Завантажити Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України"" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ)" Страсбург, 17 жовтня 2011 року

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

23. Стаття 2(5) визначає положення, які гарантують участь у виборчому процесі та рівність прав і можливостей кандидатів і політичних партій. Стаття 11 визначає основоположні принципи, на основі яких має засновуватися виборчий процес, та є всебічною. Вона містить імперативне положення про те, що ставлення до політичних партій і кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, установ і організацій та державних посадо
25. Стаття 9(4) забороняє всім громадянам, засудженим за скоєння навмисного злочину, бути призначеними або обраними до парламенту, окрім випадків скасування вироку. Це позбавляє пасивних виборчих прав у зв'язку із засудженням за вчинення навмисного злочину, незалежно від характеру або тяжкості вчиненого злочину. Обмеження виборчих прав загальних категорій громадян без врахування конкретних фактів, що стосуються кожної конкретної особи, не відповідає загальн
34. Стаття 26 (3) включає в себе детальний перелік осіб, які не можуть бути членами окружних виборчих дільниць або територіальних виборчих дільниць. Вона забороняє бути членом виборчої комісії особам, що скоїли навмисний злочин. Це обмеження має надзвичайно широкий характер і не є пропорціональним, як і у випадку з пасивним виборчим правом. Повинно приділити увагу змінам в цьому розділі, які відображатимуть зв'язок між типом і тяжкістю скоєного злочину та обов'язками
43. Стаття 33 (6) та (7) містить позитивні вимоги, а саме всі члени виборчих комісій повинні отримувати повідомлення про час, місце та порядок денний засідань принаймні за день до них, і в будь-якому випадку вони повинні отримати необхідну документацію до початку засідання.
45. Стаття 34 дозволяє представникам партій бути присутніми на засіданнях центральної виборчої комісій з правом дорадчого голосу. Вона також містить список осіб, які можуть бути присутні на засіданнях центральної виборчої комісії без дозволу, до складу якого входять кандидати та їх довірені особи, офіційні місцеві та міжнародні спостерігачі, а також представники засобів масової інформації. Стаття також роз'яснює, що ті ж самі особи мають право бути присутніми без дозволу
51. Стаття 37(10) передбачає звільнення голови, заступника голови чи секретаря окружної чи дільничної виборчої комісії, якщо вони не виконують покладені на них обов'язки, і дві третини членів відповідної комісії подають вмотивоване подання про їхнє звільнення до виборчої комісії, яка утворила цю окружну чи дільничну виборчу комісію. Рекомендується встановити чіткі критерії, на основі яких керівництво виборчих комісій може бути звільнене, щоб не допустити пор
63. Стаття 48(9) забороняє здійснення будь-яких виплат з поточних рахунків кандидатів після 15:00 у переддень виборів. Це може виявитися занадто суворим обмеженням, оскільки кандидати повинні мати час на оплату усіх рахунків, які можуть надійти після встановленого часу. Було б більш правильним заборонити будь-які нові витрати чи сплату нових рахунків, пов'язаних з проведенням передвиборчої кампанії, які були здійснені після встановленого кінцевого терміну.
66. Два пункти (Стаття 47, пункти 2 і 4) вимагають, щоб плата членам виборчих комісій була не нижчою, ніж середня заробітна плата, яку вони отримують на основному місці роботи, і щоб плата, яку отримують члени виборчих комісій не могла стати причиною скасування чи скорочення виплат по безробіттю чи соціальних пільг, включаючи пенсійні виплати.
72. Стаття 63 (2) передбачає, що інформація яка міститься в документах, що надається до Центральної виборчої комісії під час реєстрації кандидатів, повинна бути відкритою та доступною громадськості, але не уточнює, яким саме шляхом вона стає відкритою громадськості. Слід ретельно розглянути пропозицію щодо публікації документів на веб-сайті Центральної виборчої комісії.
82. Стаття 66 (2) передбачає, що засоби масової інформації мають намагатися отримувати інформацію про події, пов'язані з виборами, яку мають намір оприлюднити, з двох або більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам. Це положення, яке застосовується до засобів масової інформації, є незвичним, оскільки стосується тільки інформації, пов'язаної з виборами. Питання інформаційних джерел засобів масової інформації повинне краще регулюватися законом про телерадіомовлення і
85. Стаття 70 передбачає, що кандидати мають право використовувати засоби масової інформації державної і комунальної форм власності для передвиборчої агітації. Стаття 71 передбачає надання ефірного часу для передвиборчої агітації теле- і радіостанціями державної і комунальної форм власності між 19 та 22 годинами. Положення в нинішньому законі щодо визначення певної кількості ефірного часу, який надається кандидатам державними та комунальними теле- і радіостан
88. Стаття 73(18) забороняє проводити кампанію в зарубіжних засобах масової інформації, що працюють на території України, та в засобах масової інформації, зареєстрованих в Україні, в яких частка зарубіжної власності становить більше 50%. Це передбачає, що кандидатам забороняється виступати з заявами в рамках кампанії або розміщувати передвиборчу агітацію, націлену на українських виборців закордоном, таким чином, обмежуючи здатність кандидатів охопити виборців, які мешкають
89. Стаття 67 проекту закону зменшує період заборони, під час якого ЗМІ не можуть публікувати опитування громадської думки, від 15 до 10 днів. Це є позитивним кроком, що відповідає попередній рекомендації Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ. Однак, слід розглянути подальше зменшення періоду заборони оприлюднення результатів опитування громадської думки(17).
91. Стаття 73(12) дає партіям і кандидатам право на відповідь, якщо вони вважають, що інформація, оприлюднена телерадіоорганізацією - "недостовірна". Хоча право на відповідь може бути позитивним інструментом для того, щоб дозволити кандидатам чи партіям реагувати на критичні зауваження, які вони вважають безпідставними, це положення необхідно уточнити. Немає чіткого визначення того, що розуміється під "недостовірною", отже, телерадіоорганізація і суд не б
(18) Стаття 1, 10 і 11 конвенції ( 995_004 ).
96. Стаття 76 визначає офіційних спостерігачів як офіційних спостерігачів від партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах, неурядових організацій, іноземних держав та міжнародних організацій. Позитивним кроком є те, що з проекту закону була усунута вимога щодо того, щоб неурядова організація, перш ніж мати змогу направляти спостерігачів, вже була зареєстрована протягом певного періоду часу.
101. Стаття 78(6)(4) надає право офіційним спостерігачам робити фото- та відеозйомку, аудіо- та відеозаписи процесу голосування, не порушуючи при цьому таємниці голосування. Доречними будуть більш детальні правила, що дозволяють лише обмежене використання камер для забезпечення прозорості процесу.
105. Стаття 84(3) підтримує існуючу вимогу того, що член дільничної виборчої комісії, який вручає бюлетень виборцю, повинен підписати бюлетень для того, щоб він став дійсним. Попередні спільні висновки пропонували, щоб ця вимога була скасована, поки не буде сформульована законна підстава відносно безпеки або таємності бюлетеня задля її збереження. В ході попередніх виборів бюлетені були визнані недійсними через відсутність підпису на них члена дільничної виборчої коміс
111. В той час, як Стаття 85.11 вимагає від кожної ДВК підготувати звітні документи із зазначенням кількості бюлетенів, виданих членами ДВК, відповідальними за голосування за місцем перебування, та імен цих членів, немає жодної вказівки щодо кількості бюлетенів, що мають бути видані. Такі вказівки мають бути надані. В ідеалі, ця кількість має охоплювати всіх виборців, зареєстрованих у відповідному "витягу із списку виборців", а також невелику визначену кількість з
118. Стаття 97(3) встановлює 5-ти відсотковий прохідний бар'єр для партій для участі у подальшому розподілі мандатів в загальнодержавному окрузі. Це є підвищенням цього показника порівняно з 3%, які встановлені діючим законом. Причини такого підвищення є незрозумілими. Прохідний бар'єр обчислюється відповідно до кількості виборців, які беруть участь у виборах. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ рекомендують, щоб цей прохідний бар'єр розподілу парламентськ

Завантажити інші законодавчі акти Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ):

 1. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). "МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Верховним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні" - 2014 год
 2. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). "МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні" - 2014 год
 3. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ)" - 2012 год
 4. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Энергетическое сотрудничество"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая Астанинскую декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2008 года в части, касающейся важности энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и энергосбережения, - 2009 год
 5. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ "Воссоединение разделенной Европы"" (Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке)" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года - 2009 год
 6. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Налоговые гавани"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Напоминая об ущербе, наносимом экономике государств-участников существованием налоговых гаваней, а именно о: - 2009 год
 7. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии ""Зона свободной торговли в Средиземноморском регионе"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года - 2009 год
 8. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Свобода выражения мнений в Интернете"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подтверждая основное право человека, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека ( 995_015 ) и в Международном пакте о гражданских и политических правах ( 995_043 ), на свободу выражения убеждений, включающую право беспрепятственно придерживаться своих убеждений и искать, получать и распространять информацию и идеи во всех формах независимо от государственных границ и любыми средствами, - 2009 год
 9. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, включающий военно-политическое, экономическое, экологическое и человеческое измерения, - 2009 год
 10. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Защита несопровождаемых несовершеннолетних лиц и борьба с попрошайничеством среди детей"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подчеркивая, что одним из основополагающих принципов Хельсинского Заключительного акта ( 994_055 ) и Парижской хартии ( 995_058 ) является защита прав человека, которая неизменно занимает центральное место в работе Парламентской ассамблеи, - 2009 год
 11. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Материнская смертность"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Признавая, что в Уставе Всемирной организации здравоохранения ( 995_599 ) отмечается, что: "обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человек", - 2009 год
 12. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Наблюдение за выборами"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая обязательство всех государств-участников приглашать наблюдателей ОБСЕ в соответствии с документом Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года ( 994_082 ), - 2009 год
 13. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Противостояние новым вызовам в области безопасности"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года" ГЛАВА I - 2009 год
 14. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Обращение Международной конференции "Уроки Второй мировой войны и Холокоста" к Парламентской ассамблее ОБСЕ " (Берлин, 15-17 декабря 2009 года)"Мы, участники Международной конференции "Уроки Второй мировой войны и Холокоста", выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием 3 июля 2009 года Парламентской ассамблеей ОБСЕ Резолюции "Воссоединение разделенной Европы. Поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке"( 975_013 ). - 2009 год
 15. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Сотрудничество в целях обеспечения исполнения приговоров по уголовным делам"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Признавая, что Конвенция Совета Европы от 21 марта 1983 года о передаче осужденных лиц ( 994_025 ), ратифицированная государствами - членами Европейского союза, предусматривает передачу для отбытия оставшейся части наказания только в государство гражданства осужденного лица и только с согласия упомянутого государства и государств-сторон, - 2009 год
 16. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Запрет Европейского Союза на товары из тюленя"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, включающий военно-политическое, экономическое, экологическое и человеческое измерения, закрепленный, в частности, в Хельсинском Заключительном акте 1975 года ( 994_055 ), Венском документе 1989 года ( 994_081 ), Копенгагенском документе 1990 года ( 994_082 ) и Хельсинском документе 1992 года ( 994_078 ), - 2009 год
 17. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Мораторий на смертную казнь и меры на пути к ее отмене"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Ссылаясь на резолюцию об отмене смертной казни, принятую в Париже на десятой ежегодной сессии в июле 2001 года, - 2009 год
 18. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Антисемитизм"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подтверждая обязательства, принятые государствами-участниками на предыдущих конференциях ОБСЕ в Вене (2003 год), Берлине (2004 год), Брюсселе (2004 год) и Кордове (2005 год) в отношении юридических, политических и просветительских мер по борьбе с антисемитизмом, - 2009 год
 19. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Повышение роли ОБСЕ в обеспечении свободы мнений и их свободного выражения"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Напоминая и вновь подтверждая, что свобода слова является одним из основных и международно признанных прав человека и базовых элементов демократического общества и что наличие свободных, независимых и плюралистичных средств массовой информации представляет собой необходимое условие существования свободного и открытого общества и подотчетной ему системы правления, о чем сказано в Копенгагенском документе 1997 года, - 2009 год
 20. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Руководящие принципы оказания помощи и содействия беженцам"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Принимая во внимание, что Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев представляет собой международную инстанцию, ответственную за обеспечение защиты и материальной помощи беженцам во всем мире на международном уровне во взаимодействии с затрагиваемыми государствами, - 2009 год