<<
>>

Стаття 5

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Моніторинг надійності постачання

Держави-члени забезпечують моніторинг проблем надійності постачання. Якщо держави-члени вважають за доцільне, вони можуть делегувати це завдання регулятивним органам, про які йде мова у Статті 25(1).

Цей моніторинг, зокрема, охоплює питання балансу попиту та пропозиції на національному ринку, рівень очікуваного майбутнього попиту та наявні поставки, прогнозовані додаткові потужності, що заплановані або знаходяться на стадії будівництва, і якість та рівень технічного обслуговування мереж, а також заходи, направлені на покриття пікових навантажень та компенсацію недовиконання об'ємів постачання одним або кількома постачальниками. Компетентні органи не пізніше 31 липня кожного року публікують звіт, в якому наводяться конкретні дані, отримані в результаті моніторингу згаданих питань, а також будь-які заходи, що були вжиті або заплановані для розв'язання виявлених проблем, та направляють цей звіт до Комісії.

<< | >>
Законодавчий акт: Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС " Брюссель, 26 червня 2003 року"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейський Союз. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 5