Завантажити Конвенція про угоди про вибір суду (Витяг із Заключного Акта Двадцятої Сесії ( 998_248 ), підписаного 30 червня 2005 року) " 30 червня 2005 року"Держави - Сторони цієї Конвенції,

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Стаття 1. Сфера застосування Конвенції
Стаття 2. Винятки із сфери застосування Конвенції
Стаття 3. Виключні угоди про вибір суду
Стаття 4. Інші визначення
Стаття 5. Юрисдикція вибраного суду
Стаття 6. Зобов'язання невибраного суду
Стаття 7. Тимчасові заходи захисту
Стаття 8. Визнання і виконання
Стаття 9. Відмова від визнання і виконання
Стаття 10. Попередні питання
Стаття 11. Відшкодування збитків
Стаття 12. Судові угоди (судові трансакції)
Стаття 13. Необхідні документи
Стаття 14. Процедура
Стаття 15. Подільність
Стаття 16. Перехідні положення
Стаття 17. Договори страхування і перестрахування
Стаття 18. Відсутність потреби у легалізації
Стаття 19. Заяви, що обмежують юрисдикцію судів
Стаття 20. Заяви, що обмежують визнання і виконання судового рішення
Стаття 21. Заяви щодо окремих справ
Стаття 22. Взаємні заяви щодо невиключних угод про вибір суду
Стаття 23. Єдине тлумачення
Стаття 24. Перевірка дії Конвенції
Стаття 25. Неоднорідність правових систем
Стаття 26. Узгодження з іншими міжнародними документами
Стаття 27. Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження або приєднання
Стаття 28. Заява щодо неуніфікованих (неоднорідних) правових систем
Стаття 29. Регіональні організації економічної інтеграції
Стаття 30. Приєднання Регіональної організації економічної інтеграції до Конвенції без залучення її Держав-членів
Стаття 31. Набуття чинності
Стаття 32. Заяви
Стаття 33. Денонсація
Стаття 34. Надання повідомлень депозитарієм

Завантажити інші законодавчі акти Гаазька конференція з міжнародного приватного права:

 1. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Статус Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) ( 995_082 ) " (по состоянию на 24 августа 2011 года)" (неофициальный перевод) - 2011 год
 2. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Статус Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (Гаага, 29 мая 1993 года) ( 995_365 ) " (по состоянию на 20 января 2006 года)"Конвенция ( 995_365 ) вступила в силу: 01.05.95 г. - 2006 год
 3. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Заключний акт двадцятої сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права " Гаага, 30 червня 2005 року"{ Зміни, схвалені Заключним Актом прийнято Законом N 35-V ( 35-16 ) від 26.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.333 } - 2005 год
 4. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Заключения и рекомендации, принятые Специальной комиссией по практическому применению гаагских Конвенций об апостиле, получении доказательств, вручении документов " (Гаага, 28 октября - 4 ноября 2003 года)"С 28 октября по 4 ноября 2003 г. в Гааге состоялось заседание Специальной комиссии, целью которого было рассмотрение практического применения Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г. "Об отмене требования легализации иностранных официальных документов"( 995_082 ), Конвенции от 15 ноября 1965 г. "О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам"( 995_890 ) и Конвенции от 18 марта 1970 г. "О получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам"( 995_922 ). Специальная комиссия, на которой присутствовало 116 представителей 57 государств-участников, страны-участницы одной или более рассматриваемых Конвенций, а также наблюдатели, единогласно одобрила следующие заключения и рекомендации: - 2003 год
 5. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Статус Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаага, 25 октября 1980 г.) ( 995_188 ) " (по состоянию на 1 октября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 01.12.83 г. - 2001 год
 6. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей "{ Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженням додатково див. Закон N 136-V ( 136-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.417 }"Дата підписання: 19.10.1996 - 1996 год
 7. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. " Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов" (Гаага, 14 марта 1978 года) - 1978 год
 8. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання "{ Про приєднання до Конвенції із заявою та застереженням додатково див. Закон N 135-V ( 135-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.416 }"Дата підписання: 02.10.1973 - 1973 год
 9. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод " { Про приєднання до Конвенції див. Закон N 3513-VI ( 3513-17 ) від 15.06.2011 }" Офіційний переклад - 1971 год
 10. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах " Статус Конвенції див. ( 995_c59 )"( Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженнями див. Закон N 2052-III ( 2052-14 ) від 19.10.2000 ) - 1965 год
 11. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (укр/рос) " Статус Конвенції див. ( 998_197 )" ( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 2933-III ( 2933-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.153 ) - 1961 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -