<<
>>

Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей "{ Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженням додатково див. Закон N 136-V ( 136-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.417 }"Дата підписання: 19.10.1996. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1996

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей { Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженням додатково див. Закон N 136-V ( 136-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.417 } Дата підписання: 19.10.1996 Дата ратифікації Україною: 14.09.2006 Дата набрання чинності для України: 01.02.2008 Офіційний переклад Держави, що підписали цю Конвенцію, беручи до уваги потребу в посилені захисту дітей у справах міжнародного характеру, бажаючи уникнути конфліктів між їхніми правовими системами щодо юрисдикції, права, що застосовується, визнання та виконання заходів захисту дітей, наголошуючи на важливості міжнародного співробітництва для захисту дітей, підтверджуючи, що найвищим інтересам дитини повинне надаватися першочергове значення, відзначаючи, що Конвенція від 5 жовтня 1961 року про повноваження органів та право, що застосовується, щодо захисту неповнолітніх, потребує перегляду, бажаючи з цією метою запровадити спільні положення, беручи до уваги Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права дитини від 20 листопада 1989 року ( 995_021 ), домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
РОЗДІЛ I - СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ
РОЗДІЛ II - ЮРИСДИКЦІЯ
РОЗДІЛ III - ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
РОЗДІЛ IV - ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ
РОЗДІЛ V - СПІВРОБІТНИЦТВО
РОЗДІЛ VI - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ VII - ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Гаазька конференція з міжнародного приватного права:

 1. Статус Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) ( 995_082 ) " (по состоянию на 24 августа 2011 года)" (неофициальный перевод). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2011 рікк
 2. Статус Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (Гаага, 29 мая 1993 года) ( 995_365 ) " (по состоянию на 20 января 2006 года)"Конвенция ( 995_365 ) вступила в силу: 01.05.95 г.. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2006 рікк
 3. Конвенція про угоди про вибір суду (Витяг із Заключного Акта Двадцятої Сесії ( 998_248 ), підписаного 30 червня 2005 року) " 30 червня 2005 року"Держави - Сторони цієї Конвенції,. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2005 рікк
 4. Заключний акт двадцятої сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права " Гаага, 30 червня 2005 року"{ Зміни, схвалені Заключним Актом прийнято Законом N 35-V ( 35-16 ) від 26.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.333 }. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2005 рікк
 5. Заключения и рекомендации, принятые Специальной комиссией по практическому применению гаагских Конвенций об апостиле, получении доказательств, вручении документов " (Гаага, 28 октября - 4 ноября 2003 года)"С 28 октября по 4 ноября 2003 г. в Гааге состоялось заседание Специальной комиссии, целью которого было рассмотрение практического применения Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г. "Об отмене требования легализации иностранных официальных документов"( 995_082 ), Конвенции от 15 ноября 1965 г. "О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам"( 995_890 ) и Конвенции от 18 марта 1970 г. "О получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам"( 995_922 ). Специальная комиссия, на которой присутствовало 116 представителей 57 государств-участников, страны-участницы одной или более рассматриваемых Конвенций, а также наблюдатели, единогласно одобрила следующие заключения и рекомендации:. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2003 рікк
 6. Статус Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаага, 25 октября 1980 г.) ( 995_188 ) " (по состоянию на 1 октября 2001 г.)"Дата вступления в силу: 01.12.83 г.. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2001 рікк
 7. " Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов" (Гаага, 14 марта 1978 года). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1978 рікк
 8. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання "{ Про приєднання до Конвенції із заявою та застереженням додатково див. Закон N 135-V ( 135-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.416 }"Дата підписання: 02.10.1973. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1973 рікк
 9. Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод " { Про приєднання до Конвенції див. Закон N 3513-VI ( 3513-17 ) від 15.06.2011 }" Офіційний переклад. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1971 рікк
 10. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах " Статус Конвенції див. ( 995_c59 )"( Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженнями див. Закон N 2052-III ( 2052-14 ) від 19.10.2000 ). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1965 рікк
 11. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (укр/рос) " Статус Конвенції див. ( 998_197 )" ( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 2933-III ( 2933-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.153 ). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1961 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -