Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Резолюція N 63-3 Щодо нової моделі доходів та нової структури видатків " { Поправку прийнято згідно із Законом N 1218-VI ( 1218-17 ) від 01.04.2009 }" Офіційний переклад. Міжнародний валютний фонд. 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

             Резолюція N 63-3 

Щодо нової моделі доходів

та нової структури видатків

{ Поправку прийнято згідно із Законом

N 1218-VI ( 1218-17 ) від 01.04.2009 }

Офіційний переклад

Оскільки Міжнародний валютно-фінансовий комітет попросив

Виконавчу Раду розробити конкретні пропозиції стосовно нової

моделі доходів і нової структури видатків до дати відкриття

весняних зборів Міжнародного валютно-фінансового комітету в

2008 р., а Виконавча Рада таку пропозицію внесла, й

оскільки імплементація певних аспектів цієї пропозиції

потребує внесення поправки до Статей Угоди ( 995_921 ), а

Виконавча Рада запропонувала й рекомендувала Раді керуючих

ухвалити таку поправку й підготувала звіт про зазначене вище, й

оскільки Голова Ради керуючих попросив Секретаря Фонду внести

пропозицію Виконавчої Ради на розгляд Радою керуючих, і

оскільки Секретарем Фонду був поданий звіт з пропозиціями

Виконавчої Ради на розгляд Радою керуючих, а також

оскільки Виконавча Рада звернулася до Ради керуючих з

проханням проголосувати за наведену нижче Резолюцію без засідання

згідно з положеннями розділу 13 Регламенту фонду;

беручи до уваги рекомендацію та зазначений звіт Виконавчої

Ради, Рада керуючих цим вирішує, що:

1. Пропозиції стосовно змін до Статей Угоди Міжнародного

валютного фонду ( 995_921 ) (запропонованої Поправки до Статей

Угоди Міжнародного валютного фонду стосовно розширення

інвестиційних повноважень Міжнародного валютного фонду), що

додаються до цієї Резолюції, схвалено.

2. Секретарю фонду дається доручення запитати циркулярним

листом, телеграмою чи будь-яким іншим терміновим засобом зв'язку

усіх членів Міжнародного валютного фонду, чи приймають вони

відповідно до положень статті XXVIII Угоди Міжнародного валютного

фонду запропоновану Поправку стосовно розширення інвестиційних

повноважень Міжнародного валютного фонду.

3. Повідомлення, що надсилається всім членам відповідно до

зазначеного вище пункту 2, обумовлює, що запропонована Поправка до

Статей Угоди Міжнародного валютного фонду ( 995_921 ) стосовно

розширення інвестиційних повноважень Міжнародного валютного фонду

набирає чинності для всіх членів з дати, коли Фонд засвідчує

офіційним повідомленням, адресованим усім членам, що три п'ятих

країн-членів, які мають вісімдесят п'ять відсотків загальної

кількості голосів, прийняли запропоновану Поправку до Статей Угоди

Міжнародного валютного фонду стосовно розширення інвестиційних

повноважень Міжнародного валютного фонду.

Додаток

Запропонована Поправка

до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду

стосовно розширення інвестиційних повноважень

Міжнародного валютного фонду

( 995_921 )

Уряди, від імені яких підписано цю Угоду ( 995_921 ),

погоджуються стосовно такого:

1.

До тексту підпункту "iii" пункту "f" розділу 6 статті XII

вноситься поправка, унаслідок чого текст має таку редакцію:

"iii) Фонд може використовувати валюту країни-члена,

розміщену на інвестиційному рахунку, для інвестицій, як буде

визначено відповідно до правил та постанов, прийнятих Фондом,

рішенням більшості в 70 відсотків загальної кількості голосів.

Правила та постанови, ухвалені відповідно до цього положення,

повинні бути погоджені з підпунктами "vii", "viii" та "ix",

наведеними нижче.".

2. До тексту підпункту "vi" пункту "f" розділу 6 статті XII

уноситься поправка, унаслідок чого текст має таку редакцію:

"vi) інвестиційний рахунок може бути закрито й закривається в

разі ліквідації Фонду, або перед ліквідацією Фонду рішенням

більшості в сімдесят відсотків загальної кількості голосів може

бути скорочено обсяг інвестицій.".

3. До тексту пункту "h" розділу 12 статті V вноситься

поправка, унаслідок чого текст має таку редакцію:

"h) до використання, визначеного у зазначеному вище

пункті "f", Фонд може використовувати валюту країни-члена,

розміщену на рахунку спеціальних виплат для інвестицій, як буде

визначено відповідно до правил та постанов, прийнятих Фондом,

рішенням більшості в 70 відсотків загальної кількості голосів.

Дохід від інвестицій та відсотків, отриманих відповідно до

зазначених вище положень підпункту "ii" пункту "f", розміщується

на рахунку спеціальних виплат.".

4. До Статей Угоди ( 995_921 ) додається новий пункт "k"

розділу 12 статті V:

"k) у кожному випадку, визначеному зазначеним вище

пунктом "c", Фонд продає золото, куплене ним після дати другої

Поправки до цієї Угоди; сума виручки, еквівалентної ціні покупки

золота, розміщується на рахунку загальних ресурсів, і будь-який

надлишок розміщується на інвестиційному рахунку для використання

відповідно до положень пункту "f" розділу 6 статті XII. Якщо

будь-яке золото, придбане Фондом після дати другої Поправки до

цієї Угоди, є проданим після 7 квітня 2008 року, але до дати

набрання чинності цим положенням, тоді після набрання чинності цим

положенням та незважаючи на обмеження, закладені в підпункті "ii"

пункту "f" розділу 6 статті XII, Фонд переводить до інвестиційного

рахунку з рахунку загальних ресурсів суму, яка дорівнює виручці

від такого продажу мінус i) ціну купівлі проданого золота, а також

ii) будь-яку суму такої виручки понад ціною купівлі, яку вже могло

бути переведено до інвестиційного рахунку до дати набрання

чинності цим положенням.".


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.04.2009 — 2009 р., № 29, стор. 49, стаття 962

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародний валютний фонд:

 1. Україна: Лист про наміри " Київ, 16 липня 2010 року"Пану Домініку Стросс-Кану. Міжнародний валютний фонд. 2010 рікк
 2. "РЕЗОЛЮЦІЯ № 66-2 "Чотирнадцятий загальний перегляд квот і реформа Виконавчої ради"". Міжнародний валютний фонд. 2010 рікк
 3. Україна: Лист про наміри " Київ, 23 липня 2009 року"Пану Домініку Стросс-Кану. Міжнародний валютний фонд. 2009 рікк
 4. Резолюція N 63-2 " Реформа квоти та голосу в Міжнародному валютному фонді" { Поправку прийнято згідно із Законом N 1218-VI ( 1218-17 ) від 01.04.2009 }. Міжнародний валютний фонд. 2008 рікк
 5. " Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике: Декларация принципов" (Принят 26.09.1999 Временным комитетом Международного валютного фонда). Міжнародний валютний фонд. 1999 рікк
 6. Резолюція N 52-4 Спеціальне одноразове надання СПЗ - запропонована четверта поправка до статей угоди " ( Про прийняття поправки див. Закон N 111-IV ( 111-15 ) від 11.07.2002 )"Приймаючи до уваги, що тимчасовий комітет Ради керівників запросив Виконавчу Раду запропонувати внесення поправки до статей угоди Міжнародного валютного фонду ( 995_921 ) щодо забезпечення спеціального одноразового надання СПЗ з метою дозволити всім учасникам Департаменту спеціальних прав запозичення одержати справедливу частину в сукупному розподілі СПЗ;. Міжнародний валютний фонд. 1997 рікк
 7. Государства-члены МВФ и размеры их квот " (по состоянию на 30 июня 1995 года)" (в млн СДР). Міжнародний валютний фонд. 1995 рікк
 8. Статьи Соглашения Международного валютного фонда "(в ред. Резолюции Совета управляющих от 31.05.68 N 23-5, Резолюции Совета управляющих от 30.04.76 N 31-4 и Резолюции Совета управляющих от 28.06.90 N 45-3)" (Бреттон-Вудс, 22 июля 1944 года). Міжнародний валютний фонд. 1944 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -