<<
>>

Стаття 2. Винятки із сфери застосування Конвенції

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. Ця Конвенція не застосовується до виключних угод про вибір суду,

a) стороною яких є фізична особа, яка в першу чергу діє в особистих, сімейних або побутових цілях;

b) які стосуються трудових договорів, у тому числі колективних договорів.

2.

Ця Конвенція не застосовується до таких питань, як:

a) стан та право- і дієздатність фізичних осіб;

b) аліментні зобов'язання;

c) інші сімейні правові питання, в тому числі режим подружньої власності та інші права чи зобов'язання, що виникають з подружніх чи подібних стосунків;

d) заповіти і право наслідування;

e) неплатоспроможність, сплата сум за компромісними угодами між боржником і кредитором, та подібні питання;

f) перевезення пасажирів і товарів;

g) забруднення морського середовища, обмеження відповідальності за морські позови, збитки, спричинені загальною аварією, буксування та спасіння вантажу;

h) антимонопольні (конкурентні) справи;

i) відповідальність за збитки, спричинені застосуванням ядерної зброї;

j) позови щодо тілесних ушкоджень, нанесених фізичними особами або від їх імені;

k) деліктні позови за ушкодження матеріальної власності, які не виникають з договірних відносин;

l) речові права (in rem) на нерухоме майно та володіння на правах майнового найму;

m) дійсність, недійсність або розпуск юридичних осіб та юридична сила (дійсність) рішень їх органів;

n) дійсність прав інтелектуальної власності, крім авторських та пов'язаних прав;

o) порушення прав інтелектуальної власності, крім авторських і суміжних прав, за винятком випадків, коли судова справа відкривається з приводу порушення контракту між сторонами, яких стосуються ці права, або коли ця справа може бути відкрита з приводу порушення контракту;

p) дійсність записів у державних реєстрах.

3. Незважаючи на параграф 2, процесуальні дії не виключаються із сфери дії цієї Конвенції, коли справа, що згідно з цим параграфом не підпадає під судовий розгляд, виникає тільки як попереднє питання, а не як об'єкт судового розгляду.

Зокрема, сам факт, що справа, яка була виключена із сфери дії Конвенції за параграфом 2, виникає при захисті, не виключає порушення судового розгляду за Конвенцією, якщо це питання не є об'єктом судового розгляду.

4. Ця Конвенція не застосовується до арбітражних і пов'язаних судових розглядів.

5. Судовий процес не виключається із сфери застосування цієї Конвенції за самим фактом, що Держава, у тому числі уряд, урядова агенція або будь-яка особа, яка діє від імені Держави, є стороною цього судового процесу.

6. Ніщо у цій Конвенції не впливає на привілеї та імунітети Держав або міжнародних організацій по відношенню до них самих та їх власності.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція про угоди про вибір суду (Витяг із Заключного Акта Двадцятої Сесії ( 998_248 ), підписаного 30 червня 2005 року) " 30 червня 2005 року"Держави - Сторони цієї Конвенції,. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 2. Винятки із сфери застосування Конвенції

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -