства, науковці, українські правники та експерти з конституційного права. Запрошення на участь в засіданнях робочої групи також направлялися міжнародним експертам. 3. Цей попередній проект висновку базується на неофіційному перекладі законопроекту англійською, який було представлено українською владою. Розглянутий переклад містить 114 статей на 174 сторінках. Цей спільний висновок не може гарантувати точності перекладу, що розглядався, зокрема в частині нумерування розділів, статей та пунктів. На будь-яку правову оцінку законів, текст яких перекладено, може вплинути інтерпретація, яка склалася в ході перекладу. 4. Раніш дані спільні висновки Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ(1), а також чисельні звіти про хід виборів та виборчого процесу від попередніх місій спостерігачів за виборами ОБСЄ/БДІПЛ в Україні(2) створюють хороше підґрунтя для розуміння розвитку виборчого законодавства в Україні. Законопроект інкорпорує деякі попередні рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії, однак, в деяких сферах законопроект може бути покращено.--------------- (1) Всі спільні висновки ОБСЄ/БДІПЛ і Венеціанської комісії щодо нормативно-правової бази України можна знайти на сайтах: http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine і http://www.venice. coe.int/countries/ukraine. (2) Всі звіти, представлені місією спостерігачами на виборах від ОБСЄ/ODIHR, можна знайти на сайті: http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine. 5. Цей висновок також має читатися у поєднанні з такими документами: - Документ щодо Копенгагенської зустрічі Конференції з людського виміру Наради з безпеки та співробітництва в Європі ( 994_082 ) (29 червня 1990 року). - Кодекс належної практики у виборчих справах. Настанови та пояснювальні записки, ухвалені Венеціанською комісією на її 52-ій сесії (Венеція, 18-19 жовтня 2002 року), CDL-AD (2002)023rev. - Попередні оцінки та спільні висновки ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії. - Остаточні звіти місії спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ на виборах, про які зазначено вище. 6. Попередній проект висновку (CDL (2011) 059prov) було підготовлено у вересні 2011 року та надіслано у Міністерство юстиції України напередодні візиту в Україну доповідачів та експертів. Делегація Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ перебувала в Україні у період з 21 по 23 вересня 2011 року та провела зустрічі з паном Лавриновичем, групою експертів з робочої групи, що відповідає за розробку законопроекту про парламентські вибори, представниками політичних партій, громадянського суспільства та міжнародних організацій, а також посольств в Україні. Велика кількість пунктів, що обговорювалися протягом візиту, була інкорпорована у цей текст. На основі інформації, отриманої від різних осіб в Україні, були додатково розглянуті деякі положення законопроекту. Протягом візиту органи влади були проінформовані про те, що проект попереднього оцінки висновку буде змінено на основі обговорень в Києві. 7. Протягом зустрічей з Міністром юстиції, представниками Міністерства юстиції та Адміністрації Президента, делегацію проінформували про те, що велика кількість рекомендацій проекту попереднього висновку будуть враховані робочою групою з реформування виборчої законодавчої бази. 8. Цей висновок не містить коментарів щодо законодавчого процесу, який призвів до розробки цього законопроекту. Однак, є встановлений принцип, що законодавство, яке регулює фундаментальні права, такі як право на чесні та вільні вибори, має ухвалюватися відкрито після публічних дебатів і за широкої підтримки з тим, щоб забезпечити впевненість та довіру до виборчих процесів. При розробці закону про вибори особливо важливим є широкий консенсус щодо основних норм, оскільки закон про вибори не повинен надавати переваги інтересам однієї політичної партії Процес широких публічних консультацій сприяє довірі громадськості до результатів виборів. 9. Проте протягом зустрічей з представниками деяких політичних партій та громадянського суспільства в Києві, делегації Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ повідомили про те, що початковому етапу роботи над законопроектом бракувало прозорості та залучення у процес інших сторін. Велика кількість співрозмовників вказували на те, що рішення щодо системи виборів, прохідного порогу та заборони виборчих блоків ухвалювалися однобічно більшістю без будь-якого обговорення з опозиційними партіями та громадянським суспільством. Представники партій та громадянського суспільства стали запрошуватися на наступні наради робочої групи після втручання з боку міжнародної спільноти та були в змозі запропонувати свої думки та пропозиції, що стосувалися деяких технічних аспектів законопроекту. Такий підхід, як видається, серйозно підриває впевненість великої частки українського суспільства у процесі виборів за один рік до парламентських виборів(3).--------------- (3) Див. пункт 58 Кодекс належної практики у виборчих справах Венеціанської комісії Ради Європи, який зазначає, що "законодавство про вибори повинно користуватися певною стабільністю, що захищатиме його від політичних маніпуляції з боку партії" та пункт 64 так само, відповідно до якого "повинно подбати про те, щоб не тільки уникнути маніпуляцій на користь партії, що знаходиться при владі, але й навіть самої видимості маніпуляції". 10. Цей висновок надається з метою допомогти українські владі, політичним партіям та громадянському суспільству в їх зусиллях розробити надійну та адекватну законодавчу базу для демократичних виборів. 11. Цей висновок був ухвалений Радою за демократичні вибори на її 38-му ... засіданні (Венеція, 13 жовтня 2011) та Венеціанською комісією на її 88-ій пленарній сесії (Венеція, 14-15 жовтня 2011). II. Резюме 12. Цей законопроект стосується лише виборів до парламенту України і як такий він не відповідає положенням резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи N 1755 ( 994_a19 ) (параграф 7.1.1) від 10 жовтня 2010 року і довгостроковим рекомендаціям Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо того, що всі правила, які регулюють вибори, мають бути кодифіковані в єдиний виборчий кодекс для того, щоб гарантувати уніфікованість процедур, які застосовуються на виборах всіх рівнів(4). Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ шкодують про те, що робоча група не дослухалася їхньої поради ґрунтувати свою роботу на проекті Виборчого кодексу, підготовленого робочою групою Верховної Ради у 2010 році, який отримав позитивну оцінку Венеціанської комісії в її висновку ( 994_a39 ), ухваленому у грудні 2010 року(5). Тим не менш, цей законопроект також є спробою покращити чинний закон про вибори до парламенту України ( 1665-15 ) і містить позитивні аспекти, які мають бути застосовані до виборів всіх рівнів в Україні.--------------- (4) Дивіться Остаточний звіт щодо результатів президентських виборів-2010, представлений місією спостерігачів на виборах від ОБСЄ/БДІПЛ, с. 27 на сайті: http://www.osce.org/odihr/elections/ ukraine/67844. Дивіться також Спільний висновок Венеціанської комісії/ОБСЄ/БДІПЛ щодо Закону України "Про вибори народних депутатів в Україні" ( 1665-15 ), грудень 2005 р.; висновок щодо законодавчих положень щодо дострокових виборів в Україні, червень 2007 р. (Документ CDL-AD (2005) 002, переглянутий) на сайті: http://www.venice.coe.int/countries/ukraine. Як зазначено у цьому висновку, прийняття Виборчого кодексу сприятиме стабілізації виборчого законодавства згідно з рекомендаціями, що містяться в Кодексі належної практики у виборчих справах. (5) Див. документ CDL-AD (2010) 047, Висновок щодо проекту Виборчого кодексу Верховної Ради України ( 994_a39 ) - ухвалений Радою за демократичні вибори на її 35-му засіданні (Венеція, 16 грудня 2010 року) та Венеціанською комісією на її 85-й сесії (Венеція, 17-18 грудня 2010 року). 13. Незважаючи на те, що законопроект інкорпорував цілу низку попередніх рекомендацій як Венеціанської комісії, так й ОБСЄ/БДІПЛ, деякі сфери законопроекту мають бути покращені при перегляді і внесенні в нього решти поправок, які містяться в попередніх звітах та оцінках. 14. Законопроект передбачає в деталях регулювання парламентських виборів в Україні і намагається попередити більшість непередбачених випадків, які могли б виникнути під час виборчого періоду. Текст законопроекту іноді є занадто деталізованим і занадто складним, що може створити проблеми з його розумінням та імплементацією виборчими комісіями. 15. До позитивних змін в законопроекті можна віднести: - ЗМІ надається необмежений доступ до всіх публічних заходів та подій, які мають відношення до виборів, засідань виборчих комісій, приміщень виборчих дільниць в день виборів. - Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії (ОВК) до того, як обійняти свою посаду, мають в обов'язковому порядку пройти підготовку, яку проводить Центральна виборча комісія (ЦВК). - Члени комісій, які не погоджуються з рішенням, мають два дні для того, щоб надати свої письмові коментарі, які додаються до протоколу. - Законопроект скасовує положення, які надавали партіям, що висунули члена виборчої комісії, необмежене право відкликати цього члена комісії без жодних підстав. - Право дільничних виборчих комісій (ДВК) вносити додаткових виборців до списку виборців в день вибору скасовується. Виборці можуть бути включені у виборчі списки лише на підставі рішення суду. - Можливість участі у виборах незалежних кандидатів. - На відміну від попередніх законів, цей законопроект не містить положень, які дозволяють подавати скаргу лише до виборчої комісії вищого рівня або до суду. 16. Однак, в цьому законопроекті залишилися невирішеними ціла низка питань, які порушувалися в попередніх звітах Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ, а також в спільних оцінках ОБСЄ/БДІПЛ. Слід приділити увагу тому, щоб включити ці рекомендації в законопроект, перш ніж він буде переданий на розгляд парламенту. До цих питань належить: - Обмеження права висувати свою кандидатуру для будь-якої особи, яку було засуджено за навмисний злочин незалежно від тяжкості скоєного злочину, що суперечить зобов'язанням ОБСЄ, чисельним рекомендаціям Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ у виборчій сфері, належній практиці та іншим міжнародним стандартам. Венеціанській комісії та ОБСЄ/БДІПЛ відомо, що таке обмеження ґрунтується на положеннях статті 76 Конституції України ( 254к/96-ВР ), але сподіваються, що ця проблема буде розглянута при перегляді Конституції. - Відсутність чітких критеріїв та термінів для визначення меж виборчих округів. - Відсутність чіткого визначення можливості оспорювання результатів виборів. - Відсутність надання до і після виборів повної інформації про джерела фінансування кампанії та суми фінансових внесків, а також про статті і суми видатків в рамках кампанії. Також не передбачено незалежного моніторингу фінансування політичних партій та виборчих кампаній. Законопроект також не передбачає ефективних пропорціональних та стримуючих санкцій за порушення положень щодо фінансування виборчих кампаній. - Кінцеві терміни реєстрації кандидатів у виборчих округах. - Скасування права партій формувати виборчі блоки. - Певні положення законопроекту обмежують свободу слова, що суперечить зобов'язанням ОБСЄ, рекомендаціям та оцінкам Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ й іншим міжнародним стандартам. - Максимальну кількість виборців, які можуть голосувати на виборчій дільниці, збережено на рівні 2,5 тисячі осіб. - Спостерігачам дозволяється "вживати всіх необхідних заходів для припинення незаконних дій протягом голосування та підрахунку голосів на ДВК". - Дві або більша кількість міжнародних груп спостерігачів, які прагнуть скоординувати свою діяльність мають отримати відповідне попереднє схвалення ЦВК. - Члени дільничних виборчих комісій мають підписувати виборчий бюлетень перед наданням його виборцю для визнання його дійсним. - Проект містить положення, що дозволяють дільничним виборчим комісіям оголошувати результати недійсними на основі довільних стандартів недопустимих зловживань, які можуть становити прийнятний рівень фальсифікації. 17. Головною причиною для занепокоєння, висловленою під час візиту, є брак консультацій з опозиційними партіями та громадянським суспільством щодо змінення виборчої системи, встановлення прохідного бар'єру та заборона блоків. Впровадження цих фундаментальних змін у виборчу систему без широкого громадського обговорення та консультацій може поставити під загрозу легітимність законопроекту незважаючи на те, яким чином він імплементуватиметься (див. вищезазначений п. 9). 18. В рамках цього спільного висновку Венеціанська комісія та Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів і прав людини надають на розгляд органів влади України відповідні рекомендації у підтримку їхніх зусиль для вдосконалення виборчого законодавства та приведення його у відповідність із зобов'язаннями в рамках ОБСЄ та міжнародними стандартами. Проте потрібно бути наголошено на тому, що на додаток до подальших змін у виборче законодавство, для забезпечення проведення виборів у відповідності з міжнародними стандартами необхідна повна та ефективна імплементація закону. III. Коментарі до тексту законопроекту 19. Законопроект запроваджує нову виборчу систему для проведення парламентських виборів в Україні. З моменту проголошення незалежності України в 1991 році парламентська виборча система неодноразово змінювалася: - До 1998 року всі депутати обиралися в одномандатних округах. - В 1998 році було запроваджено змішану систему, за якої половина з 450 депутатів обиралася за пропорційним представництвом, а інша половина - в одномандатних округах. - В 2004 році було запроваджено систему пропорційного представництв за партійними списками з використанням закритих списків. Вона застосовувалася в ході чергових парламентських виборів в 2006 році та в ході дострокових парламентських виборів в 2007 році. 20. Після дострокових виборів в 2007 році у питанні можливого вдосконалення виборчої системи України влада України долучилася до діалогу з різними міжнародними інституціями, включаючи Парламентську асамблею Ради Європи, Венеціанську Комісію, та ОБСЄ/БДІПЛ. В ході обговорень стосовно виборчої реформи Венеціанська комісія запропонувала запровадити пропорційну систему на основі множинних регіональних округів, що могло усунути недоліки як пропорційної системи за одномандатними округами, так і змішаної системи, що застосовувалася на виборах в 1998 та 2002 роках. Парламентська асамблея Ради Європи в своїй Резолюції N 1755 ( 994_a19 ) від 2010 року (параграф 7.1.1) надала рекомендації, що "виборча реформа має передбачати не тільки прийняття нового виборчого кодексу, але також запровадження нової виборчої системи, і повторює свою рекомендацію щодо необхідності запровадження виборчої системи, яка складається з пропорційної системи на основі відкритих списків та множинних регіональних виборчих округів". 21. Законопроект являє собою повернення до змішаної виборчої системи, яка застосовувалася в Україні в 1998 та 2002 роках. Законопроект передбачає запровадження змішаної пропорційно-мажоритарної виборчої системи, згідно з якою половина депутатів має обиратися за списками політичних партій в єдиному загальнодержавному окрузі, а інша половина має обиратися в одномандатних округах (в один раунд). 22. Такі часті зміни виборчої системи не сприяють стабільності нормативної бази в сфері виборчого права та виборчої системи загалом. Обрання виборчої системи є суверенним правом кожної держави; однак, вона має обиратися та погоджуватися в рамках широких та відкритих обговорень а парламенті за участю всіх політичних сил. Оскільки законопроект знову запроваджує систему, яка використовувалася протягом парламентських виборів 1998 та 2002 років, в ньому мають враховуватися недоліки виборчого процесу, виявлені національними та міжнародними експертами і спостерігачами в ході означених виборів(6). Зміна системи не має сприйматися такою, що підриває довіру виборців, політичних партій та громадянського суспільства до виборчого процесу.--------------- (6) На жаль, вибори до місцевих органів, організовані у 2010 році на основі змішаної системи, як видається, повторюють усі ті ж проблеми, що були виявлені у 1998 та 2002 роках. A. Основоположні принципи... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ):

 1. "МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Верховним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні". Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2014 рікк
 2. "МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні". Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2014 рікк
 3. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ)". Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2012 рікк
 4. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Энергетическое сотрудничество"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая Астанинскую декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2008 года в части, касающейся важности энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и энергосбережения,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 5. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ "Воссоединение разделенной Европы"" (Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке)" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 6. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Налоговые гавани"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Напоминая об ущербе, наносимом экономике государств-участников существованием налоговых гаваней, а именно о:. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 7. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии ""Зона свободной торговли в Средиземноморском регионе"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 8. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Свобода выражения мнений в Интернете"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подтверждая основное право человека, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека ( 995_015 ) и в Международном пакте о гражданских и политических правах ( 995_043 ), на свободу выражения убеждений, включающую право беспрепятственно придерживаться своих убеждений и искать, получать и распространять информацию и идеи во всех формах независимо от государственных границ и любыми средствами,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 9. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, включающий военно-политическое, экономическое, экологическое и человеческое измерения,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 10. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Защита несопровождаемых несовершеннолетних лиц и борьба с попрошайничеством среди детей"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подчеркивая, что одним из основополагающих принципов Хельсинского Заключительного акта ( 994_055 ) и Парижской хартии ( 995_058 ) является защита прав человека, которая неизменно занимает центральное место в работе Парламентской ассамблеи,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 11. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Материнская смертность"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Признавая, что в Уставе Всемирной организации здравоохранения ( 995_599 ) отмечается, что: "обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человек",. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 12. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Наблюдение за выборами"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая обязательство всех государств-участников приглашать наблюдателей ОБСЕ в соответствии с документом Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года ( 994_082 ),. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 13. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Противостояние новым вызовам в области безопасности"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года" ГЛАВА I. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 14. Обращение Международной конференции "Уроки Второй мировой войны и Холокоста" к Парламентской ассамблее ОБСЕ " (Берлин, 15-17 декабря 2009 года)"Мы, участники Международной конференции "Уроки Второй мировой войны и Холокоста", выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием 3 июля 2009 года Парламентской ассамблеей ОБСЕ Резолюции "Воссоединение разделенной Европы. Поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке"( 975_013 ).. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 15. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Сотрудничество в целях обеспечения исполнения приговоров по уголовным делам"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Признавая, что Конвенция Совета Европы от 21 марта 1983 года о передаче осужденных лиц ( 994_025 ), ратифицированная государствами - членами Европейского союза, предусматривает передачу для отбытия оставшейся части наказания только в государство гражданства осужденного лица и только с согласия упомянутого государства и государств-сторон,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 16. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Запрет Европейского Союза на товары из тюленя"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, включающий военно-политическое, экономическое, экологическое и человеческое измерения, закрепленный, в частности, в Хельсинском Заключительном акте 1975 года ( 994_055 ), Венском документе 1989 года ( 994_081 ), Копенгагенском документе 1990 года ( 994_082 ) и Хельсинском документе 1992 года ( 994_078 ),. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 17. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Мораторий на смертную казнь и меры на пути к ее отмене"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Ссылаясь на резолюцию об отмене смертной казни, принятую в Париже на десятой ежегодной сессии в июле 2001 года,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 18. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Антисемитизм"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подтверждая обязательства, принятые государствами-участниками на предыдущих конференциях ОБСЕ в Вене (2003 год), Берлине (2004 год), Брюсселе (2004 год) и Кордове (2005 год) в отношении юридических, политических и просветительских мер по борьбе с антисемитизмом,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 19. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Повышение роли ОБСЕ в обеспечении свободы мнений и их свободного выражения"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Напоминая и вновь подтверждая, что свобода слова является одним из основных и международно признанных прав человека и базовых элементов демократического общества и что наличие свободных, независимых и плюралистичных средств массовой информации представляет собой необходимое условие существования свободного и открытого общества и подотчетной ему системы правления, о чем сказано в Копенгагенском документе 1997 года,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 20. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Руководящие принципы оказания помощи и содействия беженцам"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Принимая во внимание, что Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев представляет собой международную инстанцию, ответственную за обеспечение защиты и материальной помощи беженцам во всем мире на международном уровне во взаимодействии с затрагиваемыми государствами,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк